Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.

почетак станарског односа и изнајмљивања стана

[column width=”1/3″ place=”first” ][feature color=”ico-black” title=”this page” icon=”ico-hand-down” iconcolor=”ico-black” ]уговори о најму
ваша сагласност за електронска обавештења
документи које треба да добијете
извештај о стању у којем се стан налази
фотографишите
кауција
станарина [/feature] [/column]
[column width=”1/3″ place=”last” ]
[/column]

уговори о најму стана

Уговор о најму стана (који се понекад назива и уговор о закупу – ‘закуп’ – ‘lease’) може да буде у писаној форми или може да буде усмени договор. Уговор може да се склопи на фиксни период (нпр. 6 или 12 месеци) или да буде периодичан (обично месец по месец).

Фиксни уговори су сигурнији, јер власнику стана  отежавају да вас исели, али ако желите да се иселите пре истека фиксног рока, то за вас може да буде скупо. Обавежите се уговором на фиксни период само ако сте прилично сигурни да желите да останете у том стану све време које уговор обухвата.

Пре него што било шта платите и уселите се, проверите да ли сте задовољни са стањем у којем се стан  налази. Ако станодавац понуди или пристане да поправи или побољша стан пре него што се уселите (нпр. угради грејалицу или бојлер), побрините се да то буде унето у уговор о најму или да добијете обећање написмено.

Ако постоји писани уговор, требало би да добијете копију пре него што га потпишете. Ако је потребно, затражите савет пре него што потпишете, посебно ако су приложени и неки ‘додатни услови’. Копију уговора морате да добијете у року од 14 дана од потписивања.

ваш пристанак да се обавештења шаљу електронским путем

Када потпишете уговор о најму, ваш станодавац или агент за некретнине може да тражи од вас да пристанете на то да вам он електронски шаље обавештења (на пример, путем електронске поште). Станодавац или агент у уговор о најму може да унесе одредбу која се односи на то. Са овим треба да се сложите само ако редовно проверавате своју електронску пошту. Треба да се побринете да буде наведена и адреса електронске поште на коју ће вам они слати обавештења. Такође треба да размотрите да ли постоји ризик да електронско писмо које вам пошаље станодавац или агент за некретнине буде преусмерено у фасциклу за нежељену пошту или да буде одбачено због величине.

Не морате да пристанете да вам се обавештења шаљу електронским путем, али ако то учините, а касније се предомислите, можете да повучете сагласност.

Ако повучете свој пристанак на електронску услугу, треба да поведете рачуна о томе да задржите доказе да сте повукли свој пристанак. На пример, сачувајте копију електронске поште или писма у којем сте станодавцу јавили да вам не шаље никаква обавештења електронским путем.

документи које треба да добијете

На почетку станарског односа, ваш станодавац мора да вам да: [list type=square_list]

  • Изнајмљивање стана: водич за станаре (књижица коју је издала организација Consumer Affairs Victoria – Заштита потрошача Викторије )
  • ако сте платили кауцију, формулар за уплату кауције и 2 копије попуњеног извештаја о стању у којем се стан налази, а који је потписао или станодавац или агент за некретнине
  • пуно име и презиме станодавца, адреса, бројеви телефона и факса
  • ако се стан изнајмљује преко агента, писана изјава о томе да ли је агент овлашћен да одобри хитне поправке и ако јесте, до којег износа
  • број телефона станодавца за хитне случајеве или број телефона и факса агента у случају да искрсне потреба за хитним поправкама

[/list]

извештај о стању у којем се стан налази

Ако платите кауцију, станодавац МОРА да вам да 2 копије извештаја о стању у којем се стан налази, и то ПРЕ него што се уселите. Станодавац или његов агент мора да потпише извештај и у њему изложи опште стање у којем се стан налази, као и потребне поправке (унутра и напољу/споља) у време припреме извештаја.

Од датума усељења, имате 3 радна дана да попуните и потпишете извештај о стању у којем се стан налази и станодавцу или агенту дате једну потписану копију.
Извештај о стању у којем се стан налази служи као доказ за стање у којем се стан налазио у време вашег усељења. Дакле, пре него што потпишете и предате копију извештаја, требало би да прегледате стан и направите белешке о свим проблемима и манама, и то на обе копије, нарочито ако се ваше мишљење разликује од мишљења станодавца или агента, на пример ако нађете мрљу на тепиху коју станодавац или агент није унео у извештај. Ово је важно, јер извештај о стању у којем се стан налазиo пре усељења може да вам помогне да сачувате кауцију или да се одбраните у случају захтева да платите штету или трошкове чишћења на крају вашег станарског односа.

Ако на формулару за извештај о стању у којем се стан налази нема довољно места, у одговарајући одељак упишите ‘види приложено’ и приложите посебан лист.
Када завршите, потпишите и предајте један примерак станодавцу, а други примерак сачувајте за себе на сигурном месту у случају да вам буде потребан на крају вашег станарског односа.

фотографишите

Фотографије могу да буду од велике помоћи у приказивању стања у којем се стан налазио пре него што сте се уселили у њега. Препоручујемо вам да снимите много фотографија стана када се уселите, и поново када се иселите, тако да имате сопствене доказе о томе како сте примили стан и како сте га оставили.

кауција

Ако је ваша недељна станарина $350 или мање, станодавац не може од вас да тражи да платите кауцију која је виша од станарине за месец дана.

У већини случајева од вас не може да се тражи и кауција и гаранција. Ако се од вас тражи и једно и друго, контактирајте нас за савет.

Када платите кауцију, станодавац или агент МОРА да попуни и потпише формулар за уплату кауције и да вам да тај формулар да га и ви потпишете. Након тога, он у року од 10 радних дана МОРА да преда формулар и вашу кауцију установи за чување кауције наплаћене за изнајмљене стамбене објекте (Residential Tenancies Bond Authority). Установа за чување кауције ће вам у року 15 радних дана од примитка кауције послати признаницу.

станарина

Ако је ваша недељна станарина $350 или мање, од вас може да се тражи да платите највише месец дана станарине унапред. Али, ако је вашим уговором одређено да станарину плаћате недељно, од вас може да се тражи да платите највише две недеље станарине унапред.

Ако станарину плаћате лично, признаницу морате да добијете одмах. Ако станарину плаћате на други начин и тражите признаницу у време плаћања, морате да је добијете у року од пет радних дана. Чак и ако тада не тражите да вам дају признаницу, ви и поред тога имате право да затражите евиденцију ваших уплата станарине у року од 12 месеци од датума плаћања. Копију евиденције морате да добијете у року од пет радних дана од вашег захтева. Противзаконито је одбити издавање признаница.

Такође је против закона да агенти (или било ко други, укључујући треће лице) наплаћују издавање платне картице за плаћање станарине или успостављање и/или коришћење директног одбијања станарине са банковног рачуна станара.

Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.


[disclaimer-rta-serbian]


[feature color=”ico-black” title=”related pages” icon=”ico-more-items” iconcolor=”ico-black”]

повезане странице

Подношење молбе за изнајмљивање приватне куће/стана
Кауције
Прекид закупа
Жалбе на власнике и агенције за некретнине
Прекид закупа

[feature color=”ico-black” title=”the law” icon=”ico-bank” iconcolor=”ico-black”]

Закон о изнајмљивању стамбених објеката из 1997. године (Residential Tenancies Act 1997) (AustLII website)  

Члан 29 – станару морају да се дају копије уговора о најму
Члан 31, 32, 33 – максимална кауција
Члан 35 – извештај о стању у којем се стан налази
Члан 36 – извештај о стању је доказ стања у којем се стан налазио
Члан 37, 38 – гаранције
Члан 40, 41 – плаћање станарине унапред
Члан 51 – накнаде за плаћање станарине картицама/директним одбијањем са рачуна станара
Члан 66 – изјава о правима и информације за станодавце/агенте
Члан 406 – дужност уплате кауције

[/feature]


Starting a tenancy | Serbian | March 2019

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept