Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.

Podwyżki czynszu

Jeśli wynajmujący zechce zwiększyć czynsz w trakcie trwania umowy najmu (czasami nazywaną „dzierżawą”), musi wystosować odpowiednie powiadomienie; istnieją oczywiście pewne granice określające kiedy i o ile można podwyższyć czynsz.

Czy można podwyższyć czynsz?

Czynsz nie może zostać podwyższony w trakcie trwania umowy najmu na czas określony, chyba że w umowie określono to na piśmie. Niestety wiele umów najmu złożonych przez agentów nieruchomości określa tę możliwość w konkretnym terminie, dlatego ważne jest, aby dokładnie przeczytać umowę przed jej podpisaniem. Jeśli nie zgadzasz się na taką możliwość w podanym terminie, możesz negocjować usunięcie lub wykreślenie tego zapisu, zwłaszcza że klauzule czynszu nie są częścią standardowych warunków dla wszystkich umów. Jeśli wynajmujący nie wyrazi zgody na negocjowanie warunków, które nie są standardowymi warunkami określonymi w umowie, umowa może być postrzegana jako nieuczciwa w świetle prawa konsumenckiego.

Uwaga: jeśli wraz z wynajmującym prowadzisz negocjacje nad wykreśleniem tego zapisu, powinieneś podpisać się obok zmiany, dowodząc w ten sposób, że wszystkie strony wyraziły zgodę na zmianę.

Jak często można podwyższać czynsz?

Jeśli zawarłeś nową umowę na czas określony lub okresową umowę najmu w dniu 19 czerwca 2019 r. lub później, Twój czynsz nie może zostać podwyższony częściej niż raz na 12 miesięcy.

Jeśli masz zawartą umowę na czas określony lub okresową umowę najmu rozpoczynającą się przed 19 czerwca 2019 r., Twój czynsz nie może zostać podwyższony częściej niż raz na 6 miesięcy. Jednakże jeśli w umowie zawartej na czas określony przed 19 czerwca 2019 r. po upływie ustalonego okresu Twoja umowa najmu zostanie zmieniona na na czas określony, częstotliwość, z którą możliwe jest podwyższenie czynszu zmieni się na raz na 12 miesięcy. To samo dotyczy umowy najmu na czas określony, która rozpoczęła się przed 19 czerwca 2019 r., a następnie podpisano nowy termin zakończeniu umowy najmu w dniu 19 czerwca 2019 r. lub później.

Odpowiednie przedziały czasowe dotyczą okresowych umów najmu (tj. z miesiąca na miesiąc) oraz umów na czas określony, w przypadku których umowa pozwala na podwyższenie czynszu w ustalonym terminie. (Jeśli w umowie na czas określony znajduje się klauzula, która zezwala na podwyższenie czynszu więcej niż jeden raz w określonym okresie, oznacza to, iż klauzula ta jest nieprawidłowa.)

Powiadomienie o podwyżce czynszu

Wynajmujący musi wystosować powiadomienie o podwyżce czynszu z 60-dniowym wyprzedzeniem na piśmie i zobowiązany jest do skorzystania z odpowiedniego formularza, na którym musi widnieć, że przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku do Consumer Affairs Victoria (CAV), gdzie podwyżka zostanie poddana właściwej ocenie, jeśli myślisz, że jest nieadewkatna. Powiadomienie można wystosować wyłącznie dla jednej podwyżki czynszu.

Jeśli powiadomienie o podniesieniu czynszu nie spełnia wszystkich podanych warunków, jest ono nieprawidłowe i nie musisz wówczas płacić kwoty po podwyżce. Jeśli otrzymałeś powiadomienie mówiące o tym, że Twój czynsz wzrośnie i uważasz, że powiadomienie może być nieprawidłowe, zachęcamy do kontaktu z nami, lokalnym TAAP, organizacją Tenancy Plus, dostawcą lub Community Legal Centre w celu uzyskania porady.

Doręczenie wypowiedzenia

Powiadomienie o podwyżce czynszu należy wręczyć osobiście, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną, jeśli wyraziłeś na to zgodę. Jeśli otrzymasz powiadomienie drogą elektroniczną, a nie wyraziłeś zgody na taką drogę powiadamiania, sprawdź warunki swojej umowy i skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej porady.
Jeśli powiadomienie zostanie wysłany pocztą, wynajmujący musi uwzględnić dodatkowy czas niezbędny na dostarczenie poczty. Możesz to sprawdzić na stronie  Australia Post – terminy realizacji przesyłek.

Zakwestionowanie podwyżki czynszu

Jeśli uważasz, że wzrost czynszu jest zbyt wysoki, możesz poprosić inspektora z Consumer Affairs Victoria o wizytę i sprawdzenie lokalu oraz tego, czy podwyżka czynszu jest uzasadniona. Wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia.

Zaadresuj swój wniosek do:
The Director Consumer Affairs Victoria
GPO Box 123
Melbourne VIC 3001
lub wyślij e-mailem na adres: renting@justice.vic.gov.au
bądź faksem na numer: 8684 6310

Inspektor powinien przyjrzeć się warunkom panującym w lokalu, urządzeniom i wszelkim usługom świadczonym w lokalu i porównać czynsz zaproponowany w powiadomieniu z podobnymi nieruchomościami w tym samym rejonie. Podczas inspekcji należy wskazać wszystko, co przemawia za Twoimi zastrzeżeniami, że podwyżka czynszu jest nadmierna. Może to obejmować:

  • stan naprawy lokalu
  • problemy z lokalizacją
  • jakie podobne nieruchomości w Twojej okolicy są wynajmowane
  • wszelkie udogodnienia lub usługi świadczone przez użytkownika, a nie wynajmującego
  • wszelkie wykonane prace, za zgodą lub w porozumieniu z wynajmującym,
  • wszelkie zmiany w czynszu i warunkach lokalu lub urządzeń od początku zawarcia umowy i od ostatniej podwyżki czynszu
  • liczba podwyżek czynszu (jeśli były do tej pory) w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz kwota każdej podwyżki czynszu.

Jeśli poprosisz inspektora o ocenę podwyżki czynszu, po przeprowadzeniu analizy zarówno Tobie, jak i wynajmującemu dostarczony zostanie pisemny raport zawierający opinię inspektora na temat podwyżki. Jeśli inspektor uzna, że czynsz jest zbyt wysoki, może podjąć próbę negocjacji bardziej sprawiedliwego czynsz z wynajmującym lub agentem nieruchomości.

Jeśli wynegocjowanie sprawiedliwego czynszu okaże się niemożliwe, po otrzymaniu raportu można złożyć wniosek do Wiktoriańskiego Trybunału Cywilno-Administracyjny (VCAT) o wystosowanie zalecenia, że wzrost nie jest dozwolony. Wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania raportu inspektora.

Jeśli VCAT zdecyduje, że podwyżka czynszu jest zbyt wysoka, może zakazać podwyżki czynszu lub nakazać podwyżkę czynszu w mniejszej kwocie. Może również ustalić okres (do 12 miesięcy), w którym wynajmujący nie może podwyższyć czynszu. Jednak VCAT wykona te zalecenia tylko wtedy, gdy proponowana podwyżka sprawi, że Twój czynsz będzie znacznie wyższy niż w przypadku podobnych nieruchomości w tym rejonie.

Jeśli podwyżka czynszu wejdzie w życie przed analizą sprawy przez VCAT, należy zapłacić kwotę po podwyżce do czasu podjęcia decyzji przez VCAT i ewentualnie później ubiegać się o jej zwrot. Jeśli zapadnie decyzja na Twoją korzyść, VCAT może nakazać wynajmującemu zwrot kwoty po podwyżce, którą już zapłaciłeś.

Ograniczenie usług lub wyposażenia

Jeśli wynajmujący zredukuje jakiekolwiek usługi lub urządzenia dostępne w lokalu (np. zamknie wspólną pralnię) bez obniżaniaczynszu, można poprosić  Consumer Affairs Victoria o sporzadzenie raportu, czy należy obniżyć użytkownikowi czynsz. Jeśli decyzja podjęta w raporcie będzie na Twoją korzyść, możesz złożyć wniosek do VCAT o nakaz zmniejszenia czynszu. Wniosek należy złożyć do VCAT w ciągu 30 dni od otrzymania raportu inspektora.

Negocjowanie z wynajmującym

Warto spróbować negocjować z wynajmującym lub agentem nieruchomości stawkę proponowanej podwyżki czynszu. Mogą być skłonni ją zredukować, zwłaszcza jeśli jesteś uznanym i niezawodnym najemcą lub zdecydowałbyś się na wyprowadzkę z powodu podwyżki czynszu.

Jeśli udostępniono Ci raport inspektora, możesz również wykorzystać go w trakcie negocjacji z wynajmującym lub agentem, dzięki czemu nie musisz podejmować kolejnych kroków w VCAT. Upewnij się, że każda zawarta umowa jest zawarta na piśmie i podpisana przez Ciebie oraz wynajmującego lub agenta, oraz że zachowałeś kopię tej umowy.

Odmowa zapłaty podwyżki

Jeśli wynajmujący lub agent wystosował do Ciebie poprawne powiadomienie o podwyżce czynszu, natomiast zdecydowałeś się odmówić zapłaty wyższej kwoty, będziesz zalegał ze spłatą czynszu (a dokładniej kwotę równą podwyżce). Jeśli będziesz zalegał 14 dni z niezapłaconym czynszem, wynajmujący lub agent może wręczyć Ci 14-dniowe wypowiedzenie najmu i złożyć wniosek do VCAT o eksmisję. Otrzymasz szansę przedstawienia swojej sprawy wVCAT, lecz zawsze istnieje zagrożenie, że zostaniesz wyeksmitowany.

Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.


[disclaimer-rta-polish]

[headline]powiązane strony[/headline]

zaległości za czynsz

[headline]prawo[/headline]

ResiUstawa o najmie mieszkaniowym (Residential Tenencies Act) z roku 1997 (witryna internetowa AustLII)

Sekcja 44 – od jakiej kwoty podwyżki czynszu wymagane jest wręczenie powiadomienia?

Sekcja 45 – najemca może złożyć skargę do CAV o zbyt wysoki czynsz

Rozdział 46 – Wniosek do VCAT o zbyt wysokim czynszu

Sekcja 47 – Co może nakazać VCAT?

Sekcja 48 – VCAT może zarządzić zwrot nadpłaconego czynszu

Sekcja 506 – Doręczanie dokumentów

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept