Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.

Ако добијете обавештење да занемарујете своју дужност

Ако власник куће или стана сматра да нисте испунили једну или више од ваших дужности у складу са Законом о стамбеним односима из 1997. (Residential Tenancies Act 1997), он може да вам уручи обавештење да занемарујете своје дужности (Breach of Duty Notice).

ова страна

Које су дужности станара?
Шта мора да садржи Breach of Duty Notice?
Налози за исплату одштете и испуњавање дужности
Налог за исељење
Обавештење власнику да занемарује своје дужности

Које су дужности станара?

Следећи списак описује дужности станара у складу са Законом. Према овим дужностима станар:
[list type=”square_list”]

 • не сме да узнемирава или да ремети мир, удобност или приватност комшија
 • мора да одржава кућу/стан у уредном стању
 • не сме да наноси штету имовини или заједничким просторијама
 • не сме да уграђује или поставља предмете (као што су кукице за слике) или да врши преправке у кући/стану без одобрења власника
 • мора да врати кућу/стан у првобитно стање пре него што се исели ако је нешто ново уграђено или ако су вршене преправке
 • мора власнику да да копију кључа ако промени или угради додатну браву на спољним вратима или прозорима
 • мора власнику да одобри улаз у кућу/стан ако је власник дао уредно писмено обавештење о томе

[/list]

Breach of Duty Notice је формално обавештење да морате да престанете да ‘занемарујете своје дужности’ као станар и/или ћете морати да платите одштету у року од 14 дана од дана када примите обавештење. Ако то не урадите, власник може да преда молбу Грађанском и административном трибуналу Викторије (Victorian Civil and Administrative Tribunal) да изда налог да то урадите.

Шта мора да садржи Breach of Duty Notice?

Да би био исправан, Breach of Duty notice мора:
[list type=”square_list”]

 • да наведе дужност или дужности које власник куће/стана сматра да нисте испунили у складу са Законом
 • да садржи податке о губитку или штети која je нанетa због занемаривања дужности
 • да вас обавести да морате да испуните своју дужност и/или да платите одштету
 • да вас обавести да не смете поново да занемарите своју дужност
 • да вас обавести да ако не будете реаговали на одговарајући начин, власник може да поднесе молбу Грађанском и административном трибуналу Викторије (Victorian Civil and Administrative Tribunal) да изда налог за надокнаду штете и/или да се придржавате својих обавеза
 • да вас обавести да власник може да вам уручи налог за исељење у року од 14 дана (14-day Notice to Vacate) ако прекршите исту обавезу три пута, а претходна два пута сте добили исправан Breach of Duty Notice
 • да вам се лично уручи, или ако се шаље поштом, да се дозволе додатна 2 радна дана за испоруку писма
 • да се употреби само ако се занемарују дужности које налаже Закон о стамбеним односима (Residential Tenancies Act 1997), и ни због чега другога

[/list]

Постоји разлика између кршења дужности и кршења уговора о закупу (lease). На пример, држање кућног љубимца може да представља кршење уговора о закупу али не и занемаривање дужности у складу са Residential Tenancies Act 1997. Власник не може да уручи Breach of Duty Notice ако је у питању кршење услова у уговору о закупу, али може да преда молбу Трибуналу да изда налог да станар испуњава своје дужности.

Налози за исплату одштете и испуњавање дужности

Ако власник преда молбу Грађанском и административном трибуналу Викторије (Victorian Civil and Administrative Tribunal) да изда налог да платите одштету и/или да испуњавате своје дужности, он мора да вам пошаље копију молбе. Од Трибунала ћете затим добити обавештење о заказаној расправи у коме ће бити наведено време, датум и место одржавања расправе. Ако желите да оспорите захтеве власника, мораћете да одете у Трибунал на расправу. Ако не одете на расправу она ће се одржати без вас и највероватније ће захтеви власника бити успешни.

На расправи у Трибуналу имаћете прилику да оспорите захтеве власника и/или да успете да се смањи износ одштете коју треба да платите.

Иако власник мора да убеди Трибунал да сте прекршили дужности које налаже Residential Tenancies Act 1997 и да достави доказе који ће поткрепити његов захтев, треба да будете спремни да се браните (нпр. помоћу фотографија, сведока или изјава сведока). За више информација погледајте информативне листове Како да се одбраните од захтева за одштету и Грађански и административни трибунал Викторије, или контактирајте Синдикат станара за савет.

Налог за исељење

Ако власник куће или стана сматра да нисте испунили своју дужност у року од 14 дана након што вам је уручен Breach of Duty Notice, он може да вам да и друго обавештење и/или да преда молбу Грађанском и административном трибуналу Викторије (Victorian Civil and Administrative Tribunal) да изда налог да испуните своје дужности. Ако Трибунал изда налог у корист власника, а ви не извршите ту наредбу, власник може да вам уручи налог за исељење у року од 14 дана (14-day Notice to Vacate).

Канцеларија за заштиту потрошача Викторије (Consumer Affairs Victoria) може да покрене судски поступак због тога што се нисте придржавали налога који је издао Трибунал. То се односи и на новчане и на неновчане налоге. У време штампања, казна износи $2442,80 плус $610,70 за сваки дан док се не испоштује налог, до максималног износа од $7328,40.

Власник куће/стана може такође да вам уручи 14-day Notice to Vacate без потребе да се обраћа Трибуналу ако не испуните исту обавезу три пута, а претходна два пута сте добили исправан Breach of Duty Notice.

Обавештење власнику да занемарује своје дужности

Као станар, ви можете да дате власнику Breach of Duty Notice ако сматрате да је занемарио своју дужност коју налаже Residential Tenancies Act 1997. За више информација погледајте информативне листове Обавештење власнику да занемарује своје дужности и Жалбе на власнике и агенције за некретнине.

[box type=”warning”] Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.[/box]

повезане странице

Жалобы на арендодателей и агентов по операциям с недвижимостью
Одбрана од захтева за надокнаду штете
Обавештење власнику да занемарује своју дужност
Грађански и административни трибунал Викторије

потребна вам је додатна помоћ?

Ако вам треба више информација или помоћ, контактирајте нас.


When you get a breach of duty notice | Serbian | September 2011

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept