Advice is general in nature, consult a legal practitioner for your specific circumstances.

Станарине у државном смештају

Шта је станарина?

По закону о стамбеним односима у Викторији, станарина се дефинише као ‹износ који станар плаћа власнику стана/куће да би могао да запоседне изнајмљене просторије и да користи опрему и услуге›.

Када се ради о државном смештају, станарина има два различита значења:

Станарина по тржишној цени је станарина коју бисте платили за некретнину која се издаје приватно. Станарину по тржишној цени за сваки стан/сваку кућу одређује Главни проценитељ Викторије (Victorian Valuer-General).

Међутим, многи станари имају попуст на станарину по тржишној цени. Попуст је износ који се одбија од станарине по тржишној цени како би станари могли лакше да је плаћају.

Умањена станарина је станарина коју ви плаћате када се примени попуст на станарину по тржишној цени.

Како се рачуна износ умањене станарине?

Износ умањене станарине се рачуна као део укупног прихода домаћинства заснованог на приходу свих чланова домаћинства.

Да би се израчунала умањена станарина, у обзир се узимају три врсте прихода. То су:
[list type=”square_list”]

  • основни приход – као што су плате, пензије, бенефиције, додаци, приватне пензије (superannuation), једнократне исплате, камата на штедњу или приход од инвестиција
  • приход који се третира по повлашћеној стопи – као што су Пореске бенефиције за породице (Family tax benefits) које исплаћује Centrelink и издржавање за дете/децу које исплаћује Агенција за питања издржавања деце (Child Support Agency) или родитељ који не чува дете/децу
  • приход ослобођен пореза – као што су исплате за ветеране

[/list]

Износ умањене станарине се углавном рачуна као 25% од основног прихода домаћинства плус 15% од сваког прихода који се третира по повлашћеној стопи.

Колико често се повећава станарина?

За државни смештај, станарина по тржишној цени се одређује сваких 12 месеци.

Ако се ваша станарина по тржишној цени повећа, требало би да добијете одговарајуће обавештење о повећању. Ако сматрате да је повећање прекомерно (тј. превисоко), можете да поднесете захтев директору Агенције за заштиту потрошача (Director of Consumer Affairs) да изврши процену станарине. Већина станара у државном смештају не тражи процену станарине по тржишној цени јер то не утиче на њихову умањену станарину.

Умањена станарина се одређује два пута годишње на основу прихода домаћинства у то време и не мења се до 26 недеља (чак и ако се приход домаћинства повећа између процена).

Међутим, ако се приход домаћинства смањи између процена, станари могу да траже да им се смањи умањена станарина.

Сваки пут када се врши процена ваше умањене станарине добићете писмо од директора за државни смештај (Director of Housing*) у којем ће се од вас тражити да потврдите приход вашег домаћинства.

Врло је важно да пажљиво прочитате ово писмо. Морате да проверите да ли су сви детаљи ажурирани и тачни. Ако детаљи о приходу нису тачни, требало би да контактирате локалну канцеларију за стамбена питања* што пре да се ти детаљи исправе.

Можда ћете морати да одете у вашу локалну канцеларију за стамбена питања да потврдите и доставите доказ о вашем приходу приликом сваке процене.

Важно је да одговорите на сваки захтев који добијете од Director of Housing да потврдите детаље о вашем приходу. Ако Director of Housing не прими потврду о вашем приходу, можда ће вам се укинути попуст, тако да бисте могли да заостанете у плаћању станарине и на крају да будете избачени из стана/куће.

Ако примате исплате од Centrelink-а можете да се пријавите за income confirmation service (систем којим се потврђује висина прихода). То значи да ће се подаци о вашем приходу слати директно из Centrelink-а директору за државни смештај (Director of Housing). Сваки пут када дође до промене износа ваше пензије или бенефиције ти подаци се шаљу директору за државни смештај да би он имао тачне податке о приходу када се буде вршила процена умањене станарине.

Постоји више различитих правила која утичу на то како се третира приход и како се рачуна ваша умањена станарина. Ако сматрате да Director of Housing није тачно израчунао вашу умањену станарину, требало би да контактирате Синдикат станара (Tenants Union/Tenants Victoria) за савет на 1800 068 860.

Шта ако се не слажем са проценом станарине коју је извршио Director of Housing?

Ако сматрате да Director of Housing није тачно израчунао вашу станарину, требало би прво да покушате да решите проблем са вашом локалном канцеларијом за стамбена питања. Ако постигнете споразум са локалном канцеларијом за стамбена питања, требало би да их замолите да писмено потврде споразум.

Ако не можете да решите проблем са локалном канцеларијом за стамбена питања, можете да поднесете званичну жалбу.

Подношење жалбе је бесплатно и то можете да урадите лично у вашој локалној канцеларији за стамбена питања, да пошаљете писмену жалбу или да се жалите преко телефона. Ако имате било каквих питања или ако вам треба помоћ да поднесете жалбу, контактирајте Housing Complaints Management Unit.

Director of Housing такође има интерни процес за разматрање жалби. Ви можете да тражите да се жалба разматра интерно ако мислите да Director of Housing није правилно применио своје смернице и процедуре, или ако сматрате да је направљена грешка у рачунању ваше умањене станарине.

Субвенције за станарине

Поред умањене станарине, можда ћете у одређеним случајевима имати право и на субвенцију, као на пример:
[list type=”square_list”]

  • ако је зграда оштећена у пожару или поплави
  • ако се зграда дограђује док ви у њој станујете
  • ако сте службеник за везе са станарима или домар
  • ако сте напунили 100 година

[/list]

Ако мислите да можда имате право на субвенцију за станарину, требало би да контактирате локалну канцеларију за стамбена питања.

Такође можете да контактирате Tenants Union/Tenants Victoria за савет
[box type=”warning”] Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.[/box]

повезане странице

Жалба на одлуку о државном смештају

потребна вам је додатна помоћ?

Ако вам треба више информација или помоћ, контактирајте нас.


Public housing rents | Serbian | June 2012

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept