Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

bồi thường cho người thuê nhà

Nếu chủ nhà của quý vị không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo hợp đồng thuê nhà (cho thuê) hoặc Đạo luật Thuê nhà Dân cư 1997, quý vị có thể nộp đơn cho Tòa án Dân sự và Hành chính Victoria để yêu cầu bồi thường.

Khi yêu cầu bồi thường, quý vị phải chứng minh rằng quý vị đã phải chịu tổn thất (ví dụ: hưu hỏng hàng hóa, mất hàng hóa, mất tiền) hoặc tình trạng không tiện nghi (ví dụ: không có khả năng sử dụng nhà của quý vị) và những hậu quả này là do hành động hay việc không tuân thủ đạo luật của chủ nhà hoặc đại lý.

quý vị có thể yêu cầu bồi thường bằng hình thức gì và khi nào?

giới hạn thời gian

Quý vị có tối đa 6 năm kể từ ngày xảy ra sai sót để nộp đơn đăng ký bồi thường. Quý vị có thể yêu cầu bồi thường trong hoặc sau thời gian thuê nhà của mình

lý do yêu cầu bồi thường

Một số ví dụ về tình huống mà quý vị có thể yêu cầu bồi thường tại Toà án là:
[list type=square_list]

  • Nếu chủ nhà không sửa chữa một vấn đề mà quý vị đã thông báo cho họ (ví dụ như mái nhà bị rò rỉ)
  • Nếu chủ nhà đã trục xuất quý vị bất hợp pháp hoặc cố gắng trục xuất quý vị bất hợp pháp
  • Nếu chủ nhà đã làm phiền ‘sự yên tĩnh’ của ngôi nhà mà quý vị thuê (ví dụ chủ nhà hoặc đại lý vẫn tiếp tục xuất hiện quanh ngôi nhà mà không có thông báo và/hoặc lý do hợp lý theo Đạo luật)
  • Nếu chỗ ở không được dọn dẹp sạch sẽ khi quý vị chuyển vào

[/list]

Quý vị nên nhớ rằng Tòa án có thể cân nhắc xem quý vị giảm nhẹ thiệt hại bao nhiêu khi đưa ra quyết định về số tiền bồi thường. Điều này có nghĩa là quý vị nên thực hiện các bước hợp lý để giảm thiểu chi phí mà quý vị phải chịu. Quý vị cũng nên bảo đảm rằng quý vị thực hiện các bước để yêu cầu chủ nhà sửa chữa hư hỏng, ví dụ như tiếp tục yêu cầu nếu họ không tuân thủ.

Tòa án có giới hạn yêu cầu bồi thường là $10.000 theo Đạo luật Thuê nhà Dân cư năm 1997. . Nếu quý vị muốn yêu cầu bồi thường hơn $10.000, quý vị sẽ cần phải có sự đồng ý của của nhà, hoặc quý vị có thể nộp đơn lên Tòa Trị an. Ngoài ra, quý vị có thể đưa ra yêu cầu bồi thường theo Bộ luật Khách hàng Australia và Đạo luật Giao dịch Công bằng 2012 (Vic), theo đó hai bộ luật này có phạm vi tài chính vô hạn.

Nếu quý vị muốn yêu cầu bồi thường cho sự đau đớn, đau khổ, thương tích cơ thể hoặc tử vong, quý vị cần liên lạc với Luật sư Thương tích Cá nhân để xin tư vấn.

Với thương tích cá nhân quý vị có thể yêu cầu bồi thường theo bộ luật khác – nhưng không phải Đạo luật Thuê nhà Dân cư 1997 – vì thế các bước quý vị cần thực hiện sẽ khác. Hãy xem Tìm luật sư phù hợp (trang web FCLC)  hoặc  Tìm luật sư (trang web LIV).

sửa chữa

Trường hợp bồi thường phổ biến nhất là khi chủ nhà không thực hiện sửa chữa. Quý vị nên chờ cho đến khi sửa chữa được hoàn thành trước khi yêu cầu bồi thường, do Tòa án không phải lúc nào cũng điều trần các vụ việc nếu số tiền bồi thường chưa chính xác. Truy nhiên, quý vị nên thông báo cho chủ nhà rằng quý vị có ý định yêu cầu bồi thường, và họ càng trì hoãn việc sửa chữa lâu hơn, quý vị sẽ càng có thể yêu cầu bồi thường hơn. Điều này đôi khi sẽ thuyết phục chủ nhà phải tiến hành sửa chữa nhanh chóng.

Chúng tôi cũng khuyên quý vị nên thực hiện hành động thông qua VCAT để xin lệnh yêu cầu chủ nhà phải hoàn thành việc sửa chữa. VCAT có thể rất khó ban lệnh yêu cầu chủ nhà trả tiền bồi thường cho quý vị cho khoảng thời gian mà sửa chữa chưa được thực hiện nếu quý vị chưa xin lệnh yêu cầu sửa chữa từ VCTA.

làm thế nào để yêu cầu bồi thường

Nếu quý vị muốn yêu cầu bồi thường cho một trường hợp vi phạm nghĩa vụ theo Đạo luật Thuê nhà Dân cư 1997 và quý vị vẫn sống tại ngôi nhà mà quý vị thuê, quý vị cần gửi cho chủ nhà Thông báo Vi phạm Nghĩa vụ (có sẵn trên trang web Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria).

Khi quý vị điền vào Thông báo Vi phạm Nghĩa vụ, quý vị phải bao gồm thông tin sau:

[list type=square_list]

  • tên của chủ nhà (không phải tên của đại lý)
  • chi tiết vi phạm của chủ nhà (những gì họ đã làm sai)
  • chủ nhà nên thực hiện hành động nào để khắc phục vấn đề (ví dụ: sửa mái nhà)
  • bồi thường mà quý vị đang yêu cầu đối với mất mát hoặc hư hỏng (ví dụ chi phí giặt quần áo và vệ sinh hàng hóa bị ướt và bẩn do mái nhà dột) hoặc sự bất tiện mà quý vị phải chịu đựng (ví dụ ở tại nhà của một người bạn trong khi phòng ngủ của quý vị bị ngập)
  • số tiền mà quý vị đang yêu cầu bồi thường cho bất kỳ vật dụng nào không thể sửa chữa được (ví dụ hư hỏng hàng hóa của quý vị do nước dột từ mái nhà

[/list]
Mặc dù không bắt buộc, quý vị phải đính kèm bằng chứng của hành vi vi phạm với Thông báo Vi phạm Nghĩa vụ, do đây là tài liệu phải cung cấp cho Tòa án sau này. Hãy đảm bảo rằng bằng chứng của quý vị được lưu giữ và dự phòng cần thận.

Quý vị có thể yêu cầu bồi thường cho một số vấn đề trong một đơn yêu cầu. Đính kèm thêm trang nếu quý vị cần thêm chỗ để viết. Nếu quý vị muốn yêu cầu bồi thường cho việc mất tiện nghi (ví dụ: không thể sử dụng hoàn toàn căn nhà), quý vị sẽ cần phải đưa ra giá trị bồi thường cho yêu cầu này. Tại Tòa án quý vị phải có khả năng giải thích số tiền mà quý vị đang yêu cầu cho mỗi mục vi phạm và đưa ra bằng chứng cho yêu cầu bồi thường của mình.

Để xác định yêu cầu bồi thường về mất tiện nghi, hãy tính toán phần trăm số tiền thuê nhà hàng ngày của quý vị (dựa trên mức độ chỗ ở bị ảnh hưởng) và nhân con số này với số ngày mà bạn phải chịu đựng vấn đề xảy ra. Nếu cần hỗ trợ để xác định số tiền mà quý vị nên yêu cầu bồi thường, hãy liên lạc với chúng tôi.

Hãy cung cấp bản sao Thông báo Vi phạm Nghĩa vụ cho chủ nhà hoặc đại lý và giữ một bản sao cho chính quý vị. Quý vị có thể gửi thông báo bằng thư gửi thường hoặc email (nếu chủ nhà hoặc bên môi giới đã đồng ý để quý vị thông báo qua email) nhưng chúng tôi khuyên quý vị nên sử dụng thư bảo đảm hoặc gửi trực tiếp để quý vị có thể chứng minh rằng họ đã nhận được nó. Giữ biên nhận thư. Nếu quý vị gửi thông báo qua email, quý vị nên đảm bảo rằng đó là địa chỉ email được chỉ định bởi chủ nhà hoặc bên môi giới bất động sản và nếu có thể hãy yêu cầu biên nhận đã đọc. Sau đó, quý vị phải đợi 14 ngày để chờ xem chủ nhà có trả bồi thường cho quý vị hay không. Nếu quý vị đã gửi bằng đường bưu điện, quý vị sẽ cần phải đợi thêm một số ngày để thư được phát đến nơi. Hãy xem thời gian gửi thư của Bưu điện Australia .

Nếu chủ nhà không trả tiền, quý vị có thể nộp đơn lên Tòa án Dân sự và Hành chính Victoria. Hoàn thành mẫu đơn VCAT và đính kèm bản sao Thông báo Vi phạm Nghĩa vụ. Quý vị có thể phải trả một khoản phí nộp đơn đăng ký và quý vị nên yêu cầu bồi hoàn phí nộp đơn đăng ký trong đơn đăng ký của mình. Việc bồi hoàn phí nộp đơn đăng ký sẽ do Tòa án quyết định dựa trên kết quả của buổi điều trần.

nếu quý vị đã di chuyển ra khỏi nhà

Nếu quý vị muốn đưa ra yêu cầu bồi thường sau khi quý vị đã chuyển ra khỏi nhà, quý vị không cần giử Thông báo Vi phạm Nghĩa vụ. Quý vị đơn giản chỉ cần hoàn thành mẫu đơn đăng ký của Tòa án Dân sự và Hành chính Victoria. Trên đơn đăng ký quý vị nên trình bày rõ quý vị muốn được bồi thường bao nhiêu và tại sao.

Quý vị nên gửi thư yêu cầu cho chủ nhà trước khi đăng ký điều trần để xem quý vị có thể xử lý vấn đề trước khi tới Tòa án hay không. Quý vị phải nêu rõ trong thư của mình rằng quý vị sẽ nộp đơn lên Tòa án Dân sự và Hành chính Victoria nếu họ không đồng ý trả tiền trong thời gian đã định, ví dụ như 14 ngày. Hãy giữ bản sao lá thư vì quý vị có thể sử dụng thư này làm bằng chứng tại Tòa án.

Trong nhiều vụ việc, nếu chủ nhà đưa ra khiếu nại đối với tiền đặt cọc của quý vị, họ có thể khiếu nại ngược đối với yêu cầu bồi thường của quý vị. Bằng cách này cả hai yêu cầu khiếu nại có thể được quyết định cùng một lúc thay vì phải tổ chức hai phiên điều trần. Và nếu quý vị thành công quý vị có thể lấy lại không chỉ là tiền đặt cọc.

chứng minh yêu cầu bồi thường của quý vị

Nếu quý vị đã nộp đơn lên Tòa án yêu cầu bồi thường, quý vị sẽ phải tới buổi điều trần và chứng minh vụ việc của mình. Quý vị phải thuyết phục Tòa án rằng chủ nhà của quý vị đã không thực hiện nghĩa vụ pháp lý của họ với quý vị và do đó quý vị đã phải chịu thiệt hại và/hoặc hư hỏng.

Quý vị cần cung cấp bằng chứng (ví dụ: ảnh chụp, nhân chứng, thư mà quý vị đã viết cho chủ nhà hoặc đại lý, biên lại chi phí hoặc báo giá chi phí sửa chữa hư hỏng hàng hóa).

Quý vị cũng cần phải có thể giải thích cho Tòa án về tính toán đối với số tiền yêu cầu bồi thường của mình.

Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

Ngày phát hành: Tháng 6 năm 2017

Compensation | Vietnamese | June 2017


Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept