Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

Chủ trương bảo mật

Cam kết bảo vệ quyền hạn của quý vị

Tenants Union of Victoria/Tenants Victoria (TUV) cam kết sử dụng thông tin về quý vị một cách có trách nhiệm. Chúng tôi tuân thủ Các Nguyên tắc Bảo mật của Úc cùng các quy cách ứng xử và các tiêu chuẩnkhác.

Chủ trương Bảo mật (Privacy Policy) này giúp quý vị hiểu lý do và cách thức chúng tôi thu thập cùng sử dụng thông tin cá nhân, và quý vị nên làm gì nếu có thắc mắc, mối lo ngại, khiếu nại. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật chủ trương này, vì vậy chúng tôi sẽ ghi ngày của lần sửa đổi sau chót ở cuối trang).

Xin nhớ quý vị có quyền kiểm soát đối với thông tin cá nhân chúng tôi lưu trữ về quý vị.

Nếu Dịch vụ Pháp lý Tenants Union/Tenants Victoria (TULS) của chúng tôi hướng dẫn pháp lý hay trợ giúp quý vị, chúng tôi phải hỏi quý vị một số thông tin để chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ chuyên môn của mình. Chúng tôi có Chủ trương Bảo mật Chi tiết riêng tư TULS, mô tả cách thức dịch vụ pháp lý của chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.

Trong hầu hết tình huống khác, quý vị cho chúng tôi biết thông tin theo ý mình và quý vị có thể sửa đổi hoặc xem thông tin này bất cứ lúc nào.

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

TUV thường xuyên hỏi để biết thông tin có thể giúp chúng tôi giao tiếp với quý vị. Ví dụ như để nhận khoản quý vị biếu tặng và cấp biên nhận cho quý vị hoặc ghi nhận việc quý vị ủng hộ thỉnh nguyện thư hoặc thư gửi đến cho Dân biểu Quốc hội. Quý vị có quyền quyết định lượng thông tin quý vị muốn cung cấp nhiều ít (tuy nhiên nếu quý vị không cung cấp thông tin nhất định, có khi chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của quý vị).

Dưới đây là một số ví dụ về thông tin chúng tôi thường thu thập:
[list type=”square_list”]

 • Thông tin cá nhân, như tên họ hoặc ngày sinh
 • Chi tiết liên lạc
 • Thông tin thanh toán đối với các khoản biếu tặng
 • Sở thích và quan điểm
 • Hoạt động trên mạng Internet
 • Việc ủng hộ công việc của chúng tôi, như ký tên vào thỉnh nguyện thư, tổ chức một sự kiện hoặc tham gia vào một dự án
 • Các lĩnh vực khác của công việc của chúng tôi mà quý vị có thể muốn ủng hộ
 • Quý vị muốn chúng tôi liên lạc theo cách nào
 • Cuộc trò chuyện qua điện thoại hoặc email với nhân viên và thiện nguyện viên của chúng tôi

[/list]

Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi sẽ hỏi thẳng quý vị để thu thập thông tin này (ví dụ như yêu cầu quý vị điền phiếu biếu tặng hay gửi đến cho quý vị bản câu hỏi thăm dò ý kiến), tuy nhiên một số thông tin sẽ được thu thập tự động (như các hoạt động trên mạng Internet khi khách hàng truy cập trang mạng của chúng tôi) hoặc từ một nguồn khác (như cập nhật địa chỉ gửi thư từ Australia Post, thông tin được liệt kê trong danh bạ công cộng hoặc thu thập chi tiết đối với những người/nơi ủng hộ triển vọng từ các tổ chức cùng chí hướng hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba).

Chúng tôi cẩn mật lưu trữ thông tin về quý vị bằng cách nào?

Để bảo vệ chi tiết riêng tư và thông tin cá nhân của quý vị, khi quý vị liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị xác nhận danh tính bằng cách yêu cầu quý vị xác nhận một vài chi tiết chúng tôi đã có sẵn, chẳng hạn như địa chỉ hiện tại, số điện thoại của quý vị và một chi tiết tham chiếu hoặc số giao dịch liên quan.

Chúng tôi lưu trữ hầu hết thông tin cá nhân của quý vị an toàn trong cơ sở dữ liệu hướng dẫn hay người ủng hộ của chúng tôi và thường xuyên kiểm tra và thanh tra để bảo đảm rằng thông tin được cẩn mật cất giữ an toàn. Bản giấy thông tin về quý vị, chẳng hạn như các phiếu biếu tặng được cẩn mật lưu giữ và tiêu hủy nếu không cần thiết nữa. Nhân viên và thiện nguyện viên phải ký tên vào các chủ trương liên quan đến vấn đề bảo mật chi tiết riêng tư và người giữ chức vụ quan yếu cần phải qua kỳ kiểm tra lý lịch tư pháp.

Đôi khi chúng tôi cần lưu trữ hoặc sử dụng thông tin về quý vị tại một quốc gia khác nước Úc, thường là vì một trong những hệ thống kỹ thuật của chúng tôi được đặt tại đó hoặc cần xử lý dữ liệu ở nước ngoài (ví dụ, các kênh phương tiện truyền thông xã hội). Như lần cập nhật chủ trương này sau cùng, các quốc gia chúng tôi sử dụng dữ liệu bao gồm:
[list type=”square_list”]

 • Canada
 • Vương quốc Anh (UK)
 • Hoa Kỳ

[/list]

Chúng tôi sử dụng thông tin này như thế nào?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân để hoàn thành công việc chính yếu của chúng tôi: trợ giúp và giao tiếp với cộng đồng, nâng cao tầm nhận thức về các vấn đề thuê nhà và lạc quyên gây quỹ. Để giúp chúng tôi hoạt động đắc lực, có hiệu quả và biết thông tin, chúng tôi thu thập thông tin để bảo đảm chúng tôi có hồ sơ đầy đủ và chính xác về quá trình và sự tham gia của quý vị với TUV. Ví dụ như chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để giúp quý vị biết thông tin mới nhất về những vấn đề quý vị quan tâm, tạo cơ hội cho quý vị trợ giúp công việc của TUV, hoặc thông báo cho quý vị biết về những cách khác mà quý vị có thể giúp chúng tôi hoặc chúng tôi có thể giúp quý vị.

Thỉnh thoảng trong các hoạt động của mình, chúng tôi cần các nhà cung cấp bên ngoài trợ giúp và chúng tôi có thể cung cấp thông tin về quý vị cho họ để đạt được những điều này – ví dụ như in số lượng lớn thư từ để gửi cho những người ủng hộ chúng tôi.

Nếu quý vị muốn người khác (người phối ngẫu, đại diện pháp lý, đại diện tài chính) có thể thay mặt cho quý vị hỏi/xem hoặc sửa đổi chi tiết về quý vị, quý vị có thể cho chúng tôi biết điều này bằng văn bản và chúng tôi sẽ ghi lại sự cho phép này.

Đôi lúc, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin về quý vị để gửi cho quý vị thông tin thay mặt cho các tổ chức cùng chí hướng mà quý vị có thể muốn trợ giúp trong cương vị nhà tài trợ hoặc khách hàng. Chúng tôi không cung cấp cho họ chi tiết của quý vị và chỉ có thông tin do chính quý vị cung cấp cho họ sẽ được thu thập cho hồ sơ của họ. Nếu quý vị không muốn dính dáng đến những cách thông tin liên lạc như thế này, xin quý vị liên lạc với chúng tôi (theo chi tiết bên dưới).

Trong bất kỳ trường hợp nào khi chúng tôi cần chia sẻ thông tin về quý vị với một bên thứ ba, chúng tôi sẽ bảo đảm điều này sẽ được thực hiện một cách an toàn và theo đúng các mục đích nêu trên.

Hoạt động trên mạng Internet và truyền thông xã hội

Chúng tôi sử dụng Google Analytics và các phần mềm ứng dụng máy chủ web khác để theo dõi những lần có người ghé vào trang mạng của chúng tôi và sử dụng thông tin này để theo dõi mức độ hiệu quả của trang mạng của chúng tôi, như số lần ghé vào trang mạng, thời lượng, các trang đã xem và khả năng kỹ thuật của khách hàng. Dù dữ liệu này chủ yếu là ẩn danh, đôi khi chúng tôi sẽ kết nối nó với quý vị, ví dụ trong việc cá nhân hóa một trang trên trang mạng, hoặc điền sẵn chi tiết một phiếu nào đó bằng thông tin về quý vị. Muốn biết thêm thông tin về chủ trương bảo mật chi tiết riêng tư của Google Analytics, xin quý vị đọc Chủ trương Bảo mật Chi tiết riêng tư của Google.

Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ đó để chúng tôi biết khi một máy vi tính hoặc thiết bị đã ghé thăm hay truy cập nội dung của chúng tôi và giúp chúng tôi điều chỉnh quảng cáo cả trên trang mạng của chúng tôi lẫn qua mạng lưới quảng cáo trên các trang mạng khác dựa trên những lần quý vị ghé thăm hoặc những gì quý vị thực hiện qua các cookie trong thiết bị của quý vị. Quý vị có thể kiểm soát cách sử dụng cookie và sử dụng vào những mục đích gì bằng các cài đặt của trình duyệt quý vị sử dụng.

Quý vị cũng có thể giao tiếp với TUV qua phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, v.v.. Quý vị luôn có thể kiểm soát cách quý vị nhận được nội dung qua các cài đặt của mỗi trang mạng. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể liên lạc với quý vị qua phương tiện truyền thông xã hội, nếu quý vị không phải là người theo dõi chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết trong hồ sơ quý vị, như địa chỉ email. Nếu quý vị không muốn chúng tôi làm điều này, xin quý vị liên lạc với chúng tôi.

Duy trì thông tin về quý vị

Quý vị có thể cập nhật hoặc sửa đổi lại cho đúng thông tin chúng tôi đã thu thập từ quý vị hay cho chúng tôi biết quý vị muốn chúng tôi giao tiếp với quý vị bằng cách nào, xin quý vị liên lạc với toán nhân viên hành chính của chúng tôi:
[list type=”square_list”]

 • Điện thoại: 03 9411 1444 (thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng– 5 giờ chiều, Giờ Đông bộ Úc (AEST)/ Giờ Đông bộ Úc vào mùa Hè (AEDT)
 • Email: admin@tuv.org.au
 • Bưu điện: Tenants Union of Victoria Ltd, PO Box 234, Fitzroy VIC 3065

[/list]

Thắc mắc hoặc khiếu nại

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc khiếu nại về cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân của mình hoặc muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc với toán nhân viên hành chính theo chi tiết bên trên.

Nếu quý vị đã khiếu nại, toán nhân viên hành chính sẽ báo cho quý vị biết khi nhận được khiếu nại của quý vị, cho quý vị biết chi tiết liên lạc của họ và cho quý vị biết theo ước tính khi nào họ có thể báo cho quý vị biết tin tức mới nhất về việc khiếu nại của quý vị đã được giải quyết đến đâu.

Muốn biết thêm thông tin về việc bảo mật chi tiết riêng tư của quý vị, xin quý vị đọc trang mạng OAIC.

[Cập nhật lần cuối: 30/6/2014]

 


Privacy Policy | Vietnamese

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept