Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

Chủ nhà muốn bán nhà

Quyền của bạn khi chủ nhà bán căn nhà thuê của bạn

Chủ nhà có thể bán nhà trong thời gian thuê nhà của bạn nếu bạn có một hợp đồng thuê nhà có thời hạn cố định (hợp đồng thuê nhà). Hợp đồng thuê nhà của bạn tiếp tục như bình thường.

[column width=”1/3″ place=”first” ][feature color=”ico-black” title=”this page” icon=”ico-hand-down” iconcolor=”ico-black”] Chuyển ra
Vào nhà và xem nhà
Hình ảnh quảng cáo
Thỏa thuận với chủ nhà
Vào nhà không hợp lý hoặc bất hợp pháp
Cho thuê và tiền đặt cọc
[/feature] [/column]
[column width=”1/3″ place=”last” ]
   
[/column]

Chuyển ra

Tôi có phải di chuyển ra ngoài không?

Chỉ vì chủ sở hữu sắp bán nhà, điều đó không có nghĩa là bạn phải chuyển đi. Nếu chủ nhà muốn bạn chuyển đi, thì họ phải gửi cho bạn một Thông báo Chuyển ra.

Khi nào tôi phải chuyển đi nếu tôi nhận được Thông báo Chuyển ra?

Nếu chủ nhà muốn bạn chuyển đi vì bán nhà, thì họ có thể gửi cho bạn Thông báo Chuyển ranếu họ có ý định bán nhà ngay sau khi Thông báo Chuyển ra chấm dứt. Nếu họ đã ký hợp đồng mua bán và muốn bạn chuyển đi, thì họ cần phải gửi cho bạn Thông báo Chuyển ra trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán, hoặc khi tất cả các điều kiện hợp đồng đã được đáp ứng. Điều này có nghĩa là họ không thể nghĩ về điều đó trong một vài tháng sau khi ký hợp đồng và sau đó sử dụng việc bán nhà làm lý do cho Thông báo Chuyển ra.

Thông báo Chuyển ra ít nhất phải được gửi cho bạn 60 ngày trước ngày họ muốn bạn chuyển ra.

Nếu bạn có hợp đồng thuê nhà có thời hạn cố định, thì bạn có quyền ở lại cho đến khi kết thúc thời hạn cố định của bạn. Vì vậy, ngày trong Thông báo Chuyển ra không thể trước khi kết thúc thời hạn cố định của bạn, trừ khi bạn đã đồng ý chuyển đi sớm hơn.

Tôi có thể chuyển đi sớm không?

Nếu bạn đang có một hợp đồng thuê có thời hạn cố định và bạn muốn chuyển đi sớm vì nhà đang được bán (hoặc đã được bán), bạn có thể kết thúc việc thuê nhà của bạn nếu chủ nhà đồng ý.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhận được thỏa thuận bằng văn bản và được ký bởi chủ nhà hoặc đại lý hoặc bạn có thể phải trả chi phí phá vỡ hợp đồng.

Nếu bạn có hợp đồng thuê định kỳ (ví dụ như tháng này qua tháng khác) và bạn nhận được một Thông báo Chuyển ra trong vòng 60 ngày, thì bạn có thể chuyển đi trước khi hết 60 ngày đó. Nhưng bạn phải gửi cho chủ nhà hoặc chủ sở hữu mới thông báo bằng văn bản ít nhất 14 ngày trước khi bạn chuyển đi. Bạn cũng phải trả tiền thuê nhà trong 14 ngày này, ngay cả khi bạn chuyển đi sớm hơn.

Tôi có thể nhận bồi thường để chuyển đi sớm không?

Nếu chủ sở hữu muốn bạn chuyển đi trước khi kết thúc thời hạn cố định, thì bạn có thể yêu cầu một khoản tiền bồi thường cho sự bất tiện của bạn. Nếu họ đồng ý với khoản bồi thường, thì hãy làm thỏa thuận bằng văn bản và đảm bảo rằng nó được ký bởi bạn và chủ sở hữu hiện tại hoặc chủ nhà mới, tính theo người sở hữu ngôi nhà tại thời điểm đó và là người trả cho bạn khoản bồi thường hoặc đại lý của họ.

Vào nhà và xem nhà

Các quyền của người thuê nhà

Là một người thuê nhà, bạn có quyền ‘hưởng thụ yên tĩnh’ ở căn nhà thuê của bạn, vì vậy chủ nhà phải đảm bảo họ bảo vệ quyền lợi của bạn nếu họ muốn vào nhà của bạn.

Tôi có phải trả tiền dọn dẹp không?

Bạn không cần phải nỗ lực hay chi phí đặc biệt nào (ví dụ như tự dọn dẹp thêm hoặc thuê người dọn dẹp) để làm cho ngôi nhà hấp dẫn hơn đối với người mua tiềm năng. Tất cả những gì bạn được yêu cầu về mặt pháp lý là giữ cho chỗ ở trong ‘điều kiện sạch sẽ một cách hợp lý’.

Các quyền của chủ nhà

Chủ nhà có quyền cho ‘người mua tiềm năng’ xem nhà miễn là họ đáp ứng tất cả các yêu cầu vào nhà theo luật trước khi họ vào nhà của bạn.

Cho xem nhà

Nhưng ngay cả khi chủ nhà có thể cho ‘người mua tiềm năng’ xem nhà, theo luật hiện hành, chủ nhà không có quyền ‘cho xem nhà’ và bạn không cần phải cho phép chủ nhà vào nhà của bạn vì lý do này. (See Higgerson v Ricco (Residential Tenancies) [2014] VCAT 1214.)

Khi nào họ có thể vào nhà?

Chủ nhà (hoặc đại lý) có thể vào xem nhà với người mua tiềm năng:

 • Bất cứ lúc nào bạn đồng ý, nhưng chủ nhà phải được sự đồng ý của bạn trong cùng một tuần khi họ muốn vào xem nhà. Nói cách khác, họ không thể hỏi bạn nhiều hơn 7 ngày trước khi họ muốn vào xem nhà. Nên nhận yêu cầu bằng văn bản và để bạn trả lời bằng văn bản ngay cả khi đó chỉ là một tin nhắn văn bản hoặc một email. Bằng cách này, bạn sẽ có một bản ghi chính xác bạn đã đồng ý những gì.
 • Ngay cả khi họ không có sự đồng ý của bạn, nhưng họ phải:
  • Gửi cho bạn thông báo bằng văn bản ít nhất 24 giờ trước khi họ muốn vào xem nhà. Thông báo phải bao gồm lý do họ muốn vào xem nhà và được gửi đến bạn trực tiếp trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều hoặc gửi qua thư. Nếu thông báo được gửi qua thư, thì họ phải thêm đủ thời gian để thư được gửi khi 24 giờ bắt đầu khi bạn nhận được thông báo, không phải là thư được gửi khi nào. Xem thời gian gửi thư của Bưu điện Úc. Chủ nhà có thể gửi thông báo cho bạn bằng phương thức điện tử như thư điện tử nếu bạn đồng ý (xem bắt đầu thuê nhà để biết thêm thông tin về việc đồng ý nhận thông báo điện tử).
  • Chỉ xem nhà từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối
  • Không xem nhà vào ngày lễ

Họ có thể ở lại bao lâu?

Họ không thể ở lại lâu hơn mức cần thiết để người mua tiềm năng xem nhà.

Nếu tôi không có mặt ở nhà thì sao?

Nếu chủ nhà đã đáp ứng tất cả các yêu cầu vào xem nhà theo luật và đã gửi cho bạn thông báo thích hợp, thì họ có thể vào xem nhà cho dù bạn có mặt ở nhà hay không.

Điều gì xảy ra nếu tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào?

Nếu bạn không nhận đượcthông báo bằng văn bản và bạn đang ở nhà khi chủ nhà hoặc đại lý đến, thì bạn không phải cho họ vào.

Chủ nhà hoặc đại lý sẽ bị xem là phạm tội khi vào nhà của bạn nếu họ không có sự chấp thuận của bạn và họ không gửi thông báo thích hợp, trừ khi họ có lý do hợp lý ví dụ như trường hợp khẩn cấp. Bạn có thể báo cáo hành vi phạm tội đến Consumer Affairs Victoria (Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria), cơ quan này có thể ban hành thông báo về hành vi xâm phạm của Chủ nhà hoặc đại lý nếu họ không tuân thủ luật pháp.

Hình ảnh quảng cáo

Là một phần của việc bán nhà, các đại lý thường muốn có hình ảnh cho bảng bán hàng và quảng cáo trên internet.

Các quyền của chủ nhà

Luật pháp không cho chủ nhà quyền vào nhà của bạn để chụp ảnh với mục đích quảng cáo nhà để bán.

Các quyền của người thuê nhà

Vì chủ nhà không có quyền, nên bạn có thể không phải cho phép họ vào nhà. Nếu bạn muốn cho phép việc vào nhà vì lý do này, thì bạn có thể thỏa thuận về những gì sẽ được chụp và cách các bức ảnh sẽ được sử dụng. Bạn có thể nhấn mạnh rằng người chụp ảnh phải đi cùng chủ nhà hoặc đại lý bất động sản.

Nguy cơ mất trộm

Nếu bạn nghĩ rằng những bức ảnh thể hiện ngôi nhà có thể làm tăng nguy cơ trộm cắp, thì bạn nên che hoặc xóa bất kỳ vật phẩm có giá trị nào trước khi bất kỳ bức ảnh nào được chụp.

Quyền riêng tư

Nếu bạn nghĩ rằng những bức ảnh đó sẽ vi phạm quyền riêng tư của bạn vì những bức ảnh đó sẽ nhận diện rõ bạn hoặc thành viên gia đình, thì hãy liên hệ với Ủy viên Thông tin Úc theo số 1300 363 992 để được tư vấn.

Thỏa thuận với chủ nhà

Bạn có thể thử thỏa thuận với chủ nhà hoặc đại lý về thời gian và tần suất họ sẽ vào xem nhà. Điều quan trọng là phải viết bằng văn bản và đảm bảo rằng nó được ký bởi bạn và chủ nhà hoặc đại lý.

Thỏa thuận có thể bao gồm các điều kiện như:

 • Chủ nhà hoặc đại lý sẽ cho người mua tiềm năng xem nhà nếu họ đã có thời gian hẹn thuận tiện cho bạn.
 • Chủ nhà hoặc đại lý sẽ không được ‘cho xem nhà’
 • Bạn sẽ trả tiền thuê nhà thấp đi như là tiền bồi thường vì sự bất tiện và can thiệp vào sự hưởng thụ yên tĩnh của bạn vì các lần vào xem nhà
 • Chủ nhà hoặc bất kỳ người nào khác sẽ không được vào nhà vì mục đích chụp ảnh mà không có sự đồng ý của bạn.
 • Người chụp ảnh sẽ chỉ vào nhà nếu đi cùng chủ nhà hoặc đại lý bất động sản và chỉ tại thời điểm bạn có thể có mặt.

Vào nhà không hợp lý hoặc bất hợp pháp

Nếu bạn nghĩ rằng chủ nhà hoặc đại lý đến nhà của bạn là không hợp lý vì điều đó làm gián đoạn sự hưởng thụ yên tĩnh của bạn đối với chỗ ở được thuê, thì bạn có thể thực hiện các bước để hạn chế việc họ vào xem nhà.

Không hợp lý là gì?

Nếu chủ nhà hoặc đại lý của họ sẽ không gửi cho bạn đủ thông báo, nếu họ cho người khác xem nhà quá thường xuyên hoặc quá lâu, thì điều đó có thể được cho là ‘không hợp lý’.

Nộp đơn xin lệnh hạn chế

Nếu bạn cho rằng chủ nhà đang làm điều không hợp lý, thì bạn có thể gửi đơn đến VCAT để xin lệnh hạn chế. Bạn sẽ cần bằng chứng về những gì đang xảy ra. Ví dụ, bạn có thể ghi lại các ngày và thời gian mà người khác được cho xem nhà và thời gian họ có mặt mỗi lần.

Đơn xin lệnh hạn chế được ưu tiên hơn đơn không khẩn cấp và điều trần có thể được tổ chức trong vòng vài ngày. Nên gọi điện thoại đến VCAT vào ngày hôm sau, sau khi gửi đơn đăng ký của bạn để kiểm tra xem họ đã đặt ngày điều trần. Nếu họ chưa đặt ngày, thì hãy gọi điện thoại vào ngày hôm sau. Nếu bạn bỏ lỡ điều trần, thì VCAT có thể đưa ra phán quyết có lợi cho chủ nhà.

Nộp đơn đòi bồi thường

Nếu chủ nhà không thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo bạn có được sự yên tĩnh tại nơi ở thì đó là một vi phạm nghĩa vụ của họbạn có thể yêu cầu bồi thường. Bạn cũng có thể yêu cầu bồi thường nếu vật dụng của bạn bị đánh cắp hoặc hư hỏng trong khi có người vào xem nhà.

Hợp đồng thuê nhà và tiền đặt cọc

Tôi có cần một hợp đồng thuê nhà mới không?

Không. Nếu nhà được bán, thì hợp đồng thuê của bạn sẽ tiếp tục như bình thường với tất cả các điều khoản và điều kiện tương tự (bao gồm số tiền thuê nhà mà bạn thanh toán, cách thức và thời hạn thanh toán và ngày thời hạn cố định kết thúc). Điều duy nhất thay đổi là chủ sở hữu mới đảm nhận các quyền và các nghĩa vụ của chủ nhà. Bạn cần phải nhận được một lá thư để cho bạn biết tên của chủ nhà mới.

Điều gì xảy ra với tiền đặt cọc của tôi?

Khi nhà được bán, cả chủ sở hữu mới và chủ sở hữu cũ phải thông báo cho Residential Tenancies Bond Authority (RTBA). Tiền đặt cọc của bạn vẫn còn với RTBA cho đến khi kết thúc thuê nhà. Nếu tên của chủ nhà có ở Đơn Nộp tiền Đặt cọc Thuê nhà, thì bạn sẽ nhận được thư từ RTBA xác nhận tên của chủ nhà mới. Nếu tên của đại lý bất động sản có ở Đơn Nộp tiền Đặt cọc Thuê nhà, thì không có gì thay đổi.

Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

[disclaimer-rta-vietnamese]

[headline]the law[/headline]

Residential Tenancies Act 1997 (AustLII website)
section 67 – quiet enjoyment
section 70 – locks
section 70A – locks for properties subject to intervention orders/notices
section 71 – applying to VCAT to change locks without consent
section 85 – entry of rented premises
section 86 – grounds for entry
section 87 – manner of entry
section 88 – what must be in notice of entry?
section 89 – duty to allow entry if requirements met
section 90 – applying to VCAT for compensation if damage is caused during entry
section 91 – applying to VCAT for a restraining order
section 91A – offence to enter premises without meeting requirements
section 259 – notice to vacate for sale

VCAT ruling on open for inspections

Higgerson v Ricco (Residential Tenancies) [2014] VCAT 1214

[headline]resources[/headline]

for sale selling sold (print) [pdf, 245kb]

[headline]Các trang liên quan[/headline]

Quyền riêng tư và vào xem nhà
Khi chủ nhà vi phạm nghĩa vụ của họ
Thông báo yêu cầu dọn ra
Khiếu nại
Bồi thường cho người thuê nhà
Khi quý vị muốn chuyển đi
Phá vỡ hợp đồng thuê của bạn
Bắt đầu thuê nhà
Tòa án (VCAT)

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept