Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.

плаћање и рефундирање депозита

Депозит је сума новца која се обично плаћа станодавцу или његовом агенту за некретнине на почетку Вашег закупа. То спроводи Управа за депозите за стамбене закупе
(Residential Tenancies Bond Authority)
, што значи да је то и даље Ваш новац и да не припада станодавцу или агенту.

На крају Вашег закупа, станодавац може да покуша да потражи део и цео депозит као одштету за штету нанету имовини, за чишћење или неплаћену кирију.

најбољи савети за повраћај Вашег депозита

Фотографије:  Сликајте свој изнајмљени стан када се уселите и када се иселите ако желите да избегнете спор када станодавац треба да вам врати кауцију.

Извештај о стању: Пажљиво попуните извештај о стању на почетку и крају најма, јер ће вам то помоћи да добијете назад целокупни износ кауције од којег у противном станодавац може да задржи један део или целокупни износ.

Хабање: Станари нису одговорни за уобичајено хабање. Не би требало да плаћате последице уобичајеног коришћења стана, на пример то што су завесе избледе од сунца или што су се теписи угазили од ходања по њима.

Целокупан или делимичан износ за замену оштећених ствари? Станари нису увек обавезни да плате целокупну цену замене старих, оштећених ствари новима, чак и ако су проузроковали одређену штету. На пример, мораћете да платите трошкове уклањања мрља са тепиха које сте оставили, али то не значи да обавезно морате да платите нови тепих.

Доказ: Уопште узев, на вашем станодавцу је да докаже зашто сматра да не треба да вам врати кауцију. Ваш положај ће бити јачи ако будете имали своје доказе који ће показати зашто нисте одговорни за штету.
Захваљујући: Програму „The Checkout” и Тому Мекдоналду из центра „Redfern Legal Centre Tenant” (објављено 5. јуна 2014.)

плаћање Вашег депозита

Када плаћате депозит, Ви и Ваш станодавац или агент морате да потпишете попуњени образац за стамбени депозит (Bond Lodgement form) добијеног од Управе за депозите за стамбене закупе (Residential Tenancies Bond Authority (RTBA)).

Уколико управник стамбених зграда (Director of Housing (DoH)) плаћа Ваш депозит под програмом за позајмицу депозита (Bond Loan Scheme), мораћете да потпишете попуњени образац за стамбени депозит управника стамбених зграда (DoH Bond Lodgement form). Уколико управник стамбених зграда плаћа део Вашег депозита, морате да користите образац за стамбени депозит управника стамбених зграда за суму коју он плаћа и образац за стамбени депозит Управе за депозите (Bond Authority Bond Lodgement form) за остатак депозита.

Станодавац или агент мора да Вам да копију обрасца који морате чувати као доказ плаћања Вашег депозита.

Ако плаћате депозит, станодавац или агент мора да Вам да 2 копије извештаја о условима (Condition Report) које је потписао станодавац.

Станодавац или агент онда мора да преда Ваш депозит и образац за стамбени депозит Управи за депозите у року од 10 радних дана након Вашег плаћања. Требало би да добијете потврду од Управе за депозите да је станодавац или агент предао Ваш депозит. Ако не добијете потврду у року од 15 радних дана, требало би да контактирате Управу за депозите
на ☎ 1300 137 164 (по цени локалног позива).

Кривично је дело ако Ваш депозит није предат. Ово можете пријавити Управи за заштиту потрошача Викторије (Consumer Affairs Victoria) и такође можете предати захтев Грађанском и управном суду Викторије (VCAT) за налог који ће захтевати од Вашег станодавца да преда Ваш депозит.

Генерално, најбоља је пракса да не уплатите депозит док не потпишете уговор о закупу. Увек проверите да ли сте добили неки доказ када плаћате депозит, нарочито ако плаћате готовином.

пренос Вашег депозита

Ако се иселите из објекта и станодавац и други закупци су се сложили да неко други преузме Ваш закуп, морате обавестити Управу за депозите у року од 5 радних дана да желите да се Ваш депозит пренесе на новог закупца.   Можете то учинити попуњавањем обрасца за пренос закупа (Tenant Transfer form) (који морате потписати Ви, други закупци (уколико их има), нови закупац и станодавац или агент) и слањем Управи за депозите. Управа за депозите не ослобађа новац депозита до краја закупа, тако да је на Вама да организујете плаћање од стране новог закупца. Требало би да добијете исплату од долазећег закупца пре потписивања обрасца за пренос закупа.

када се закуп заврши

Ако не пренесете свој депозит на неког другог, он се чува код Управе за депозите док краја закупа и следеће ствари се могу догодити: [list type=square_list]

  • Ваш станодавац не потражује Ваш депозит
  • Ви се слажете са својим станодавцем о износу који ће му се платити из Вашег депозита
  •  не можете да дођете до договора са својим станодавцем и он преда захтев Грађанском и управном суду Викторије (Victorian Civil and Administrative Tribunal) за налог да њему буде плаћен део или цео Ваш депозит
  • предајете захтев суду за повраћај Вашег депозита

[/list]

Ваш станодавац не потражује

Ако се Ваш станодавац сложи да неће потраживати Ваш депозит, Ви и станодавац би требало да предате захтев да Вам се Ваш новац депозита врати. Ви, други закупци (уколико их има) и Ваш станодавац или агент морате да потпишете образац за потраживање депозита (Bond Claim form) и на обрасцу морате да дате информације о банковном рачуну на којем желите да се новац уплати. Када се образац преда Управи за депозите, Ваш депозит би требало да се уплати на назначени банковни рачун следећег радног дана.

Противзаконито је да Вам станодавац преда на потпис делимично попуњени образац за потраживање депозита. Ако треба да Вам се депозит исплати у потпуности, будите сигурни да је износ депозита убележен у делу „Информације о исплати закупцу” (Tenant payment details). Обавезно сачувајте копију.

Ако је Ваш депозит платио управник стамбених зграда под програмом за позајмицу депозита и станодавац не врши потраживање, Ви и Ваш станодавац или агент морате да попуните образац за потраживање депозита и новац депозита ће бити враћен директно Заводу стамбених зграда (Office of Housing).

слажете се са својим станодавцем

Ако се слажете да станодавац има право на део или цео износ Вашег депозита, можете се сложити да се тај износ њему исплати. Ви, други закупци (уколико их има) и станодавац морате да попуните образац за потраживање депозита наводећи колики део депозита се плаћа станодавцу и колики се плаћа Вама.

Уколико се депозит дели између Вас и станодавца, будите сигурни да напишете одговарајуће суме у делу „Информације о исплати закупцу” и делу „Укупна сума за плаћање станодавцу/агенту (уколико је применљиво)” (Total amount payable to landlord/Agent if applicable). Проверите да ли збир ових сума износи укупан износ депозита.

Образац за потраживање депозита не треба попуњавати пре последње недеље Вашег закупа. Ако је образац датиран на више од 7 дана пре краја Вашег закупа, Управа за депозите га неће прихватити. Ако је Ваш депозит платио Завод стамбених зграда под програмом за позајмицу депозита, не можете се сложити да се део тога плати станодавцу. Станодавац или агент мора да преда захтев суду за налог за исплату целог или дела депозита. Суд ће обавестити Завод стамбених зграда о било којој одлуци коју донесе о исплати депозита под програмом за позајмицу депозита.

Ваш станодавац предаје захтев да задржи Ваш депозит

Сматра се да је депозит Ваш новац и уколико станодавац жели да покуша да потражује цео или део Вашег депозита и Ви се не слажете са тим, морате предати захтев Грађанском и управном суду Викторије. Станодавац сноси одговорност да убеди суд да је његово потраживање разумно и оправдано. Потраживање станодавца или агента би требало спровести у року од 10 радних дана од краја Вашег закупа. Важно је да станодавац или агент има Вашу нову адресу. Ако је немају, станодавац и суд могу да уруче обавештења и документа закупном објекту где сте раније живели. Ако станодавац или агент има Вашу нову адресу, требало би да Вам се пошаље копија његовог захтева и суд ће Вам послати обавештење са информацијама о месту и времену саслушања где ћете се појавити да браните потраживање Вашег депозита. Морате се појавити, иначе станодавац може предати неоспорене доказе и вероватно је да ће добити оно што потражује, јер се налози могу спроводити у Вашем одсуству. Ако не можете да присуствујете саслушању у заказано време, можда ћете моћи да промените датум саслушања  или  да присуствујете телефоном или организујете видео конференцију.

предаја захтева суду (Tribunal) за повраћај Вашег депозита

Подношење захтева за Ваш депозит је бесплатно и углавном не постоји опасност од правних трошкова када присуствујете на судским процесима. Ако не можете да се договорите са својим станодавцем или станодавцу треба пуно времена, можете предати захтев суду у било ком тренутку након што се иселите. Све што је потребно да урадите је да попуните општи „VCAT” захтев где тражите повраћај свог депозита и приложите признаницу за свој депозит.

Закупци такође могу да потражују одштету у исто време када потражују и депозит.

судско саслушање

Без обзира да ли Ви или станодавац предајете захтев суду, требало би да понесете следеће информације на саслушање: [list type=square_list]

  • датум када сте започели закуп и врста закупа (фиксни термин или периодичан, односно од месеца до месеца)
  • износ плаћеног депозита
  • износ обавештења које је дато на крају закупа, или од стране Вас или станодавца
  • доказ о стању имовине на почетку  закупа (нпр. извештај о условима, ако га имате, фотографије, рачуни за чишћење, сведоци)
  • доказ о стању имовине на крају  закупа (нпр. фотографије, рачуни за чишћење, сведоци)

[/list]

Ако станодавац потражује Ваш депозит, он мора да Вам да копију свог обрасца за захтев и све доказе које жели да користи. Он мора да Вам ово преда пре датума саслушања. Требало би да то понесете са собом на саслушање.

Ако је Ваш захтев плаћен под програмом за позајмицу депозита и станодавац успе у потраживању депозита, мораћете и даље да вратите позајмицу за депозит управнику стамбених зграда. Неплаћени дуг управнику стамбених зграда може да утиче на будуће захтеве које предајете за јавне станове или позајмицу депозита.

Након што суд донесе одлуку, добићете копију одлуке која се назива налог. Онда можете попунити образац за потраживање депозита без потписа станодавца или агента. Прилажете копију налога суда обрасцу за потраживање депозита и предајете ово Управи за депозите. Новац ће бити ослобођен по налогу. Када има више од једног закупца на признаници за депозит (нпр. у заједничком домаћинству), Ви и други закупци ћете морати да се сложите како депозит треба бити исплаћен свакој особи.

Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.

Објављено: Maj 2017

Bond Payments and Refunds | Serbian | May 2017


Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept