ይህ መረጃ ለመመሪያ ብቻ እንዲሆን እንጂ የህግ ባለሞያ ምክርን ተክቶ መጠቀም ኣይቻልም።

ስለ ተከራይ የተቀመጡ መረጃዎች ወይም “በጥፋተኝነት የተመዘገበ/blacklists”

ለሚከራይ ቤት ሲያመለክቱ፤ ቀደም ሲል በነበርዎት ባለንብረት ወይም የንብረት ተወካይ ድርጅቶች በኩል “በቅጣት የተመዘገበ/blacklists” ስለመኖሩ ለማጣራት ባለንብረቱ እና የንብረት ተወካይ ድርጅቱ አንዳንድ ጊዜ ስለ ተከራይ የተቀመጠ መረጃን ይጠቀማሉ።

ይህ ገጽ

ስለ ተከራይ የተቀመጡ መረጃዎች ምንድ ናቸው?
ለምንድ ነው የተከራዮች ዝርዝር የሚጻፈው?
ባለንብረቱ ለርስዎ ምን እንደሚነግር
ምዝገባው እስከ መቸ ይቆያል?
ምዝገባን ስለማቆም
ተመዝግበው ከሆነ ማጣራት
ምዝገባውን መቀየር ወይም ማስወገድ

ስለ ተከራይ የተቀመጡ መረጃዎች ምንድን ናቸው?

ስለ ተከራይ የሚቀመጡ መረጃዎች የሚካሄደው በግል ኩባንያዎች ሲሆን ስለ ተከራዮች መረጃ ይሰበስቡና ለባለንብረቶች፣ ለንብረት ተወካዮች እና ተከራዮች ይሰጣል፤ ብዙ ጊዜ በክፍያ በአንዳንድ የተከራይ መረጃ ማስቀመጫ ኩባንያዎች/Some database companies በኩል ይቀርባል።

ለምንድ ነው የተከራዮች ዝርዝር የሚጻፈው?

በተከራይ መረጃ አቅርቦት ላይ መመዝገብ የሚችሉት:
[list type=”square_list”]

 • ለባለንብረቱ የሚከፍሉት ገንዘብ ከማስያዣ ገንዘብ በላይ ከሆነ ብቻ፣ ወይም
 • ልዩ ፍርድ ቤቱ/VCAT ትእዛዝ ለባለንብረቱ ከሰጠው ብቻ፣

[/list]

ምክንያቱም እርስዎ:
[list type=”square_list”]

 • የተከራይና አከራይ ውልን ከጣሱ፣ ወይም
 • በንብረቱ ላይ ሆነ ብለው ጉዳት ካደረሱ፣ ወይም
 • ንብረቱን ለህገ-ወጥ ተግባር ከተጠቀሙበት፣ ወይም
 • ያለባለንብረቱ ስምምነት ንብረቱን ለሌላ ሰው ማከራየት ወይም መስጠት፣ ወይም
 • ተዳብሎ በሚኖርበት ክፍል ወይም ካራቫን ፓርክ/ caravan park መጠለያ ውስጥ ሲኖሩ በጎረቤት ወይም ግለሰብ ላይ ችግር ከፈጠሩ፣ ወይም
 • የቤት ኪራይ ክፍያ ከ14 ቀናት በላይ ከዘገየ (ተከራይ ከነበሩ)ወይም ከ7 ቀናት በላይ ከዘገየ (ተዳብሎ ወይም በካራቫን ፓርክ/ caravan park መጠለያ ነዋሪ ከነበሩ)፣ ወይም
 • በልዩ ፍርድ ቤት/ VCAT የቀረበን የማስገደጃ ትእዛዝ መጣስ

[/list]

በተከራይና አከራይ ስምምነት ውል ላይ ስምዎ ከሌለ፤ በተከራይ መረጃ ምዝገባ ላይ ስምዎት መግባት የለበትም።

የተከራይና አከራይ ስምምነት ውል ሳያበቃ፤ በተከራይ መረጃ ምዝገባ ላይ ስምዎት መግባት የለበትም።

ባለንብረቱ ወይም የንብረት ተወካዩ የሚከተለው ካለው በስተቀር በተከራይ መረጃ ምዝገባ ላይ ስምዎት መግባት የለበትም:
[list type=”square_list”]

 1. ስለሚመዘገበው መረጃ ቅጂ ለርስዎ ከሰጥዎት (ወይም ለርስዎ መረጃ ለመስጠት የተወሰደ ሌላ ተገቢ እርምጃዎች) እና
 2. ምላሽ እንዲሰጡ ቢያንስ 14 ቀናት ከተሰጥዎ፤ እና
 3. ከርስዎ ስለሚኖር ማንኛውም ተቃውሞ ወይም ለውጥ ግምት ውስጥ ማስገባት ይሆናል።

[/list]

 ከዚህ በላይ ያለን ጥያቄ የማያሟላና በርስዎ ላይ የተመዘገበ ካለ ታዲያ ምዝገባው ለማስቀየር ወይም ለማሰረዝ አስፈላጊ እርምጃዎችን መውሰድ ይችላሉ።

ባለንብረቱ ለርስዎ ምን እንደሚነግር

…የሚከራይ ቤት በሚያመለክቱበት ጊዜ

ባለንብረቱ ወይም የንብረት ተወካዩ የተከራይ ማመልከቻዎችን ለመገምገም የተከራይን መረጃ ምዝገባ የሚጠቀሙ ከሆነ በሚያመለክቱበት ጊዜ በጽሁፍ አድርገው ለርስዎ መናገር ሲኖርባቸው፤ በዚህ የሚካተት:
[list type=”square_list”]

 • የመረጃ ምዝገባው ስም
 • የመረጃ ምዝገባው የሚጠቅመው የአመልካቹን የኪራይ ታሪክ ለማጣራት ነው
 • የመረጃ ምዝገባው ኩባንያን ለማነጋገር አድራሻ ይሆናል።

[/list]

…ስለርስዎ የተመዘገበ መረጃ ካገኙ

ባለንብረቱ ወይም የንብረት ተወካዩ የእርስዎን ስም በተከራይ መረጃ ምዝገባ ውስጥ ካገኙት በ7 ቀናት ውስጥ በጽሁፍ አድርገው ለርስዎ መናገር ሲኖርባቸው፤ በዚህ የሚካተት:
[list type=”square_list”]

 • የመረጃ ምዝገባው ስም
 • ስለርስዎ ግላዊ መረጃ ያለበት የመረጃ ምዝገባ
 • በመረጃው ላይ የተመዘገበ እያንዳንዱ ሰው ስም (ካለ)
 • ምዝገባው እንዴት ማረም ወይም ማስወገድ እንደሚቻል።

[/list]

…እርስዎን “ በጥፋት መዝገብ/blacklist” ውስጥ ማስገባት ከፈለጉ

ባለንብረቱ ወይም የንብረት ተወካዩ እርስዎን በተከራይ መረጃ ምዝገባ ውስጥ ለማስገባት ከፈለገ ማድረግ ያለበት:
[list type=”square_list”]

 1. የሚመዘገበውን መረጃ ቅጂ ወረቀት ለርስዎ መስጠት አለባቸው (ወይም ለርስዎ መረጃውን ለመስጠት ሌላ ተገቢ የሆኑ እርምጃዎችን መውሰድ)፤ እና
 2. ምላሽ እንዲሰጡ ቢያንስ የ14 ቀናት እድል መስጠት፤ እና
 3. ከርስዎ ስለሚኖር ማንኛውም ተቃውሞ ወይም ለውጥ ግምት ውስጥ ማስገባት ይሆናል።

[/list]

ምዝገባው እስከ መቸ ይቆያል?

 ምዝገባው ቢበዛ ለ 3 ዓመታት በተከራይና አከራይ ውል መረጃ ምዝገባ ውስጥ ሊቆይ ይችላል ነገር ግን በህጉ መሰረት  “ጊዜው ሲያልፍ/out-of-date” ወዲያውኑ ከምዝገባው መውጣት አለበት።

ምዝገባን ስለማቆም

ባለንብረቱ ወይም የንብረት ተወካዩ እርስዎን “በጥፋት ምዝገባ” ለማስገባት ካስፈራራዎት፤ ነገር ግን ያላቸው ምክንያት ህጋዊነት ከሌለው ስምዎ በምዝገባው ላይ እንዳይገባ ለማስቆም በልዩ ፍርድ ቤት/ VCAT የማገጃ ትእዛዝ ለባለንብረቱ ወይም ለመረጃ መዝጋቢ ኩባንያ እንዲሰጥ ማመልከት ይችላሉ።

ተመዝግበው ከሆነ ማጣራት

ተከራዮች ስለነሱ የተመዘገበ ነገር ካለ የማጣራት መብት ኣላቸው። በምዝገባው ላይ ስለመኖርዎ ለማጣራት በጽሁፍ ጥያቄ ለባለንብረቱ ወይም ለመረጃ መዝጋቢ ኩባንያ ይላኩ ። የርስዎ የፅሁፍ ጥያቄ እንደደረሳቸው የተመዘገበው መረጃ ቅጂ በ14 ቀናት ውስጥ ማቅረብ አለባቸው።

ክፍያዎች/Fees: ባለንብረቱ ወይም የመረጃ መዝጋቢ ኩባንያው ለሚያቀርበው መረጃ ገንዘብ ያስከፍላል፤ ነገር ግን ብዙ መጠን መሆን የለበትም።

 እባክዎ ከነዚህ ኩባንያዎች ውስጥ አንዳንዶቹ እዳ ሰብሳቢ ስለመሆናቸው ይወቁ። የተከራይና አከራይ መረጃ ሪፖርት ቅጂን ለማግኘት ወቅታዊ አድራሻዎትን ሊጠየቁ ይችላሉ። እርስዎ በእዳ አሰባሰብ ጉዳይ ላይ እንዳሉ ለማጣራት ይህንን መረጃ ሊጠቀሙ ይችላሉ።

ntd: National Tenancy Database

ብሄራዊ የተከራይና አከራይ ውል ምዝገባ/National Tenancy Database (ntd) የቨዳ አድቫንታጅ/Veda Advantage ዋና ክፍል ነው 1300 563 826

TICA: tica.com.au እና tenantblacklist.com.au

በአውስትራሊያ ተከራይ መረጃ ማቅረቢያ ማእከል(TICA) ለተከራይ ጥያቄዎች TICA በ 1900 ቁጥር የሚደወልበት ሲኖረው በደቂቃ $5.45 ዶላር ያስከፍላል (በሞባይል ወይም በሚከፈልበት ስልክ ሆኖ መደወል የበለጠ ያስከፍላል):
TICAን ያነጋግሩ

TRA: tradingreference.com

የነዋሪ ተከራይ ምስክርነት አውስትራሊያ /የንግድ ምስክርነት አውስትራሊያ/ Tenant Reference Australia/Trading Reference Australia (TRA)
info@tradingreference.com
02 9363 9244
TRAን ያነጋግሩ

Veda: veda.com.au and www.tenancycheck.com.au/home

Veda Advantage Ltd.
ቨዳ/Veda በነሱ የተከራይና አከራይ ማጣሪያ ድረገጽ መስመር ላይ ለተከራይ ጥያቄ ማቅረቢያ ቅጽ አለው። Vedaን ያነጋግሩ

ምዝገባውን መቀየር ወይም ማስወገድ

 ምዝገባው የተካሄደው ከ3 ዓመት በላይ ከሆነው ወይም “ጊዜው ካለፈበት/out-of-date”(በህጉ መሰረት) ከምዝገባው መውጣት አለበት። ምዝገባው ካልተሟላ፣ ግልጽ ካልሆነ ወይም “ትክክለኛ ካልሆነ”(በህጉ መሰረት)ምዝገባው መቀየር ወይም መውጣት አለበት። ለተከራይና አከራይ ውል ህግ፣ “ጊዜ ላለፈበት/out-of-date” እና “ትክክለኛ ላልሆነ” ትርጉም እንዲኖረው ማድረግ (ከዚህ በታች ተገልጿል)።

ለባለንብረቱ ከማስያዣ ገንዘቡ በላይ የሚከፈል እዳ ስላለብዎ ስምዎ ከተመዘገበ እና ከዚያም:
[list type=”square_list”]

 • በ3 ወራት የጊዜ ገደብ ውስጥ ገንዘቡን ሲከፍሉ፤ ምዝገባው “ጊዜ ያለቀበት/out-of-date” እንደሚሆንና ስምዎ ከምዝገባው ላይ ይነሳል።
 • ገንዘቡን በ3 ወራት ወይም የጊዜ ገደቡ ካለቀ በኋላ የበለጠ ጊዜ ወስዶ ሲከፍሉት ምዝገባው “የተዛባ/inaccurate” ስለሚሆን መቀየር እንዳለበት ይሁን እንጂ ሙሉ በሙሉ ከዝርዝር መረጃው ሊወገድ አይችልም።
 • ካለው ገንዘብ መጠን ጥቂቱን ሲከፍሉ እና የበለጠ እዳ አለብዎት ካለ ምዝገባው ያልተሟላ ወይም አደናጋሪ ሊሆን ይችላል።

[/list]

የልዩ ፍርድ ቤት/VCAT የመብት ትእዛዝ ለባለንብረቱ ስለተሰጠው ስምዎ ተመዝግቦ ከሆነ እና ከዚያም:
[list type=”square_list”]

 • በልዩ ፍርድ ቤት/VCAT የእንደገና አቤቱታ ችሎት ላይ ቀደም ብሎ የተሰጠን የመብት ትእዛዝ ሲሰርዝ፤ ምዝገባው “ጊዜ ያለፈበት/out-of-date” ስለሚሆን መሰረዝ አለበት።

[/list]

ምዝገባውን ለመቀየር ወይም ለማስወገድ የሚወሰዱ እርምጃዎች

ስለርስዎ የተመዘገበው መረጃ ጊዜው ያለፈበት፣ የተዛባ፣ ያልተሟላ ወይም አሳሳች ከሆነ:
[list type=”square_list”]

 1. ባለንብረቱ ወይም የንብረት ተወካዩ ምዝገባውን እንዲያርሙት ወይም ለማስወገድ በጽሁፍ ጥያቄ ማቅረብ አለብዎ
 2. ምዝገባን ለማረም ወይም ለማስወገድ ከርስዎ ጽሁፋዊ ማሳሰቢያ ባለንብረቱ ወይም የንብረት ተወካዩ እንደደረሰው በ7 ቀናት ውስጥ ለመረጃ መዝጋቢ ኩባንያው መጻፍ አለበት
 3. የመረጃ መዝጋቢ ኩባንያው የጽሁፍ ማሳሰቢያ እንደደረሰው በ14 ቀናት ውስጥ ለውጡን ማካሄድ አለበት።

[/list]

የመረጃ ምዝገባው ካልተቀየረ ምን ይደረጋል

በነዋሪዎች የተከራይና አከራይ አንቀጽ ህግ 1997 ዓ.ም መሰረት ባለንብረቱ ወይም የመረጃ መዝጋቢ ኩባንያ ስምዎን በምዝገባ ላይ በማስቀመጡ ወንጀል እንደሆነና አንቀጽ ህጉን እንደጣሰ ነው።

ከህግ ውጭ ስምዎ ከተመዘገበ እና ባለንብረቱ ወይም መረጃ መዝጋቢ ኩባንያው በምዝገባው ላይ እርምት እንዲያደርግ ወይም ስምዎ እንዲወጣ እምቢ ካለ ማድረግ የሚችሉት:
[list type=”square_list”]

 • በዝርዝሩ ላይ እርምት ወይም ስምዎ እንዲወጣ ለልዩ ፍርድ ቤት/VCAT ትእዛዝ እንዲሰጥ ማመልከት ይችላሉ፣ እንዲሁም
 • ወንጀሉን ለቪክቶሪያ ተጠቃሚ ጉዳዮች/Consumer Affairs Victoria ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ።

[/list]

[box type=”warning”] ይህ መረጃ ለመመሪያ ብቻ እንዲሆን እንጂ የህግ ባለሞያ ምክርን ተክቶ መጠቀም ኣይቻልም። [/box]

ከዚህ ጋር የተዛመዱ ገጾች

ስለ ባለንብረቶች ወይም ንብረት ተወካዮች ቅሬታዎች
በቪክቶሪያ ሲቪልና አስተዳደር ልዩ ፍርድ ቤት

በበለጠ እርዳታ ይፈለጋልን?

ተጨማሪ መረጃ ወይም እርዳታ ካስፈለግዎት እባክዎ እኛን ያነጋግሩ።


Tenant databases or “blacklists” | Amharic | September 2015

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept