Bu bilgiler sadece bir kılavuzdur ve profesyonel hukuksal tavsiye yerine kullanılmamalıdır.

kira artışları

Ev sahibi kira sözleşmeniz (bazen ‘lease’ olarak adlandırılır) devam ettiği sırada kirayı artırmak isterse, size uygun İhbarda bulunmalıdır ve kiranın ne zaman ve ne kadar artırılabileceğine ilişkin bazı sınırlamalar mevcuttur.

Kira artırılabilir mi?

Kira, sözleşmede yazılı olarak belirtilmediği sürece, belirli süreli kira sözleşmesi sırasında artırılamaz. Ne yazık ki emlakçılar tarafından yapılan birçok kira sözleşmesi bu hükmü içermektedir. Bu yüzden imzalamadan önce sözleşmeyi dikkatlice okumanız önemlidir. Bu hükmü kabul etmiyorsanız, özellikle kira artış hükümleri, tüm sözleşmeler için öngörülen standart şartların bir parçası olmadığından, kaldırılmasını veya üzerinin çizilmesini müzakere etme hakkına sahipsiniz. Ev sahibi, standart olarak belirtilenlerin dışındaki hükümlerin herhangi bir şekilde müzakere edilmesine izin vermeyi reddederse, sözleşmeniz tüketici hukuku uyarınca haksız olarak kabul edilebilir.

Not: Siz ve ev sahibi, bu hükmün üzerini çizmeyi müzakere ederseniz, herkesin bunu kabul ettiğini göstermek için değişikliğin yan tarafını imzalamanız gerekir.

Kira ne sıklıkla arttırılabilir?

19 Haziran 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra yeni bir belirli süreli veya dönemlik kira sözleşmesi yaptıysanız, size her 12 ayda bir birden fazla kira artışı yapılamaz.

19 Haziran 2019 tarihinden önce belirli süreli sözleşme yaptıysanız veya bu tarihten önce başlayan dönemlik kira sözleşmeniz varsa, kiranızda her 6 ayda bir birden fazla artış yapılamaz. Bununla birlikte, 19 Haziran 2019’dan önce yapılan belirli süreli bir sözleşmede, belirli süre sona erdiğinde ve kiralamanız dönemlik sözleşmeye dönüştüğünde, kiranızda artış yapılabilme sıklığı 12 ayda bire dönüşür. 19 Haziran 2019 tarihinden önce başlayan bir kiralama yaptıysanız ve 19 Haziran 2019’da veya sonrasında yeni bir belirli süreli kiralama yaptıysanız aynı durum geçerlidir.

İlgili zaman aralıkları dönemlik (yani aydan aya) kira sözleşmeleri ve belirli sürede kira artışına izin verilen belirli süreli sözleşmeler için geçerlidir. (Belirli süreli sözleşmenizde, ilgili zaman aralığında birden fazla kira artışına izin veren bir madde varsa, bu madde geçersizdir.)

kira artış bildirimi

Ev sahibinin bir kira artışı ile ilgili olarak 60 gün öncesinden yazılı bildirimde bulunması GEREKİR ve aşırı olduğunu düşünüyorsanız, önerilen artışı değerlendirmesi için Consumer Affairs Victoria’ya (CAV) (Victoria Tüketici Hakları) başvurma hakkınız olduğunu bildirmesi GEREKEN uygun biçimi kullanmalıdır. Bildirim yalnızca bir kira artışı için olabilir.

Kira artış bildirimi bu koşulların tümünü karşılamıyorsa geçersizdir ve artan tutarı ödemeniz gerekmez. Kiranızın artacağına ilişkin bildirim verilmişse ve bildrimin geçersiz olabileceğini düşünüyorsanız, tavsiye için bizimle, yerel TAAP servisi, Tenancy Plus sağlayıcı veya Topluluk Hukuk Merkezi ile iletişime geçin.

bildirim verme

Kira artış bildirimi size şahsen, postayla veya onayladıysanız e-posta gibi elektronik yöntemlerle verilmelidir Onayınız olmamasına rağmen elektronik yoldan bir bildirim alırsanız, kira sözleşmenize göz atın ve tavsiye almak için bizimle iletişime geçin.
Bildirim postayla gönderiliyorsa, ev sahibi, postanın gönderilmesi teslimi için yeterli zaman ayırmalıdır. Avustralya Postası [Australia Post] teslimat sürelerinegöz atın.

kira artışına karşı çıkmak

Kira artışının çok yüksek olduğunu düşünüyorsanız, Consumer Affairs Victoria’dan bir müfettiş talep edebilir ve mülkü incelemesini ve artışın makul olup olmadığını değerlendirmesini isteyebilirsiniz. Bildirimi aldıktan sonraki 30 gün içinde talepte bulunmanız gerekir.

Talebinizi şu adrese gönderin:
The Director Consumer Affairs Victoria
GPO Box 123
Melbourne VIC 3001
veya renting@justice.vic.gov.au adresine e-posta gönderin
veya 8684 6310 numaralı faksa gönderin

Müfettiş, mülkün ve mülk ile sağlanan diğer tesisatın ve hizmetlerin durumuna bakmalı ve bildirimde önerilen kirayı aynı bölgedeki benzer mülklerin kirası ile karşılaştırmalıdır. İnceleme sırasında, kira artışının aşırı olduğu iddianızı destekleyen her şeye işaret etmelisiniz: Bu şunları içerebilir:

  • mülkün onarım durumu
  • konumuyla ilgili sorunlar
  • bölgenizdeki hangi benzer mülkler kiralanıyor
  • ev sahibi’nin yerine sizin tarafınızdan sağlanan herhangi bir tesis veya hizmet
  • ev sahibi’nin rızası veya mutabakatı ile yapmış olduğunuz herhangi bir çalışma,
  • kira ve sözleşmenizin başlangıcından ve son kira artışından bu yana kirada ve mülkteki veya tesislerdeki herhangi bir değişiklik
  • son 24 ay içinde (varsa) kira artış sayısı ve her bir artış miktarı.

Müfettişten araştırmalarını yaptıktan sonra kira artışını değerlendirmesini talep ederseniz, size ve ev sahibine artış hakkındaki görüşlerini içeren yazılı bir rapor sunacaktır. Müfettiş kira artışının aşırı olduğunu değerlendirirse, ev sahibi veya emlakçı ile daha adil bir kira sözleşmesini müzakere etmeyi deneyebilir.

Eğer adil bir kira için müzakere etmez veya edemezlerse, raporu aldığınızda, artışa izin verilmemesi yolunda bir karar için Victoria Hukuk ve İdare Mahkemesi’ne (VCAT) başvurabilirsiniz. Müfettiş raporunu aldıktan sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmanız gerekir.

VCAT, kira artışının aşırı olduğuna karar verirse, kiranın arttırılmamasına veya daha az miktarda attırılmasına hükmedebilir. Ayrıca ev sahibi’in kirayı artırmasına izin verilmeyeceği bir süre de (12 aya kadar) belirleyebilir. Ancak, VCAT bu kararları, yalnızca önerilen artış, kiranızın bölgedeki benzer mülklerin kirasından önemli ölçüde daha fazla olmasına neden oluyorsa alır.

Kira artışı, davanızın VCAT tarafından görülmesinden önce yürürlüğe girerse, VCAT kararını verinceye kadar artan miktarı ödemeniz gerekir. Eğer karar sizin lehinize ise, VCAT, ev sahibinin, daha önce ödemiş olduğunuz tüm artış tutarlarını size geri ödemesine karar verebilir.

hizmet veya tesislerde azaltma

Ev sahibiniz kirayı azaltmaksızın mülkle birlikte sunulan herhangi bir hizmet eya tesisi azaltırsa (ör. ortak çamaşırhaneyi kapatırsa) Victoria Tüketici Hakları’ndan (Consumer Affairs Victoria) kiranızda bir azaltma yapılması gerekip gerekmediğine ilişkin bir rapor talep edebilirsiniz. Raporun lehinize olması durumunda, kiranın azaltılması için bir Karar almak üzere VCAT’e başvurabilirsiniz. Müfettiş raporunu aldıktan sonraki 30 gün içinde VCAT’e başvurmanız gerekir.

ev sahibi ile müzakere

Ev sahibi veya emlakçı ile önerilen bir kira artışı üzerinde pazarlık etmeye değer. Özellikle eski ve güvenilir bir kiracı iseniz, ya da artış nedeniyle taşınmanız gerekecekse, azaltmaya istekli olabilirler.

Müfettiş raporuna sahipseniz, bunu ev sahibi veya emlakçı ile görüşmek için de kullanabilirsiniz ve böylece bir sonraki adım olan VCAT’e gitmek zorunda kalmazsınız. Vardığınız mutabakatın kendiniz ve ev sahibi veya emlakçı tarafından yazıya dökülmüş ve imzalanmış olduğundan ve bu sözleşmenin bir kopyasını sakladığınızdan emin olun.

artışı ödemeyi reddetme

Ev sahibi veya emlakçı size kira artışı için geçerli bir bildirimde bulunmuş ve siz bunu ödemeyi reddediyorsanız, kira borcunuz oluşur (yani kiranızı geciktirmiş olursunuz). Bu yavaş yavaş 14 günlük ödenmemiş kira olarak birikir ve sizi 14 günlük kira borçlusu yaparsa, ev sahibi veya emlakçı size mülkü tahliye etmeniz için 14 günlük bir Tahliye İhbarı verebilir ve tahliye edilmeniz için VCAT’e başvurabilir. VCAT’de durumunuzu sunma şansınız olacaktır, ancak her zaman tahliye edilme ihtimaliniz vardır.

Bu bilgiler sadece bir kılavuzdur ve profesyonel hukuksal tavsiye yerine kullanılmamalıdır.


[disclaimer-rta-turkish]

[headline]ilgili sayfalar[/headline]

kira borçları

[headline]kanun[/headline]

Konut Kiracılığı Yasası 1997 (AustLII web sitesi) 

Bölüm 44 – Ne kadar kira artış bildirimi gereklidir?

Bölüm 45 -Kiracı, aşırı kira konusunda CAV’a şikayetçi olabilir.

Bölüm 46 – aşırı kira hakkında VCAT’e vaşvuru

Bölüm 47 – VCAT neye karar verebilir?

Bölüm 48 – VCAT, kiranın geri ödenmesini kararlaştırabilir

Bölüm 506 – Belgelerin tebliği

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept