این اطلاعات تنها جنبه رهنمود دارد و نباید از آن به عنوان جایگزینی برای صلاحدید حقوقی حرفه ای استفاده شود.

پرداخت پیش پرداخت و بازپرداخت

پیش پرداخت مبلغ پولی است که معمولا به مالک یا کارگزار املاک و مستغلات  در آغاز اجاره پرداخت می شود. این مبلغ نزد  مرجع دریافت پیش پرداخت ، نگهداری می شود که بدان معنی است که  آن پول هنوز پول شماست و به  مالک یا کارگزار تعلق ندارد.

در پایان مدت اجاره مالک ممکن است تلاش یا دعوی قسمتی یا تمام پول پیش پرداخت شما را به عنوان جبران خسارت برای هرگونه خسارت وارده به ملک، برای تمیز کردن و یا برای مبلغ اجاره پرداخت نشده داشته باشد.

نکاتی بسیارخوب برای باز پس گرفتن پیش پرداخت

تصاویر: برای پیشگیری از بروزهرگونه اختلاف هنگام دریافت مبلغ پیش پرداخت خود، هنگامی که به ملک اجاری نقل مکان نمودید و زمانی که آن را ترک می کنید تصاویری از وضعیت ظاهری آن تهیه نمایید.

گزارش وضعیت: تکمیل کردن با دقت گزارش وضعیت ملک قبل و بعد از اجاره می تواند تفاوت بین حفظ مبلغ پیش پرداخت شما یا از دست دادن تمام یا بخشی ازآن باشد.

فرسودگی و استهلاک: مستاجران مسئولیتی در قبال فرسودگی و استهلاک ندارند. شما مسئول پرداخت آنچه حاصل استفاده عادی می باشد از قبیل رنگ پریدگی پرده ها در اثر نور آفتاب یا کهنگی فرشها در اثر راه رفتن روی آنها، نیستید.

هزینه کامل یا بخشی از آن؟ مستاجران عموما” مسئول پرداخت تمام هزینه ی جایگزینی اقلام قدیمی و آسیب دیده با اقلام جدید نیستند، حتی اگر مقداری باعث آسیب شده باشند. برای مثال، شما بایستی هزینه ی پاک کردن لکه هایی را که روی فرشها باقی گذاشته اید بپردازید، اما لزوما نباید هزینه ی فرش نو را پرداخت نمایید.

شواهد: بطور کلی برعهده مالک است که اثبات نماید چرا مبلغ پیش پرداخت نباید به شما بازگردانده شود. موضع شما قوی تر خواهد بود اگرشواهدی را در اختیار داشته باشید که نشان دهد چرا مسئول خسارت نیستید.

وام ها:  تصفیه حساب  و وکیل مرکز حقوقی مستاجران ردفرن،  تام مک دانالد  (Redfern Legal Centre Tenants’ Advocate Tom McDonald) (انتشار 2014 ژوئن 5)

پرداخت پیش پرداخت

هنگامی که یک پیش پرداخت را می پردازید، شما و مالک یا کارگزار باید فرم تسلیم پیش پرداخت را نزد مرجع دریافت پیش پرداخت (RTBA)  تکمیل نمایید. اگر مدیر مسکن (DoH) پیش پرداخت شما را در تحت برنامه وام پیش پرداخت می پردازد، نیازاست فرم تسلیم پیش پرداخت مدیر مسکن را تکمیل نمایید. اگر مدیر مسکن بخشی از پیش پرداخت شما را می پردازد، شما باید از فرم تسلیم پیش پرداخت مدیر مسکن برای آن مبلغ که آنها می پردازند و فرم تسلیم پیش پرداخت مرجع دریافت پیش پرداخت  برای مابقی پیش پرداخت استفاده کنید. مالک یا کارگزار باید یک کپی از فرم / فرم ها  را به شما تحویل نماید وشما نیز باید آن را بعنوان مدرک پرداخت پیش پرداخت خود نگهداری نمایید.

اگر شما پیش پرداختی را می پردازید، مالک یا کارگزار باید 2 نسخه از گزارش وضعیت ملک را که توسط مالک امضاء شده است به شما تحویل نماید.

مالک یا کارگزار پس از آن باید ظرف مدت 10 روز از پرداخت پول پیش پرداخت، فرم / فرم های تسلیم پیش پرداخت نزدمرجع دریافت پیش پرداخت  را به شما تحویل نماید. شما باید تاییدیه ای از مرجع دریافت پیش پرداخت دریافت نمایید که مالک یا کارگزار پیش پرداخت شما را تسلیم نموده است. اگر ظرف مدت  15 روز کاری رسیدی دریافت ننمودید، با مرجع دریافت پیش پرداخت  با شماره ☎ 1300137164
(هزینه تماس محلی) تماس بگیرید. در صورتی که رسید پیش پرداخت شما تسلیم نشده باشد تخلف محسوب می گردد شما می توانید این موضوع را به امور مشتریان ویکتوریا (Consumer Affairs Victoria) گزارش نمایید، و همچنین می توانید برای سفارش رسید تسلیم پیش پرداخت خود از طریق هیات اجرایی خدمات مدنی ایالت ویکتوریا (VCAT) اقدام نمایید به طور کلی بهترین اقدام این است که قبل از امضای قرارداد اجاره، پیش پرداختی نپردازید. همواره اطمینان حاصل نمایید شواهدی از پرداخت یک پیش پرداخت در اختیار خواهید داشت به ویژه هنگامی که پرداخت نقدی انجام می دهید

انتقال پیش پرداخت

اگر شما از ملک نقل مکان نمایید و مالک و مستاجران دیگر توافق نمایند شخص دیگری مورد اجاره را در اختیار بگیرد شما باید مرجع دریافت پیش پرداخت را ظرف مدت 5 روز مطلع نمایید که منافع پیش پرداخت شما به مستاجر جدید انتقال یافته است شما می توانید این کاررا با تکمیل یک فرم انتقال مستاجر  (که باید توسط شما، مستاجران دیگر (در صورت وجود) ، مستاجر جدید و مالک یا کارگزار امضاء شده )  و ارسال آن به مرجع دریافت پیش پرداخت انجام دهید مرجع دریافت پیش پرداخت پول پیش پرداخت را تا پایان مدت اجاره بازپرداخت نمی نماید، بنابراین این امکان را دارید که ترتیب پرداخت را از مستاجر جدید بخواهید. شما باید وجه پرداختی ازمستاجر جدید را قبل از امضای فرم انتقال مستاجر وصول نمایید

زمانی که مدت اجاره پایان می یابد

اگر شما پیش پرداخت خود را به شخص دیگری انتقال ندهید، مرجع دریافت پیش پرداخت آن را تا پایان مدت اجاره نگه داشته و این درحالی است که تعدادی از وقایع می تواند رخ دهد: [list type=square_list]

  • مالک ادعایی درخصوص پیش پرداخت شما ندارد
  • شما با مالک خود برای پرداخت مبلغی از پیش پرداخت توافق می نماید
  • شما با مالک به توافق نرسیده و آنها به هیات اجرایی خدمات مدنی ایالت ویکتوریا (Victorian Civil and Administrative Tribunal) برای وصول تمام یا بخشی از پیش پرداخت شما درخواست حکم می نمایند
  • شما برای استرداد مبلغ پیش پرداخت

از طریق دادگاه اقدام می نمایید

[/list]

مالک هیچ گونه دعوی ندارد

اگر مالک توافق نماید که ادعایی درخصوص پیش پرداخت شما ندارند، شما و مالک بایستی برای درخواست استرداد مبلغ پیش پرداخت قدام نمایید شما، مستاجران دیگر(در صورت وجود) و مالک یا کارگزار باید فرم مطالبه وجه پیش پرداخت را امضا نموده  و باید جزئیات حساب بانکی را که می خواهید پول به آن حساب واریز گردد در فرم ارایه نمایید هنگامی که مرجع دریافت پیش پرداخت فرم را تحویل نمود، پیش پرداخت شما باید به حساب بانکی معرفی شده در روز کاری بعدی واریز شود.

این یک تخلف برای مالک محسوب میگردد که فرم مطالبه وجه پیش پرداخت ناقص را به شما تحویل نماید اگرقرار است پیش پرداخت به طور کامل به شما پرداخت گردد، اطمینان حاصل نمایید وجه کامل پیش پرداخت در بخش جزئیات پرداخت مستاجر ثبت شده باشد حتما یک کپی از آن را نگهداری نمایید

اگر پیش پرداخت توسط مدیر مسکن تحت برنامه وام پیش پرداخت پرداخت شده است و مالک دعوی درخصوص آن ندارد، نیاز است شما و مالک یا کارگزار فرم مطالبه وجه پیش پرداخت را تکمیل نمایید و پول پیش پرداخت مستقیما به اداره مسکن پرداخت خواهد شد

شما با مالک خود توافق دارید

اگر توافق دارید که مالک محق دریافت قسمتی یا همه پول پیش پرداخت است، می توانید برای پرداخت آن مقدار به آنها موافقت نمایید شما،مستاجران دیگر(در صورت وجود) و مالک باید با پر کردن فرم مطالبه وجه پیش پرداخت، مشخص نمایید چه مقدار از پیش پرداخت به مالک و چه مقدار به شما پرداخت گردد

اگرقراراست پیش پرداخت بین شما و مالک تقسیم شود، اطمینان حاصل نمایید مقادیرصحیح و جمع مبلغ قابل پرداخت به مالک /کارگزاردر بخش جزئیات پرداخت مستاجرثبت شده است بررسی نمایید این مقادیربه جمع کل پیش پرداخت اضافه شده باشد

فرم مطالبه وجه پیش پرداخت را نبایستی پیش از آخرین هفته مدت اجاره تکمیل نمود اگر فرم دارای تاریخی 7 روز پیش از پایان مدت اجاره داشته باشد، مرجع دریافت پیش پرداخت آن را نخواهد پذیرفت اگر پیش پرداخت شما را اداره مسکن تحت برنامه وام پیش پرداخت پرداخت نموده باشد، شما نمی توانید موافقت کنید بخشی از آن به مالک پرداخت شود مالک یا کارگزار باید برای درخواست صدور حکم وصول تمام یا بخشی از پیش پرداخت به دادگاه مراجعه نماید دادگاه هر گونه تصمیمی که در ارتباط با پیش پرداختی که تحت برنامه وام پیش پرداخت انجام شده است اتخاذ نماید به اداره مسکن اعلام خواهد نمود

مالک تقاضای توقیف پیش پرداخت شما را می نماید

فرض بر این است که مبلغ پیش پرداخت متعلق به شماست، اگر مالک سعی دارد درخصوص تمام یا بخشی از آن دعوی ارایه نماید و شما توافق ندارید، آنها باید به هیات اجرایی خدمات مدنی ایالت ویکتوریا (Victorian Civil and Administrative Tribunal) مراجعه نمایند مالک مسئولیت متقاعد کردن دادگاه را درارتباط با معقول و موجه بودن  دعوی خود برعهده خواهد داشت هرگونه ادعایی توسط مالک یا کارگزار بایستی ظرف مدت 10 روز ازپایان مدت اجاره صورت بگیرد این که مالک یا کارگزار  آدرس جدید شما را در اختیار داشته باشند دارای اهمیت است اگر آدرس جدید شما موجود نباشد مالک و دادگاه ممکن است اعلامیه ها  و اسناد را در محل اجاری قبلی که سکونت داشته اید ابلاغ نمایند اگر مالک یا کارگزار آدرس جدید شما را دارند بایستی  یک کپی از درخواست خود را برای شما ارسال نمایند و دادگاه با ارسال اعلامیه ی دادرسی در خصوص زمان و مکان حضور برای دفاع در مقابل دعوی اقامه شده در خصوص پیش پرداخت شما را مطلع خواهد نمود شما باید حضور پیدا نماید، در غیراین صورت مالک می تواند شواهد خود را بدون هیچ بحثی مطرح نموده  و به احتمال زیاد به آنچه خواهان آن هستند دست پیدا نمایند چراکه در غیاب شما حکم قابل اصدارمی باشد اگر قادر به حضور درجلسه دادرسی در زمان تعیین شده نیستید این امکان وجود دارد که بتوانید   تاریخ دادرسی را تغییر دهید یا  از طریق تلفن و یا ویدئو کنفرانس حضور پیدا کنید  

 تقاضای استرداد پیش پرداخت از طریق دادگاه

ارایه درخواست برای پیش پرداخت رایگان است و به طور کلی هیچ تهدیدی درخصوص هزینه های قانونی برای حضور در دادگاه وجود ندارد اگرقادر نیستید با مالک به توافق برسید، و یا اقدام مالک بیش از حد طولانی می شود، شما می توانید هر زمان پس از تخلیه ملک به دادگاه مراجعه نمایید کافی است درخواستی مبنی بر استرداد پیش پرداخت را تکمیل وبه همراه رسید پیش پرداخت برای  هیات اجرایی خدمات مدنی ایالت ویکتوریا (VCAT) ارسال نمایید مستاجران همچنین می توانند یک دعوی جبران خسارت را همان زمان با دعوی پیش پرداخت مطرح نمایند

جلسات دادگاه

در هر صورت که شما یا مالک به دادگاه درخواست ارسال نموده باشد، اطلاعات زیر را بایستی در جلسات دادرسی  به همراه داشته باشید: [list type=square_list]

 • تاریخی که اجاره شروع شده است و نوع اجاره  (مدت ثابت یا دوره ای یعنی ماه به ماه)
 • مقدار پیش پرداخت پرداخت شده
 • مقداری که دراعلامیه  پایان اجاره آمده است توسط شما یا مالک
 • شواهدی در مورد وضعیت ملک در شروع  اجاره (به عنوان مثال اگرگزارش وضعیتی در اختیار دارید، عکس ها، رسیدهای تمیز کردن، هرگونه شواهدی)
 • شواهدی در مورد وضعیت ملک در پایان  اجاره  (به عنوان مثال عکس ها، رسیدهای تمیز کردن، هرگونه شواهدی)

[/list] اگر مالک  دعویی  را درخصوص پیش پرداخت شما مطرح می نماید، آنها باید یک کپی از فرم  درخواست خود و هر گونه شواهدی را که می خواهند مورد استفاده قراردهند در اختیار شما بگذارند آنها باید قبل از تاریخ دادرسی آن را در اختیار شما قرار دهند شما باید آن را با خود به جلسه دادرسی ببرید

اگر پیش پرداخت شما تحت برنامه وام پیش پرداخت پرداخت شده است و مالک موفق به طرح یک دعوی علیه آن گردیده است، شما همچنان مکلف هستید وام پیش پرداخت را به مدیر مسکن بازپرداخت نمایید بدهی پرداخت نشده به مدیر مسکن می تواند هر گونه درخواست آتی شما را برای خانه های دولتی یا وام پیش پرداخت تحت تاثیر قراردهد

پس از این که دادگاه تصمیمی اتخاذ نمود، نسخه ای از تصمیم با عنوان  حکم  به شما تحویل داده خواهد شد پس از آن شما قادر خواهید بود فرم مطالبه وجه پیش پرداخت را بدون امضای مالک و یا کارگزارتکمیل نمایید شما کپی حکم دادگاه را به ضمیمه فرم مطالبه وجه پیش پرداخت به مرجع دریافت پیش پرداخت تسلیم می نمایید. مطابق حکم مذکور پول آزاد خواهد شد. هنگامی که  نام بیش از یک مستاجر بر روی رسید پیش پرداخت وجود داشته باشد است (برای مثال در یک خانه اشتراکی)، شما و دیگر مستاجران بایستی در مورد سهم دریافتی هر فرد از مبلغ پیش پرداخت توافق نمایید

این اطلاعات تنها جنبه رهنمود دارد و نباید از آن به عنوان جایگزینی برای صلاحدید حقوقی حرفه ای استفاده شود.

تاریخ انتشار: می 2017
Bond payments and refund | Persian | May 2017


Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept