Devlet konutu kiraları

Kira Nedir?

Victoria kira kanununa göre kira, ‘kiralanan yerde oturan ve buradaki donanım ve servisleri kullanan kiracının, ev sahibine ödediği miktar’ olarak tanımlanmaktadır.

Devlet konutlarında, kiranın iki farklı anlamı vardır. Bunlar:

Piyasa değeri kirası, özel kiralık konut piyasasında kullanıma müsait olan bir eve ödeyeceğiniz kiradır. Piyasa değeri kirasını her bir eve göre, Victoria Fiyat Belirleme Makamı (Victorian Valuer-General) belirlemektedir.

Ancak, birçok devlet konutu kiracısı piyasa değeri kirasından indirim (rebate) almaktadır. İndirim, kirayı daha hesaplı yapmak için piyasa değeri kirasından düşülen miktardır.

İndirimli Kira, piyasa değeri kirasından indirim düşüldükten sonra ödediğiniz kira bedelidir.

İndirimli kira nasıl hesaplanır?

İndirimli kira, hanenin toplam geliri baz alınarak hesaplanır. Toplam gelirde, hanedeki herkesin geliri hesaba katılmaktadır.

İndirimli kirayı belirlemede üç tür gelir hesaba katılmaktadır. Bunlar:
[list type=”square_list”]

  • sabit gelir: maaşlar, ücretler, emekli maaşları, yardımlar, avanslar, süper emeklilik (superannuation), toplu ödemeler, tasarruf hesabınsan gelen faizler veya yatırım gelirleri
  • özel muamele gören gelir: Centrelink’in ödediği aile vergi yardımları, Nafaka Acentesi tarafından veya bir çocuğun ayrı yaşayan anne ya da babası tarafından yapılan çocuk nafakası gibi
  • muaf tutulan gelir: gazilik yardım ödemeleri vb.

[/list]

İndirimli kira temel olarak, hane sabit gelirinin %25’ i ve özel muamele gören herhangi bir gelirin %15’ inin toplamına göre hesaplanmaktadır.

Kiraya ne sıklıkla zam yapılır?

Devlet konutunda, piyasa değeri kirası her 12 ayda bir gözden geçirilir.

Piyasa değeri kiranız artarsa, bununla ilgili yazılı bir kira artış bildirisi almalısınız. Artışın, piyasa değeri kiranızı aşırı derecede arttırdığını düşünüyorsanız, kira değerlendirmesi için Tüketici İşleri Müdürlüğü’ ne (Director of Consumer Affairs) başvurabilirsiniz. Birçok devlet konutu kiracısı piyasa değeri kirasının incelenmesine yönelik bir talep de bulunmamaktadır çünkü bu inceleme kiracıların indirimli kiraları üzerinde bir etki yaratmamaktadır.

İndirimli kira hane gelirinin o anki geliri temel alınarak yılda iki defa hesaplanır ve 26 haftaya kadar sabit tutulur (değerlendirmeler arasında hane geliri artmış bile olsa).

Değerlendirmeler arasında hane gelirinizde düşüş olursa, kiracılar indirimli kiralarının azaltılması için başvurabilirler.

İndirimli kiranız her defasında değerlendirildiğinde, Konut Müdürlüğünden (Director of Housing*) hane gelirinizin doğrulanmasını isteyen bir yazı alırsınız.

Bu yazıyı dikkatlice kontrol etmeniz sizin için çok önemlidir. Bütün bilgilerin güncel ve doğru olduğundan emin olmalısınız. Gelir bilgileri doğru değilse bir an önce yerel konut ofisinizle irtibata geçerek bilgileri düzelttiriniz.

Her bir gelir değerlendirmesinde, gelirinizin doğrulanması ve ispatının sağlanması için yerel konut ofisine gelmeniz gerekebilir.

Konut Müdürlüğü’nün (Director of Housing) gelir bilgilerinizi doğrulamak için göndermiş olduğu bir isteğe cevap vermeniz önemlidir. Konut Müdürlüğü gelirinizi doğrulayan bir bilgiyi almazsa, indiriminiz alınabilir ve biriken kiralarınızın sonrasında evden tahliye edilebilirsiniz.

Centrelink’ ten bir geliriniz varsa, gelir doğrulama servisine (income confirmation service) kaydolabilirsiniz. Bu şekilde, geliriniz doğrudan Centrelink’ten Konut Müdürlüğüne aktarılacaktır. Emekli aylığınız ya da yardımlarınız her defasında değiştiğinde, bu bilgiler Konut Müdürlüğü’ne bildirilecektir, dolayısı ile indirimli kira değerlendirilmesi yapıldığın da ellerinde doğru gelir bilgilerinin olduğundan emin olacaklardır.

Gelirin nasıl ele alındığını ve indirimli kiranın nasıl hesaplandığını belirleyen farklı kurallar vardır. Konut Müdürlüğü’nün (Director of Housing) indirimli kiranızı doğru hesapladığını düşünmüyorsanız, tavsiye için 1800 068 860 Kiracılar Derneğini (Tenants Union/Tenants Victoria) arayınız.

Konut Müdürlüğü’nün (Director of Housing) kira değerlendirmesini kabul etmiyorsam, ne yapmalıyım?

Konut Müdürlüğü’nün (Director of Housing) kiranızı doğru olarak hesaplamadığını düşünüyorsanız, konuyu ilk önce yerel konut ofisiyle çözmeye çalışmalısınız. Yerel konut ofisiyle anlaşmaya varırsanız, bunu onlardan yazılı olarak onaylamalarını isteyiniz.

Konuyu yerel konut ofisiyle çözemezseniz, o zaman resmi bir şikâyette bulunabilirsiniz.

Şikâyet etmek ücretsizdir ve yerel konut ofisinizde bunu yazılı olarak veya telefonla arayarak kendiniz yapabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa veya şikâyette bulunmak istiyorsanız Konut Şikayetleri Yönetim Birimiyle (Housing Complaints Management Unit) iletişim kurunuz.

Konut Müdürlüğü’nün de (Director of Housing) kendi itiraz inceleme kanalı mevcuttur. Konut Müdürlüğü’nün yönetmeliği ve prosedürleri gerektiği gibi uygulamadığını veya indirimli kiranızı hesaplamada hata yaptığını düşünürseniz, itiraz başvurusu yapabilirsiniz.

Kira Yardımları

İndirimli kiraya ek olarak, aşağıdaki bazı şartlar dâhilinde bir kira yardımına da hakkınız olabilir. Bunlar:
[list type=”square_list”]

  • ev, yangın veya selden zarar görmüşse
  • siz yaşadığınız esnada, evde tadilat ve benzeri iyileştirmeler yapılıyorsa
  • yerleşik (daimi) irtibat ofisi memuruysanız veya yerleşik bina bekçisiyseniz
  • 100 yaşındaysanız

[/list]

Kira yardımına hakkınız olabileceğini düşünüyorsanız, yerel konut ofisiyle iletişim kurunuz.

Tavsiye için Kiracılar Derneği’yle de(Tenants Union/Tenants Victoria) iletişim kurabilirsiniz.

[box type=”warning”]Bu bilgiler sadece bir kılavuzdur ve profesyonel hukuksal tavsiye yerine kullanılmamalıdır.[/box]

ilgili sayfalar

Devlet konutları ile ilgili bir karara itiraz

Daha fazla yardıma ihtiyacınız var mı?

Ek bilgiye veya yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle ilişkiye geçin


Public housing rents | Turkish | June 2012

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept