Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

thiếu tiền thuê nhà

Theo hầu hết các thỏa thuận thuê nhà, tiền thuê nhà phải được trả trước. Thỏa thuận thông thường nhất là trả tiền thuê nhà trước vào cùng một ngày mỗi tháng để trả cho tháng sắp tới.

Nếu không trả tiền thuê nhà đúng hạn, cứ mỗi ngày quý vị ở trong căn nhà đó mà không trả tiền thuê nhà, quý vị sẽ bị trễ tiền thuê nhà một ngày hoặc bị ‘thiếu tiền thuê nhà’.

những cách thức tránh bị thiếu tiền thuê nhà

Nếu quý vị có thu nhập thấp hoặc lãnh tiền cấp dưỡng hay trợ cấp, việc trả tiền thuê nhà đúng hạn sẽ dễ dàng hơn nếu quý vị trả góp mỗi hai tuần một lần khi quý vị nhận được tiền trả. Tuy nhiên, nhiều thỏa thuận thuê nhà đòi hỏi người thuê phải thanh toán tiền thuê nhà hàng tháng. Nếu muốn trả tiền thuê nhà mỗi hai tuần một lần thay vì trả hàng tháng, quý vị phải được chủ nhà hoặc đại diện địa ốc ưng thuận.

Nếu quý vị lãnh tiền cấp dưỡng hay trợ cấp, quý vị có thể khấu trừ tiền thuê nhà và thanh toán trực tiếp bằng Centrepay, do Centrelink điều hành. Để biết thêm thông tin về Centrepay, quý vị nên liên lạc với Centrelink.

Nếu quý vị thu xếp trả tiền thuê nhà bằng Centrepay, khi dọn ra quý vị phải tự hủy bỏ hình thức thanh toán này. Quý vị cũng phải đảm bảo điều chỉnh khoản thanh toán tiền thuê nhà lần chót nếu dọn ra trước đợt trả tiền sắp tới.

Biên lai tiền thuê nhà phải có ghi tiền thuê nhà trả cho khoảng thời gian nào. Điều này sẽ cho quý vị biết được mình đã trả tiền thuê nhà tới ngày nào. Quý vị nên yêu cầu biên lai tiền thuê nhà mỗi khi quý vị trả tiền thuê nhà. Nếu không biết chắc mình trả tiền thuê nhà tới ngày nào, quý vị nên liên lạc với chủ nhà hoặc đại diện địa ốc và hỏi xin bản sao chi tiết trả tiền thuê nhà (thường được gọi là bảng kê tiền thuê nhà).

nên làm gì nếu thiếu tiền thuê nhà

Nếu quý vị thiếu tiền thuê nhà 14 ngày, chủ nhà có thể gửi cho quý vị Thông báo Dọn Ra trong 14 Ngày. 14 ngày thiếu tiền thuê nhà này có thể là những ngày liên tiếp hoặc 14 ngày này có thể tích lũy dần nếu quý vị trả thiếu tiền thuê nhà trong một vài tuần hoặc vài tháng.  Dù cách thức tiền thuê nhà thiếu được cộng dồn lại là gì, bạn phải trả trễ tiền thuê nhà 14 ngày trước khi chủ nhà có thể gửi cho bạn Thông báo Yêu cầu Dọn Ra (Notice to Vacate).

Quý vị chỉ bị gửi Thông báo Yêu cầu Dọn Ravì quá hạn thanh toán tiền thuê nhà mà thôi. Quý vị không thể bị gửi Thông báo Yêu cầu Dọn Ra vì không trả trước tiền thuê nhà. Nếu quý vị không thiếu tiền thuê nhà 14 ngày vào lúc nhận đượcThông báo Yêu cầu Dọn Ra thì thông báo đó không có giá trị.

Nếu bị thiếu tiền thuê nhà và không thể trả tiền, quý vị hãy liên lạc với chủ nhà hoặc đại diện địa ốc càng sớm càng tốt và báo cho họ biết lúc nào quý vị sẽ trả tiền.

Nếu không thể trả trọn tiền thuê nhà còn thiếu trong một lần, quý vị nên đề nghị trả góp (ví dụ như mỗi tuần trả thêm 20 đô la). Đừng đề nghị trả nhiều hơn khả năng quý vị có thể trả. Viết thư đề nghị trả tiền và giữ lại một bản – dù chủ nhà hoặc đại diện địa ốc không chấp thuận đề nghị của quý vị, quý vị vẫn có thể dùng lá thư đó làm bằng chứng là quý vị đã cố gắng giải quyết vấn đề.

Chủ nhà hoặc đại diện địa ốc đích thân tìm cách đuổi quý vị khỏi nhà là trái luật. Chỉ có cảnh sát mới có thể đuổi quý vị khỏi nhà và ngay cả trong trường hợp này họ phải cóPossession Order (Án Lệnh Lấy Nhà)hợp lệ và Warrant of Possession (Trát Lấy Nhà)do Tòa án Dân sự và Hành chính Victoria (VCAT) cấp.

Nếu cần được giúp đỡ để lập kế hoạch trả tiền, quý vị có thể nói chuyện với nhân viên tư vấn tài chánh bằng cách gọi cho National Debt Helpline (Đường dây Trợ giúp Nợ nần Quốc gia) qua số 1800 007 007.

Ngoài ra còn có các dịch vụ gia cư có thể giúp quý vị về tài chánh nếu quý vị bị thiều tiền thuê nhà. Quý vị có thể tìm thấy các dịch vụ này qua số 1800 825 955 (Gọi miễn phí 24/24).

thủ tục đuổi khỏi nhà khi thiếu tiền thuê nhà

Quý vị chỉ bị đuổi khỏi nhà nếu quý vị được gửi Thông báo Yêu cầu Dọn Ra hợp lệ, Tòa án Dân sự và Hành chính Victoria (VCAT) đã phân xử vụ việc tại phiên điều trần, Tòa đã cấpÁn Lệnh Lấy Nhàcho chủ nhà, chủ nhà đã mua Trát Lấy Nhà và Cảnh sát đến nhà thi hành trát đó.

Nếu chủ nhà hoặc đại lý từ chối đề nghị của quý vị hoặc quý vị không thể thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào, chủ nhà phải tuân theo thủ tục pháp lý phù hợp nếu họ muốn đuổi quý vị.

Nếu quý vị nhận được Thông báo Phiên điều trầntừ VCAT và quý vị không muốn bị đuổi, quý vị phải tới dự phiên điều trần của VCAT.

Nếu chủ nhà hoặc đại diện địa ốc nói rằng quý vị không cần phải đến dự phiên điều trần vì quý vị đã thanh toán số tiền thuê nhà còn thiếu (hoặc vì bất kỳ lý do nào khác), quý vị nên gọi cho Tòa (VCAT) qua số1300 01 8228 (1300 01 VCAT) để hỏi xem đơn xin đã được rút lại chưa. Nếu đơn xin chưa được rút lại, quý vị phải đến dự phiên điều trần.

Tại phiên điều trần, Viên chức VCAT có thể ban hành Án Lệnh Lấy Nhà hoặc họ có thể quyết định bác đơn hoặc hoãn đơn xinÁn Lệnh Lấy Nhàcủa chủ nhà. Viên chức này có thể hoãn lại đơn xin nếu:

  • quý vị có thể chứng minh là hai bên đã ký kế hoạch trả tiền; hoặc
  • quý vị có thể chứng minh với Tòa cách thức quý vị có thể trả dứt số tiền thuê nhà còn thiếu; và
  • chủ nhà sẽ không bị thiệt thòi gì hết về tài chánh

Nhiều người thuê nhà được VCAT chấp thuận không cấp Án Lệnh Lấy Nhà nếu họ có kế hoạch hợp lý để thanh toán tiền thuê nhà còn thiếu.

Quý vị nên mang theo tới phiên xử Tòa càng nhiều bằng chứng càng tốt để trình bày vì sao mình bị thiếu tiền thuê nhà và chứng minh quý vị có thể trả dứt số tiền thuê nhà còn thiếu. Bằng chứng của quý vị nên có tờ khai của nhân viên tư vấn tài chánh trình bày thu nhập và chi tiêu của quý vị hoặc giấy tờ tương tự. tài liệu (như phiếu thanh toán của quý vị, bảng kê thanh toán của Centrelink hoặc bằng chứng thanh toán tiền thuê nhà). Quý vị cũng có thể yêu cầu bất cứ ai có thể hỗ trợ cho trường hợp của quý vị đưa ra bằng chứng tại phiên điều trần.

Nếu VCAT hoãn lại đơn xin, họ sẽ hoãn lại trong một khoảng thời gian cố định, thường là 3-6 tháng. Trong trường hợp này, ‘hoãn lại’ có nghĩa là tạm thời không đuổi khỏi nhà và quý vị có cơ hội thứ hai. Nếu quý vị hoàn trả số tiền nhà còn thiếu theo lệnh của VCAT, vào ngày đã định VCAT sẽ xem là đơn xin đã được rút lại và vấn đề như vậy là chấm dứt.

Tuy nhiên, nếu quý vị không tuân thủ lệnh của VCAT (ví dụ như quý vị trả tiền trễ) chủ nhà có thể ‘nộp lại’ đơn xin của họ và quý vị sẽ nhận được Thông báo Phiên điều trần. Nếu điều này xảy ra, quý vị phải đến dự phiên xử thứ hai và trình bày lý do chính đáng vì sao đã không tuân thủ lệnh của tòa, hoặc có khi quý vị sẽ bị đuổi khỏi nhà.

Nếu VCAT từ chối hoãn phiên điều trần và cấp Án Lệnh Lấy Nhà, quý vị có thể yêu cầu Viên chức của VCAT hoãn lại vấn đề của Trát Lấy Nhà.  Điều này làm trì hoãn thời gian cảnh sát có thể thực hiện lệnh và đuổi quý vị.  VCAT có thể hoãn lại trát này tối đa là 30 ngày.  Khi quyết định có hoãn lệnh trát này, Viên chức VCAT sẽ tính đến sự khó khăn của quý vị và chủ nhà nếu trát bị hoãn lại.  Quý vị nên đảm bảo rằng bạn mang bằng chứng về sự khó khăn của mình đến phiếu điều trần (chẳng hạn như bằng chứng rằng bạn đã nộp đơn cho các tài sản cho thuê khác, giấy chứng nhận y tế, thư từ nhân viên hỗ trợ).

Lưu ý: nếu chủ nhà đang hành động để đuổi quý vị vì thiếu tiền thuê nhà, chúng tôi khuyên quý vị cũng nên đọc thông tin trên của chúng tôi trục xuất trang trong trường hợp chủ nhà sử dụng một phương pháp thay thế để áp dụng cho VCAT đối với Án Lệnh Lấy Nhà.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi, Dịch vụ TAAP địa phương của quý vị, nhà cung cấpTenancy Plus, hoặc Trung tâm Pháp lý Cộng đồng.

Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

[disclaimer-rta-vietnamese]


[headline]trang liên quan[/headline]

đuổi khỏi nhà
thông báo yêu cầu dọn ra
khi quý vị muốn dọn ra
khiếu nại về chủ nhà và đại diện địa ốc
khế ước
cơ sở dữ liệu người thuê nhà

[headline]luật[/headline]

Đạo luật Thuê nhà Dân cư năm 1997 (trang web AustLII)
Mục 246 – Thông báo yêu cầu dọn ra đối với việc thiếu tiền thuê nhà
Mục 331- Đơn đăng ký sở hữu có thể bị bãi bỏ hoặc hoãn lại
Mục 352- hoãn trát lấy nhà

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept