Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

Trao/gởi cho chủ nhà Thông báo Vi phạm Bổn phận (Breach of Duty Notice)

Nếu chủ nhà không làm tròn bổn phận theo Đạo luật Thuê Chỗ ở (Residential Tenancies) 1997, quý vị có thể trao/gởi cho họ Thông báo Vi phạm Bổn phận (Breach of Duty Notice). Thông báo này cho chủ nhà biết họ phải sửa chữa/chấn chỉnh vấn đề hoặc bồi thường cho quý vị đối với bất cứ thiệt hại nào quý vị phải chịu vì họ vi phạm bổn phận (hoặc cả hai).

trang này

Lúc nào quý vị có thể trao/gởi Thông báo Vi phạm Bổn phận?
Buộc chủ nhà làm tròn bổn phận
Đòi bồi thường
Cách điền Thông báo Vi phạm Bổn phận (Breach of Duty Notice)
Lý do gởi Thông báo vi phạm bổn phận
Cách trao/gởi Thông báo Vi phạm Bổn phận (Breach of Duty Notice)

Lúc nào quý vị có thể trao/gởi Thông báo Vi phạm Bổn phận?

Chủ nhà vi phạm bổn phận khi họ không:

[list type=”square_list”]

 • giao cho quý vị căn hộ trống và sạch
 • để cho quý vị được ‘hưởng sự yên tĩnh’ trong căn nhà
 • bảo trì căn hộ trong tình trạng tốt
 • bảo đảm phải thay thiết bị nước hoặc các đồ dùng liên quan tối thiểu phải là hạng A
 • tất cả cửa ra vào và cửa sổ đều phải có ổ khóa
 • đưa chìa khóa mới khi thay ổ khóa

[/list]

Nếu muốn chủ nhà chấn chỉnh việc vi phạm, quý vị cần phải trao/gởi cho họ Thông báo Vi phạm Bổn phận (Breach of Duty Notice). Ví dụ như quý vị có thể ‘trao/gởi’ cho chủ nhà Thông báo Vi phạm Bổn phận (Breach of Duty Notice) nếu họ quấy rối không để cho quý vị ‘hưởng sự yên tĩnh’ vì họ tới nhà mà không báo trước.

Lưu ý: những lý do để cư dân nhà tập thể và nhà lưu động rơmoóc (caravan) tại công viên tá túc có thể trao/gởi cho chủ nhà Thông báo Vi phạm Bổn phận khác với những lý do trên. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Tenants Union/Tenants Victoria (Công đoàn Người Thuê nhà).

Buộc chủ nhà làm tròn bổn phận

Thông báo Vi phạm Bổn phận cho chủ nhà biết nếu họ không chấn chỉnh sự việc vi phạm và/hay bồi thường, quý vị có thể nộp đơn lên Tòa Tài phán Dân sự và Hành chánh Tiểu bang Victoria (Victorian Civil and Administrative Tribunal) xin án lệnh buộc họ phải thực hiện.

Bất tuân án lệnh của Tòa Tài phán là phạm luật, và điều này được áp dụng với cả án lệnh liên quan đến tiền bạc lẫn án lệnh không liên quan đến tiền bạc.

Đòi bồi thường

Nếu chủ nhà vi phạm bất kỳ bổn phận nào và quý vị bị thiệt hại hoặc bị bất tiện đáng kể, quý vị có thể trao/gởi Thông báo Vi phạm Bổn phận đòi bồi thường.

Nếu vụ vi phạm vừa mới xảy ra, quý vị nên trao/gởi Thông báo Vi phạm Bổn phận buộc chủ nhà làm tròn bổn phận của họ (như được trình bày ở trên trong tờ thông tin này) và nộp đơn lên Tòa Tài phán đòi bồi thường một khi vụ vi phạm đã được chấn chỉnh, lý do là quý vị không thể tính hết mọi thiệt hại mà quý vị phải chịu cho đến khi vấn đề được giải quyết.

Nếu vụ vi phạm đã xảy ra cách đây một thời gian và đã được chấn chỉnh, quý vị vẫn có thể sử dụng Thông báo Vi phạm Bổn phận để đòi bồi thường. Trong đơn, ghi số tiền quý vị đòi bồi thường, chủ nhà đã vi phạm bổn phận nào và ngày quý vị liên lạc với chủ nhà lần đầu tiên về vụ vi phạm này.

Nếu đã dọn ra, quý vị không cần trao/gởi Thông báo Vi phạm Bổn phận. Quý vị có thể nộp đơn đòi bồi thường thẳng lên Tòa Tài phán.

Trong một số trường hợp, việc trao/gởi Thông báo Vi phạm Bổn phận (Breach of Duty Notice) có khi là bước đầu tiên trong tiến trình chấm dứt thuê nhà.

Cách điền Thông báo Vi phạm Bổn phận (Breach of Duty Notice)

Tenants Union/Tenants Victoria có sẵn Thông báo Vi phạm Bổn phận (Breach of Duty Notice) hoặc quý vị có thể tải về máy Thông báo này từ trang mạng www.consumer.vic.gov.au của Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng (Consumer Affairs)

Ghi thông tin vào các ô chừa sẵn trong Thông báo. Dưới đây là hướng dẫn và gợi ý về cách điền vào mẫu đơn.
Chi tiết chủ nhà

 1. Hãy chắc chắn quý vị có ghi tên chủ nhà (đừng ghi tên đại diện địa ốc) ở phần chừa trống.
 2. Ghi địa chỉ của chủ nhà hoặc đại diện địa ốc (đừng ghi địa chỉ của quý vị).

Chi tiết người thuê nhà

 1. Nếu có nhiều hơn một người có tên trong thỏa thuận thuê nhà, quý vị nên ghi tên tất cả mọi người.
 2. Ghi địa chỉ căn nhà thuê.
 3. Ghi địa chỉ nhận thư từ theo ý quý vị muốn (có thể khác với địa chỉ quý vị ghi ở phần 4).
 4. Ghi số điện thoại liên lạc.

Chi tiết trao/gởi giấy tờ

 1. Ghi rõ cách đã trao/gởi Thông báo (ví dụ như gởi bằng thư bảo đảm) và ngày gởi.
 2. Ký tên vào đơn.
 3. Ghi tên của quý vị rõ ràng bằng chữ in.

Lý do gởi Thông báo vi phạm bổn phận

 1. Nêu rõ lý do quý vị gởi thông báo bằng cách xác định các bổn phận chủ nhà đã vi phạm, thí dụ Phần 65 – Không phù hợp để cư ngụ (xem trọn danh sách ở trang trong Breach of Duty Notice). Sau đó quý vị nên ghi thêm càng nhiều chi tiết càng tốt kể cả ngày tháng. Nếu không đủ chỗ, quý vị viết ‘see attached’ (xem tờ đính kèm) và ghi chi tiết trên tờ giấy khác.
 2. Ghi chi tiết những thiệt hại hoặc sự bất tiện quý vị đã phải chịu đựng vì chủ nhà vi phạm bổn phận. Ghi càng nhiều chi tiết càng tốt. Nếu đòi bồi thường, quý vị đính kèm bất kỳ giấy khảo giá sửa chữa hoặc thay mới đồ đạc bị hư hại, biên lai chi phí v.v.. Quý vị có thể viết ‘see attached’ (xem tờ đính kèm) và ghi chi tiết trên tờ giấy khác.
 3. Nếu tìm cách buộc chủ nhà thực hiện bổn phận của họ, quý vị phải nêu rõ quý vị muốn họ làm gì (ví dụ như sửa chữa mái nhà bị dột). Nếu đòi bồi thường, quý vị ghi số tiền quý vị đòi là bao nhiêu. Quý vị có thể sử dụng phần 12 cho cả việc tuân thủ lẫn bồi thường (gạch bỏ chữ ‘or’ (hay) và viết chữ ‘and’ (và)).
 4. Đây là lời tuyên bố cho chủ nhà biết là quý vị sẽ nộp đơn lên Tòa Tài phán nếu họ không giải quyết vấn đề và/hoặc bồi thường cho quý vị.
 5. Đánh dấu vào ô để cho biết quý vị có đính kèm bất kỳ giấy tờ nào với mẫu đơn hay không.

Cách trao/gởi Thông báo Vi phạm Bổn phận (Breach of Duty Notice)

Quý vị có thể ‘trao/gởi’ Thông báo Vi phạm Bổn phận (Breach of Duty Notice) bằng cách gởi bằng thư thường, nhưng chúng tôi khuyên quý vị nên gởi bằng thư bảo đảm hoặc đích thân giao cho chủ nhà hoặc đại diện của họ để quý vị có thể chứng minh rằng chủ nhà đã nhận được nó. Giữ bản sao Thông báo và biên lai bưu điện.

Một khi đã trao/gởi Thông báo, quý vị phải đợi 14 ngày (dành ra thêm 2 ngày để bưu điện giao thư). Sau đó, nếu chủ nhà vẫn chưa chấn chỉnh vấn đề và/hoặc bồi thường cho quý vị, quý vị có thể nộp đơn lên VCAT xin án lệnh buộc họ tuân thủ Thông báo.

Muốn nộp đơn lên Tòa Tài phán, quý vị cần phải điền đơn và đính kèm bản sao Thông báo Vi phạm Bổn phận (Breach of Duty Notice).

[box type=”warning”]Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.[/box]

những trang liên quan

Khiếu nại về chủ nhà và đại diện địa ốc
Chấm dứt thuê nhà
Đời sống riêng tư
Sửa chữa
Tòa Tài phán Dân sự & Hành chánh Tiểu bang Victoria
Khi quý vị nhận được Thông báo Vi phạm Bổn phận

cần được giúp đỡ thêm?

Nếu cần thêm thông tin hay muốn có người giúp đỡ, xin quý vị liên lạc với chúng tôi.


Giving your landlord a Breach of Duty Notice | Vietnamese | July 2013

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept