Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.

Czynsze w mieszkalnictwie Państwowym

Co to jest czynsz?

Zgodnie z prawem najmu w Wiktorii, czynsz definiowany jest, jako „suma zapłacona wynajmującemu przez najemcę za zajmowanie wynajmowanego lokalu i korzystanie z udogodnień i usług”.

W mieszkalnictwie publicznym, czynsz ma dwa różne znaczenia:

Czynsz rynkowy, jest to czynsz, który płaciłbyś za lokal, gdyby był on dostępny na rynku wynajmu. Czynsz rynkowy za każdy lokal jest ustanawiany przez wiktoriańskiego Valuer-General.

Jednakże wielu najemców państwowych otrzymuje rabat od czynszu rynkowego. Rabat, jest to suma odjęta od czynszu rynkowego, aby uczynić go bardziej przystępnym.

Czynsz zniżkowy jest to czynsz, który faktycznie płacisz, kiedy stosowany jest rabat od czynszu rynkowego.

Jak jest obliczany czynsz zniżkowy?

Czynsz zniżkowy obliczany jest, jako proporcjonalna część całkowitego dochodu mieszkańców lokalu.

Dla ustalenia czynszu zniżkowego, brane są pod uwagę trzy rodzaje dochodu. Są to:
[list type=”square_list”]

  • podstawowy dochód – taki, jak zarobki, renty i emerytury, świadczenia, zasiłki i dodatki, fundusz emerytalny, płatności jednorazowe, procenty od oszczędności lub dochód z inwestycji

  • preferencyjnie traktowany dochód – taki, jak Family Tax Benefit wypłacany przez Centrelink oraz alimenty wypłacane albo przez Child Support Agency albo przez rodzica, pod którego opieką nie pozostaje dziecko
  • zwolniony dochód – taki, jak płatności kombatanckie

[/list]

Czynsz zniżkowy jest w zasadzie obliczany, jako 25% całkowitego dochodu mieszkańców lokalu plus 15% jakiegokolwiek preferencyjnie traktowanego dochodu.

Jak często podwyższany jest mój czynsz?

W mieszkalnictwie państwowym, czynsz rynkowy jest poddawany ocenie co 12 miesięcy.

Jeśli twój czynsz rynkowy się zwiększa, powinieneś otrzymać właściwe powiadomienie o podwyżce czynszu. Jeżeli uważasz, że ta podwyżka sprawia, że twój czynsz jest wygórowany (tj. zbyt wysoki), możesz wystąpić do Director of Consumer Affairs o obliczenie czynszu. Większość mieszkańców lokali państwowych nie zwraca się o obliczenie ich czynszu rynkowego, ponieważ nie robi to różnicy dla ich czynszu zniżkowego.

Czynsz zniżkowy jest ustalany dwa razy w roku w oparciu o dochód mieszkańców lokalu w tym czasie i jest zamrożony na okres do 26 tygodni (nawet, jeżeli dochód mieszkańców lokalu wzrasta pomiędzy obliczeniami).

Natomiast, jeśli dochód mieszkańców lokalu spada pomiędzy obliczeniami, najemcy mogą wystąpić o zmniejszenie ich czynszu zniżkowego.

Za każdym razem, kiedy twój czynsz jest obliczany, otrzymasz od Director of Housing* list z prośbą o potwierdzenie dochodu wszystkich mieszkańców twojego lokalu.

Jest dla ciebie bardzo ważne, aby przeczytać uważnie ten list. Musisz dopilnować, żeby wszystkie szczegóły były aktualne i poprawne. Jeżeli szczegóły te nie są aktualne i poprawne, powinieneś jak najszybciej skontaktować się ze swoim lokalnym biurem mieszkaniowym*, aby je skorygować.

Możesz zostać poproszony o odwiedzenie swojego lokalnego biura mieszkaniowego w celu dostarczenia potwierdzenia i dowodów twojego dochodu dla każdorazowego obliczenia.

Jest ważne, żebyś odpowiedział na wszystkie pytania Director of Housing w celu potwierdzenia twoich szczegółów dochodu. Jeżeli Director of Housing nie otrzyma potwierdzenia twojego dochodu, może ci zostać cofnięty rabat, możesz wpaść w zaległości w płaceniu czynszu i w końcu zostać eksmitowany.

Jeśli otrzymujesz dochód z Centrelink, możesz zapisać się na usługę potwierdzania dochodu. Oznacza to, że informacje dotyczące twojego dochodu przychodzą do Director of Housing bezpośrednio z Centrelink. Za każdym razem, kiedy twoja renta, emerytura lub świadczenie się zmienia, informacje te przekazywane są do Director of Housing dla zapewnienia poprawności twoich szczegółów dotyczących dochodów na czas dokonywania obliczeń twojego czynszu zniżkowego.

Istnieje wiele zasad i przepisów, które decydują, jak twój dochód jest traktowany i jak twój czynsz zniżkowy jest obliczany. Jeżeli nie sądzisz, że Director of Housing obliczył twój czynsz zniżkowy poprawnie, powinieneś skontaktować się z Tenants Union o poradę pod 1800 068 860.

Co, jeżeli się nie zgadzam z obliczeniem czynszu przez Director of Housing?

Jeśli sądzisz, że Director of Housing nie obliczył twojego czynszu zniżkowego poprawnie, powinieneś zacząć od spróbowania rozwiązania tej kwestii ze swoim lokalnym biurem mieszkalnictwa. Jeżeli osiągniesz porozumienie z lokalnym biurem mieszkalnictwa, powinieneś poprosić, żeby potwierdziło dla ciebie to porozumienie na piśmie.

Jeżeli nie uda ci się rozwiązać tej kwestii ze swoim lokalnym biurem mieszkalnictwa, możesz złożyć formalną skargę.

Złożenie skargi jest bezpłatne i możesz to zrobić w swoim lokalnym biurze mieszkalnictwa osobiście, pisemnie, bądź telefonicznie. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy w złożeniu skargi, skontaktuj się z Housing Complaints Management Unit.

Director of Housing posiada również wewnętrzny proces odwoławczy. Możesz wystąpić o wewnętrzne odwołanie, jeżeli uważasz, że Director of Housing nie zastosował swoich zasad i procedur właściwie, lub jeżeli myślisz, że popełnił błąd obliczając twój zniżkowy czynsz.

Subwencje czynszowe

W dodatku do rabatu czynszowego, może ci przysługiwać subwencja czynszowa w pewnych okolicznościach, jak na przykład:
[list type=”square_list”]

  • lokal został uszkodzony przez pożar lub powódź
  • przeprowadzana jest renowacja lokalu mająca na celu podniesienie jego standardu, w czasie, kiedy go zamieszkujesz
  • jesteś Resident Liaison Officer lub Resident Caretaker
  • osiągasz wiek 100 lat

[/list]

Jeżeli sądzisz, że możesz być uprawniony do subwencji czynszowej, powinieneś skontaktować się ze swoim lokalnym biurem mieszkaniowym.

Możesz również skontaktować się z Tenants Union po poradę

[box type=”warning”]Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.[/box]

Pokrewne strony

Odwoływanie się od decyzji mieszkalnictwa państwowego

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli potrzebujesz dodatkowej informacji lub pomocy, prosimy skontaktować się z nami


Public housing rents | Polish | June 2012

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept