tahliye bildirisi

Ev sahibi, mülkten çıkmanızı isterse, size geçerli bir   tahliye bildirisi  vermesi gerekir. Ev sahibinin tahliye bildirisi vermesi için çeşitli nedenler olabilir ve bildiri süresinin uzunluğu bildirinin neden verildiğine ve sınırlı süreli kiracılık sözleşmeniz olup olmadığına bağlıdır.

Unutmayın ki tahliye bildirisi almanız, evden çıkmak zorunda olduğunuz anlamına gelmeyebilir. Ev sahibi sizi evden çıkarmak istiyorsa, önce Victoria Hukuk ve İdare Mahkemesine [Victorian Civil and Administrative Tribunal] başvurması ve mahkemeyi  mülkiyet hakkı kararı çıkarmaya ikna etmesi gerekir.

acil tahliye bildirisi

Kiralanan mülk tahrip edildiyse veya yaşanmaz durumdaysa ev sahibi acil tahliye bildirisi verebilir. Ayrıca siz (veya evinize gelen bir ziyaretçi) bilerek mülke zarar verirse veya komşuların güvenliğini tehlikeye atarsa da acil bildiri verilebilir.

Mahkeme, bu durumlarda ev sahiplerinden kaydadeğer deliller ister. Eğer acil tahliye bildirisi alırsanız acil öneriler için bizimle iletişime geçmelisiniz.

14 günlük tahliye bildirisi

14 günlük tahliye bildirisi şu durumlarda verilebilir:

[list type=square_list]

 • kira 14 gün gecikmişse
 • depozito ödemediyseniz (kiracılık sözleşmenizde depozito ödemek zorunda olduğunuz belirtildiyse)
 • ev sahibinin onayı olmadan mülkü devrederseniz veya devren kiralarsanız
 • kira sözleşmenizde mülkte çocukların yaşamasına karşı bir hüküm varsa ve bunu ihlal ediyorsanız
 • mülkü yasa dışı amaçlarla kullandıysanız (veya başkalarının kullanmasına izin verdiyseniz)
 • kiracılık yasasının [RTA] 212. maddesi uyarınca Mahkemenin verdiği bir karara uymadıysanız
 • bir yükümlülük ihlalinde bulunduysanız ve aynı ihlal için daha önce iki kez yükümlülük ihlali bildirisi aldıysanız
 • konut yardımı alan bir kiracıysanız ve konut idaresindeki ev sahibinizi konut yardımına uygunluğunuz konusunda yanılttıysanız
 • konut yardımı alan bir kiracıysanız ve uyuşturucu ticareti yapar veya buna teşebbüs ederseniz, 18 yaş altındaki birine uyuşturucu tedarik ederseniz, uyuşturucu bitki yetiştirir veya buna teşebbüs ederseniz, kiralık mülkte veya paylaşılan alanlarda uyuşturucu ticaretine yönelik eşyalarınız varsa

[/list]

ev sahibinin başlıca ikametgahı

Siz taşınmadan önce mülk ev sahibinizin başlıca ikametgahı durumunda idiyse, ev sahibi şu koşullarda size 14 günlük bir bildiri verebilir:

[list type=square_list]

 •  Sınırlı süreli kiracılık sözleşmeniz varsa ve
 • bildiri üzerindeki sonlandırma tarihi, kiracılık sözleşmenizin geçerlilik süresinin bitiminde veya sonrasındaysa; ve
 • kiracılık sözleşmesinde, mülkün siz taşınmadan önce ev sahibinin ana ikametgahı olduğu belirtildiyse; ve
 • kiracılık sözleşmesinde, ev sahibinin sınırlı sürenin sonunda geri taşınmayı planladığı belirtildiyse.

[/list]

ipotek alacaklısı tarafından 28 günlük tahliye bildirisi

Kiralanan mülk üzerinde kira sözleşmenizden önce bir ipotek anlaşması yapıldıysa ve ipotek alacaklısı (genelde bir banka) mülk üzerinde hak sahibi durumuna gelirse ya da mülkü satmak isterse, ipotek alacaklısı size 28 günlük tahliye bildirisi verebilir.
Çoğu zaman kiracılar mülkiyet hakkı duruşmasına katılarak evi boşaltma kararının polis tarafından icra edileceği tarihi geciktirmeyi deneyebilir. Mahkeme, kararın icrasından önce 30 güne kadar süre tanıyabilir.
İpotek alacaklısı tarafından verilen bir tahliye bildirisi nedeniyle kiralanan mülkten çıkmak zorunda bırakılırsanız, ev sahibinizden tazminat talep etmeniz mümkün olabilir. Bu konularda tavsiye almak için başvurmanız önerilir.

60 günlük tahliye bildirisi

60 günlük tahliye bildirisi ancak sınırlı süreli kiracılık sözleşmesi olmadığı takdirde veya bildirideki sonlandırma tarihi (yani evden çıkmanız için verilen son tarih), sınırlı süreli sözleşmenizin sona erdiği tarihte veya sonrasındaysa verilebilir.

60 günlük sürenin sonunda mülk için aşağıdaki durumlardan biri söz konusuysa ev sahibi 60 günlük tahliye bildirisi verebilir:

[list type=square_list]

 • yıkılacaksa
 • kiralık konut dışında (işyeri gibi) başka bir amaçla kullanılacaksa
 • ev sahibi veya ev sahibinin eşi, oğlu, kızı, ebeveyni veya eşinin ebeveyni ya da normalde ev sahibiyle yaşayan ve ev sahibinin vesayeti altında olan bir kişi oturacaksa
 • satılacak veya boş olarak satışa sunulacaksa
 • onarılacak, yenilenecek veya yeniden inşa edilecekse ve bunun için mülkün boşaltılması gerekiyorsa
 • kamusal amaçlar için kullanılacaksa (kamuya ait mülkse)

[/list]

Ev sahibi yukarıdaki ilk 4 gerekçeden herhangi birine dayanarak bildiri verirse, bildirinin verildiği tarihten sonraki altı ay boyunca mülkü tekrar kiraya veremez (bildiride adı geçen bir kişiye kiralanmadığı veya Mahkeme izni olmadığı takdirde).

Ayrıca ev sahibi kiralanan mülkün satışı için bir sözleşmeye dahil olduysa da 60 günlük tahliye bildirisi verilebilir.

120 günlük tahliye bildirisi

Ev sahibi, periyodik bir kiracılık sözleşmesi varsa (yani sınırlı bir süre yoksa veya sınırlı süre sona ermişse) veya bildirideki sonlandırma tarihi (yani evi boşaltmanız için verilen son tarih) sınırlı süreli sözleşmenizin sona erdiği tarihte veya sonrasındaysa, 120 günlük nedensiz bir tahliye bildirisi verebilir.

sınırlı süreli kira sözleşmesinin sonu

Ev sahibi, sınırlı sürenin bitiminde evi boşaltmanız için bildiri verebilir. Bildiri üzerindeki sonlandırma tarihi, sınırlı süreli sözleşmenizin sona erdiği tarihi ile aynı olmalıdır. 6 aydan kısa bir süre için sınırlı süreli bir sözleşmeniz varsa, ev sahibi 60 günlük tahliye bildirisi verebilir. 6 ay veya daha uzun süreli bir sınırlı süreli sözleşmeniz varsa, ev sahibi 90 günlük tahliye bildirisi verebilir.

Sınırlı süre sona ermeden ayrılırsanız, sınırlı sürenin sonuna kadar yine de kira ödemekle yükümlü olabilirsiniz.

bildiri teslimatı

Tahliye bildirisi gereken koşulları yerine getirmeli ve ev sahibi veya temsilcisi tarafından tarih belirtilerek imzalanmış olmalıdır.

Yalnızca posta kutunuza veya kapınızın altından atılması yeterli değildir.  Şahsen size teslim edilmesi veya taahhütlü postayla gönderilmesi gerekir; eğer kabul ederseniz ev sahibi bildiriyi size e-posta gibi elektronik bir yolla da gönderebilir. Onayınız olmamasına rağmen elektronik yoldan bir tahliye bildirisi alırsanız, kira sözleşmenize göz atın ve tavsiye almak için bizimle iletişime geçin.

Bildiri posta yoluyla gönderilirse, bildirinin size tanıdığı süreye posta süresinin de eklenmesi gerekir. Avustralya Postası [Australia Post] teslimat sürelerine göz atın.

Bir tahliye bildirisinin geçerli olması için, posta için gerekli süre ve sonlandırma tarihi olan son gün için bir ek günün yanı sıra, yasanın gerektirdiği asgari bildiri süresini açık olarak kapsaması gerekir. Sonlandırma tarihi, asgari bildiri süresine dahil değildir. Ayrıca, kayıtlı zarfı ve takip numarasını saklamanız önerilir; bunlar önemli kanıt teşkil edebilir. Taahhütlü postayı teslim almasanız bile, Mahkeme teslimatın hukuka uygun şekilde yapıldığını kabul edebilir.

Bildirinin nedeni yeterli ayrıntıyla açıkça belirtilmelidir ve geçerli bir nedeni olmalıdır (120 günlük nedensiz tahliye bildirisi dışında).

Bu şartların tümünü karşılamıyorsa, tahliye bildirisi geçersizdir. Tahliye bildirisinin geçerliliğinden şüphe duyuyorsanız, en kısa zamanda bilgi almanız önerilir.

tahliye bildirisine itiraz

Geçersiz olduğunu düşündüğünüz bir 60 günlük tahliye bildirisine (sınırlı süreli bir sözleşmenin sonundaki bildiriler dışında) itiraz edebilirsiniz. Ancak ev sahibi Mahkemeye Mülkiyet Hakkı Duruşması [Possession Hearing] için başvurmadan itirazda bulunmak istiyorsanız, tahliye bildirisini aldığınız tarihten sonraki 30 gün içinde bunu yapmanız gerekir. Bildiriye 30 gün içinde itiraz etmezseniz, bildirinin geçerliliğine Mülkiyet Hakkı Duruşmasında [Possession Hearing] itiraz edebilirsiniz.

Ayrıca, 120 günlük nedensiz tahliye bildirisi veya sınırlı sürenin sonundaki bir tahliye bildirisine,  1997 Konut Kiracılığı Yasası [Residential Tenancies Act 1997]  kapsamındaki haklarınızı icra etmenize (örn. onarım talep etmek gibi) misilleme olarak bildiri aldığınızı düşünüyorsanız itiraz edebilirsiniz. Misilleme olarak verilen bir bildiriye itiraz etmek için aşağıdaki süre sınırları geçerlidir:

[list type=square_list]

 • 120 günlük nedensiz tahliye bildirisine itiraz için 60 gün
 • 6 aydan kısa sınırlı süre için sınırlı süre bitiminde verilen 60 günlük tahliye bildirisine itiraz için 21 gün
 • 6 aylık veya daha uzun sınırlı süre için sınırlı süre bitiminde verilen 90 günlük tahliye bildirisine itiraz için 28 gün

[/list]

Bir tahliye bildirisi aldıysanız ve itiraz hakkınızla ilgili sorularınız varsa, en kısa zamanda bizimle iletişime geçin.

bildiri süresi dolmadan taşınmak

Sınırlı süreli sözleşmeniz varsa, geçerli bir tahliye bildirisi almadığınız ve Mahkeme ev sahibiniz için mülkiyet hakkı kararı çıkarmadığı takdirde, sınırlı sürenin sonuna kadar evde kalmak yasal hakkınızdır. Sınırlı süreli sözleşmenin bitiminden önce evden çıkmaya yönelik tahliye niyeti bildirisi verirseniz, kira sözleşmenizi erken bozduğunuz için yükümlülük altında olabilirsiniz. Sınırlı sürenin sonundan veya aldığınız bildirinin sonlandırma tarihinden önce taşınmak istiyorsanız, ev sahibi veya temsilcisiyle bir anlaşmaya varmayı deneyebilirsiniz. Anlaşmanın yazılı olarak düzenlenmesi ve hem sizin hem de ev sahibi ya da temsilcisinin imzasını taşıması gerekir.

Periyodik bir kiracılık sözleşmeniz varsa, bazı durumlarda tahliye bildirisi aldıktan sonra 14 günlük tahliye niyeti bildirisi verebilirsiniz. Ne zaman ayrılabileceğinizi kontrol edin.

Bu bilgiler sadece bir kılavuzdur ve profesyonel hukuksal tavsiye yerine kullanılmamalıdır.

Yayınlanan: Haziran 2017

Notice to Vacate | Turkish | June 2017


Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept