Bu bilgiler sadece bir kılavuzdur ve profesyonel hukuksal tavsiye yerine kullanılmamalıdır.

depozito ödemeleri ve geri ödemeler

Depozito, kiracılığınızın başında ev sahibi veya onun emlak temsilcisine ödenen para tutarıdır. Konut Kiracıları Depozito İdaresi [Residential Tenancies Bond Authority]  tarafından tutulur, yani para hala size aittir ve ev sahibi veya temsilciye ait değildir.

Kiracılığınızın sonunda ev sahibi, mülk üzerindeki zarar, temizlik veya öndenmemiş kira miktarını karşılamak için depozitonuzun tamamı veya bir kısmını talep etmeyi deneyebilir.

depozitonuzu geri almak için kullanışlı öneriler

Fotoğraflar: Sözleşmenizi geri alırken oluşabilecek bir anlaşmazlıktan kaçınmak istiyorsanız eve taşınırken ve evden ayrılırken kiralık mülkünüzün fotoğraflarını çekin.

Durum raporu: Kira süresinin başlangıcında ve sonunda durum raporunu dikkatlice doldurmanız, sözleşmenizi saklamanız ile onun bir kısmını veya tamamını kaybetmeniz arasındaki fark anlamına gelebilir.

Aşınma ve yıpranma: Kiracılar normal aşınma ve yıpranmadan sorumlu değildir. Güneş ışığında solan perdeler veya üzerlerinde yürürken yıpranan halılar gibi normal kullanım sonuçlarını ödemek zorunda kalmamalısınız.

Tam maliyet mi yoksa maliyetin bir kısmı mı? Kiracılar, hasar verseler dahi, eski, hasar görmüş eşyaların yenileriyle değiştirilmesinin tam maliyetinden her zaman sorumlu değildir. Örneğin, bıraktığınız halı lekelerini giderme masraflarını karşılamak zorundasınız, ancak yeni halının bedelini ödemek zorunda kalmazsınız.

İspat: Genel olarak, sözleşme paranızın neden size geri ödenmemesi gerektiğini kanıtlamak ev sahibinize kalmış. Hasardan neden sorumlu olmadığınızı göstermek için kendi kanıtınız varsa pozisyonunuz daha güçlüdür.
Kredi: The Checkout and Redfern Hukuk Merkezi Kiracı Avukatı Tom McDonald (Yayınlandığı tarih 5 Haziran 2014)

depozito ödemek

Depozito öderken, ev sahibi veya temsilcisiyle birlikte Konut Kiracıları Depozito İdaresi [Residential Tenancies Bond Authority] (RTBA) Depozito Yatırma formunu [Bond lodgement form] doldurup imzalamanız gerekir.

Depozitonuzu, Depozito Kredi Sistemi [Bond Loan Scheme] çerçevesinde Konut İdaresi Başkanlığı [Director of Housing] (DoH) ödüyorsa, DoH Depozito Yatırma formu [Bond lodgement form] doldurup imzalamanız gerekir. Kendi üzerinize düşen depozito tutarı DoH tarafından ödeniyorsa, bu tutar için DoH Depozito Yatırma formu [Bond Lodgement form], kalan miktar için Depozito İdaresi [Bond Authority] Depozito Yatırma formu [Bond Lodgement form] kullanmanız gerekir.

Ev sahibi veya temsilci size bu formların bir kopyasını vermelidir; bu kopyaları depozito ödemenizin kaydı olarak saklamanız gerekir.

Depozito ödediğinizde, ev sahibi veya temsilci size ev sahibi tarafından imzalanmış bir Durum Raporunun [Condition Report] 2 kopyasını vermek zorundadır.

Ev sahibi veya temsilci daha sonra ödemenizi takip eden 10 iş günü içinde depozito tutarını ve depozito Yatırma formlarını [Bond Lodgement form] Depozito İdaresine [Bond Authority] teslim etmek zorundadır. Depozito İdaresinden [Bond Authority] ev sahibi veya temsilcisinin depozitonuzu yatırdığına dair onay almanız gerekir. Makbuz 15 iş günü içerisinde elinize ulaşmazsa, Depozito İdaresi [Bond Authority] ile ☎ 1300 137 164 (yerel arama ücreti) numaralı telefondan temasa geçmeniz gerekir.

Depozitonuzun yatırılmamış olması suç teşkil eder. Bunu Victoria Tüketici Hizmetlerine [Consumer Affairs Victoria] bildirebilirsiniz ve ayrıca VHİM [VCAT] aracılığıyla ev sahibinizin depozitonuzu yatırmasına yönelik bir karar çıkartılması için başvurabilirsiniz.

Genellikle, depozito ödemenizi kira sözleşmesi imzalandıktan sonra yapmanız önerilir. Depozito ödediğinizde, özellikle nakit öderseniz, daima bir çeşit kanıt edinin.

depozito aktarmak

Eğer mülkten taşınırsanız ve ev sahibi ve diğer kiracılar kiracılığınızı başkasının devralması yönünde anlaştıysa, 5 gün içerisinde depozito üzerindeki haklarınızın yeni bir kiracıya aktarıldığını Depozito İdaresine [Bond Authority] bildirmeniz gerekir. Bunu yapmak için dolduracağınız (ve siz, (varsa) diğer kiracılar ve ev sahibi veya temsilcisi tarafından imzalanacak) Kiracı Transfer formunu [Tenant Transfer form] Depozito İdaresine [Bond Authority] gönderebilirsiniz. Depozito İdaresi [Bond Authority], depozito tutarını kiracılık süresinin sonuna kadar bırakmaz; bu nedenle yeni kiracının ödeme yapmasını sağlamak size düşer. Kiracı Transfer formunu [Tenant Transfer form] imzalamadan önce yeni kiracıdan ödemeyi almanız gerekir.

kiracılık bittiğinde

Depozitoyu başka birine aktarmazsanız, kiracılık süresinin sonuna kadar Depozito İdaresi [Bond Authority] tarafından tutulur; bu süre içinde şunlar olabilir: [list type=square_list]

  • ev sahibi, depozitonuz üzerinde bir talepte bulunmaz
  • ev sahibi ile depozito tutarından kendisine ödenecek bir tutar üzerinde anlaşırsınız.
  • Ev sahibi ile anlaşmaya varamazsınız ve ev sahibi, Victoria Hukuk ve İdare Mahkemesine [Victorian Civil and Administrative Tribunal] depozito tutarının bir kısmı veya tamamının kendisine ödenmesine yönelik bir karar için başvurur
  • Depozitonuzun iadesi için Mahkemeye başvuruda bulunursunuz

[/list]

ev sahibi talepte bulunmaz

Ev sahibi, depozitonuz üzerinde bir talepte bulunmamayı kabul ederse, ev sahibi ile birlikte depozito tutarının size iade edilmesi için başvurmanız gerekir. Diğer kiracılar (varsa) ve ev sahibi veya temsilcisi ile birlikte bir Depozito Talep formu [Bond Claim form] imzalamanız ve form üzerinde tutarın ödenmesini istediğiniz banka hesabının ayrıntılarını belirtmeniz gerekir. Form Depozito İdaresine [Bond Authority] gönderildikten sonra, depozitonuz bir sonraki iş gününde belirtilen banka hesabına yatırılacaktır.

Ev sahibinin size imzalamanız için eksik bir Depozito Talep formu [bond claim form] vermesi suç teşkil eder. Depozito tutarının tamamı size ödenecekse, ‘Kiracı ödeme bilgileri’ [Tenant payment details] kısmında Depozito tutarının tamamının yazıldığından emin olun. Bu belgenin bir kopyasını saklayın.

Depozito Kredi Sistemi [Bond Loan Scheme] çerçevesinde depozitonuz Konut İdaresi Başkanlığı [Director of Housing] tarafından ödendiyse ve ev sahibi bir talepte bulunmuyorsa, ev sahibi veya temsilcisiyle birlikte bir Depozito Talep formu [Bond Claim form] doldurmanız gerekir ve depozito tutarı doğrudan Konut İdaresine [Bond Authority] geri ödenir.

ev sahibi ile anlaşırsınız

Ev sahibinin, depozito tutarının bir kısmı veya tamamı üzerinde hak sahibi olduğunu kabul ederseniz, bu tutarın onlara ödenmesi yönünde anlaşabilirsiniz. Diğer kiracılar (varsa) ve ev sahibi ile birlikte Depozito Talep formu [Bond Claim form] doldurarak, depozito tutarının ne kadarının ev sahibine ve ne kadarının size ödeneceğini belirtmeniz gerekir.

Depozito tutarı siz ve ev sahibi arasında bölünecek ise, ‘Kiracı ödeme bilgileri’ [Tenant payment details] ve ‘Varsa ev sahibine/temsilciye ödenecek toplam tutar’ [Total amount payable to landlord/Agent if applicable] kısımlarında doğru tutarları yazdığınızdan emin olun. Bu tutarların toplamının, toplam depozito tutarına eşit olduğunu kontrol edin.

Depozito Talep formu [Bond Claim form], kiracılığınızın son haftasından önce doldurulmamalıdır. Formun üzerindeki tarih kiracılığın bitiminden 7 gün önceden daha eskiyse, Depozito İdaresi [Bond Authority] bunu kabul etmeyecektir. Depozitonuz, Depozito Kredi Sistemi [Bond Loan Scheme] çerçevesinde Konut İdaresi [Office of Housing] tarafından ödenmişse, tutarın bir kısmının ev sahibine ödenmesi yönünde anlaşmaya varamazsınız. Ev sahibi veya temsilcisinin, depozitonun tümünü veya bir kısmını almak için karar çıkartmak amacıyla Mahkemeye başvurması gerekir. Mahkeme, Depozito Kredi Sistemi [Bond Loan Scheme] çerçevesinde ödenen bir depozito ile ilgili alınan kararlar hakkında Konut İdaresini [Office of Housing] bilgilendirir.

ev sahibi, depozitonuzu tutmak için başvurur

Depozito tutarı size ait bir para olarak kabul edilir; eğer ev sahibi Depozito tutarının tamamı veya bir kısmını talep etmek istiyorsa ve siz buna katılmıyorsanız, ev sahibinin Victoria Hukuk ve İdare Mahkemesine [Victorian Civil and Administrative Tribunal] başvurması gerekir. Mahkemeyi talebin mantıklı ve haklı olduğuna ikna etmek, ev sahibinin sorumluluğudur. Ev sahibi veya temsilcileri, hak taleplerini kiracılığın bitimini takip eden 10 iş günü içerisinde yapmak zorundadır. Ev sahibi veya temsilcisinde size ait bir yönlendirme adresinin bulunması önemlidir. Yok ise, ev sahibi ve Mahkeme, belge ve bildirileri önceden kiraladığınız mülke gönderebilir. Ev sahibi veya temsilcisinde size ait bir yönlendirme adresi mevcutsa, başvurularının bir kopyasını size göndermeleri gerekir ve Mahkeme de size depozitonuz üzerindeki talep karşısında savunmanızı nerede ve ne zaman sunabileceğinizi bildiren bir duruşma bildirisi [Notice of hearing] gönderir. Duruşmada bulunmanız zorunludur, aksi takdirde ev sahibi karşılıksız kanıtlar sunabilir ve gıyabınızda alınabilecek kararlar ile taleplerini kabul ettirmeleri olasıdır. Duruşmaya planlanan saatte katılamıyorsanız, duruşma tarihini değiştirme  veya telefon ya da video konferans yoluyla katılma şansınız olabilir.

depozitonuzun iadesi için Mahkemeye başvurmak

Depozitonuz için başvurmak ücretsizdir ve Mahkemeye başvurduğunuzda genellikle yasal ücret ödeme riskiniz yoktur Ev sahibiniz ile bir anlaşmaya varamazsanız veya ev sahibi çok zaman alıyorsa, taşındıktan sonra herhangi bir zamanda Mahkemeye başvurabilirsiniz. Depozitonuzun iadesini isteyen genel bir VHİM [VCAT] başvurusu doldurarak depozito makbuzunu eklemeniz yeterlidir.

Kiracılar, depozito talebi ile aynı anda tazminat talebinde de bulunabilir.

 mahkeme duruşmaları

Mahkemeye kendiniz de başvurmuş olsanız, ev sahibinin başvurusuyla çağrılmış da olsanız, aşağıdaki bilgilerin duruşma sırasında yanınızda olması önemlidir: [list type=square_list]

  • kiracılığınızın başladığı tarih ve kiracılık türü (sabit dönem veya periyodik, yani aydan aya)
  •  ödenen depozito tutarı
  •  sizin tarafınızdan veya ev sahibi tarafından kiracılığı sonlandırmak için verilen bildiri süresi
  • mülkün kiracılığınızın başladığı  zamanki durumuna dair kanıt (örn. varsa Durum Raporu [Condition Report], fotoğraflar, temizlik faturaları, tanıklar)
  • mülkün kiracılığınızın sona erdiği  zamanki durumuna dair kanıt (örn. fotoğraflar, temizlik faturaları, tanıklar)

[/list]

Ev sahibi depozitonuz üzerinde bir talepte bulunuyorsa, başvuru formunun bir kopyasını ve kullanmak istediği kanıtları size sunmak zorundadır. Bunu duruşma tarihinden önce size vermeleri gerekir. Bunu duruşmaya götürmeniz gerekir.

Depozitonuz Depozito Kredi Sistemi [Bond Loan Scheme] çerçevesinde ödendiyse ve ev sahibi bunun üzerinde başarılı bir talepte bulunursa, Konut İdaresi Başkanlığına [Director of Housing] depozito kredinizi geri ödemeniz gerekir. Konut İdaresi Başkanlığına [Director of Housing] borcunuzu ödemezseniz, kamu konutları veya depozito kredisi için gelecekte yapabileceğiniz başvurular bundan etkilenebilir.

Mahkeme bir karar verdikten sonra, kararın bir kopyası tarafınıza sunulur. Bundan sonra Depozito Talep formunu [Bond Claim form] ev sahibi veya temsilcisinin imzası olmadan tamamlayabilirsiniz. Mahkeme Kararının bir kopyasıyla Depozito Talep Formunu [Bond Claim form] Depozito İdaresine [Bond Authority] teslim etmeniz gerekir. Tutar, kararda belirtildiği şekilde serbest bırakılır. Depozito makbuzunda birden fazla kiracının adı mevcutsa (örn. paylaşılan bir konutta), depozitonun her bir şahsa nasıl ödeneceği konusunda diğer kiracılarla anlaşmaya varmanız gerekir.

Bu bilgiler sadece bir kılavuzdur ve profesyonel hukuksal tavsiye yerine kullanılmamalıdır.

Mayıs 2017

Bond payments and refunds| Turkish | May 2017


Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept