Ove informacije samo su vodič i ne bi se trebale koristiti kao zamjena za stručni pravni savjet.

početak najma/stambenog odnosa

[column width=”1/3″ place=”first” ][feature color=”ico-black” title=”this page” icon=”ico-hand-down” iconcolor=”ico-black” ]ugovori glede najma/stambenog odnosa
vaš pristanak na elektroničke obavijesti
dokumenti koje biste trebali dobiti
izvješće o stanju
fotografirajte/snimite
kaucija/polog
stanarina [/feature] [/column]
[column width=”1/3″ place=”last” ]
[/column]

ugovori glede najma/stambenog odnosa

Ugovor (koji se ponekad naziva ‘zakup’) može biti u pisanom obliku ili može biti usmen. Može biti na određeno vrijeme (npr. 6 ili 12 mjeseci) ili periodičan (obično iz mjeseca u mjesec).

Fiksni ugovori su sigurniji jer teze zanajmodavca/stanodavca da va isele, ali to može biti skuplje ako se želite iseliti prije isteka fiksnog razdoblja. Posvetite se isključivo ugovoru na određeno vrijeme ako ste razumno sigurni da želite ostati tijekom cijelog ugovora.

Provjerite jeste li zadovoljni sa stanjem nekretnine prije nego što platite novac i prije nego što se uselite. Ako najmodavac/stanodavac nudi ili pristaje popraviti ili poboljšati nekretnine prije nego se uselite (npr. instalirati grijač), provjerite da li je to uključeno u ugovor za najam/stambeni odnos ili primite pismeno obećanje.

Ako postoji pisani sporazum, trebate dobiti kopiju prije nego što je potpišete. Ako je potrebno, potražite savjet prije potpisivanja, pogotovo ako su priloženi ‘dodatni uvjeti’. Morate dobiti kopiju ugovora u roku od 14 dana od potpisivanja.

vaš pristanak da se obavijesti šalju elektroničkim putem

Kada potpišete ugovor o najmu, vaš najmodavac/stanodavac ili  agent/posrednik za nekretnine može od vas zatražiti da pristanete na slanje obavijesti najmodavca/stanodavca elektroničkim putem (na primjer, putem e-pošte). Oni mogu uključiti klauzulu u vašem najmu o tome. S time biste se trebali složiti samo ako redovito provjeravate e-poštu. Provjerite je li navedena adresa e-pošte na koju će poslati obavijesti. Vi bi također trebali razmotriti postoji li rizik da se e-pošta najmodavca/stanodavca ili njihovog agenta/posrednika za nekretnine može preusmjeriti na mapu za neželjenu poštu ili biti odbijena zbog veličine.

Ne morate pristati na slanje obavijesti elektroničkim putem, ali ako to učinite, možete povući svoj pristanak ako se kasnije predomislite.

Ako povučete svoj pristanak na elektroničku uslugu, trebali biste voditi evidenciju da ste povukli svoj pristanak. Primjerice, čuvajte kopiju poruke e-pošte ili pisma ako ste obavijestili najmodavca/stanodavca da vam ne šalje nikakve obavijesti elektroničkim putem.

dokumenti koje biste trebali dobiti

Na početku najma/stambenog odnosa, vaš najmodavac/stanodavac vam mora dati: [list type=square_list]

  • Iznajmljivanje kuće: vodič za stanare/najmoprimce (knjižica Zaštite potrošača Viktorije)
  • ako ste platili kauciju/polog, podnesak obrasca kaucije/pologa i 2 kopije dovršenog izvješća o stanju, potpisan od strane najmodavca/stanodavca ili agenta/posrednika
  • puni naziv, adresa, brojevi telefona i faksa najmodavca/stanodavca
  • ako postoji agent/posrednik, pisana izjava o tome može li agent/posrednik ovlastiti hitne popravke i iznos koji mogu ovlastiti
  • broj telefona za hitne slučajeve za najmodavca/stanodavca, ili broj telefona i faksa za agenta/posrednika, u slučaju potrebe za hitnim popravcima

[/list]

izvješće o stanju

Ako plaćate kauciju/polog, najmodavac/stanodavac vam MORA dati 2 primjerka izvješća o stanju PRIJE nego što se uselite. Izvješće mora biti potpisano od strane najmodavca/stanodavca ili njihovog agenta/posrednika, i navesti stanje popravka i opće stanje nekretnina (unutar i izvan) u vrijeme pripreme izvješća.

Zatim imate 3 radna dana od datuma vašeg dolaska da biste dovršili i potpisali izvješće o stanju i vratili jednu kopiju u najmodavcu/stanodavcu ili agentu/posredniku.
Izvješće o stanju može se koristiti kao uvjerljiv dokaz stanja nekretnina u vrijeme kada ste se doselili. Dakle, prije nego što potpišete i vratite kopiju izvješća, trebali biste pregledati nekretnine i zabilježiti sve probleme na obje kopije, posebno ako se vaše mišljenje razlikuje od najmodavca/stanodavca ili agenta/posrednika, na primjer mrlje na tepihu koje nisu zabilježili najmodavac/stanodavac ili agent/posrednik. To je važno jer izvješće o stanju može vam pomoći u obrani pologa ili naknade štete ili potraživanja, zahtjeva za štetu ili troškova čišćenja na kraju vašeg najma/stambenog odnosa.

Ako na izvješću o stanju nema dovoljno mjesta, na obrazac upišite “vidi priloženo” u odgovarajući odjeljak i priložite dodatnu stranicu.
Kada dovršite, potpišite i vratite jedan primjerak  najmodavcu/stanodavcu i čuvajte drugu kopiju na sigurnom mjestu u slučaju da vam je to potrebno na kraju vašeg najma/stambenog odnosa.

fotografirajte/snimite

Fotografije mogu biti vrlo korisne za potrebe prikazivanja stanja nekretnina. Preporučujemo vam da snimite mnogo fotografija nekretnina kada se uselite, i opet kada se iselite, tako da imate vlastite dokaze o tome kako ste primili nekretnine i u kojem stanju ste ih napustili.

kaucija/polog

Ako je vaša stanarina 350 $ ili manje tjedno, najmodavac/stanodavac ne može od vas tražiti da platite kauciju/polog koja je viša od jednog mjeseca stanarine.

U većini slučajeva ne možete zatražiti i kauciju/polog i jamstvo. Ako je to slučaj, kontaktirajte nas za savjet.

Kada plaćate kauciju/polog, najmodavac/stanodavac ili agent/posrednik moraju popuniti i potpisati Obrazac za polaganje kaucije i dati vam obrazac za potpisivanje. Oni onda moraju podnijeti obrazac i iznos kaucije/pologa Tijelu za upravu pologa stambene organizacije u roku od 10 radnih dana. Uprava za kauciju će vam poslati potvrdu u roku od 15 radnih dana od primitka.

stanarina

Ako je vaša stanarina 350 $ tjedno ili manja najviša stanarina koja od vas može biti zatražena je mjesec dana unaprijed. Ali ako vaš ugovor za najam/stambeni odnos kaže da se vaša stanarina plaća tjedno, najviše što se od vas može zatražiti unaprijed je 2 tjedna.

Ako platite osobno, odmah morate dobiti potvrdu o primitku. Ako koristite neku drugu metodu za plaćanje stanarine i zatražite potvrdu u trenutku plaćanja, morate dobiti račun u roku od 5 radnih dana. Čak i ako ne zatražite potvrdu u tom trenutku, još uvijek možete zatražiti potrvrdu o plaćanju u roku od 12 mjeseci od datuma plaćanja. Morate dobiti kopiju upisa u roku od 5 radnih dana od vašeg zahtjeva. Protuzakonito je odbiti izdavanje potvrde.

Također je protiv zakona da agenti (ili bilo tko drugi, uključujući treću osobu) naplaćuju za prvo izdavanje platne kartice za plaćanje stanarine ili za uspostavu i / ili korištenje sredstava izravnog zaduženja za plaćanja stanarine.

Ove informacije samo su vodič i ne bi se trebale koristiti kao zamjena za stručni pravni savjet.


[disclaimer-rta-croatian]


[feature color=”ico-black” title=”related pages” icon=”ico-more-items” iconcolor=”ico-black”]

vezane stranice

Predavanje molbe za privatni smještaj
Stambeni polozi
Prekid ugovora o najmu stambenog prostora
Pritužbe na stanodavce ili agente za promet nekretnina
Povećanja cijene stanarine

[feature color=”ico-black” title=”the law” icon=”ico-bank” iconcolor=”ico-black”]

Zakon o najmu stanova 1997 (AustLII web stranica)

član 29 – kopije zakupa koje treba dostaviti stanaru
član 31, 32, 33 – maksimalna kaucija/polog
član 35 – izvješće o stanju
član 36 – izvješće o stanju je dokaz stanja popravka
član 37, 38 – jamstva
član 40, 41 – plaćanje stanarine unaprijed
član 51 – naknade za plaćanje stanarine platnom karticom/izravnim zaduženjem
član 66 – izjava o pravima i informacije najmodavca/stanodavca/agenta/posrednika
član 406 – dužnost polaganja kaucije/pologa

[/feature]


Starting a tenancy | Croatian | March 2019

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept