Việt ngữ (Vietnamese)

giới thiệu về chúng tôi

Tenants Victoria (Người thuê nhà Victoria) là một dịch vụ miễn phí và bảo mật dành cho những người thuê nhà ở Victoria. Chúng tôi cung cấp thông tin và tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ để giúp những người thuê nhà tự giúp bản thân.

Tenants Victoria (Người thuê nhà Victoria) có thể:

  • giúp quý vị điền các mẫu đơn hoặc hợp đồng có liên quan đến việc thuê nhà của quý vị
  • tư vấn cho quý vị những vấn đề cụ thể, ví dụ sửa chữa, tăng tiền thuê nhà
  • thương lượng và bênh vực thay cho quý vị với chủ nhà hoặc đại lý bất động sản
  • hỗ trợ hoặc đại diện cho quý vị tại VCAT (Tòa án Dân sự và Hành chính Victoria)
  • nói chuyện với nhóm cộng đồng của quý vị về các quyền của người thuê nhà

tư vấn pháp lý cho người thuê nhà qua điện thoại: (03) 9416 2577

  • Nếu bạn thuê nhà từ một đại lý bất động sản hoặc chủ nhà tư nhân
  • Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều

Khách thuê nhà ở xã hội: 1800 068 860

  • Nếu bạn thuê nhà của mình từ chính phủ hoặc cơ quan cộng đồng phi lợi nhuận
  • Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều

Nếu bạn muốn nói ngôn ngữ của riêng bạn, xin vui lòng cho chúng tôi biết tên, ngôn ngữ và số điện thoại của bạn. Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn với một thông dịch viên.

thông tin covid-19

Để biết thông tin về bệnh coronavirus (COVID-19), xem:

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept