Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

quyền riêng tư và ra vào căn nhà

CácĐạo luật Thuê nhà Dân cư 1997 nói rằng bạn có quyền ‘tận hưởng yên tĩnh’ trong ngôi nhà của bạn. Chủ nhà và đại lý bất động sản có một số quyền ra vào căn nhà, nhưng họ phải đáp ứng các yêu cầu nhất định. Nếu họ không đáp ứng các yêu cầu này, bạn không cần phải cho họ vào nhà của bạn.

[column width=”1/3″ place=”first” ][feature color=”ico-black” title=”this page” icon=”ico-hand-down” iconcolor=”ico-black”] quyền ra vào căn nhà
lệnh cấm
dọn ra
ổ khóa
ổ khóa và bạo lực gia đình
bảo mật thông tin
[/feature] [/column]
[column width=”1/3″ place=”last” ]
    
[/column]

quyền ra vào căn nhà

Miễn là có thông báo trước phù hợp, chủ nhà  hoặc đại lý có quyền vào căn nhà của bạn, và có thể mang theo ai khác với họ nếu cần để thực hiện được mục đích cho việc vào nhà, nếu:

  • một thông báo dọn đi hoặc một thông báo Ý định dọn đi đã được đưa ra và sẽ hết hạn sau chưa đầy 14 ngày và họ muốn cho người thuê nhà tiềm năng được xem căn nhà
  • nhà sẽ được bán hoặc sử dụng như thế chấp cho một khoản vay và họ muốn cho người mua hoặc người cho vay tiềm năng xem căn nhà (lưu ý: quyền này không được mở rộng cho ‘mở để kiểm tra’ hoặc để chụp ảnh để quảng cáo bán nhà – xem chủ nhà dự định bán nhà để biết thêm thông tin)
  • họ cần phải vào nhà để thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận (cho thuê) thuê nhà của bạn,Đạo luật Thuê nhà Dân cư 1997, hoặc luật khác
  • họ đang thẩm định giá trị nhà
  • họ có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đã không đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận thuê nhà của bạn hoặc Đạo luật Thuê nhà Dân cư 1997
  • họ muốn kiểm tra nhà (với điều kiện là không có kiểm tra nào trong vòng 6 tháng qua và nó không nằm trong 3 tháng đầu tiên của lần thuê nhà đầu tiên)


Nếu chủ nhà hoặc đại lý muốn vào nhà bạn, họ phải:

  •  báo trước cho bạn ít nhất 24 giờ bằng văn bản thông báo về ý định ghé thăm của họ, nêu rõ lý do hợp lệ tại sao họ muốn ghé thăm
  • gửi thông báo bằng thư hoặc gửi trực tiếp cho bạn trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều (nếu thông báo được gửi bằng thư,họ phải thêm thời gian hợp lý để thư được giao đến tay bạn. Hãy xem thời gian gửi thư của Bưu điện Australia). chủ nhà có thể gửi thông báo cho bạn bằng phương thức điện tử như email nếu bạn đồng ý (xem bắt đầu thuê nhà để biết thêm thông tin về việc đồng ý nhận thông báo điện tử)
  • chỉ ghé thăm trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, và không vào các ngày lễ
  • không ở lại lâu hơn cần thiết

chủ nhà hoặc đại lý cũng có thể vào nhà bạn vì bất kỳ lý do gì nếu bạn đã đồng ý cho họ vào nhà trong vòng 7 ngày qua. Việc ghé thăm nhà này có thể diễn ra bất cứ lúc nào bạn đã đồng ý và một lần nữa chủ nhà hoặc đại lý có thể mang theo người khác với họ, chẳng hạn như một người kinh doanh buôn bán, nếu cần thiết để đạt được mục đích của việc vào nhà.

Nếu họ đã đưa ra thông báo thích hợp, bạn có nhiệm vụ cho phép chủ nhà hoặc đại lý vào nhà, ngay cả nếu thời gian không phù hợp với bạn hoặc bạn không ở nhà. Tuy nhiên, bạn có thể thương lượng thời gian phù hợp với bạn hơn. Người vào nhà bạn phải cư xử hợp lý và phải rời đi ngay khi họ hoàn thành mục đích của chuyến ghé thăm.

Trừ khi chủ nhà hoặc đại lý tuân theo các quy trình chính xác, đó là hành vi phạm tội nếu họ vào nhà của bạn mà không có lý do hợp lý.

Nếu đồ đạc của bạn bị hỏng trong chuyến ghé thăm của chủ nhà hoặc đại lý, bạn có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường .

lệnh cấm

Nếu chủ nhà hoặc đại lý chưa đáp ứng được yêu cầu đầu để vào nhà hoặc đã được ghé thăm thường xuyên hoặc quấy rối, bạn có thể nộp đơn lên Tòa án Dân sự và Hành chính Victoria (VCAT) để xin  Lệnh cấm . Điều này cũng áp dụng cho các cuộc gọi điện thoại hoặc thư quấy rối, vì đây là vi phạm quyền hưởng thụ yên tĩnh của bạn. Một Lệnh cấm có thể cấm hoặc hạn chế chủ nhà hoặc đại lý vào nhà hoặc liên lạc với bạn và lệnh đó có thể được cảnh sát cưỡng chế thi hành. Họ sẽ bị xem là phạm tội nếu chủ nhà hoặc đại lý vi phạm Lệnh cấm và họ có thể bị truy tố.

Chủ nhà hoặc đại lý sẽ bị xem là phạm tội khi vào nhà của bạn nếu họ không đáp ứng các yêu cầu hợp lý để vào nhà, trừ khi họ có lý do khẩn cấp hợp lý. Bạn có thể báo cáo hành vi phạm tội đến Consumer Affairs Victoria (Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Victoria), cơ quan này có thể ban hành thông báo về hành vi xâm phạm thông báo của chủ nhà hoặc đại lý nếu họ không tuân thủ luật pháp.

dọn ra

Nếu chủ nhà hoặc đại lý tiếp tục quấy rối bạn, bạn có thể muốn kết thúc giao kèo thuê nhà và dọn ra khỏi nhà. Nếu bạn không có thỏa thuận thuê nhà có thời hạn cố định, bạn chỉ cần đưa ra văn bản thông báo  trước 28 ngày và chuyển đi. Nếu bạn đang định gửi thư thông báo, bạn nên sử dụng dịch vụ gửi thư bảo đảm và bạn phải thêm thời gian hợp lý đủ để thư được giao đến tay người nhận. Hãy xem thời gian gửi thư của Bưu điện Australia. Bạn cũng có thể gửi Thông báo Ý định dọn đi của bạn qua phương tiện điện tử (ví dụ: qua email), nếu chủ nhà đã đồng ý cho bạn đưa ra Thông báo theo cách này. Nếu quý vị gửi thông báo qua email, quý vị nên đảm bảo rằng đó là địa chỉ email được chỉ định bởi chủ nhà hoặc bên môi giới bất động sản và nếu có thể hãy yêu cầu biên nhận đã đọc.

Nếu bạn có một thỏa thuận thuê nhà có thời hạn cố định, bạn sẽ cần phải gửi cho chủ nhà một bản Thông báo Vi phạm nghĩa vụ trong 14 ngày vì vi phạm sự hưởng thụ yên tĩnh của bạn – xem khi chủ nhà vi phạm nghĩa vụ của họ . Sau đó bạn có thể nộp đơn xin Lệnh Tuân thủ từ VCAT. Nếu họ vẫn không dừng quấy rối, bạn có thể gửi cho chủ nhà của bạn một Thông báo trước 14 ngày về ý định dọn đi vì đã không tuân thủ Lệnh củaVCAT- xem phá vỡ hợp đồng để biết thêm thông tin. Hãy liên lạc với chúng tôi, Dịch vụ TAAPtại địa phương của bạn, nhà cung cấp dịch vụ Tenancy Plus hoặc Trung tâm pháp lý cộng đồng nếu bạn muốn tư vấn về thời điểm bạn có thể rời đi.

Bạn cũng có thể đủ điều kiện yêu cầu bồi thường vì chủ nhà hoặc đại lý đã không cho phép bạn yên tĩnh tận hưởng ngôi nhà của mình.

ổ khóa

Nếu bạn thay đổi bất kỳ khóa nào trên nhà, bạn phải cung cấp cho chủ nhà một bản sao của chìa khóa đó. Trừ khi bạn là ‘người được bảo vệ’ trong Thông báo về Phòng chống bạo lực gia đình hoặc là Lệnh Can thiệp hoặc là Lệnh Can thiệp bảo đảm an toàn cá nhân , chúng tôi không khuyên bạn nên thay đổi ổ khóa nhằm để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn từ chối cung cấp chìa khóa cho chủ nhà, họ có thể gửi cho bạn Thông báo Vi phạm nghĩa vụ 

Bạn không được thay đổi bất kỳ khóa nào là một phần của hệ thống khóa chính (trong đó có một khóa chính phù hợp với một số khóa, chẳng hạn như tất cả các cửa trong một khối căn hộ) mà không nhận được sự đồng ý của chủ nhà. Nếu chủ nhà không đồng ý thay đổi khóa mà không có lý do chính đáng, bạn có thể nộp đơn đến VCAT để xin lệnh cho phép bạn thay đổi ổ khóa mà không có sự chấp thuận của chủ nhà.

 các lệnh/thông báo về khóa và bạo lực gia đình hoặc an toàn cá nhân

Nếu bạn là ‘người được bảo vệ’ trong Thông báo phòng chống bạo lực gia đình hoặc Lệnh Can thiệp hoặc Lệnh Can thiệp bảo đảm an toàn cá nhân  và ‘người trả lời’ (người thực hiện hành vi bạo lực) bị trục xuất khỏi nhà của bạn, bạn có quyền thay đổi ổ khóa của cửa ra vào và cửa sổ bên ngoài, bao gồm cả khóa trong hệ thống khóa chính. Bạn không cần phải có tên trong hợp đồng thuê nhà nhưng bạn cần phải sống tại nhà đó. Bạn phải cung cấp một chìa khóa cho bất kỳ người thuê nhà  nào khác sống trong nhà (ngoại trừ người trả lời).

Bạn phải cung cấp một chìa khóa của khóa mới và một bản sao của thông báo hoặc lệnh về phòng chống bạo lực gia đình hoặc sự an toàn cá nhân cho chủ nhà hoặc đại lý, nhưng họ không được phép cung cấp cho người trả lời một chìa khóa của khóa mới chừng nào thông báo hoặc lệnh vẫn còn hiệu lực hiện hành.

Nếu bạn cần trợ giúp để trả tiền cho các khóa được thay đổi, bạn có thể nộp đơn lên Tòa án Hỗ trợ nạn nhân của tội ác (VOCAT ) để được hỗ trợ tài chính khẩn cấp. Để biết thêm thông tin, hãy gọi đến Đường dây trợ giúp của Nạn nhân của tội ác theo số 1800 819 817(Cuộc gọi miễn phí). Trung tâm pháp lý cộng đồng  tại địa phương của bạn cũng có thể hỗ trợ các lệnh can thiệp và VOCAT, và tổ chức The Orange Door có thể kết nối bạn với các dịch vụ để hỗ trợ pháp lý và tài chính.

bảo mật thông tin

Có các luật kiểm soát cách các đại lý bất động sản được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về cách thông tin cá nhân của bạn đang được sử dụng, hãy liên hệ với Ủy viên thông tin Australia  theo số 1300 363 992hoặc gửi khiếu nại bằng văn bản đến Consumer Affairs Victoria hoặc là Học viện bất động sản Victoria .  

Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

[box type=warning] Thông tin trên trang này liên quan đến các thỏa thuận thuê nhà định kỳ và các thỏa thuận thuê nhà có thời hạn ngắn cố định hiện có (dành cho các khoảng thời gian có thời hạn cố định dưới 5 năm). Thông tin cập nhật tính đến ngày xuất bản, nhưng có thể thay đổi bằng các sửa đổi trong tương lai đối với các luật liên quan đến tài sản cho thuê. Nếu quý vị không chắc chắn các luật nào áp dụng cho quý vị, thì quý vị nên tìm kiếm tư vấn pháp lý. [/box]

[headline]luật [/headline]

Residential Tenancies Act 1997 (AustLII website)
section 67 – quiet enjoyment
section 70 – locks
section 70A – locks for properties subject to intervention orders/notices
section 71 – applying to VCAT to change locks without consent
section 85 – entry of rented premises
section 86 – grounds for entry
section 87 – manner of entry
section 88 – what must be in notice of entry?
section 89 – duty to allow entry if requirements met
section 90 – applying to VCAT for compensation if damage is caused during entry
section 91 – applying to VCAT for a restraining order
section 91A – offence to enter premises without meeting requirements

[headline]trang liên quan[/headline]

chủ nhà đang định bán nhà
khiếu nại
bồi thường cho người thuê nhà
khi quý vị muốn rời đi
phá vỡ hợp đồng thuê của bạn
 bắt đầu thuê nhà
Tòa án (VCAT)

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept