Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.

поправке за изнајмљене куће

Станодавци имају обавезу по  Акту о стамбеним закупима 1997 (Residential Tenancies Act 1997) да имовину коју изнајмљују одржавају у добром стању. Ово се односи и на заједничке просторије које станодавац поседује или којима управља.

Ако имовина коју издајете захтева поправке, требало би да следите кораке наведене у Акту о стамбеним закупима 1997. Овај акт предвиђа две различите процедуре за поправке; једну за хитне поправке, а другу за не-хитне или опште поправке.

клима уређаји

Погледајте нашу страницу о поправкама клима уређаја.

хитне поправке

Станодавац мора одмах извршити хитне поправке. На почетку Вашег закупа, станодавац или агент за некретнине мора да Вам да свој број телефона на који га можете добити у случају хитних поправки.

најбољи савети за хитне поправке

Чак и ако мислите да је хитно, закон можда не мисли тако.
Ако је на хитној листи, одмах позовите станодавца или агента. Чак и ако је после радног времена.
Обавезно забележите датум, време и све што сте урадили да бисте покушали да их контактирате.
Направите фотографије или видео снимак о проблему.
Ако не одговоре одмах, можете да платите да бисте спровели поправке. Али само ако је на хитној листи.
А станодавац Вам мора вратити новац у року од 14 дана за разумне трошкове до $1800, укључујући порез – ако му пошаљете рачун и обавештење у писаној форми.
Ако не желите да платите за поправке или оне коштају више од $1800, можете послати захтев VCAT-у.
А у случају хитних поправки, VCAT ће саслушати Ваш случај у року од 2 радна дана.
Немојте да престајете да плаћате своју станарину! И не користите свој новац за станарину да бисте платили поправке.
Ако не платите своју станарину, станодавац ће вероватно покушати да Вас исели.
Немојте да сами вршите поправке. Може се десити да платите да се оне поново спроведу.
Ако се поправке не спроведу или предуго трају, можда ћете моћи да добијете одштету од станодавца.

Хитне поправке су дефинисане према Акту као:

[list type=square_list]

 •  пуцање водоводне цеви
 • запушена или сломљена тоалетна шоља
 • озбиљно цурење крова
 • цурење гаса
 • опасан електрични квар
 •  штете настале услед мањих и већих поплава
 •  штете настале услед озбиљне олује или пожара
 •  оштећење или квар било које неопходне услуге или уређаја који обезбеђује станодавац или власник за воду, топлу воду, кување, грејање или прање веша
 •  оштећење или квар било ког апарата или опреме коју обезбеђује станодавац или власник које ће резултирати губитком велике количине воде
 • оштећење или квар на снабдевању гаса, струје или воде
 • озбиљан квар у лифту или степеништу
 •  било које оштећење или квар који чини просторије несигурним или небезбедним

[/list]

Ако Вам је потребна хитна поправка, не морате да писмено обавестите станодавца, али морате да покушате да контактирате станодавца или агента пре него што сами организујете поправке. Водите евиденцију о корацима које сте предузели да добијете станодавца или агента како би спровео поправке (нпр. листу телефонских позива, е-поште, време и датуме).

Ако не можете доћи до станодавца или агента или он не може да одмах одговори, можете сами да организујете поправке—до $1800 (укључујући порез). Трошкови морају бити разумни, тако да би требало да погледате услуге за поправке на више места. Да бисте добили новац назад, пошаљите обавештење станодавцу (Notice to Landlord) описујући поправке које су спроведене, колико су коштале и приложите копију признанице или фактуре за поправке. Станодавац Вам мора вратити новац у року од 14 дана од дана пријема обавештења. Међутим, имајте на уму да ако организујете хитне поправке, а цена је више од  $1800 (укључујући порез), станодавац је одговоран само за износе до $1800. Ако Вам станодавац не надокнади тај новац у року од 14 дана, можете предати захтев „VCAT”-у за налог како би се то спровело.

Ако не можете да приуштите да платите за хитну поправку, поправка кошта више од $1800 или једноставно не можете да убедите станодавца да спроведе поправке, можете предати захтев Грађанском и управном суду Викторије за налог како би се поправке спровеле. Суд мора саслушати захтеве за хитне поправке у року од 2 радна дана.

Немојте да ускраћујете своју кирију од станодавца или да користите тај новац за поправке. Ако касните 14 дана са својом киријом, станодавац Вам може дати обавештење да се морате иселити за две недеље.

не-хитне (опште) поправке

Ако се поправка не сврстава ни у једну од категорија дефинисаних као „хитно”, не би требало да је организујете сами, осим ако је станодавац писмено дао сагласнот да ће платити за то. Постоје 3 корака у процесу за не-хитне поправке:

1. обавештавање станодавца 

Наведите све опште поправке које су потребне у обрасцу за обавештење станодавца (Notice to Landlord form). Ово обавештење информише станодавца да све ставке које сте навели морају бити поправљене у року од 14 дана.

Уверите се да је образац означен за станодавца, а не на агента за некретнине, мада се може послати на име станодавца на адресу агента. (Ако сте закупац у јавној згради, Ваш станодавац је управник стамбених зграда.)
Дајте копију станодавцу или агенту и задржите једну копију за себе.
Можете послати обавештење поштом или електронском поштом (ако је станодавац или агент пристао да му шаљете обавештења путем е-поште), али препоручујемо да користите препоручену пошту или да доставите лично, тако да можете да докажете да га је добио. Чувајте све признанице о слању писма. Ако шаљете обавештење путем е-поште, требало би да проверите да шаљете на адресу е-поште коју Вам је дао станодавац или агент за некретнине и, ако је могуће, затражите захтев о пријему.

Ако планирате да тражите одштету од станодавца, требало би да пошаљете истовремено и обавештење о кршењу дужности (Breach of Duty Notice).

2. захтев Управи за заштиту потрошача 

Ако станодавац не спроведе поправке у року од 14 дана од пријема обавештења или није спровео поправке на задовољавајућем нивоу, требало би да пошаљете писмени захтев за инспекцију Управи за заштиту потрошача Викторије коришћењем обрасца „Захтев за инспекцију поправки или процену кирије” (Request for repairs Inspection or Rent Assessment) (вебсајт Управе за заштиту потрошача Викторије).

Инспектор ће Вас контактирати како би организовао време за инспекцију имовине. Након инспекције, он може да контактира станодавца или агента и покушати да преговара о поправкама које треба спровести. Инспектор такође мора да напише извештај који описује поправке које су неопходне и да Вам преда копију.

3. судски захтев 

Чим добијете копију извештаја инспектора, можете предати захтев за саслушање Грађанском и управном суду Викторије. Морате предати захтев у року од 60 дана од дана пријема извештаја, али ако не добијете копију у року од 90 дана, можете поднети захтев суду и без њега. Приложите копију извештаја инспектора Вашем захтеву суду. Суд може да наложи да станодавац спроведе поправке.

посебан рачун за плаћање кирије

Ако станодавац не спроведе поправке, можете поднети захтев суду да уплаћујете своју кирију на посебан рачун за плаћање кирије (Rent Special Account) док поправке не буду спроведене. Ово се односи и на хитне и на не-хитне поправке. Обично суд да налог само за плаћање на посебан рачун за плаћање кирије када станодавац не испоштује судски налог за спровођење поправки.

одштета

Имате право на одштету уколико доживите непријатности и/или претрпите губитак или оштећење Ваше имовине које су настале зато што станодавац није:

[list type=square_list]

 • одмах спровео хитне поправке
 •  спровео опште поправке у року од 14 дана
 • одржавао просторије у добром стању

[/list]

штета од стране закупаца

Ако су поправке неопходне зато што сте Ви или неко кога сте позвали у Ваш стан/кућу направили штету, можда ћете морати да сами платите поправке и да их сами организујете. Станодавац или агент Вам могу предати обавештење о кршењу дужности или „обавештење о поправкама” (repair notice) које захтева од Вас да поправите штету у року од 14 дана. Ако то не урадите, он може да организује спровођење поправки и да Вам пошаље додатно обавештење које наводи колико су поправке коштале и можда ћете морати да платите разумне трошкове поправки.

Ако не платите, станодавац може предати захтев суду за налог како бисте платили. На станодавцу лежи одговорност да докаже да сте одговорни за насталу штету и имаћете могућност да изложите своју страну приче. Чак и ако признате одговорност, и даље можете оспорити тражени износ као неразуман, узимајући у обзир уобичајено хабање и смањену вредност.

Ако примите обавештење за поправку, контактирајте нас .

Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.

Објављено: Maj 2017

Repairs | Serbian | May 2017


Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept