Bu bilgiler sadece bir kılavuzdur ve profesyonel hukuksal tavsiye yerine kullanılmamalıdır.

mahremiyet ve mülke giriş

1997 tarihli Konut Kullanım Kanunu (Residential Tenancies Act) evinizden “müdahale olmaksızın yararlanma” hakkınız olduğunu ifade eder.  Ev sahipleri ve emlakçıların mülke girişle ilgili bazı hakları vardır, ancak belirli şartları karşılamaları gerekir. Bu şartları karşılamadıkları takdirde, evinize girmelerine izin vermek zorunda değilsiniz.

[column width=”1/3″ place=”first” ][feature color=”ico-black” title=”this page” icon=”ico-hand-down” iconcolor=”ico-black”] mülke giriş hakları
tasarruf yasakları
mülkten çıkmak
kilitler
kilitler ve aile içi şiddet
gizlilik
[/feature] [/column]
[column width=”1/3″ place=”last” ]
    
[/column]

mülke giriş hakları

Uygun bildirimde bulunulduğu sürece, ev sahibi veya emlak temsilcisi evinize girme hakkına sahiptir ve girişle amaçladıklarını gerçekleştirmeleri gerekiyorsa, aşağıdaki şartlarda, kendileriyle birlikte başka birisini de getirebilirler:

 • bir Tahliye Bildirimi veya Tahliye Niyeti Bildirimi verilmiş ve süresinin sona ermesine 14 günden daka kısa süre kalmışsa ve mülkü potansiyel bir kiracıya göstermek istiyorlarsa
 • mülk satılacak veya bir kredi teminatı olarak kullanılacaksa ve mülkü potansiyel bir alıcıya veya borç verene göstermek istemekteyseler (not: bu giriş hakkı, ‘denetime açık’ ya da satılık mülkü tanıtma amaçlı fotoğraf çekmeyi kapsamaz; daha fazla bilgi için bkz. ev sahibi mülkü satıyor)
 • konut kullanım sözleşmesi (kira sözleşmesi), 1997 tarihli Konut Kullanım Kanunu veya başka bir kanun
 •  kapsamında bir görevi yerine getirmek üzere girmeleri gerekiyorsa
 • mülke değer biçtiriyorlarsa
 • kira sözleşmeniz veya 1997 tarihli Konut Kullanım Kanunu (Residential Tenancies Act 1997)
 •  uyarınca ödevlerinizi yerine getirmediğinize inanmak için makul nedenleri varsa
 • mülkü incelemek istiyorlarsa (son 6 ay içerisinde inceleme yapılmamış olması ve ilk kiracılığın ilk 3 ayı içerisinde olmaması şartıyla)


Ev sahibi veya temsilci evinize girmek istediği takdirde:

 • neden ziyaret etmek istediklerine dair geçerli bir sebep  belirtmek suretiyle, ziyaret etmek istediklerine dair en az 24 saat önceden yazılı olarak bildirimde bulunmaları,
 • bildirimi postayla iletmeleri veya 08: 00-18: 00 saatleri arasında şahsen size vermeleri (bildirim postayla gönderiliyorsa, postanın gönderilmesi için yeterli zaman eklemeleri gerekir. Avustralya Posta İdaresi [Australia Post] teslimat sürelerine göz atın). Kabul ettiğiniz takdirde ev sahibi size bildirimi e-posta gibi elektronik bir yöntemle verebilir (bildirimlerin elektronik olarak gönderilmesini onaylama konusunda daha fazla bilgi için bkz kiracılığı başlatma başlığı)
 • sadece 8:00-18:00 saatleri arasında ve resmi tatil günleri dışında ziyaret etmeleri
 • gerekenden daha uzun kalmamaları
 •  gerekir.

Ev sahibi veya temsilci, son 7 gün içinde giriş izni vermeniz durumunda, herhangi bir nedenle evinize girebilir. Bu giriş, kabul ettiğiniz herhangi bir zamanda olabilir ve yine Ev sahibi veya temsilci, girişten amaçladıklarını yerine getirmek için gerekirse bir ticaret erbabı gibi başka birini de getirebilir.

Uygun bir şekilde bildirimde bulunmuşlarsa, zamanı sizin için uygun olmasa veya evde olmayacak olsanız bile, mülk sahibinin veya temsilcinin binaya girmesine izin vermek zorundasınız. Bununla birlikte, size daha uygun bir zaman için görüşme yapabilirsiniz.  Evinize giren kişi makul bir şekilde davranmalı ve gelme nedenleriyle ilgili işlemi yerine getirir getirmez ayrılmalıdır.

Ev sahibi veya temsilci doğru prosedürleri yerine getirmedikçe, makul bir mazeretleri olmadan mülke girmeleri suçtur.

Ev sahibinin veya temsilcinin ziyareti sırasında eşyalarınızın zarar görmesi halinde, tazminatbaşvurusunda bulunabilirsiniz.

tasarruf yasakları

Ev sahibi veya temsilcinin gerekli giriş şartlarını yerine getirmemeleri veya sık sık veya taciz edici ziyaretler yapmaları durumunda, bir tasarruf yasağı için Victoria Hukuk ve İdare Mahkemesine (VCAT) başvurabilirsiniz.  Bu aynı zamanda tacizkar telefon görüşmeleri veya mektuplar için de geçerlidir, çünkü bunlar mülkten müdahalesiz yararlanma hakkınızın ihlalidir Bir Tasaarruf Yasağı ev sahibinin veya temsilcinin binaya girmesini veya sizinle temasa geçmesini yasaklayabilir veya kısıtlayabilir ve polis tarafından uygulanabilir. Ev sahibinin veya acentenin bir Tasaarruf Yasağını ihlal etmesi suçtur ve kovuşturmaya uğrayabilirler.

Acil bir durum gibi makul bir mazereti yoksa, gerekli giriş şartlarını yerine getirmediyse, ev sahibinin veya temsilcinin evinize girmesi bir suçtur. Kanuna uygun davranmamaları halinde, ev sahibine veya temsilciye ihlal bildirimi çıkarabilecek olan Consumer Affairs Victoria ‘ya bildirebilirsiniz.

mülkten çıkmak

Ev sahibi veya temsilcinin sizi taciz etmeye devam etmesi durumunda, mülkü kullanımınızı sonlandırıp taşınmak isteyebilirsiniz. Sabit süreli bir kullanım sözleşmeniz yoksa, sadece 28 gün öncesinden yazılı bildirimde bulunabilir ve mülkü boşaltabilirsiniz. Bildirimi postayla gönderiyorsanız, taahhütlü postayı kullanmak iyi bir fikirdir ve postanın gitmesi için yeterli zaman eklemelisiniz. Avustralya Posta İdaresi [Australia Post] teslimat sürelerine göz atın. Ev sahibi bu şekilde bildirimde bulunmayı kabul etmişse, Tahliye Niyeti Bildirimi’ni elektronik ortamda da (örneğin, e-posta ile) verebilirsiniz. Bildiriyi e-posta ile gönderirseniz, ev sahibi veya emlak temsilcisinin belirttiği e-posta adresine gönderildiğinden emin olun ve mümkünse okundu onayı isteyin.

Sabit süreli bir kiracılık sözleşmeniz varsa, müdahalesiz yararlanma hakkınızı ihlal ettiği için ev sahibine 14 gün öncesinden bir Yükümlülük İhlali Bildirimi vermeniz gerekir (ev sahibi yükümlülüklerini ihlal ettiğinde başlığına bakın). Daha sonra VCAT’e İtaat Emri için başvurabilirsiniz. Eğer hala tacizi durdurmazlarsa, ev sahibinize VCAT kararına uymamaları nedeniyle 14 gün öncesinden bir Tahliye Niyeti Bildirimi verebilirsiniz (daha fazla bilgi için kira sözleşmesinin ihlal başlığına bakınız). Ne zaman ayrılabileceğiniz konusunda tavsiye isterseniz, bizimle, yerel TAAP servisiniz, Tenancy Plus sağlayıcı veya Topluluk Hukuk Merkezi ile iletişime geçin.

Ayrıca, ev sahibinin veya temsilcinin evinizden müdahalesiz yararlanmanıza izin verememesi durumunda tazminat almaya da hak kazanabilirsiniz.

kilitler

Mülk üzerindekiki herhangi bir kilidi değiştirirmeniz durumunda, ev sahibine anahtarın bir örneğini vermelisiniz. Aile İçi Şiddet Güvenlik Bildirimi veya Müdahale Kararı veya Kişisel Güvenlik Müdahale Kararı ile korunan bir kişi olmadıkça, mahremiyetinizi korumak amacıyla kilitleri değiştirmenizi tavsiye etmiyoruz. Ev sahibine bir anahtar vermeyi reddetmeniz halinde, size bir Yükümlülük İhlali Bildirimi verebilirler.

Ev sahibinin ön iznini almadan bir ana anahtar sisteminin (burada bir apartman bloğundaki tüm kapılar gibi çeşitli kilitlere uyan bir ana anahtar söz konusudur) parçası olan herhangi bir kilidi değiştirmemelisiniz. Ev sahibinin, iyi bir sebep olmadan kilit değişikliğini kabul etmemesi durumunda, izin olmadan değiştirmenize izin veren bir karar için VCAT’a başvurabilirsiniz.

kilitler ve aile içi şiddet veya kişisel güvenlik kararları / bildirimleri

Aile İçi Şiddet Güvenlik Bildirimi veya Müdahale Kararı veya Kişisel Güvenlik Müdahale Kararı kapsamında bir ‘korunan kişi’ iseniz ve ‘muhatap’ (şiddeti uygulayan kişi) evinizden uzak tutuluyorsa, ana anahtar sistemindeki bir kilit de dahil olmak üzere, dış kapı ve pencere kilitlerini değiştirme hakkınız vardır. Kira sözleşmesinde adınızın yazılı olmasına gerek yoktur, ancak mülkte yaşamanız gerekir. Mülkte yaşayan diğer kiracıların her birine (muhatap hariç) anahtarı vermelisiniz.

Ev sahibine veya temsilciye yeni kilit için bir anahtar ve aile içi şiddet veya kişisel güvenlik bildirimi veya kararının bir kopyasını vermeniz gerekir; ancak,  bildirim veya karar geçerli olduğu sürece muhataba yeni kilit için bir anahtar vermeleri yasaktır.

Kilitlerin değiştirilmesi için ödeme yapmak için yardıma ihtiyacınız olursa, acil mali yardım için Suç Mağdurlarına Yardım Mahkemesi’ne (Victims of Crime Assistance Tribunal) (VOCAT) başvurabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Suç Mağdurları Yardım Hattını (Victims of Crime Helpline) 1800 819 817  (Ücretsiz arama) numaralı telefondan arayın.  Yerel Topluluk Hukuk Merkezi de müdahale kararları konusunda yardımcı olabilir ve VOCAT ve The Orange Door sizin hukuki ve mali destek konusundaki servislerle bağlantınızı sağlayabilir.

gizlilik

Emlakçıların kişisel bilgilerinizi ne şekilde kullanmasına izin verildiğini kontrol eden kanunlar vardır. Kişisel bilgilerinizin kullanılma şekliyle ilgili herhangi bir şikayetiniz varsa, Avustralya Bilgi Komiseri ile  1300 363 992 numaralı telefondan ilişkiye geçebilir veya Consumer Affairs Victoria veya Victoria Emlak Kurumu’na yazılı şikayette bulunabilirsiniz.  

Bu bilgiler sadece bir kılavuzdur ve profesyonel hukuksal tavsiye yerine kullanılmamalıdır.

[box type=warning] Bu sayfadaki bilgiler mevcut dönemlik kira sözleşmeleri ve kısa belirli süreli kira sözleşmelerine (5 yıldan daha az belirli süreli) ilişkindir. Bilgiler yayınlanma tarihi itibariyle yürürlükte olmakla birlikte, kiralık mülklerle ilgili yasalarda gelecekteki değişikliklere bağlı olarak değişebilir. Sizin için hangi yasaların geçerli olduğundan emin değilseniz hukukçulardan görüş almalısınız. [/box]

[headline]the law [/headline]

Residential Tenancies Act 1997 (AustLII website)
section 67 – quiet enjoyment
section 70 – locks
section 70A – locks for properties subject to intervention orders/notices
section 71 – applying to VCAT to change locks without consent
section 85 – entry of rented premises
section 86 – grounds for entry
section 87 – manner of entry
section 88 – what must be in notice of entry?
section 89 – duty to allow entry if requirements met
section 90 – applying to VCAT for compensation if damage is caused during entry
section 91 – applying to VCAT for a restraining order
section 91A – offence to enter premises without meeting requirements

[headline]ilgili sayfalar[/headline]

ev sahibi mülkü satıyor (landlord is selling)
şikayet etme (making a complaint)
kiracılar için tazminat (compensation for tenants)
ayrılmak istediğiniz zaman (when you want to leave)
kira sözleşmesini bozma (breaking your lease)
kiracılığın başlaması (starting a tenancy)
Mahkeme (VCAT) (the Tribunal (VCAT)

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept