Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.

неплаћена станарина

По већини уговора о закупу стана, станарина се плаћа унапред. Најчешћи аранжман је да се станарина плаћа унапред, увек истог дана у месецу, за следећи месец.

Ако не платите станарину на дан који је одређен за то, за сваки неплаћени дан становања у стану ћете дуговати по један дан станарине (’rent arrears’).

како да избегнете дуговање станарине

Ако имате ниске приходе или примате пензију или бенефицију, можда ће вам бити лакше да станарину платите на време ако будете плаћали сваке две недеље, сваки пут када примите плату или исплату. Међутим, многим уговорима о станарском односу је одређено да се станарина плаћа месечно. Ако желите да плаћате станарину сваке две недеље уместо једанпут месечно, треба да покушате да за то добијете одобрење од станодавца или од агента за промет некретнинама.

Ако примате пензију или бенефицију, можда станарина може да се одбија од те исплате и плати директно преко услуге Centrepay коју пружа и спроводи Centrelink. За више информација о Centrepay-у, контактирајте Centrelink.

Ако станарину плаћате преко Centrepay-а, онда имате обавезу да откажете одбијање и плаћање станарине када се иселите. Такође морате да се побринете за то да се последња рата станарине умањи ако се селите пре него што дође време за плаћање следеће станарине.

Признанице за плаћену станарину треба да садрже период за који је станарина плаћена. Из признанице ћете видети до ког датума је плаћена станарина. Треба да  тражите признаницу кад год платите станарину. Ако нисте сигурни до када сте платили станарину, треба да контактирате станодавца или агента за промет некретнинама и затражите од њега копију евиденције о вашим плаћањима станарине (на енглеском се то зове ’rent ledger’).

шта да радите ако имате дуг због неплаћене станарине

Ако са плаћањем станарине касните 14 дана, станодавац може да вам уручи 14-дневно обавештење о отказу стана. 14 дана кашњења може да буде 14 узастопних дана или је 14 дана могло постепено да се накупи током дужег времена ако сте неколико недеља или месеци плаћали мање износе станарине од уговорене.  Како год да је настао дуг од неплаћене станарине, тај дуг мора да буде за пуних 14 дана пре него што станодавац може да вам уручи  обавештење о отказу.

Обавештење о отказу можете да добијете само због неплаћене станарине. Обавештење о отказу не можете да добијете зато што станарину нисте платили унапред. Ако  Обавештење о отказу примите када још не дугујете станарину за 14 дана, тада је обавештење неважеће.

Ако касните са станарином и имате дуг који не можете да платите, контактирајте станодавца или агента за промет некретнинама што пре и реците му када ћете моћи да платите.

Ако не можете да платите дуг за станарину у једној рати, треба да понудите да га отплатите преко одређеног временског периода (нпр. да плаћате по $20 више недељно). Не нудите да платите више него што можете себи да приуштите. Понуду дајте у писаној форми и задржите копију – чак и ако станодавац или агент за промет некретнинама не прихвати вашу понуду, писмо ће вам бити доказ да сте покушали да решите проблем.

Противзаконито је да вас станодавац или агент лично покуша иселити. Само полиција може да вас исели, па чак и тада, полиција мора да има важећи Налог о уласку у посед (Posession Order) и Дозволу за улазак у посед (Warrant of Possession)  које издаје Грађански и административни трибунал Викторије (VCAT).

Ако вам је потребна помоћ да сачините план плаћања, можете да разговарате са финансијским саветником тако што ћете позвати службу National Debt Helpline (Национална телефонска служба за помоћ у отплати дугова) на 1800 007 007.

Постоје и службе за стамбена питања које могу да вам пруже финансијску помоћ ако дугујете станарину. Њихове услуге ћете наћи на 1800 825 955 (24 сата, бесплатан позив).

поступак исељења у случају неплаћене станарине

Можете да будете исељени само ако вам је достављено важеће Обавештење о отказу, ако је одржана расправа на Грађанском и административном трибуналу Викторије (VCAT), ако је трибунал станодавцу издао Налог о уласку у посед, ако је станодавац купио Дозволу за улазак у посед и ако je полиција дошла да изврши тај налог.

Ако станодавац или агент одбије вашу понуду или нисте у могућности ништа да платите од дуга, станодавац мора да се придржава прописане законске процедуре ако жели да вас исели.

Ако примите Позив за расправу (Notice of Hearing) oд VCAT-a, а не желите да будете исељени, морате да одете на расправу у VCAT.

Ако вам станодавац или агент каже да не морате да идете на расправу зато што сте исплатили заосталу станарину (или из неког другог разлога), треба да контактирате VCAT на 1300 01 8228 (1300 01 VCAT) да проверите да ли је станодавац или агент повукао захтев за ваше исељење. Ако захтев није повучен, треба да одете на расправу.

На расправи, члан VCAT-а може да изда Налог о уласку у посед или да одлучи да одбије или да одложи захтев станодавца за издавање Налога о уласку у посед. Члан трибунала може да одложи разматрање захтева ако:

  • можете да покажете да је договорен план отплате; или
  • можете да покажете трибуналу како ћете вршити отплаћивање дуга за станарину; и
  • да станодавац услед тога неће претрпети финансијске губитке

Многи станари су успешни у свом захтеву да VCAT не изда Налог о уласку у посед ако имају разумне планове за отплату заостале станарине.

На расправу у VCAT-у треба да понесете са собом што више доказа да покажете како је настао дуг и да сте у стању да платите заосталу станарину. Докази треба да садрже изјаву финансијског саветника у којој су наведени ваши приходи и расходи или неку врсту сличне документације (као што су платни листићи, извештај о Centrelink исплатама или доказ о плаћеној станарини). Можете такође да замолите некога ко може да подржи ваш случај да сведочи за вас на расправи.

Ако VCAT одложи разматрање захтева станодавца или агента, то ће бити на одређени временски период, обично 3-6 месеци. У том случају, ‘одлагање’ значи да ће се причекати са исељењем и да добијате још једну прилику да останете у том стану. Ако платите неплаћену станарину у складу са налогом VCAT-a, VCAT ће на одређени датум сматрати да је захтев повучен и случај ће бити окончан.

Међутим, ако се не придржавате налога који је издао VCAT (нпр. касните са плаћањем), станодавац може да ‘обнови’ свој захтев и ви ћете примити Позив за расправу. Ако се то деси, морате да одете на другу расправу и наведете ваљани разлог за непридржавање налога, иначе је могуће да ћете бити исељени.

Ако VCAT одбије да одложи расправу и станодавцу изда Налог о уласку у посед, ви можете да затражите од члана VCAT-а да одложи издавање Дозволе за улазак у посед.  Тиме се продужује време у којем полиција може да изврши дозволу и исели вас.  VCAT може да одложи издавање дозволе на период од 30 дана.  Приликом одлучивања о одлагању издавања дозволе, члан VCAT-а ће узети у обзир са каквим тешкоћама бисте се суочили и ви и станодавац у случају да се издавање дозволе одложи.  На расправу обавезно понесите са собом доказе о евентуалним тешкоћама (као што је доказ да сте поднели захтев за изнајмљивање другог стана, лекарска уверења, писма од радника за пружање подршке).

Напомена: ако станодавац покреће поступак за ваше исељење због неплаћене станарине, препоручујемо вам да прочитате и информације на нашој страници о исељењу у случају да станодавац на неки алтернативни начин поднесе VCAT-у захтев  за издавање Налога о уласку у посед.

За више информација, контактирајте нас, вашу локалну TAAP службу, службу Tenancy Plus или Community Legal Centre (Правни центар за чланове друштвене заједнице).

Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.

[disclaimer-rta-serbian]


[headline]повезане странице[/headline]

исељење
обавештење о отказу стана (notice to vacate)
када желите да се иселите
жалбе на станодавце и агенте за промет некретнинама
кауције (bonds)
базе података станара

[headline]закон[/headline]

Закон о изнајмљивању стамбеног простора из 1997. године (Residential Tenancies Act 1997) (AustLII website)
Одељак 246 – Обавештење о отказу због неплаћене станарине
Одељак 331- захтев за издавање налога о уласку у посед може да буде одбијен или одложен
Одељак 352 – одлагање издавања дозволе за улазак у посед

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept