Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.

Базе података станара или „црне листе“

Kада предате молбу за закуп куће или стана, власници кућа/станова или агенти за некретнине понекад користе базе података станара да провере да ли су вас претходни власници кућа/станова или агенти за некретнине ставили на „црну листу“.

ова страна

Шта су базе података станара?
Зашто се станари стављају на листу?
Шта морају да вам кажу власници кућа/станова
Колико дуго се имена држе на листи?
Како да спречите стављање имена на листу
Проверите да ли сте на листи
Промените или одстраните податке

Шта су базе података станара?

Базе података станара воде приватне компаније које сакупљају информације о станарима, а затим те информације стављају на располагање власницима кућа/станова, агентима за некретнине и станарима, обично уз наплату. Неке од компанија које воде базе података.

Зашто се станари стављају на листу?

Ваше име може да се унесе у базу података станара само ако:
[list type=”square_list”]

 • власнику куће/стана дугујете више новца него што може да се покрије кауцијом, или
 • VCAT је власнику куће/стана издао решење о враћању имовине (Possession Order),

[/list]

зато што сте:
[list type=”square_list”]

 • прекршили уговор о закупу; или
 • намерно оштетили кућу/стан; или
 • користили кућу/стан у незаконите сврхе; или
 • издали кућу/стан у подзакуп или пренели закуп на другу особу без пристанка власника; или
 • довели у опасност комшије или особу која станује у изнајмљеној соби или ауто-кампу; или
 • каснили са плаћањем станарине више од 14 дана (ако сте били закупац стана)
 • или више од 7 дана (ако сте становали у изнајмљеној соби или ауто-кампу); или
 • прекршили налог о поступању по захтеву VCAT-а.

[/list]

Ваше име не би требало да се уноси у базу података станара ако није наведено у уговору о закупу.

Ваше име не би требало да се уноси у базу података станара ако уговор о закупу није истекао.

Ваше име не би требало да се уноси у базу података станара ако вам власник куће/стана или агент за некретнине није:

 1. дао копију података који ће се унети у списак (или предузео друге разумне кораке да вам да те податке); и
 2. дао најмање 14 дана да одговорите; и
 3. ако није размотрио све ваше примедбе или измене.

Ако се ваши подаци налазе на списку, а горе наведени услови нису испуњени, можете да предузмете кораке да се измене или одстране.

Шта морају да вам кажу власници кућа/станова

…када поднесете молбу за закуп куће или стана

Ако власник куће/стана или агент за некретнине обично користи базу података станара да процени молбе за закуп, он мора да вас о томе писмено обавести приликом предавање молбе, и да наведе:
[list type=”square_list”]

 • назив базе података
 • да се база података користи за проверу историје изнајмљивања кућа/станова особе која подноси молбу
 • контакт детаље компаније која води базу података.

[/list]

…ако установе да је ваше име на списку

Ако власник куће/стана или агент за некретнине установи да се ваше име налази у бази података станара, он мора да вас у року од 7 дана писмено обавести, и да наведе:
[list type=”square_list”]

 • назив базе података
 • да база података садржи ваше личне податке
 • имена свих особа које су доставиле информације (ако су доступна)
 • како се подаци могу одстранити са списка или исправити

[/list]

…ако желе да вас ставе на „црну листу“

Ако власник куће/стана или агент за некретнине жели да унесе ваше име у базу података станара, он мора:

 1. да вам достави податке који ће бити унесени у списак (или да предузме друге разумне кораке да вам да те податке); и
 2. да вам да најмање 14 дана да одговорите; и
 3. да размотри све ваше примедбе или измене.

Колико дуго се имена држе на листи?

Подаци могу да остану у бази података станара највише 3 године, али морају да се одстране раније ако су по закону „застарели“.

Како да спречите стављање имена на листу

Ако вам је власник куће/стана или агент за некретнине претио да ће вас ставити на „црну листу“, али разлози за то нису законити, можете да поднесете молбу VCAT-у да нареди власнику куће/стана или компанији која води базу података да ваше име не уноси у базу података.

Проверите да ли сте на листи

Станари имају право да провере информације које о њима постоје у бази података станара. Да бисте проверили да ли се налазите на листи, пошаљите писмени захтев власнику куће/стана или компанији која води базу података. Они морају да вам доставе копију података који се налазе у бази података у року од 14 дана од дана пријема вашег писменог захтева.

Накнаде: Власник или компанија која води базу података може да вам наплати доставу података, али тај износ не сме да буде претеран.

Молимо вас обратите пажњу да се неке од ових компанија баве и наплатом дугова. Можда ће од вас тражити да наведете вашу адресу ради доставе извештаја из базе података станара. Они могу да употребе те податке да вас пронађу у сврху наплате дуга.

ntd: National Tenancy Database

National Tenancy Database (ntd) (Национална база података станара) је одељење Veda Advantage
1300 563 826

TICA: tica.com.au и tenantblacklist.com.au

Tenant Information Centre of Australia (TICA) (Аустралијски информативни центар за станаре) TICA има телефонски број за информације који почиње са 1900 за пружање информација станарима, а позиви се наплаћују по тарифи од $5,45 по минуту (тарифа је већа за позиве са мобилних телефона и са телефонских говорница): Контактирајте TICA

TRA: tradingreference.com

Tenant Reference Australia/Trading Reference Australia (TRA) (Писање препорука за станаре)
info@tradingreference.com
02 9363 9244
Контактирајте TRA

Veda: veda.com.au и www.tenancycheck.com.au/home

Veda Advantage Ltd.
Veda има образац за станаре који може да се преузме са њиховог веб сајта TenancyCheck: Контактирајте Veda

DataKatch datakatch.com.au

DataKatch Pty Ltd
03 9013 0133
Contact DataKatch

Промените или одстраните податке

Подаци морају да се одстране ако се налазе у бази података дуже од 3 године, или ако су „застарели“ (по закону). Подаци морају да се одстране ако су непотпуни, нејасни или „нетачни“ (по закону). Када је у питању закон о стамбеним односима, „застарело“ и „нетачно“ имају одређена значења (за објашњење видети ниже).

Ако сте на листи због тога што власнику куће/стана дугујете више новца него што може да се покрије кауцијом, а затим:
[list type=”square_list”]

 • платите тај износ у року од 3 месеца након доспећа, подаци „застаревају“ и морају да се одстране из базе података.
 • платите тај износ након 3 или више месеци након доспећа, подаци постају „нетачни“ и морају да се измене, али можда се неће потпуно одстранити из базе података.
 • платите део износа, подаци могу да буду непотпуни или обмањујући ако се наводи да дугујете већи износ.

[/list]

Ако је ваше име на листи због тога што је VCAT издао власнику куће/стана решење о враћању имовине (Possession Order), а затим:
[list type=”square_list”]

 • VCAT поништи решење о враћању имовине током ревизије предмета, подаци „застаревају“ и морају да се одстране.

[/list]

Кораке које треба предузети да се промене или одстране подаци са листе

Ако су ваши подаци у бази података застарели, нетачни или обмањујући:

 1. требало би да напишете писмо власнику куће/стана или агенту за некретнине и да га замолите да их исправи или одстрани
 2. власник куће/стана или агент за некретнине мора писмено да се обрати компанији која води базу података у року од 7 дана од дана када је примио ваше писмено обавештење и да их замоли да исправе или одстране податке
 3. компанија која води базу података мора да изврши промене у року од 14 дана од дана када је примила писмено обавештење.

Шта треба да урадите ако се подаци не промене

Према Закону о стамбеним односима из 1997. године, власник куће/стана или компанија која води базу података чини прекршај ако противно закону уврсти податке у базу података.

Ако је ваше име незаконито унесено у базу података, а власник куће/стана или компанија која води базу података одбија да исправи или одстрани податке, можете да:
[list type=”square_list”]

 • поднесете захтев VCAT-у да изда налог да се подаци исправе или одстране из базе података; и
 • да пријавите прекршај Consumer Affairs Victoria (Канцеларији за заштиту потрошача).

[/list]

[box type=”warning”] Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.[/box]

повезане странице

Жалобы на арендодателей и агентов по операциям с недвижимостью
Грађански и административни трибунал Викторије

потребна вам је додатна помоћ?

Ако вам треба више информација или помоћ, контактирајте нас.


Tenant databases or “blacklists” | Serbian | September 2015

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept