Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

Tòa Tài phán Dân sự & Hành chánh Tiểu bang Victoria

The Victorian Civil and Administrative Tribunal (Residential Tenancies List) phân xử những vụ tranh cãi giữa chủ nhà và người thuê nhà. Tòa Tài phán thực chất không phải là tòa án nhưng có thể đưa ra phán quyết có giá trị về mặt pháp lý. Chủ đích của tòa tài phán là tạo không khí hòa đồng, ít tốn phí và giải quyết những tranh chấp một cách nhanh chóng và công bằng.

Đơn từ

Quý vị có thể nộp đơn lên Tòa Tài phán nếu giữa quý vị và chủ nhà có vấn đề mà quý vị không thể giải quyết được. Tuy nhiên tốt nhất vẫn là quý vị tìm cách nói chuyện với chủ nhà hoặc đại diện địa ốc để giải quyết vấn đề trước khi nộp đơn lên Tòa Tài phán. Nếu muốn nộp đơn, quý vị nên nhờ Tenants Union of Victoria/Tenants Victoria hướng dẫn.

Muốn nộp đơn, quý vị cần điền đơn của Victorian Civil and Administrative Tribunal. Quý vị có thể xin mẫu đơn tại Tòa Tài phán hoặc Tenants Union/Tenants Victoria. Hãy điền đơn theo chỉ dẫn trong mẫu đơn. Trong phần hỏi về tên chủ nhà, quý vị phải ghi tên chủ nhà, chứ không phải tên của đại diện địa ốc. Nếu chủ nhà là công ty, quý vị ghi cả ACN (Số Công ty của Úc). Nếu quý vị là người thuê nhà chính phủ, chủ nhà của quý vị sẽ là Director of Housing (Giám đốc Gia cư).

Quý vị phải gởi/trao cho chủ nhà bản sao đơn xin, tốt nhất là gởi bằng thư bảo đảm. Giữ biên lai gởi thư và bản sao đơn xin.

Fees nộp đơn

Nếu nộp đơn lên VCAT xin lấy lại tiền thế chân (bond) của mình, quý vị không phải trả fee.

Nếu nộp đơn lên VCAT vì các lý do khác, quý vị sẽ phải trả fee kèm đơn xin. Fee đơn xin cho phiên xử về Thuê chỗ ở (Residential Tenancies) là $65.30 tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, nhưng có thể thay đổi. Muốn biết các fees mới nhất, xin xem tại trang mạng của VCAT và chắc chắn rằng quý vị xem fee về Thuê chỗ ở (Residential Tenancies).

Thông báo Phiên xử Tòa Tài phán

Quý vị sẽ nhận được thông báo của Tòa Tài phán về ngày giờ và địa điểm phiên xử. Thời gian quý vị phải đợi đến phiên xử của mình tùy theo loại đơn xin và Tòa Tài phán bận rộn như thế nào.

Nếu không thể đến Tòa Tài phán vào ngày phiên xử, quý vị cần phải nhờ Tenants Union/Tenants Victoria hướng dẫn về việc xin đình hoãn. Quý vị phải yêu cầu đình hoãn trước ngày phiên xử ít nhất 2 ngày làm việc và phải có giấy tờ chứng minh (chẳng hạn như giấy bác sĩ [y chứng]). Không ai có thể bảo đảm là Tòa Tài phán sẽ chấp thuận đình hoãn vụ việc của quý vị, thế nhưng nếu chủ nhà ưng thuận thì chuyện này sẽ dễ hơn.

Nếu cần thông dịch viên, trước ngày phiên xử quý vị nên liên lạc với Tòa Tài phán để báo cho họ biết. Tòa Tài phán sẽ sắp xếp thông dịch viên cho quý vị; bằng không quý vị nên xin Tòa Tài phán hoãn lại.

Chuẩn bị cho vụ việc của quý vị

Khi nộp đơn lên Tòa Tài phán, quý vị có trách nghiệm chứng minh vụ việc của mình. Điều này có nghĩa là quý vị phải trình bằng chứng để hậu thuẫn cho đơn xin của mình. Loại bằng chứng cần thiết sẽ tùy theo tình huống.

Trước phiên xử, quý vị nên sao chụp bất kỳ thư từ hay giấy tờ nào quý vị muốn trình với Tòa Tài phán và thu xếp để tất cả nhân chứng sẽ có mặt vào ngày phiên xử. Tòa Tài phán sẽ không đình hoãn vụ việc của quý vị chỉ vì nhân chứng của quý vị không có mặt hoặc quý vị quên đem theo giấy tờ và họ sẽ không gọi điện thoại để xác minh những chi tiết trong đơn xin của quý vị.

Tốt hơn hết là quý vị yêu cầu người nào đó đích thân ra tòa trình bằng chứng thay vì trông cậy vào thư từ hay tờ khai danh dự của họ. Nếu nhân chứng khước từ tham dự phiên xử và quý vị tin rằng bằng chứng của họ là quan trọng, quý vị có thể yêu cầu Tòa Tài phán ban hành trát đòi nhân chứng hầu tòa. Nên biết có khi Tòa Tài phán ra lệnh cho quý vị trả chi phí đi lại và/hay phụ cấp khác cho nhân chứng. Quý vị phải nộp đơn xin trát đòi nhân chứng trước ngày phiên xử. Đây là án lệnh đòi một người nào đó phải đến dự phiên xử Tòa Tài phán và trình bằng chứng. Nếu không, nhân chứng có thể trình bằng chứng bằng tờ khai danh dự (có bán tại đa số tiệm bán báo).

Để chuẩn bị cho phiên xử, quý vị hãy ghi xuống vài dòng sơ lược điều mình muốn trình bày, kể cả bảng liệt kê giấy tờ quý vị muốn trình Tòa Tài phán. Gọn gàng, thứ tự là yếu tố then chốt để trình bày vụ việc của quý vị rõ ràng.

Đại diện

Nói chung, mỗi bên cần phải tự đại diện cho vụ việc của mình trước Tòa Tài phán. Tuy nhiên, một người bênh vực chuyên nghiệp (chẳng hạn như nhân viên đặc trách vấn đề thuê chỗ ở) có thể đại diện cho quý vị khi:
[list type=”square_list”]

  • chủ nhà tìm cách đuổi nhà quý vị
  • chủ nhà là người bênh vực chuyên nghiệp
  • chủ nhà có người bênh vực chuyên nghiệp đại diện cho họ
  • Tòa Tài phán cho phép quý vị nhờ luật sư đại diện

[/list]

Nếu cho rằng mình cần có đại diện, quý vị nên liên lạc với Tenants Union/Tenants Victoria ngay sau khi nhận được Notice of Hearing (Giấy Thông báo Phiên xử). Quý vị cũng có thể nhờ luật sư trực tại Tòa Tài phán làm cố vấn và có khi sẽ làm đại diện cho quý vị.

Phiên xử

Quý vị phải có mặt tại Tòa Tài phán đúng giờ. Nếu đến trễ, Tòa sẽ mở phiên xử không có mặt quý vị, do đó, hãy dự trù để quý vị đến Tòa trước giờ phiên xử ít nhất 15 phút.

Sau khi báo cho nhân viên tại bàn tiếp tân biết quý vị có mặt, quý vị sẽ được gọi vào phòng xử. ‘Viên chức’ (người sẽ quyết định vụ việc của quý vị) sẽ yêu cầu quý vị và chủ nhà hoặc đại diện địa ốc tuyên thệ bằng Thánh kinh hoặc xác nhận quý vị sẽ nói sự thật.

Thủ tục tiến hành phiên xử của quý vị sẽ tùy theo Viên chức phụ trách vụ việc của quý vị, tuy nhiên, thông thường Viên chức này sẽ yêu cầu người nộp đơn trình bày trước.

Không bao giờ để mất bình tĩnh. Luôn luôn tranh luận rõ ràng và ngắn gọn cũng như cố gắng đừng để chủ nhà, đại diện địa ốc hoặc Viên chức Tòa Tài phán lấn át mình. Quý vị phải bảo đảm mình được dành cơ hội nói hết mọi điều mà theo quý vị là có liên hệ đến vụ việc của mình trước khi Viên chức đưa ra phán quyết.

Án lệnh

Sau khi nghe cả quý vị lẫn chủ nhà hoặc đại diện địa ốc trình bày, Viên chức Tòa Tài phán sẽ đưa ra ‘án lệnh’, tức là phán quyết về vụ việc của quý vị. Nếu không hiểu án lệnh này, quý vị hãy yêu cầu Viên chức giải thích từ từ cho quý vị hiểu. Một vài tuần lễ sau phiên xử, quý vị sẽ nhận được bản phán quyết. Quý vị có thể yêu cầu Viên chức ghi lý do đưa ra phán quyết nhưng quý vị phải yêu cầu điều này trước lúc phiên xử kết thúc. Tòa Tài phán sẽ cho biết lý do trong vòng 60 ngày sau khi đưa ra quyết định.

Nếu không hài lòng với phán quyết của Tòa Tài phán, quý vị có thể kháng cáo nhưng chỉ trong rất ít trường hợp mà thôi. Quý vị phải kháng cáo với Tòa Thượng thẩm và việc này có thể tốn rất nhiều tiền. Quý vị phải nộp đơn kháng cáo trong vòng 28 ngày sau ngày có phán quyết. Nếu muốn kháng cáo, quý vị nên nhờ Tenants Union/Tenants Victoria (Công đoàn Người thuê nhà) hướng dẫn càng sớm càng tốt.

Victorian Civil and Administrative Tribunal 55 King Street Melbourne 3000
1300 01 8228(1300 01 VCAT)
fax (03) 9628 9822

Làm việc từ 9g sáng tới 4g30 chiều, thứ Hai tới thứ Sáu

Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

Xuất bản: Tháng 12 năm 2011

The Victorian Civil and Administrative Tribunal | Vietnamese | December 2011


Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept