Bu bilgiler sadece bir kılavuzdur ve profesyonel hukuksal tavsiye yerine kullanılmamalıdır.

Bir VCAT duruşmasının fees ve cost

VCAT duruşmalarıyla ilgili harcamalar “fees” ve “costs” olarak ikiye ayrılır.

Fees mi costs mu?

Fees, VCAT’ye ödediğiniz tutarlardır. Bir örneği, duruşma için başvuru fee’dir. Diğer fees, el koyma yetkisi fee’yi veya bir celp çıkarma fee’yi içerir.

Costs, duruşmaya gidip davanızı sunmak için ödediğiniz tüm diğer tutarlardır. Örnekler, yolculuk costs’u ve kanıt hazırlama costs’u içerir.

Başvuru fees

Depozitinizi geri almak için VCAT’ye başvurursanız, bunun için fee yoktur.

VCAT’ye başka nedenler için başvurursanız, başvurunuz için bir fee ödemeniz gerekir. Mesken Kiracılıkları ile ilgili duruşmalar için başvuru fee, 1 Temmuz 2018’ten itibaren 65.30 dolardır ama bu değişebilir. En son fees için VCAT internet sitesine bakın ve Mesken Kiracılıkları ücretini kontrol ettiğinizden emin olun.

Düşük gelirli olduğunuz için ücreti karşılayamıyorsanız, fee’yi ödememeyi talep etmek üzere Ücret Muafiyeti formunu doldurabilirsiniz. Formlar VCAT internet sitesinde mevcuttur.

Fees’lerinizi geri almak

VCAT’te başvurmuşsanız ve büyük ölçüde başarılı olursanız, ev sahibinin VCAT fees için ödediğiniz tutarı size ödeyeceği farz edilir. ‘Büyük ölçüde’nin kesin bir tanımı yoktur, ama VCAT istediklerinizin çoğunu (veya istediğiniz tazminatın çoğunu) destekleyen bir karar verirse, bu, genellikle büyük ölçüde başarılı olduğunuz anlamını taşır.

VCAT’ye ev sahibi başvurmuşsa ve büyük ölçüde başarılı olursa, VCAT fees için ödediği tutarı ona ödemeniz gerekebilir.

VCAT üyesi, başarılı olan kişinin mantık çerçevesinde hareket etmediğini veya anlaşmazlığa konu olan sorunlar nedeniyle doğru olmayacağını düşünürse, fee’lerin geri ödenmesinin gerekmediği kararını verebilir.

Costs’larınızı geri almak

Çoğu davalarda herkes, VCAT duruşmasına katılmak için kendi yaptığı costs’ları karşılar. Costs’larınızın size geri ödenmesi ihtimali yoktur.

Kimi davalarda VCAT, bir tarafın costs’larının diğer tarafça ödenmesine karar verebilir. VCAT, sadece adil olacağına inanırsa ve genellikle bir taraf diğer taraf için mantık dışı gecikmeye ya da dezavantaja neden olmuşsa veya duruşma için haklı bir neden yoktuysa, costs’ların ödenmesi kararını verir [VCAT Yasası madde 109].

Costs olarak neler talep edilebilir?

Geçmişte başarılı olarak talep edilen costs şunlardır:
[list type=”square_list”]

 • yolculuk costs (örn. tren bileti, petrol, araba parkı fees)
 • kanıt hazırlama costs (örn. fotoğraf işlemleri giderleri, fotokopi yapmak)
 • duruşmaya katılmak üzere harcanan zamanla ilgili gelir kaybı
 • yasal fees (bir avukat tarafından temsil edilme durumu olmuşsa)

[/list]

Costs nasıl talep edilir

Siz ve ev sahibi ödenecek cost’ların tutarı üzerinde anlaşmaya varırsanız, VCAT’den o anlaşmayı yazılı olarak resmileştirmesini istemelisiniz.

Costs’ları almaya hakkınız olduğuna inanıyorsanız:

 1. duruşmaya gitmek için yaptığınız (veya yitirdiğiniz) tutarları gösteren kanıtlarınız (örn. işvereninizden, yitirdiğiniz maaşın tutarını belirten bir mektup; tren/tramvay/otobüs yolculukları, park etmek, fotokopi yapmak için vb. makbuzlar) olmalıdır
 2. VCAT’den, costs’ları ev sahibinin veya acentenin ödemesini istemelisiniz – bunu başvurunuza dâhil etmeli veya duruşmada istemelisiniz
 3. costs’ları ev sahibinin ödemesinin adil olacağına ilişkin nedenleri göstermelisiniz
 4. ev sahibinin nasıl mantık dışı gecikmelere neden olduğunu göstermelisiniz
 5. ev sahibinin sizi nasıl dezavantajlı duruma düşürdüğünü göstermelisiniz
 6. ev sahibinin sizi veya VCAT’yi nasıl aldatmaya çalıştığını göstermelisiniz.

Ev sahibi costs’ları talep ederse ne olacak?

Ev sahibi VCAT’den costs’larını sizin ödemeniz için karar vermesini isterse, costs’larının karşılanmasına hakları olmadığını şunları belirterek ileri sürebilirsiniz:
[list type=”square_list”]

 • niçin ev sahibinin costs’larını sizin ödemenizin adil olmayacağını düşündüğünüzü
 • niçin istenen tutarın mantık dışı olduğunu düşündüğünüzü
 • ev sahibinin nasıl mantık dışı gecikmeye neden olduğunu
 • ev sahibinin sizi nasıl dezavantajlı duruma düşürdüğünü
 • ev sahibinin sizi veya VCAT’yi nasıl aldatmaya çalıştığını.

[/list]

Bu bilgiler sadece bir kılavuzdur ve profesyonel hukuksal tavsiye yerine kullanılmamalıdır.

Yayınlandı: Ağustos 2016

Fees and costs for a VCAT hearing | Turkish | August 2016


Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept