Soomaali (Somali)

nagu saabsan

Macaamiisha Adeegga Victoria (Guri kireystayaasha Victoria) waa adeeg bilaash ah oona lagu dhowro xogta dadka guriyayaasha kireysta. Waxaan luqada kala duwan ku bixinaa adeegyo iyo macluumaad si macaamiisheena ay taageera u helaa.

Shirkadda Tenants Victoria (Tenants Victoria) waxaa:

  • ayaa kaa caawin kartaa buuxinta foomamka ama heshiisyada la xiriira guri kireysashadaada tenancy
  • ay kaa caawineysaa dhibaatooyinka qaar, sida hagaajinta burburka guriyaha, kirada la kordhiyay
  • iney iyadoo wakiil kaa ah gorgotan la sameysa qofka aad guriga ka kireysatay ama shirkadda guriyaha
  • iney kaa caawisa ama kaa noqoto dacadaha la xiriira guri kireysiga ee VCAT (Victorian Civil and Administrative Tribunal))
  • kala hadashid bulshadaada arimaha ku saabsan xuquuqda guri kireysashadas

Talo sharciyeed ee kiraystayaasha taleefanka: (03) 9416 2577

  • Haddii aad ka kiraysato gurigaaga wakiilka guryaha ama milkiile gaar ah
  • Isniinta ilaa Jimcaha 10.00 am ilaa 2.00 pm

Kireystayaasha guryaha bulshada: 1800 068 860

  • Haddii aad ka kiraysato gurigaaga dowladda ama hay’ad beeleed aan faa’iido doon ahayn
  • Isniinta ilaa Jimcaha 9.00 am ilaa 4.00 pm

Haddii aad rabto inaad ku hadasho luqaddaada, fadlan noo sheeg magacaaga, luqaddaada, iyo lambarka taleefankaaga. Mar labaad ayaan kugu soo wici doonaa iyadoo turjubaan ah.

 

Macluumaadka COVID-19

Macluumaadka ku saabsan cudurka coronavirus (COVID-19) arag:

 

xuquuqda sharciga ah ee kireystayaasha

Hagaajinta Qaboojiyaha Hawada

Air conditioner repair

Ku wareejinta & ka sii kireynta

Ku wareejinta & ka sii kireynta (PDF)
Assignment & subletting

Codsiga guryaha kirada ah ee gaarka ah

Codsiga guryaha kirada ah ee gaarka ah (PDF)
Applying for a private rental property

lacagta dibaajiga iyo soo celiyo

Tusaha tallaabo tallaabada ah ee sidii aad dib ugu heli lahayd debaajiga (PDF)
Bond payments and refunds

Ka bixista heshiiska kirada guriga

Breaking a lease

magdhawga kireytayaasha

Compensation for tenants

Cabashooyinka ku saabsan mulkiilayaasha iyo wakiilada guryaha

Cabashooyinka ku saabsan mulkiilayaasha iyo wakiilada guryaha (PDF)
Complaints against landlord and real estate agents

Difaacida dalabka Magdhowga

Difaacida dalabka Magdhowga (PDF)
Defending a compensation claim

Dhameynta kireysiga

Dhameynta kireysiga (PDF)
Ending a tenancy

Ka saarid

Ka saarid (PDF)
Eviction

Kharashaadka iyo lacagta ujrada VCAT

Fees and Costs for VCAT hearing

Siinta mulkiilahaaga Ogeysiiska Jebinta Waajibaadka

Siinta mulkiilahaaga Ogeysiiska Jebinta Waajibaadka (PDF)
Giving your landlord a Breach of Duty Notice

Alaabka laga tegay

Alaabka laga tegay (PDF)
Goods left behind

Ku heynta ‘saaxiibada’ guryaha dadka wadadegan

Ku heynta ‘saaxiibada’ guryaha dadka wadadegan (PDF)
Keeping the mates in housemates

Ogeysiinta Banaynta Guriga

Notice to Vacate

Xayawaanka la korsado

Xayawaanka la korsado (PDF)
Pets and your tenancy

Asturnaanta iyo gelitaanka

Privacy and entry

Iska ilaalinta guri ka saarida ijaar kugu ururey awgiis

Iska ilaalinta guri ka saarida ijaar kugu ururey awgiis (PDF)
Rent arrears

Kordhinta ijaarka

Kordhinta ijaarka (PDF)
Rent increases

Dayactir guryo kiro ah

Tusaha dayactirka tallaabo tallaabada ah (PDF)
Repairs to rented homes

Guryaha lawada degan yahay

Guryaha lawada degan yahay (PDF)
Shared households

Bilaabida kireysiga

Starting a tenancy

Keydka macluumaadk kireystayaasha ama “liisaska madow”

Keydka macluumaadk kireystayaasha ama “liisaska madow” (PDF)
Tenant databases or “blacklists”

xuquuqdaada marka milkiilaha gurigu ay iibinayaan guriga kuu kiraysan

Mulkiiluhu wuu iibinayaa (PDF)
The landlord is selling

Maxkamada Maamulka & Madaniga Victoria

The Victorian Civil and Administrative Tribunal

Kharashaadka tasiilaadka la isticmaalo

Kharashaadka tasiilaadka la isticmaalo (PDF)
Utility charges

Markaad hesho Ogeysiiska ah Jebinta Waajibaadka

Markaad hesho Ogeysiiska ah Jebinta Waajibaadka (PDF)
When you get a Breach of Duty notice

Markaad dooneysid inaad guurto

Markaad dooneysid inaad guurto (PDF)
When you want to leave

Waa maxay fursadaheyga gurigu?

Waa maxay fursadaheyga gurigu? (PDF)
1. What are my housing options?: Student housing

Waa maxay fursada guriga ee igu haboon?

Waa maxay fursada guriga ee igu haboon? (PDF)
2. Which housing option is right for me?: Student housing

Sidee baan ku helaa oo aan u dalbadaa guriga?

Sidee baan ku helaa oo aan u dalbadaa guriga? (PDF)
3. How do I find and apply for housing?: Student housing

Liiska jeegareynta kormeerka guriga:warqada xaqiiqda ee guriyeynta ardeyga

4. Property inspection checklist: Student housing (PDF)

Maxay u taagan yihiin xarfaha la soo gaabiyey ee guryaha?

Maxay u taagan yihiin xarfaha la soo gaabiyey ee guryaha? (PDF)
5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing

Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan soo guurin? (guryaha gaarka ah ee kirada ah iyo guryaha la wadaago)

Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan soo guurin? (guryaha gaarka ah ee kirada ah iyo guryaha la wadaago) (PDF)
6. What do I need to know before moving in? (private rental & share houses): Student housing

Maxaan u baahan nahay ka hor intaanan soo guurin? (guryaha qol qolka ah)

Maxaan u baahan nahay ka hor intaanan soo guurin? (guryaha qol qolka ah) (PDF)
7. What do I need to know before moving in? (rooming houses): Student housing

Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan guurin?

Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan guurin? (PDF)
8. What do I need to know before moving out?: Student housing

Buug yaraha xuquuqda Kireystaha (soo koobid)

Buug yaraha xuquuqda Kireystaha (soo koobid) (PDF)
Tenants rights handbook (summary)

Dayactirka guryaha Dadweynaha

Public housing: repairs

Racfaan ka qaadashada go’aanka guryaha dadweynaha

Public housing: appealing a public housing decision

Kirooyinka guryaha Dadweynaha

Public housing: rents

Iska ilaalinta kharashaadka Dayactirka

Public housing: avoiding maintenance charges

Tusaha tallaabo tallaabada ah ee xuquuqda soo gelitaanka (PDF)

Step-by-step guide to rights of entry (PDF)

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept