Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

bắt đầu thuê nhà

[column width=”1/3″ place=”first” ][feature color=”ico-black” title=”this page” icon=”ico-hand-down” iconcolor=”ico-black” ]thỏa thuận thuê nhà
sự đồng ý của bạn cho các thông báo điện tử
các tài liệu mà bạn nên nhận
báo cáo tình trạng
chụp ảnh
tiền đặt cọc
tiền thuê nhà [/feature] [/column]
[column width=”1/3″ place=”last” ]
[/column]

thỏa thuận thuê nhà

Thỏa thuận thuê nhà (đôi khi được gọi là ‘hợp đồng thuê’) có thể bằng văn bản hoặc có thể bằng lời nói. Nó có thể là cho một thời hạn cố định (ví dụ như 6 hoặc 12 tháng) hoặc định kỳ (thường là tháng này sang tháng khác).

Các thỏa thuận có thời hạn cố định sẽ bảo đảm hơn vì chúng khiến cho chủ nhà khó có thể đuổi bạn, nhưng có thể tốn kém nếu bạn muốn chuyển đi trước khi hết thời hạn cố định. Bạn chỉ nên cam kết với một thỏa thuận có thời hạn cố định nếu bạn khá chắc chắn rằng bạn muốn ở toàn bộ thời hạn của thỏa thuận.

Hãy chắc chắn rằng bạn hài lòng với điều kiện của ngôi nhà trước khi bạn trả bất cứ khoản tiền nào và trước khi bạn chuyển vào. Nếu chủ nhà đề nghị hoặc đồng ý sửa chữa hoặc cải thiện ngôi nhà trước khi bạn chuyển vào (ví dụ như lắp đặt lò sưởi), thì hãy chắc chắn rằng nó được bao gồm trong thỏa thuận thuê nhà hoặc có được cam kết đó bằng văn bản.

Nếu có một thỏa thuận thuê nhà bằng văn bản, thì bạn nên được cung cấp một bản sao trước khi ký. Nếu cần thiết, thì hãy tìm sự tư vấn trước khi bạn ký, đặc biệt nếu có ‘điều khoản bổ sung’ kèm theo. Bạn phải nhận được một bản sao của thỏa thuận trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký.

sự đồng ý của bạn cho các thông báo được gửi điện tử

Khi bạn ký hợp đồng thuê, chủ nhà hoặc đại lý bất động sản của bạn có thể yêu cầu bạn đồng ý với việc chủ nhà gửi các thông báo cho bạn bằng cách gửi điện tử (ví dụ như bằng thư điện tử). Họ có thể bao gồm một điều khoản trong hợp đồng thuê của bạn về điều này. Bạn chỉ nên đồng ý với điều này nếu bạn thường xuyên kiểm tra thư điện tử của bạn. Bạn nên đảm bảo rằng địa chỉ thư điện tử mà họ sẽ gửi thông báo được chỉ định. Bạn cũng nên xem xét liệu có rủi ro về việc thư điện tử của chủ nhà hoặc đại lý bất động sản có thể chuyển hướng đến một thư mục rác hoặc bị từ chối do kích cỡ hay không.

Bạn không phải đồng ý với các thông báo được gửi cho bạn bằng điện tử, nhưng nếu bạn đồng ý thì bạn có thể rút lại sự đồng ý nếu sau đó bạn đổi ý.

Nếu bạn rút lại sự đồng ý của bạn đối với dịch vụ điện tử, thì bạn nên đảm bảo rằng bạn giữ bằng chứng rằng bạn đã rút lại sự đồng ý của bạn. Ví dụ, giữ một bản sao của thư điện tử hoặc bức thư khi bạn nói với chủ nhà không gửi cho bạn bất cứ thông báo điện tử nào.

các tài liệu mà bạn nên nhận

Khi bắt đầu thuê nhà, chủ nhà của bạn phải cung cấp cho bạn: [list type=square_list]

  • Thuê Nhà: một hướng dẫn dành cho người thuê nhà (tập sách từ Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria)
  • nếu bạn đã thanh toán tiền đặt cọc, thì có đơn tiền đặt cọc thuê nhà và 2 bản sao của Báo cáo Tình trạng được điền đầy đủ, được chủ nhà hoặc đại lý ký tên
  • tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại và số fax của chủ nhà
  • nếu có đại lý, thì một tuyên bố bằng văn bản về việc liệu đại lý có thể ủy quyền cho việc sửa chữa khẩn cấp hay không và khoản tiền mà họ có thể ủy quyền
  • số điện thoại khẩn cấp đối với chủ nhà hoặc số điện thoại và số fax đối với đại lý, trong trường hợp cần sửa chữa khẩn cấp

[/list]

báo cáo tình trạng

Nếu bạn thanh toán tiền đặt cọc, thì chủ nhà PHẢI đưa cho bạn 2 bản sao của báo cáo tình trạng TRƯỚC KHI bạn chuyển vào. Báo cáo đó phải được chủ nhà hoặc đại lý của họ ký và nêu rõ trạng thái sửa chữa và tình trạng chung của ngôi nhà (cả bên trong và bên ngoài) tại thời điểm lập báo cáo.

Sau đó, bạn có 3 ngày làm việc kể từ ngày chuyển vào để hoàn thành và ký báo cáo tình trạng và trả lại một trong các bản sao cho chủ nhà hoặc đại lý.
Báo cáo Tình trạng có thể được dựa trên bằng chứng xác định về tình trạng của ngôi nhà tại thời điểm mà bạn chuyển vào. Vì vậy, trước khi bạn ký tên và trả lại một bản sao của báo cáo, bạn nên kiểm tra nhà và ghi chú về bất cứ vấn đề hoặc sự cố nào xảy ra trên cả hai bản sao, đặc biệt là trong trường hợp ý kiến của bạn khác với ý kiến của chủ nhà hoặc đại lý, ví dụ như có vết bẩn trên thảm không được ghi lại bởi chủ nhà hoặc đại lý. Điều này rất quan trọng vì Báo cáo Tình trạng có thể giúp bạn bảo vệ tiền đặt cọc hoặc yêu cầu bồi thường cho hư hỏng hoặc các chi phí lau dọn vào cuối thời hạn thuê nhà của bạn.

Nếu không có đủ chỗ trên đơn báo cáo tình trạng thì hãy viết ‘xem đính kèm’ trong phần có liên quan và đính kèm một tờ riêng.
Khi hoàn tất, hãy ký và gửi lại một bản sao cho chủ nhà và giữ bản sao còn lại cho bạn ở một nơi an toàn trong trường hợp bạn cần nó vào cuối thời hạn thuê nhà của bạn.

chụp ảnh

Hình ảnh có thể thực sự hữu ích trong việc thể hiện tình trạng của ngôi nhà. Chúng tôi khuyên bạn nên chụp thật nhiều ảnh của ngôi nhà khi bạn chuyển vào, và chụp ảnh một lần nữa khi bạn chuyển ra, để bạn có bằng chứng của riêng bạn về tình trạng ngôi nhà khi bạn chuyển vào và khi bạn rời đi.

tiền đặt cọc

Nếu tiền thuê nhà của bạn là 350 Đô la trở xuống mỗi tuần, thì chủ nhà của bạn không thể yêu cầu bạn trả tiền đặt cọc nhiều hơn tiền thuê nhà của một tháng.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn không thể bị yêu cầu cả tiền đặt cọc và bảo đảm. Nếu điều đó xảy ra, thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Khi bạn thanh toán tiền đặt cọc của bạn, thì chủ nhà hoặc đại lý PHẢI điền đầy đủ và ký vào đơn Tiền đặt cọc Thuê nhà và đưa cho bạn đơn đó để ký. Sau đó, họ PHẢI nộp đơn và tiền đặt cọc của bạn tới Cơ quan Quản lý Tiền đặc cọc Thuê nhà trong vòng 10 ngày làm việc. Cơ quan Quản lý Tiền đặt cọc Thuê nhà sẽ gửi cho bạn biên nhận trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được.

tiền thuê nhà

Nếu tiền thuê nhà của bạn là 350 Đô la trở xuống mỗi tuần, thì số tiền thuê nhà tối đa mà bạn có thể được yêu cầu thanh toán trước là một tháng. Nhưng nếu thỏa thuận thuê nhà của bạn cho biết tiền thuê nhà của bạn được thanh toán hàng tuần, thì số tiền tối đa mà bạn có thể được yêu cầu trả trước là 2 tuần.

Nếu bạn thanh toán trực tiếp tiền thuê nhà, thì bạn phải nhận được biên lai ngay lập tức. Nếu bạn sử dụng một phương thức khác để thanh toán tiền thuê nhà của bạn và bạn yêu cầu biên lai tại thời điểm thanh toán, thì bạn phải nhận được biên lai trong vòng 5 ngày làm việc. Ngay cả khi bạn không yêu cầu biên lai tại thời điểm đó, thì bạn vẫn có thể yêu cầu hồ sơ của các khoản thanh toán tiền thuê nhà của bạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày thanh toán. Bạn phải được cung cấp một bản sao của hồ sơ đó trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi bạn yêu cầu. Việc từ chối phát hành biên lai là trái luật.

Cũng là trái luật nếu các đại lý (hoặc bất cứ ai khác bao gồm cả bên thứ ba) tính tiền đối với lần phát hành đầu tiên của thẻ thanh toán tiền thuê nhà hoặc để thiết lập và/hoặc sử dụng các phương tiện ghi nợ trực tiếp cho các khoản thanh toán tiền thuê nhà.

Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.


[disclaimer-rta-vietnamese]


[feature color=”ico-black” title=”related pages” icon=”ico-more-items” iconcolor=”ico-black”]

Xin thuê nhà tư nhân
Tiền thế chân
Phá giao kèo
Khiếu nại về chủ nhà và đại diện địa ốc
Tăng tiền thuê nhà

[feature color=”ico-black” title=”the law” icon=”ico-bank” iconcolor=”ico-black”]

Luật Thuê Chỗ ở năm 1997 (trang mạng AustLII)

Mục 29 – bản sao hợp đồng thuê sẽ được cung cấp cho người thuê nhà
Mục 31, 32, 33 – tiền đặt cọc tối đa
Mục 35 – báo cáo tình trạng
Mục 36 – báo cáo tình trạng là bằng chứng về tình trạng sửa chữa
Mục 37, 38 – đảm bảo
Mục 40, 41 – tiền thuê nhà trả trước
Mục 51 – phí đối với thẻ thanh toán/ghi nợ tiền thuê nhà
Mục 66 – tuyên bố về các quyền và thông tin của chủ nhà/đại lý
Mục 406 – nhiệm vụ nộp tiền đặt cọc

[/feature]


Starting a tenancy | Vietnamese | March 2019

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept