Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.

Wiktoriański Trybunał Cywilno-Administracyjny

Victorian Civil and Administrative Tribunal (Wiktoriański Trybunał Cywilno-Administracyjny), Residential Tenancies List, rozpatruje spory pomiędzy wynajmującymi i najemcami. Nie jest to sąd, ale jest on w stanie podejmować decyzje, które mogą być prawnie egzekwowane. W założeniu ma on być nieformalny i tani i ma rozwiązywać spory szybko i sprawiedliwie.

Wnioski

Możesz złożyć do Trybunału wniosek, jeżeli masz problem ze swoim wynajmującym i nie możesz go rozwiązać. Najlepiej jest spróbować rozwiązać swój problem rozmawiając z wynajmującym lub agentem nieruchomości przed wystąpieniem do Trybunału. Jeżeli uznasz, że chcesz wystąpić, powinieneś otrzymać poradę Tenants Union of Victoria/Tenants Victoria.

Aby złożyć wniosek, potrzebujesz wypełnić formularz wnioskowy Victorian Civil and Administrative Tribunal dostępny w Trybunale lub w Tenants Union/Tenants Victoria. Postąp zgodnie z instrukcjami podanymi na formularzu. Dopilnuj, żeby tam, gdzie na formularzu jest miejsce na wpisanie imienia i nazwiska wynajmującego, wpisać imię i nazwisko wynajmującego, a nie nazwę agenta. Jeżeli wynajmujący jest firmą, wpisz jej numer ACN. Jeżeli jesteś najemcą mieszkania państwowego, twoim najemcą będzie Dyrektor ds. Mieszkalnictwa (Director of Housing).

Musisz wysłać kopię swojego wniosku do wynajmującego, najlepiej pocztą poleconą. Zachowaj pokwitowanie wysyłki oraz swoją kopię wniosku.

Opłaty za złożenie wniosku

 Jeśli występujesz do VCAT o zwrot twojej kaucji, nie jest wymagana opłata.

Jeżeli występujesz do VCAT z innych powodów, będziesz musiał wnieść opłatę przy składaniu wniosku. Opłata za złożenie wniosku o przeprowadzenie rozprawy dotyczącej Najmu Mieszkaniowego wynosi od 1 lipca 2018 $65.30 ale może się ona zmienić. By zapoznać się z najnowszymi opłatami, odwiedź stronę internetową VCAT i sprawdź opłatę za „Residential Tenancies”.

Powiadomienie o rozprawie Trybunału

Otrzymasz z Trybunału powiadomienie o tym, kiedy i gdzie będzie miała miejsce rozprawa. Długość oczekiwania na rozprawę zależy od rodzaju wniosku i jak bardzo Trybunał jest zajęty.

Jeżeli nie możesz przyjść do Trybunału w dniu rozprawy, będziesz musiał uzyskać poradę od Tenants Union/Tenants Victoria, jak wystąpić o odroczenie rozprawy. Prośba o odroczenie musi zostać złożona co najmniej 2 dni robocze przed rozprawą i musi być udokumentowana (załączyć należy np. zaświadczenie lekarskie). Nie ma gwarancji, że otrzymasz zgodę na odroczenie, ale jest duża szansa, jeżeli zgodzi się na to twój wynajmujący.

Jeżeli potrzebujesz tłumacza ustnego, skontaktuj się z Trybunałem przed datą rozprawy. Trybunał powinien zorganizować tłumacza. W przeciwnym razie powinieneś poprosić o odroczenie.

Przygotowanie się do sprawy

Kiedy występujesz do Trybunału, jesteś odpowiedzialny za udowodnienie swojej sprawy. Oznacza to, że będziesz musiał przedstawić dowody na poparcie swojego argumentu. Rodzaj wymaganego dowodu zależeć będzie od sytuacji. Zapoznaj się z zestawem DVD „A Day at the Bench” lub Tribunal Hearing Checklist zawierającymi poradę dotyczącą rodzaju dowodu, jaki powinieneś przynieść na rozprawę, lub skontaktuj się z Tenants Union/Tenants Victoria o poradę.

Przed rozprawą powinieneś zrobić fotokopie wszelkich listów lub dokumentów, które chcesz pokazać Trybunałowi, oraz postarać się o obecność świadków w dniu rozprawy. Trybunał nie odroczy rozprawy, dlatego, że nie przyprowadziłeś świadków lub nie przyniosłeś dokumentów i nie będzie wykonywał telefonów dla zweryfikowania twoich zapewnień.

Jest lepiej, żeby ktoś składał zeznania osobiście niż w formie pisemnego oświadczenia złożonego pod przysięgą. Jeżeli świadek odmówi przyjścia na rozprawę, a ty uważasz, że jego zeznania są ważne, możesz poprosić Trybunał o wysłanie wezwania do stawienia się w charakterze świadka. Pamiętaj jednak, że Trybunał może zażądać, żebyś pokrył koszty dojazdu świadka i/lub inne wydatki. Musisz wystąpić o wezwanie przed datą rozprawy. Wezwanie, jest to nakaz stawienia się danej osoby w Trybunale celem złożenia zeznań. W przeciwnym razie świadek może złożyć zeznanie w formie pisemnego oświadczenia złożonego pod przysięgą (formularze dostępne w większości sklepów z czasopismami).

W celu przygotowania się do rozprawy, zrób parę notatek przedstawiających w skrócie, co chcesz powiedzieć, oraz listę dokumentów, które chciałbyś pokazać Trybunałowi. Dobre przygotowanie jest kluczem dla przedstawienia przekonywującego argumentu.

Przedstawicielstwo prawne

Generalnie, wymagane jest, by każda strona przedstawiła swoją sprawę w Trybunale sama. Tym niemniej, możesz być reprezentowany przez profesjonalnego rzecznika (np. pracownika ds. najmów), jeżeli:
[list type=”square_list”]

  • wynajmujący próbuje cię wyeksmitować
  • wynajmujący jest profesjonalnym adwokatem
  • wynajmujący jest reprezentowany przez profesjonalnego adwokata
  • Trybunał wyraża zgodę na to, byś był prawnie reprezentowany

[/list]

Jeśli uważasz, że będziesz potrzebował przedstawicielstwa, powinieneś zaraz po otrzymaniu Powiadomienia o Rozprawie (Notice of Hearing) skontaktować się z Tenants Union/Tenants Victoria. Możesz również szukać porady, a nawet być może reprezentacji adwokata z urzędu w Trybunale.

Rozprawa

Dopilnuj, by przybyć do Trybunału na czas. Jeżeli się spóźnisz, rozprawa odbędzie się bez ciebie, więc planuj, by przybyć co najmniej 15 minut przed czasem rozpoczęcia rozprawy.

Po zgłoszeniu się na recepcji, zostaniesz wezwany na salę rozpraw. Tzw. „Członek Trybunału” (Member), czyli osoba, która będzie decydować w twojej sprawie, poprosi ciebie i wynajmującego lub agenta o złożenie przysięgi na Biblię lub złożenie zeznania bez przysięgi, że wszystko, co powiesz, będzie prawdą.

Sposób, w jaki twoja sprawa będzie rozpatrywana zależeć będzie od Członka, który wysłucha twojej sprawy, chociaż na ogół osoba występująca z wnioskiem zostanie poproszona, by przedstawiła swoją sprawę, jako pierwsza.

Nigdy nie trać panowania nad sobą. Przedstawiaj argumenty w sposób jasny i trzymając się sedna sprawy i staraj nie dać się zastraszyć przez wynajmującego, agenta czy Członka Trybunału. Dopilnuj, żeby dano ci możliwość poruszenia wszystkiego, co uważasz za istotne w twojej sprawie, zanim Członek podejmie decyzję.

Zapoznaj się z zestawem DVD „A Day at the Bench” lub Tribunal Hearing Checklist , dostępnych w Tenants Union/Tenants Victoria, w celu uzyskania dodatkowych informacji o tym, jak przygotować się do rozprawy w Trybunale.

Wyroki

Po wysłuchaniu zarówno ciebie, jak i wynajmującego lub agenta, Członek Trybunału wyda „wyrok”, który jest decyzją w twojej sprawie. Jeżeli nie zrozumiesz wyroku, poproś Członka o wyjaśnienie ci go powoli. Parę tygodni po rozprawie zostanie do ciebie wysłana pisemna kopia wyroku. Możesz poprosić Członka o podanie ci na piśmie powodów jego decyzji, ale powinieneś poprosić o pisemne powody przed końcem rozprawy. Trybunał musi przedstawić powody w ciągu 60 dni od wydania wyroku.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją podjętą przez Trybunał, możesz złożyć odwołanie, ale jedynie w pewnych, ograniczonych przypadkach. Odwołania muszą być składane do Sądu Najwyższego (Supreme Court), a to może być bardzo kosztowne. Musisz złożyć swoje odwołanie w ciągu 28 dni od daty wyroku. Jeśli chcesz się odwoływać, powinieneś możliwie jak najszybciej otrzymać poradę Tenants Union/Tenants Victoria.

Victorian Civil and Administrative Tribunal
55 King Street Melbourne 3000
1300 01 8228(1300 01 VCAT)
faks (03) 9628 9822

Otwarty od 9.00 do 16.30pm od poniedziałku do piątku

Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.

Opublikowano: Grudzień 2011

The Victorian Civil and Administrative Tribunal | Polish | December 2011


Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept