Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.

приватност и улазак

Према Residential Tenancies Act 1997 имате право на ‘уживање у миру’ у свом дому. Станодавци и агенти за продају некретнина имају нека права уласка, али морају испуњавати одређене захтеве. Ако не испуњавају ове захтеве, не морате их пуштати у свој дом.

[column width=”1/3″ place=”first” ][feature color=”ico-black” title=”this page” icon=”ico-hand-down” iconcolor=”ico-black”] права уласка
судске забране
исељење
браве
браве и породично насиље
 поверљивост
[/feature] [/column]
[column width=”1/3″ place=”last” ]
    
[/column]

права уласка

Ако су вас о томе уредно обавестили, станодавац или агент имају право да уђу у ваш дом и могу довести неког другог са собом ако је потребно да би се постигао разлог уласка, ако:

  •  обавештење о одласку или обавештење о намери одласка је предато и истиче за мање од 14 дана, а они желе да покажу посед потенцијалном закупцу
  • посед треба продати или употребити као гаранцију за кредит и они желе да посед покажу потенцијалном купцу или зајмодавцу (напомена: ово право уласка не обухвата „отварање за потребе инспекције” или за фотографисање са циљем оглашавања поседа на продају – погледајте станодавац продаје за више информација)
  • они морају да уђу да изврше дужност према вашем  уговору о закупу (најму), Residential Tenancies Act 1997, или неком другом закону
  •  треба да процене вредност имовине
  • имају оправдане разлоге да верују да нисте испунили своје дужности из уговора о закупу или Residential Tenancies Act 1997
  • желе да прегледају посед (под условом да није било инспекције у последњих 6 месеци и да није у току прва 3 месеца од почетка закупа)


Ако станодавац или агент желе да уђу у ваш дом, они морају:

  • да вам дају писмено обавештење о намери за посету најмање 24 сата унапред, наводећи ваљан разлог зашто желе да вас посете
  •  да доставе обавештење поштом или да вам га доставе лично између 8:00 и 18:00 (ако се обавештење доставља поштом, морају додати довољно времена за доставу поште). Погледајте време доставе аустралијске поште (Australia Post delivery times). Станодавац вас може обавестити електронским путем, попут е-поште, ако се слажете (погледајте почетак закупа за више информација о сагласности да се обавештења шаљу електронским путем)
  • посета само између 8:00 и 18:00 сати, и не на државне празнике
  • нема задржавања дуже него што је потребно

Станодавац или агент такође могу ући у ваш дом из било ког разлога ако сте дали сагласност за улазак у последњих 7 дана. Овај улазак може бити у било ком периоду на који сте пристали и поново станодавац или агент са собом могу довести неког другог, попут трговца, ако је потребно да би се постигао разлог уласка.

Ако сте примили одговарајуће обавештење, морате да дозволите станодавцу или агенту да уђу у просторије, чак и ако вам време не одговара или нећете бити код куће. Међутим, можда ћете моћи да уговорите време које вам више одговара. Особе које улазе у ваш дом морају се понашати разумно и морају отићи чим заврше оно због чега су дошли.

Ако станодавац или агент не следе исправне процедуре, њихов улазак у ваше просторије без оправданог изговора биће прекршај.

Ако је ваша имовина оштећена током посете станодавца или агента, можете се пријавити за надокнаду штете.

судске забране

Ако станодавац или агент не испуњавају одговарајуће услове за улазак или су вршили честе или узнемиравајуће посете, можете поднети захтев Грађанском и управном суду Викторије (ГУСВ) за судску забрану приласка. Ово се такође односи на узнемиравајуће телефонске позиве или писма, јер je то кршење вашег права на уживање у миру. Судска забрана може забранити или ограничити станодавцу или агенту улазак у ваше просторије или контактирање с вама, а то може спровести полиција. Непоштовање судске забране представља прекршај за станодавца и агента и они могу бити кривично гоњени због тога.

Прекршај је ако станодавац или агент уђе у ваш дом иако није испунио одговарајуће услове за улазак, осим ако нема оправдан разлог, као што је ванредна ситуација. Можете пријавити прекршаје Одсеку за потрошачка питања Викторије који може да изда обавештење о прекршају станодавцу или агенту ако не поштују закон. 

исељење

Ако станодавац или агент наставе да вас узнемиравају, можда бисте желели да прекинете свој закуп и иселите се. Ако немате уговор о закупу на одређено време, једноставно можете дати писмено обавештење и иселити се у року од 28 дана. Ако шаљете обавештење поштом, добра је идеја да користите препоручену пошту и морате додати довољно времена за доставу поште. Погледајте време доставе аустралијске поште (Australia Post delivery times). Такође можете послати своје обавештење о намери одлсака електронским путем (на пример, е-поштом) ако се станодавац сложио са тим да га обавестите на овај начин. Ако шаљете обавештење е-поштом, проверите да ли сте послали на адресу коју вам је дао станодавац или агент за некретнине и, ако је могуће, затражите потврду да је прочитано.

Ако имате уговор о закупу на одређено време, мораћете да дате станодавцу обавештење о кршењу дужности у року од 14 дана за повреду вашег уживања у миру – погледајте када станодавац прекрши своје дужности. Након тога можете да поднесете захтев за Налог за усаглашавањем ГУСВ-у. Ако наставе са узнемиравањем, можда ћете моћи да дате свом станодавцу обавештење о намери одласка у року од 14 дана због непоштовања налога ГУСВ-а – погледајте кршење правила закупа за више информација. Обратите се нама, вашој локалној ТААП услузи, Закуп Плус добављачу или правном центру заједнице ако желите савето томе када можете да одете.

Такође можете имати право на надокнаду због тога што станодавац или агент нису успели да вам омогуће да у миру уживате у свом дому.

браве

Ако промените било коју браву на поседу, морате копију кључа дати станодавцу. Осим ако нисте „заштићена особа” у обавештењу против породичног насиља или налогу за интервенцију или налогу за интервенцију личне безбедности , не препоручујемо да мењате браве како бисте заштитили своју приватност. Ако одбијете да дате кључ станодавцу, он вам може доставити обавештење о кршењу дужности.

Не смете да мењате ниједну браву која је део система матичних кључева (где постоји један главни кључ који одговара за неколико брава, попут свих врата у једном стамбеном блоку), а да претходно нисте добили пристанак станодавца. Ако се станодавац не слаже са променом браве без доброг разлога, можете се обратити ГУСВ-у за налог како бисте могли да је промените без његовог пристанка.

браве и породично насиље или налози/обавештења о личној безбедности

Ако сте „заштићена особа” у обавештењу против породичног насиља или налогу за интервенцију  или  налогу за интервенцију за личну безбедност, а „тужени” (особа која је извршила насиље) је искључен из вашег дома, имате право да мењате браве на спољним вратима и прозорима, укључујући и браву у систему матичних кључева. Не морате имати своје име на закупу, али морате живети у том објекту. Морате дати кључ било ком другом закупцу који живи на поседу (осим туженом).

Морате дати кључ за нову браву и копију обавештења о насиљу у породици и личној безбедности или налог станодавцу или агенту, али им није дозвољено да дају туженом кључ за нову браву све док је обавештење или налог на снази.

Ако вам је потребна помоћ да платите промену брава, можда можете да поднесете захтев Трибуналу за помоћ жртвама криминала (енг. „VOCAT“ ) за хитну финансијску помоћ. За више информација позовите линију за помоћ жртвама криминала на 1800 819 817(бесплатан позив). Ваш локални правни центар заједницетакође може да помогне са налозима за интервенцију и „VOCAT“-ом, а организација наранџаста врата (енг. The Orange Door)  може да вас повеже са услугама правне и финансијске подршке. 

поверљивост

Постоје закони који контролишу на који начин агент за продају некретнина може да користи ваше личне податке. Ако имате било каквих притужби на начин на који се користе ваши лични подаци, контактирајте аустралијски комесаријат за информације на1300 363 992или поднесите писмену жалбу одсеку за потрошачка питања Викторије или институту за некретнине Викторије .  

Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.

[box type=warning] Информације на овој страници се односе на постојеће периодичне уговоре о закупу стана и краткорочне уговоре о закупу стана на одређено време (који су склопљени на фиксни временски период краћи од 5 година). Информације су актуелне на дан објављивања, али може да дође до промена у складу са будућим изменама и допунама закона који се односе на некретнине за изнајмљивање. Ако нисте сигурни који се закони односе на вас, треба да затражите правни савет. [/box]

[headline]закон [/headline]

Residential Tenancies Act 1997 (AustLII website)
section 67 – quiet enjoyment
section 70 – locks
section 70A – locks for properties subject to intervention orders/notices
section 71 – applying to VCAT to change locks without consent
section 85 – entry of rented premises
section 86 – grounds for entry
section 87 – manner of entry
section 88 – what must be in notice of entry?
section 89 – duty to allow entry if requirements met
section 90 – applying to VCAT for compensation if damage is caused during entry
section 91 – applying to VCAT for a restraining order
section 91A – offence to enter premises without meeting requirements

[headline]повезане странице[/headline]

станодавац продаје
подношење жалбе
накнада за закупце
када желите да се иселите
раскид уговора о најму
почетак закупа
трибунал (VCAT)

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept