Która opcja mieszkaniowa jest dla mnie właściwa?

Opcja mieszkaniowa, która najlepiej odpowiadać będzie Twoim potrzebom zależeć będzie od szeregu czynników, z których większość ma charakter praktyczny, (jak na przykład koszt). Jednak, zanim cokolwiek podpiszesz, warto jest poświęcić czas na rozważenie statusu prawnego każdego typu mieszkania, ponieważ pomoże Ci to w podjęciu ostatecznej decyzji.

względy praktyczne i osobiste

Najlepszy wybór zależeć będzie na ogół od możliwości otrzymania preferowanego przez Ciebie rodzaju mieszkania i od Twoich własnych szczególnych potrzeb. Na przykład, możesz szukać mieszkania z pełnym zakresem usług i położonego niedaleko kampusu, w którym to wypadku będziesz brał pod uwagę mieszkanie na terenie kampusu, akademik lub stancję. Natomiast, jeżeli studiujesz w okolicy, gdzie możliwości te są ograniczone, być może będziesz musiał wziąć pod uwagę dom z umeblowanymi pokojami do wynajęcia lub mieszkanie we wspólnym domu.

Do najczęstszych względów praktycznych należą:
[list type=”square_list”]

 • dostęp do transportu publicznego
 • koszt (tj. kaucja, czynsz i wszelkie płatne usługi)
 • elastyczność i zabezpieczenie okresu najmu
 • niezależność i prywatność
 • kwestia, czy mieszkanie jest umeblowane (tj. łóżko, biurko, szafa)
 • dostępność dodatkowych usług (np. gotowane posiłki, pranie)
 • odległość od kampusu
 • odległość od sklepów i usług (np. lekarza)
 • warunki do nauki
 • dostęp do telefonu i Internetu
 • udogodnienia rekreacyjne i/lub sportowe

[/list]

względy prawne

Twoje prawa i obowiązki są różne w zależności od tego, czy mieszkasz na stancji, na terenie kampusu, w domu z umeblowanymi pokojami do wynajęcia, w mieszkaniu we wspólnym domu lub czy wynajmujesz samodzielnie. Nawet, jeśli Twoje opcje mieszkaniowe są ograniczone przez ich dostępność lub względy praktyczne, warto jest rozumieć status prawny każdej z tych opcji mieszkaniowych zanim podpiszesz najem lub dokonasz jakiejkolwiek płatności.

objęcie przez RTA

Ustawa o najmie mieszkaniowym z 1997 r. (Residential Tenancies Act (RTA) 1997) chroni prawa wynajmujących i najemców w Wiktorii. RTA obejmuje takie sprawy związane z najmem, jak:
[list type=”square_list”]

 • naprawy
 • podwyżki czynszu
 • eksmisję
 • odszkodowanie

[/list]

Niestety RTA nie obejmuje każdego typu mieszkania. Jeśli Twój rodzaj mieszkania nie jest objęty Ustawą, będziesz korzystał z bardzo małej ochrony prawnej jako najemca.

kto nie jest objęty?

Mieszkanie zarządzane przez uniwersytet nie jest objęte Ustawą (RTA) i w większości przypadków nie jest nią objęta stancja. Jakkolwiek, jeżeli właściciel stancji (gospodarz) wynajmuje jeden lub więcej pokoi co najmniej czterem osobom, jego mieszkanie może zostać zakwalifikowane jako dom z umeblowanymi pokojami do wynajęcia w rozumieniu RTA, co oznacza, że będziesz miał ochronę prawną.

kto jest objęty?

Objęcie prawem zależy od sytuacji. Generalnie, jeśli masz lokal „w wyłącznym posiadaniu” i płacisz czynsz wynajmującemu lub agentowi nieruchomości, będziesz najprawdopodobniej objęty RTA.

Również, jeżeli masz „w wyłącznym posiadaniu” pokój w domu wraz z trzema innymi najemcami, będziesz najprawdopodobniej objęty postanowieniami RTA dotyczącymi domów z umeblowanymi pokojami do wynajęcia.

Musisz zdawać sobie sprawę, że niektórzy właściciele akademików bezpodstawnie twierdzą, że prowadzą „lokale studenckie” i że ich akademiki są afiliowane przy placówce naukowej. Dlatego utrzymują, że ich lokale nie są objęte RTA. Natomiast według RTA, muszą oni być w stanie okazać pisemną umowę, by dowieść, że ich akademiki są afiliowane przy placówce naukowej.

a co ze współnajemcami?

RTA określa prawne związki pomiędzy wynajmującym a najemcą, ale nie obejmuje stosunków między współnajemcami. Oznacza to, że spory między najemcami nie mogą być rozpatrywane w ten sam sposób, jak spory pomiędzy wynajmującym i najemcą.

Niestety Związek Najemców (Tenants Union/Tenants Victoria) nie może dopomóc w sporze między współnajemcami, ponieważ nie może występować w interesie jednej ze stron. Jeżeli pozostajesz w sporze z innym najemcą, możesz skontaktować się ze Społecznym Ośrodkiem Prawnym (Community Legal Centre) o poradę lub zorganizować sesję mediacyjną za pośrednictwem Ośrodka Rozwiązywania Sporów (Dispute Settlement Centre) (pod warunkiem, że wszyscy uwikłani w spór zgodzą się wziąć udział).

Więcej informacji znajdziesz w arkuszach informacyjnych Shared households (Wspólne mieszkania) i Keeping the ‘mates’ in housemates (Utrzymanie zgody między współnajemcami).

co będzie, jeżeli nie mam pewności, czy jestem objęty?

Jeżeli nie masz pewności, czy Twój typ mieszkania jest objęty RTA, skontaktuj się z Tenants Union/Tenants Victoria lub swoją studencką służbą mieszkaniową o poradę.

Więcej informacji znajdziesz w naszym arkuszu informacyjnym dla studentów What are my housing options?(Jakie są moje opcje mieszkaniowe?)

[box type=”warning”]Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.[/box]

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli potrzebujesz dodatkowej informacji lub pomocy, prosimy skontaktować się z nami


Which housing option is right for me? | Polish | May 2010

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept