Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.

Таксе и трошкови за одржавање расправе пред VCAT-ом

Издаци везани за одржавање расправа пред VCAT-ом се деле на „fees“ и „costs“.

Fees или costs?

Fees су износи које ви плаћате VCAT-у (Грађанском и административном трибуналу Викторије). Пример је такса за подношење молбе за одржавање расправе. Друге таксе могу да буду такса за издавање налога за враћање имовине (warrant of possession) или такса за издавање судског позива.

Costs су сви други износи које морате да платите да бисте могли да идете на расправу и да изложите свој случај. Примери су путни трошкови и трошкови припремања доказног материјала.

Таксе за подношење молбе

Такса се не наплаћује ако VCAT-у подносите молбу за повраћај кауције.

Ако VCAT-у подносите молбу из другог разлога, мораћете да платите таксу приликом подношења молбе. Такса за подношење молбе за одржавање расправе у вези станарских спорова од 1. јула 2018. износи $63,70, али овај износ може да се промени. За тренутно важеће таксе погледајте веб сајт VCAT-а и проверите износ таксе за расправе у вези станарских спорова (Residential Tenancies).

Ако због ниског прихода немате средстава да платите таксу, можете да попуните образац под називом „Fee Waiver“, и да тражите ослобађање од плаћања таксе. Обрасци се могу преузети са веб сајта VCAT-а.

Како да повратите плаћене таксе

Ако сте поднели молбу VCAT-у и у знатној мери били успешни, претпоставља се да ће вам власник куће/стана платити износ који сте платили VCAT-у на име такси. Не постоји тачна дефиниција израза „у знатној мери“, али ако VCAT донесе одлуку којом се подржава већи део онога што сте тражили (или већи део одштете коју сте тражили), то обично значи да сте у знатној мери били успешни.

Ако је власник куће/стана поднео молбу VCAT-у и у знатној мери био успешан, можда ћете ви морати њему да платите износ који је он платио VCAT-у на име такси.

Ако члан VCAT-а сматра да се особа која је била успешна није понашала разумно или ако сматра да то није прикладно због спорних питања, он може да одреди да се плаћене таксе не морају вратити.

Како да надокнадите трошкове

У већини случајева свако плаћа своје трошкове доласка на расправу у VCAT. Мало је вероватно да ћете надокнадити ваше трошкове.

У неким случајевима VCAT може да одреди да једна страна плати трошкове друге стране. VCAT ће досудити трошкове само ако сматра да је то праведно и обично само ако је једна страна изазвала неразумно кашњење или нанела штету другој страни или ако није постојао ваљан разлог за одржавање расправе [Закон о VCAT-у, члан 109].

Шта може да се потражује на име трошкова?

Трошкови који су у прошлости успешно потраживани су:
[list type=”square_list”]

 • путни трошкови (нпр. цена возне карте, бензин, трошкови паркирања)
 • трошкови везани за припрему доказног материјала (нпр. трошкови израде фотографија, фотокопирање)
 • изгубљен прихода због времена проведеног на расправи
 • трошкови на име ангажовања адвоката (ако је страну заступао адвокат).

[/list]

Како да тражите накнаду трошкова

Ако се ви и власник куће/стана договорите око износа трошкова који треба да се плате, требало би да тражите од VCAT-а да изда писмено решење којим ће тај договор постати званичан.

Ако сматрате да имате право на накнаду трошкова, треба да:

 1. имате доказ о износу новца који сте потрошили (или изгубили) долазећи на расправу (нпр. писмо од вашег послодавца у коме се наводи износ изгубљене зараде; признанице за купљене карте за воз/трамвај/аутобус, паркинг, фотокопирање итд.)
 2. тражите од VCAT-а да изда налог да власник куће/стана или агент за некретнине плати трошкове – то можете да наведете у вашој молби или да тражите током расправе
 3. укажете на све разлоге због којих сматрате да власник куће/стана треба да плати ваше трошкове
 4. укажете на који начин је власник куће/стана изазвао неразумно кашњење
 5. укажете на који начин вам је власник куће/стана нанео штету
 6. укажете на који начин је власник куће/стана покушао да обмани вас или VCAT.

Шта ако власник куће/стана тражи накнаду трошкова?

Ако власник куће/стана тражи од VCAT-а да изда налог да ви платите његове трошкове, можете да тврдите да он нема право на накнаду судских трошкова тако што ћете објаснити:
[list type=”square_list”]

 • због чега сматрате да није праведно да ви платите трошкове власника куће/стана
 • због чега сматрате да је тражени износ неоправдан
 • на који начин је власник куће/стана изазвао неразумно кашњење
 • на који начин вам је власник куће/стана нанео штету
 • на који начин је власник куће/стана покушао да обмани вас или VCAT.

[/list]

Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.

Објављено: август 2016

Fees and costs for a VCAT hearing | Serbian | August 2016


Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept