Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.

Грађански и административни трибунал Викторије

Грађански и административни трибунал Викторије (Одсек за станарске спорове) (Victorian Civil and Administrative Tribunal) (Residential Tenancies List) решава спорове између власника кућа/станова и станара. Трибунал није суд, али може да донeсe одлуке које су правоснажне. Предвиђено је да Трибунал буде неформалан и јефтин и да брзо и праведно решава спорове.

Молбе

Трибуналу можете да поднесете молбу ако имате проблем са власником који не можете да решите. Најбоље би било да покушате да решите проблем тако што ћете поразговарати са власником или агентом за некретнине пре него што поднесете молбу Трибуналу. Ако одлучите да поднесете молбу, требало би да тражите савет од Синдиката станара Викторије (Tenants Union of Victoria/Tenants Victoria).

Да бисте поднели молбу биће потребно да попуните образац молбе Грађанског и административног трибунала Викторије (Victorian Civil and Administrative Tribunal), који можете да добијете од Трибунала или Tenants Union/Tenants Victoria. Следите упутства на обрасцу. Водите рачуна да на месту где треба да наведете име власника куће/ стана наведете његово име, а не име агента. Ако власник послује као компанија, такође упишите број компаније (ACN). Ако станујете у државном смештају, власник је Министарство за стамбена питања (Director of Housing).

Копију ваше молбе морате да пошаљете власнику, по могућности препорученим писмом. Сачувајте потврду о пошиљци и ваш примерак молбе.

Таксе за подношење молбе

Такса се не наплаћује ако VCAT-у подносите молбу за повраћај кауције.

Ако VCAT-у подносите молбу из другог разлога, мораћете да платите таксу приликом подношења молбе. Такса за подношење молбе за одржавање расправе у вези станарских спорова од 1. јула 2018. износи $63,70, али овај износ може да се промени. За тренутно важеће таксе погледајте веб сајт VCAT-а и проверите износ таксе за расправе у вези станарских спорова (Residential Tenancies).

Ако због ниског прихода немате средстава да платите таксу, можете да попуните образац под називом „Fee Waiver“, и да тражите ослобађање од плаћања таксе. Обрасци се могу преузети са веб сајта VCAT-а.

Обавештење о заказаној расправи пред Трибуналом

Од Трибунала ћете добити обавештење о томе када и где ће се одржати расправа. Колико дуго ћете чекати док не почне расправа зависи од врсте молбе и од броја предмета које разматра Трибунал.

Ако не можете да дођете у Трибунал на дан расправе, требало би да тражите савет од Tenants Union/Tenants Victoria о подношењу захтева за одлагање расправе. Захтев за одлагање расправе мора да се поднесе најмање 2 радна дана пре почетка расправе и мора да буде поткрепљен документацијом (као што је лекарско уверење). Одлагање расправе није загарантовано, али постоје добри изгледи ако на то пристане и власник.

Ако вам је потребан тумач, треба да контактирате Трибунал пре датума за када је заказана расправа. Трибунал треба да ангажује тумача; у супротном требало би да тражите одлагање расправе.

Припремање предмета

Када подносите молбу Трибуналу, на вама је терет доказивања. То значи да ви морате да доставите доказе који ће поткрепити вашу тврдњу. Врста доказа који ће вам бити потребни зависи од ваше ситуације. Погледајте ДВД комплет ‘Један дан у суду’ (‘A Day at the Bench’) или Контролну листу за расправу пред Трибуналом (Tribunal Hearing Checklist) за савет о томе коју врсту доказа треба да донесете на расправу или контактирајте Tenants Union/Tenants Victoria за савет.

Пре почетка расправе требало би да фотокопирате сва писма или документе које желите да види Трибунал и да се договорите са свим сведоцима око доласка у Трибунал на дан расправе. Трибунал неће одлагати ваш случај због тога што вам нису дошли сведоци или што са собом нисте понели документе, нити ће телефоном позивати друге особе да провери ваше тврдње.

Боље је да неко дође и сведочи него да се ослањате на писма или законске изјаве (statutory declaration). Ако сведок одбије да дође на расправу, а ви сматрате да је сведочење те особе важно, можете да тражите од Трибунала да сведоку изда судски позив. Требало би да знате да Трибунал може да нареди да ви платите путне трошкове сведока и/или други хонорар. За судски позив морате да предате молбу пре заказане расправе. Судски позив је налог особи да мора да дође на расправу и да сведочи пред Трибуналом. Иначе, сведок може да да писмени исказ путем законске изјаве (која може да се добије у већини продавница новина).

Да бисте се припремили за расправу, направите неколико кратких белешки о томе шта желите да кажете, укључујући и списак докумената која желите да покажете Трибуналу. Добра организованост је кључ добром представљању случаја.

Заступање

Обично се од сваке стране захтева да изнесе свој случај пред Трибуналом. Међутим, професионални заступник (као што је заступник станара) може да вас заступа ако:
[list type=”square_list”]

  • власник покушава да вас избаци из куће/стана
  • је власник професионални заступник
  • власника заступа професионални заступник
  • вам Трибунал одобри да ангажујете правног заступника

[/list]

Ако мислите да ће вам бити потребан заступник, требало би да контактирате Tenants Union/Tenants Victoria чим примите обавештење о заказаној расправи (Notice of Hearing). Такође можете да тражите савет од дежурног адвоката и ако је могуће да вас заступа пред Трибуналом.

Расправа

На расправу пред Трибуналом обавезно дођите на време. Ако закасните, расправа ће почети без вас, тако да би требало да планирате да дођете бар 15 минута пре почетка расправе.

Када дођете и пријавите се службенику на шалтеру, позваће вас да уђете у салу где ће се одржати расправа. Члан Трибунала (‘Member’) (особа која ће донети одлуку о вашем случају) ће замолити и вас и власника или агента да положите заклетву над Библијом или да дате изјаву под заклетвом да ћете говорити истину.

Начин на који ће се ваш предмет саслушати зависи од члана Трибунала који ће саслушати ваш случај, али обично ће се од особе која је поднела молбу тражити да прва изнесе свој случај.

Немојте да се љутите. Аргументе изложите кратко и јасно и немојте да се плашите власника, агента или члана Трибунала. Обавезно тражите прилику да кажете све што сматрате да је битно у вашем случају пре него што члан Трибунала донесе одлуку.

За више информација о томе како да се припремите за расправу пред Трибуналом, погледајте информативни ДВД комплет ‘Један дан у суду’ (‘A Day at the Bench’) или Контролну листу Трибунала (Tribunal Hearing Checklist), које можете да добијете од Tenants Union/Tenants Victoria.

Налози

Након што саслуша и вас и власника или агента, члан Трибунала ће издати ‘налог’ (‘order’), који представља одлуку о вашем случају. Ако не разумете налог замолите члана Трибунала да вам одлуку полако објасни. Пар недеља после расправе биће вам послат писмени примерак налога. Од члана Трибунала можете да тражите писмено образложење одлуке, али то морате да урадите пре завршетка расправе. Трибунал мора да да образложење у року од 60 дана након издавања налога.

Ако нисте задовољни одлуком Трибунала можете да се жалите, али само у врло ограниченим околностима. Жалбе морају да се поднесу Врховном суду (Supreme Court), а поступак може да буде врло скуп. Жалбу морате да поднесете у року од 28 дана од дана издавања налога. Ако желите да се жалите требало би да тражите савет од Tenants Union/Tenants Victoria што је пре могуће.

Victorian Civil and Administrative Tribunal 55 King Street Melbourne 3000
1300 01 8228(1300 01 VCAT)
факс (03) 9628 9822

Радно време: 9.00 ујутру до 4.30 по подне од понедељка до петка

Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.

Објављено: децембар 2011

The Victorian Civil and Administrative Tribunal | Serbian | December 2011


Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept