Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

thông báo đuổi nhà

Nếu chủ nhà muốn quý vị dọn ra khỏi nhà, họi phải cung cấp cho quý vịthông báo đuổi nhà hợp lý. Có nhiều lý do tại sao chủ nhà có thể gửi thông báo đuổi nhà cho quý vị và thời gian thông báo tùy thuộc vào lý do tại sao chủ nhà gửi thông báo cho quý vị và quý vị có thỏa thuận thuê nhà với thời hạn cố định hay không.

Điều quan trọng cần lưu ý đó là chỉ bởi vì quý vị nhận được thông báo đuổi nhà, không có nghĩa là quý vị phải dọn ra khỏi nhà. Nếu chủ nhà muốn đuổi quý vị, đầu tiên họ phải gửi đơn lên Tòa án Dân sự và Hành chính Victoria và thuyết phục Tòa án rằng họ nên được trao lệnh sở hữu.

thông báo đuổi nhà lập tức

Chủ nhà có thể đưa ra thông báo đuổi nhà lập tức nếu nhà cho thuê bị phá hủy hay không còn phù hợp để sống trong đó. Chủ nhà cũng có thể gửi thông báo lập tức nếu quý vị (hoặc khách đến thăm nhà quý vị) cố ý phá hoại căn nhà hoặc gây nguy hiểm cho sự an toàn của hàng xóm.

Toàn án yêu cầu chủ nhà phải cung cấp bằng chứng hợp lý trong những vụ việc này. Nếu quý vị nhận được thông báo đuổi nhà lập tức quý vị nên liên lạc với chúng tôi để được tư vấn trong tình huống khẩn cấp.

thông báo đuổi nhà 14 ngày

Thông báo Đuổi nhà 14 ngày có thể được đưa ra khi:

[list type=square_list]

 • tiền thuê nhà của quý vị đã chậm 14 ngày (nghĩa là quá hạn)
 • quý vị không trả tiền đặt cọc (nếu thỏa thuận thuê nhà của quý vị có nêu rằng quý vị phải trả tiền đặt cọc)
 • quý vị nhượng hoặc cho thuê lại chỗ ở mà chủ nhà không đồng ý
 • hợp đồng thuê nhà của quý vị có điều khoản cấm trẻ em sống trong nhà và quý vị phá vỡ điều kiện đó
 • quý vị đã sử dụng căn nhà cho một mục đích bất hợp pháp (hoặc cho phép người khác làm vậy)
 • quý vị không làm theo lệnh tuân thủ của Toàn án theo đoạn 212 của RTA
 • quý vị đã vi phạm nghĩa vụ và nhận được hai thông báo vi phạm nghĩa vụ trước đó cho cùng một vi phạm
 • quý vị là người thuê nhà công cộng và quý vị đã lừa dối chủ nhà công cộng về tư cách hội đủ điều kiện được sử dụng nhà ở công cộng
 • quý vị là người thuê nhà công cộng và quý vị buôn bán hoặc cố gắng buôn bán ma túy, cung cấp ma túy cho người dưới 18 tuổi, trồng hoặc cố gắng trồn cây cần sa hoặc sở hữu các loại ma túy đã tổng hợp để buôn bán tại căn nhà thuê hoặc khu vực chung

[/list]

nơi cư trú chính của chủ nhà

Nếu căn nhà là nơi cư trú chính của chủ nhà trước khi quý vị chuyển vào, họ có thể gửi cho quý vị thông báo đuổi nhà 14 ngày nếu:

[list type=square_list]

 • quý vị có thỏa thuận thuê nhà theo thời hạn cố định; và
 • ngày chấm dứt trên thông báo là hoặc sau ngày hết hạn trên thỏa thuận thuê nhà của quý vị; và
 • theo thỏa thuận thuê nhà của quý vị, căn nhà là nơi cư trú chính của chủ nhà trước khi quý vị chuyển vào; và
 • theo thỏa thuận thuê nhà của quý vị, chủ nhà có ý định quay lại căn nhà sau khi kết thúc thời hạn thuê hạn định.

[/list]

thông báo đuổi nhà 28 ngày của người nhận cầm cố

Nếu căn nhà cho thuê đã bị cầm cố trước khi quý vị thuê, và người nhận cầm cố (thường là ngân hàng) được quyền sở hữu căn nhà hoặc bán căn nhà, người nhận cầm cố có thể gửi Thông báo Đuổi nhà 28 ngày cho quý vị.
Trong hầu hết các vụ việc, người thuê nhà có thể tham gia điều trần lệnh sở hữu và tìm cách hoãn thời gian trước khi cảnh sát thực hiện giấy phép trục xuất. Tòa án có thể cho phép tối đa 30 ngày để mua giấy phép.
Nếu quý vị bị buộc phải dọn khỏi căn nhà mà quý vị thuê do Thông báo Đuổi nhà của bên nhận cầm cố, quý vị có thể yêu cầu bồi thường từ chủ nhà của mình. Quý vị nên tìm tư vấn trong những vấn đề này.

thông báo đuổi nhà 60 ngày

Chỉ có thể đưa ra thông báo đuổi nhà 60 ngày khi không có thỏa thuận thuê nhà theo thời gian hạn định hoặc khi ngày kết thúc trên thông báo (nghĩa là ngày quý vị được yêu cầu dọn ra khỏi nhà vào hoặc trước ngày đó) là hoặc sau ngày hết hạn của thỏa thuận thuê nhà theo thời gian hạn định.

Chủ nhà có thể gửi thông báo đuổi nhà 60 ngày cho quý vị khi, ngay lập tức sau 60 ngày, chỗ ở sẽ:

[list type=square_list]

 • bị phá hủy
 • được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích thuê nhà dân cư (ví dụ như kinh doanh)
 • bị chủ nhà, hoặc người phối ngẫu, con trai, con gái, bố mẹ hoặc bố mẹ của người phối ngẫu của chủ nhà, hoặc bất kỳ ai bình thường sống với chủ nhà và sống phụ thuộc vào chủ nhà chiếm làm chỗ ở
 • bị bán hoặc chào bán với tình trạng căn nhà không người ở
 • được sửa chữa, cải tạo hoặc kiến trúc lại, và những việc này đều không thể làm được nếu chỗ ở có người sinh sống
 • được sử dụng cho mục đích công cộng (nếu đó là nhà công cộng)

[/list]

Nếu chủ nhà gửi thông báo do bất kỳ lý do nào trong 4 lý do đầu tiên nêu trên, họ không thể cho thuê lại chỗ ở trong vòng 6 tháng sau khi gửi thông báo (trừ khi họ sẽ cho người có tên trong thông báo thuê hoặc họ đã có lệnh sở hữu từ Tòa án).

Thông báo đuổi nhà 60 ngày cũng có thể được đưa ra nếu chủ nhà đã ký hợp đồng bán căn nhà cho thuê.

thông báo đuổi nhà 120 ngày

Chủ nhà có thể giử thông báo đuổi nhà 120 ngày mà không cần lý do khi thỏa thuận thuê nhà giữa hai bên là thỏa thuận thuê nhà định kỳ (nghĩa là không có thời gian hạn định hoặc thời gian hạn định đã kết thúc) hoặc khi ngày chấm dứt trên thông báo (nghĩa là ngày mà quý vị phải dọn đi vào hoặc trước ngày đó) là hoặc sau ngày hết hạn trên thỏa thuận thuê nhà theo thời gian hạn định của quý vị.

kết thúc hợp đồng cho thuê theo thời gian hạn định

chủ nhà có thể cung cấp cho quý vị thông báo đuổi nhà vào cuối thời hạn thuê hạn định. Ngày chấm dứt trên thông báo phải là ngày hết hạn trên thỏa thuận thuê nhà theo thời gian hạn định của quý vị. Nếu quý vị có thỏa thuận thuê nhà theo thời gian hạn định dưới 6 tháng, chủ nhà có thể gửi thông báo đuổi nhà 60 ngày. Nếu quý vị có thỏa thuận thuê nhà theo thời gian hạn định từ 6 tháng trở lên, chủ nhà có thể gửi thông báo đuổi nhà 90 ngày.

Nếu quý vị rời khỏi trước khi kết thúc thời gian hạn định quý vị có thể vẫn phải trả tiền thuê cho đến ngày thời gian hạn định kết thúc.

gửi thông báo

Thông báo đuổi nhà phải sử dụng mẫu phù hợp và phải được chủ nhà hoặc đại lý ký tên và ghi ngày tháng.

Không thể chỉ đơn giản là bỏ thông báo đuổi nhà vào thùng thư hay bên dưới cửa nhà của quý vị. Thông báo này phải được đưa tận tay cho quý vị, được gửi bằng thư đã đăng ký hoặc chủ nhà có thể gửi thông báo cho quý vị bằng phương thức điện tử như email nếu quý vị đồng ý. Nếu quý vị nhận được thông báo đuổi nhà điện tử và quý vị chưa đồng ý, hãy kiểm tra hợp đồng thuê nhà của quý vị và liên lạc với chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn.

Nếu thông báo được gửi bằng thư, thời hạn thông báo phải bao gồm thời gian để thông báo đó được gửi đến quý vị. Hãy xem thời gian gửi thư của Bưu điện Australia.

Để có hiệu lực, thông báo đuổi nhà phải cung cấp thời hạn thông báo tuối thiểu rõ ràng theo quy định của luật pháp cộng với thời gian bưu điện xử lý và cộng thêm một ngày là ngày chấm dứt. Không thêm ngày chấm dứt vào thời gian thông báo rõ ràng. Quý vị cũng nên chắc chắn rằng quý vị giữ phong bì đã đăng ký và số theo dõi do điều này có thể là chứng cứ quan trọng. Ngay cả khi quý vị không nhận được thư bưu điện đã đăng ký, Tòa án vẫn có thể xác định rằng thông báo đã được gửi hợp pháp.

Lý do thông báo phải được trình bày rõ với đầy đủ chi tiết và phải là lý do hợp lý (ngoại trừ thông báo đuổi nhà 120 ngày không lý do).

Nếu thông báo không đáp ứng tất cả mọi yêu cầu này, thông báo đuổi nhà sẽ không hợp lệ. Nếu quý vị nghi ngờ về tính hợp lệ của thông báo đuổi nhà, quý vị nên tìm tư vấn sớm nhất có thể.

không thừa nhận thông báo đuổi nhà

Quý vị có thể không thừa nhận thông báo đuổi nhà 60 ngày (ngoại trừ thông báo khi kết thúc thỏa thuận thuê nhà theo thời gian hạn định) nếu quý vị nghĩ rằng đó là thông báo không hợp lệ. Tuy nhiên nếu quý vị muốn không thừa nhận trước khi chủ nhà nộp đơn lên Tòa án để xin Điều trần Sở hữu, quý vị phải thực hiện điều này trong vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị nhận được Thông báo Đuổi nhà. Nếu quý vị không thừa nhận thông báo trong vòng 30 ngày, quý vị vấn có thể không thừa nhận tính hợp lệ của thông báo đó tại Điều trần Sở hữu.

Quý vị cũng có thể không thừa nhận Thông báo Đuổi nhà 120 ngày không lý do hoặc Thông báo Đuổi nhà khi kết thúc thỏa thuận thuê nhà theo thời gian hạn định nếu quý vị tin rằng thông báo đó được đưa ra để trả đũa về việc quý vị đã thực thi quyền của mình theo Đạo luật Thuê nhà Dân cư 1997 (ví dụ: yêu cầu sửa chữa). Các giới hạn thời gian sau áp dụng với việc không thừa nhận thông báo được đưa ra để trả đũa:

[list type=square_list]

 • 60 ngày để không thừa nhận thông báo đuổi nhà 120 ngày không lý do
 • 21 ngày để không thừa nhận thông báo đuổi nhà 60 ngày sau khi chấm dứt thỏa thuận thuê nhà theo thời gian hạn định dưới 6 tháng
 • 28 ngày để không thừa nhận thông báo đuổi nhà 90 ngày sau khi chấm dứt thỏa thuận thuê nhà theo thời gian hạn định từ 6 tháng trở lên

[/list]

Nếu quý vị đã nhận được thông báo đuổi nhà và muốn biết liệu quý vị có thể không thừa nhận hay không, hãy liên lạc với chúng tôi sớm nhất có thể.

rời khỏi trước khi thông báo hết hạn

Nếu quý vị có thỏa thuận thuê nhà theo thời gian hạn định quý vị có quyền hợp pháp để sống tại căn nhà cho đến khi kết thúc thời gian hạn định hoặc cho đến khi quý vị nhận được thông báo đuổi nhà hợp lệ và Tòa án đã trao cho chủ nhà lệnh sở hữu. Nếu quý vị đưa ra thông báo ý định đuổi nhà với ngày chấm dứt sớm hơn ngày kết thúc thỏa thuận thuê nhà theo thời gian hạn định, sẽ có một số nghĩa vụ pháp lý do phá vỡ thỏa thuận thuê nhà của quý vị trước thời hạn. Nếu quý vị muốn chuyển đi trước khi kết thúc thời gian hạn định hoặc sớm hơn so với yêu cầu của thông báo quý vị luôn có thể thử đàm phán thỏa thuận với chủ nhà hoặc đại lý của mình. Hãy đảm bảo quý vị có thỏa thuận bằng giấy tờ với chữ ký của quý vị và chủ nhà hoặc đại lý của quý vị.

Nếu quý vị có thỏa thuận thuê nhà định kỳ, trong một số trường hợp quý vị có thể đưa ra thông báo ý định đuổi nhà 14 ngày sau khi nhận được thông báo đuổi nhà. Kiểm tra khi nào quý vị có thể rời khỏi.

Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

Ngày phát hành: Tháng 6 năm 2017

Notice to Vacate | Vietnamese | June 2017


Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept