این اطلاعات تنها جنبه رهنمود دارد و نباید از آن به عنوان جایگزینی برای صلاحدید حقوقی حرفه ای استفاده شود.

برگۀ اطلاع رسانی پیرامون دیوان اداری و مدنی ویکتوریا

دیوان مدنی و اداری ویکتوریا (Victorian Civil and Administrative Tribunal) به اختلافات بین مالکین و مستأجرین رسیدگی می کند. این مرجع دادگاه نیست، اما قادر است که تصمیماتی بگیرد که می توان قانوناً به مورد اجرا گذاشت. قصد این است که “دیوان” مرجعی غیر رسمی و ارزان باشد و اختلافات را به سرعت و منصفانه حل و فصل نماید.

درخواست

اگر با مالک خود مشکلی دارید که نمی توانید حل کنید، می توانید به “دیوان” درخواست بدهید. بهترین کار این است که پیش از دادن درخواست به “دیوان” بکوشید از طریق گفتگو با مالک یا بنگاه معاملات ملکی مشکل تان را حل کنید. اگر تصمیم دارید درخواست بدهید باید از Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیۀ مستأجرین) در ایالت ویکتوریا راهنمایی بگیرید.

برای دادن درخواست لازم است “فرم درخواست” دیوان مدنی و اداری ویکتوریا (Victorian Civil and Administrative Tribunal) را پر کنید. این فرم را می توان از دیوان یا از Tenants Union/Tenants Victoria
(اتحادیۀ مستأجرین) گرفت. دستورالعمل هایی که در فرم داده شده را دنبال کنید. در جایی از فرم که از شما می خواهد نام صاحبخانه را بنویسید حتماً نام مالک و نه نام بنگاه معاملات ملکی را بنویسید. چنانچه صاحبخانه یک شرکت است ACN (شماره شرکت استرالیایی) را در فرم بنویسید. اگر مستأجر خانۀ دولتی هستید، “رئیس اداره مسکن” (Director of Housing) مالک خانۀ شما خواهد بود.

باید یک نسخه از فرم درخواست خود را – ارسال با پست سفارشی ترجیح دارد- برای صاحبخانه بفرستید. رسید پستی و یک نسخه از فرم درخواست را نزد خودتان نگه دارید.

هزینه های دادخواست

.هزینه های درخواست به فردی که کارت مراقبت های درمانی دارد و یا برای پس گرفتن ودیعه تقاضا کرده,تعلق نمیگیرد.

هزینه درخواست از 1 جولای 2019 مبلغ 65.30 دلار است, اما این مبلغ ممکن است تغییر کند. لطفا آخرین تغییر در هزینه ها را در ( وب سایت VCAT) مشاهده فرمائید.

درصورتی که کارت مراقبت های درمانی ندارید و نمیتوانید هزینه های دادخواست را بپردازید برای تخفیف هزینه ها fees درخواست دهید( وب سایت VCAT)

درصورتی که مایلید هزینه ها را نقدی پرداخت کنید, میبایست درخواست را شخصا به VCAT ببرید.

اطلاعیه دادرسی “دیوان”

شما از “دیوان” اطلاعیه ای دریافت خواهید کرد که می گوید دادرسی شما در چه تاریخی بوده است و در کجا صورت خواهد گرفت. مدت زمانی که باید منتظر دادرسی شوید به نوع درخواست و حجم کار “دیوان” بستگی دارد.

اگر نمی توانید در روز دادرسی به “دیوان” بروید لازم است پیرامون تعویق جلسه از Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیۀ مستأجرین) راهنمایی بخواهید. تقاضای تعویق جلسه باید حد اقل 2 روز کاری قبل از دادرسی داده شود و مدارکی (مانند گواهی پزشکی) مؤید آن باشد. تضمینی وجود ندارد که دیوان با درخواست تعویق موافقت نماید، اما اگر مالک خانۀ تان با آن موافقت کند، بخت بهتری برای تصویب آن خواهید داشت.

اگر به مترجم گفتاری نیاز دارید، باید پیش از تاریخ دادرسی با “دیوان” تماس بگیرید و به آنها اطلاع دهید. “دیوان” باید برای شما مترجم گفتاری ترتیب بدهد، در غیر این صورت شما باید تقاضا کنیدجلسه به تعویق افتد.

آماده کردن دعوی

وقتی که به “دیوان” درخواست می دهید، خودتان مسئول اثبات حقانیت خود هستید. این بدان معنی است که باید مدرکی در جهت تأیید ادعای خود ارائه دهید. نوع مدارک مورد نیاز بستگی به وضعیت درخواست دارد. یا برای راهنمایی با Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیۀ مستأجرین) تماس بگیرید.

پیش از جلسۀ دادرسی، باید از تمام نامه ها یا مدارکی که می خواهید دیوان ببیند فتوکپی تهیه کنید، و ترتیبات لازم را برای حضور شاهد های خود در روز دادرسی بدهید.

دیوان به خاطر این که شما شاهدها یا مدارک خود را همراه نیاورده اید، رسیدگی به دعوای شما را به تعویق نخواهد انداخت و برای تأیید صحت و سقم دعاوی شما به کسی تلفن نخواهد کرد.

بهتر است افراد شخصاً شهادت دهند تا اینکه بخواهید به نامه یا اظهار نامه قانونی اتکا کنید. اگر شاهدی از حضور در جلسۀ دادرسی امتناع می ورزد، و شما بر این باور هستید که شهادت او حائز اهیمت است، می توانید از “دیوان” بخواهید احضاریه شاهد صادر نماید. توجه داشته باشید که ممکن است دیوان دستور بدهد هزینۀ آمدن شاهد به جلسه و/ یا سایر هزینه های قابل قبول وی را شما بپردازید.

درخواست احضاریه را باید قبل از جلسۀ دادرسی خود بدهید. احضاریه شاهد حکمی است دال بر این که شخص باید در جلسۀ دادرسی “دیوان” حضور یافته و شهادت بدهد. در غیر این صورت شاهد می تواند در یک اظهار نامه قانونی (که در بیشتر روزنامه فروشی ها موجود می باشد) شهادت بدهد.

جهت آماده شدن برای دادرسی، یادداشت های مختصری از نکات عمده ای که می خواهید بگویید را تهیه کنید از جمله فهرستی از مدارکی که می خواهید به “دیوان” نشان بدهید. منظم بودن، کلید طرح یک دعوای خوب قضایی است.

نمایندگی

به طور کلی هر طرف در دیوان ملزم است دعاوی خود را خودش طرح نماید. اما در موارد زیر یک وکیل مدافع (مانند یکی از مددکاران امور استیجاری) می تواند به نمایندگی از شما عمل کند:

[list type=”square_list”]

  • صاحبخانه کوشش دارد شما را بیرون کن

  • صاحبخانه یک مدافع حرفه ای است

  • یک مدافع حرفه ای به نمایندگی از جانب مالک عمل می کند

  • “دیوان” به شما اجازه می دهد کسی قانوناً به نمایندگی از جانب شما اقدام کند.

[/list]

اگر گمان می کنید که نیاز به نمایندگی خواهید داشت باید به محض دریافت “اطلاعیۀ دادرسی” با Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیۀ مستأجرین) تماس بگیرید. از یکی از وکلای موظف دیوان هم می توانید راهنمایی بخواهید یا احتمالا بخواهید نمایندگی شما را قبول کند.

جلسۀ دادرسی

حتماً سر موقع در محل “دیوان” حضور یابید. اگر دیر کنید، جلسۀ دادرسی بدون حضور شما تشکیل خواهد شد. بنا بر این، طوری برنامه ریزی کنید که دست کم 15 دقیقه پیش از هنگام شروع جلسه آن جا باشید.

به محض اینکه به کارمند دفتری بخش پذیرش ورود خود را اطلاع دادید، شما را به اتاق دادرسی فرا می خوانند. “داور دیوان” (Member) (کسی که در مورد دعوای شما تصمیم می گیرد) از شما و مالک یا نمایندۀ بنگاه معاملات ملکی خواهد خواست که به “کتاب مقدس” سوگند یاد کنید یا با سوگند شرافتی قول بدهید که راست بگویید.

نحوۀ دادرسی دعوای شما بستگی به “داور دیوان” دارد که دعوای شما را استماع دادرسی می نماید، اما معمولاً اول از کسی که درخواست داده است خواسته می شود دعوای خود را مطرح کند.

هیچوقت از کوره در نروید. استدلال های خود را روشن و مربوط به موضوع ارائه دهید و سعی کنید مرعوب صاحب ملک، نمایندۀ بنگاه معاملات ملکی یا “داور دیوان” نشوید. اطمینان حاصل کنید که پیش از اینکه “داور دیوان” تصمیم خود را بگیرد به شما فرصت داده شود تا همۀ موارد مربوط به دعوای تان را بیان کنید.

حکم

“داور دیوان” پس از استماع اظهارات شما و اظهارات صاحبخانه یا نماینده بنگاه معاملات ملکی “حکمی” صادر می کند که تصمیم راجع به دعوای شما است. اگر معنی حکم را درک نمی کنید از “داور دیوان” بخواهید تا آن را به آهستگی برای شما توضیح دهد. حدود دو هفته پس از جلسۀ استماع دادرسی، یک نسخه کتبی از حکم برای شما فرستاده خواهد شد. می توانید از “داور دیوان” بخواهید تا دلایل تصمیم خود را کتباً به شما ارائه دهد اما دلایل کتبی را باید پیش از پایان جلسه دادرسی بخواهید. “دیوان” باید در ظرف مدت 60 روز از تاریخ صدور حکم دلایل مربوطه را ارائه دهد.

چنانچه از تصمیم دیوان راضی نباشید – در شرایطی بسیار محدود- می توانید تقاضای تجدید نظر کنید. تقاضای تجدید نظر باید به “دیوان عالی” داده شود و این می تواند بسیار گران تمام شود. تقاضای تجدید نظر را باید ظرف 28 روز از تاریخ حکم تسلیم نمایید. چنانچه می خواهید تقاضای تجدید نظر بکنید باید هرچه زودتر از Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیۀ مستأجرین) راهنمایی بخواهید.

Victorian Civil and Administrative Tribunal
55 King street Melbourne 3000
1300 01 8228(1300 01 VCAT)

ساعات کار از 9 بامداد تا 4:30 بعد از ظهر روزهای دوشنبه تا جمعه

این اطلاعات تنها جنبه رهنمود دارد و نباید از آن به عنوان جایگزینی برای صلاحدید حقوقی حرفه ای استفاده شود.

تاریخ انتشار: دسامبر 2011

The Victorian civil & administrative tribunal | Persian | December 2011


Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept