Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

sửa chữa nhà thuê

Theo   Đạo luật thuê nhà ở năm 1997  chủ nhà có nghĩa vụ đảm bảo rằng các bất động sản họ cho thuê phải ở trong tình trạng tốt. Điều này cũng áp dụng với các khu vực chung thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của chủ nhà.

Nếu nhà thuê của bạn cần sửa chữa, bạn nên làm theo các bước được quy định trong Đạo luật thuê nhà ở năm 1997 . Đạo luật đưa hai quy trình sửa chữa khác nhau; một cho sửa chữa khẩn cấp và một cho sửa chữa không khẩn cấp hoặc chung.

điều hòa không khí

Truy cập trang web của chúng tôi về sửa chữa điều hòa không khí.

sửa chữa khẩn cấp

Chủ nhà phải thực hiện việc sửa chữa khẩn cấp ngay lập tức. Vào đầu kỳ hạn thuê nhà của bạn, chủ nhà hoặc bên môi giới bất động sản phải cung cấp cho bạn một số điện thoại để bạn có thể liên lạc với họ trong trường hợp cần sửa chữa khẩn cấp.

các mẹo hàng đầu khi cần sửa chữa khẩn cấp

Ngay cả khi bạn nghĩ rằng việc sửa chữa là khẩn cấp, luật pháp có thể không cho là như vậy.
Nếu trường hợp của bạn nằm trong danh sách khẩn cấp, hãy gọi ngay cho chủ nhà hoặc bên môi giới. Ngay cả khi đã qua nhiều giờ.
Hãy đảm bảo bạn viết ngày tháng, thời gian và bất cứ điều gì bạn đã làm để cố gắng liên lạc với họ.
Chụp ảnh hoặc quay video về vấn đề.
Nếu họ không trả lời ngay lập tức bạn có thể bỏ tiền để sửa chữa. Nhưng chỉ khi trường hợp của bạn nằm trong danh sách khẩn cấp.
Và trong vòng 14 ngày chủ nhà phải trả lại cho bạn chi phí hợp lý lên đến $1800 bao gồm thuế GST – nếu bạn gửi cho họ biên lai và thông báo bằng văn bản.
Nếu bạn không muốn bỏ tiền để sửa chữa, hoặc chi phí sửa chữa cao hơn $1800, bạn có thể gửi đơn đến VCAT để thay thế.
Và trong trường hợp cần sửa chữa khẩn cấp, VCAT sẽ xem xét đơn của bạn trong vòng 2 ngày làm việc.
Đừng dừng trả tiền thuê nhà! Và đừng dùng tiền tiền thuê nhà của bạn để thanh toán cho việc sửa chữa.
Nếu bạn không thanh toán tiền thuê nhà, chủ nhà có thể sẽ cố gắng trục xuất bạn.
Đừng tự sửa chữa. Bạn có thể sẽ phải bỏ tiền để sửa chữa lại.
Nếu việc sửa chữa không được thực hiện hoặc bị trì hoãn quá lâu, bạn có thể nhận được tiền bồi thường từ chủ nhà.

Sửa chữa khẩn cấp được định nghĩa theo Đạo luật như sau:

[list type=square_list]

 •  đường ống nước bị vỡ
 •  nhà vệ sinh bị tắc hoặc vỡ
 •  mái bị rò rỉ nghiêm trọng
 •  rò khí gas
 •  trục trặc điện nguy hiểm
 • ngập nước hoặc hư hỏng nghiêm trọng do ngập
 •  hư hỏng nghiêm trọng do bão hoặc hỏa hoạn
 • hỏng hóc hoặc sự cố trong bất kỳ dịch vụ hay dụng cụ nào mà chủ nhà hoặc chủ sở hữu cung cấp cho nước, nước nóng, nấu ăn, sưởi ấm hoặc giặt giũ
 •  hỏng hóc hoặc sự cố trong bất kỳ thiết bị hay dụng cụ nào mà chủ nhà hoặc chủ sở hữu cung cấp dẫn đến lượng nước lớn bị lãng phí
 •  hỏng hóc hoặc sự cố về gas, điện hoặc nước
 •  sự cố nghiêm trọng trong thang máy hoặc cầu thang
 • Bất kỳ trục trặc hay hỏng hóc nào làm cho nhà không an toàn

[/list]

Nếu bạn cần sửa chữa khẩn cấp, bạn không cần phải thông báo cho chủ nhà bằng văn bản nhưng bạn phải cố gắng liên lạc với chủ nhà hoặc bên môi giới trước khi thu xếp việc sửa chữa. Ghi lại các bước bạn đã thực hiện để yêu cầu chủ nhà hoặc bên môi giới thực hiện sửa chữa (ví dụ danh sách các cuộc gọi điện thoại, email, thời gian và ngày tháng).

Nếu bạn không thể liên hệ với chủ nhà hay bên môi giới hoặc họ không phản hồi ngay lập tức, bạn có thể tự thu xếp việc sửa chữa— vớichi phí tối đa là $1.800 (bao gồm Thuế hàng hóa dịch vụ). Chi phí phải hợp lý, do đó bạn nên lấy một số báo giá. Để lấy lại tiền, hãy gửi Thông báo đến chủ nhà, trong đó mô tả việc sửa chữa đã được thực hiện và chi phí, và đính kèm bản sao biên nhận hoặc hóa đơn sửa chữa. Chủ nhà phải hoàn trả bạn trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nếu bạn thu xếp sửa chữa khẩn cấp và chi phí lớn hơn $1800 (bao gồm Thuế hàng hóa dịch vụ), chủ nhà chỉ chịu trách nhiệm lên đến $ 1800. Nếu chủ nhà không thanh toán cho bạn trong vòng 14 ngày, bạn có thể nộp đơn lên VCAT xin Lệnh yêu cầu chủ nhà trả tiền.

Nếu bạn không đủ khả năng chi trả cho việc sửa chữa khẩn cấp, việc sửa chữa có chi phí lớn hơn $1800, hoặc bạn chỉ đơn giản không thể yêu cầu được chủ nhà sửa chữa, bạn có thể nộp đơn lên Tòa án Dân sự và Hành chính Victoria để xin Lệnh yêu cầu chủ nhà thực hiện công việc sửa chữa. Toà án phải thụ lý đơn xin sửa chữa khẩn cấp trong vòng 2 ngày làm việc.

Không giữ lại tiền thuê nhà của bạn hoặc sử dụng tiền thuê nhà cho việc sửa chữa. Nếu bạn đã chậm nộp tiền thuê 14 ngày, chủ nhà có thể phát Thông báo yêu cầu dọn ra trong 14 ngày.

sửa chữa không khẩn cấp (chung) 

Nếu một công việcsửa chữa không thuộc một loại được xác định là ‘khẩn cấp’, bạn không nên thu xếp tự sửa chữa trừ khi chủ nhà đã đồng ý thanh toán chi phí sửa chữa bằng văn bản. Có 3 bước trong quy trình sửa chữa không khẩn cấp:

1. thông báo cho chủ nhà

Liệt kê bất kỳ công việc sửa chữa chung cần thiết nào trong đơn Thông báo đến chủ nhà. Đơn này phải thông báo cho chủ nhà rằng tất cả các mục bạn đã liệt kê phải được sửa chữa trong vòng 14 ngày.

Đảm bảo rằng đơn được gửi đến chủ nhà chứ không phải đến bên môi giới bất động sản, mặc dù nó có thể được gửi đến bộ phận chăm sóc chủ nhà tại địa chỉ của bên môi giới. (Nếu bạn là người thuê nhà công cộng, chủ nhà của bạn là Giám đốc Khu nhà.)
Cung cấp một bản sao cho chủ nhà hoặc bên môi giới và giữ lại một bản sao.
Bạn có thể gửi thông báo bằng thư gửi thường hoặc email (nếu chủ nhà hoặc bên môi giới đã đồng ý để bạn thông báo qua email) nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thư bảo đảm hoặc gửi trực tiếp để bạn có thể chứng minh rằng họ đã nhận được nó. Giữ biên nhận thư. Nếu bạn gửi thông báo qua email, bạn nên đảm bảo rằng nó là địa chỉ email được chỉ định bởi chủ nhà hoặc bên môi giới bất động sản và nếu có thể hãy yêu cầu biên nhận đã đọc.

Nếu bạn dự định yêu cầubồi thường từ chủ nhà, bạn cũng nên gửi kèm theo một Thông báo vi phạm nghĩa vụ.

2. yêu cầu đến Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng 

Nếu chủ nhà không thực hiện sửa chữa trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, hoặc không thực hiện sửa chữa ở mức thỏa đáng, bạn phải nộp đơn tới Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria và yêu cầu kiểm tra bằng cách sử dụng mẫu đơn   ‘Yêu cầu kiểm tra sửa chữa hoặc Đánh giá nhà thuê’ (trang web củaCơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria) .

Một thanh tra sẽ liên lạc với bạn để sắp xếp thời gian kiểm tra nhà thuê. Sau khi kiểm tra, họ có thể liên hệ với chủ nhà hoặc bên môi giới  và thử thương lượng để việc sửa chữa được thực hiện. Thanh tra cũng phải viết một báo cáo mô tả các công việc sửa chữa cần thiết và cung cấp cho bạn một bản sao.

3. nộp đơn lên tòa án 

Một khi bạn có một bản sao báo cáo của thanh tra, bạn có thể nộp đơn lên Tòa án Dân sự và Hành chính Victoria để yêu cầu điều trần. Bạn phải nộp đơn trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, nhưng nếu bạn không nhận được một bản sao trong vòng 90 ngày, bạn có thể nộp đơn lên Toà án mà không cần đến nó. Đính kèm bản sao báo cáo của thanh tra với đơn nộp lên Tòa án của bạn. Toà án có thể ra phán quyết yêu cầu chủ nhà thực hiện sửa chữa.

tài khoản thuê nhà đặc biệt

Nếu chủ nhà không thực hiện sửa chữa bạn có thể nộp đơn lên Toà án để thanh toán tiền thuê nhà của bạn vào một Tài khoản Thuê nhà Đặc biệt cho đến khi việc sửa chữa đã hoàn thành. Điều này áp dụng cho cả sửa chữa khẩn cấp và không khẩn cấp. Thông thường Tòa sẽ chỉ đưa ra lệnh yêu cầu thanh toán vào Tài khoản Thuê nhà Đặc biệt khi chủ nhà không tuân thủ Án lệnh về việc sửa chữa.

bồi thường

Bạn có thể được bồi thường nếu bạn bị bất tiện và /hoặc phải chịu tổn thất hay hư hỏng hàng hóa vìchủ nhà không;

[list type=square_list]

 •  thực hiện sửa chữa khẩn cấp ngay lập tức
 •  thực hiện sửa chữa chung trong vòng 14 ngày
 •  duy trì nhà thuê trong tình trạng tốt

[/list]

hư hỏng gây ra do người thuê nhà

Nếu việc sửa chữa là cần thiết bởi vì bạn hoặc ai đó mà bạn mời đến nhà gây ra hư hỏng, bạn có thể phải trả tiền cho công việc sửa chữa và bạn có thể phải tự thu xếp sửa chữa. Chủ nhà hoặc bên môi giới có thể gửi ‘thông báo yêu cầu sửa chữa’ hoặc Vi phạm nghĩa vụ yêu cầu bạn phải sửa chữa hư hỏng trong vòng 14 ngày. Nếu không, họ có thể thu xếp việc sửa chữa và gửi thông báo khác cho biết chi phí sửa chữa là bao nhiêu và bạn có thể phải trả chi phí sửa chữa hợp lý.

Nếu bạn không trả tiền, chủ nhà có thể nộp đơn lên Toà án để xin Lệnh yêu cầu bạn làm như vậy. Chủ nhà phải chứng minh rằng bạn chịu trách nhiệm về hư hỏng và bạn sẽ có cơ hội để trình bày nguyên do của mình. Ngay cả khi bạn thừa nhận trách nhiệm pháp lý, bạn vẫn phản bác rằng số tiền yêu cầu là không hợp lý khi xét đến tình trạng hư tổn và xuống cấp.

Nếu bạn nhận được thông báo yêu cầu sửa chữa, hãy  liên hệ với chúng tôi .

Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

Ngày phát hành: Tháng 5 năm 2017

Repairs | Vietnamese | May 2017


Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept