Polski (Polish)

Informacje o nas

Tenants Victoria (Związek Najemców Wiktorii) jest bezpłatnym i poufnym serwisem dla osób wynajmujących mieszkania i domy w stanie Wiktoria. Służymy informacjami i poradami w wielu językach, tak aby pomóc najemcom w wynajmie.

Tenants Victoria (Związek Najemców) może:

  • pomóc w wypełnieniu formularzy lub umów dotyczących najmu
  • doradzić w konkretnych sytuacjach problemowych, np. naprawach lub podwyżkach czynszu
  • negocjować i występować w Twoim imieniu w kontaktach z wynajmującym lub agentem nieruchomości
  • zapewnić pomoc lub reprezentację podczas rozpraw w Wiktoriańskim Trybunale Cywilno-Administracyjnym (Victorian Civil and Administrative Tribunal – VCAT)
  • porozmawiać z Twoją grupą środowiskową na temat praw najemców

Porady prawne dla najemców telefoniczne: (03) 9416 2577

  • Jeśli wynajmujesz swój dom od agenta nieruchomości lub prywatnego właściciela
  • Od poniedziałku do piątku w godzinach 10: 00-14: 00

Najemcy mieszkań socjalnych: 1800 068 860

  • Jeśli wynajmujesz swój dom od rządu lub społecznej agencji non-profit
  • Od poniedziałku do piątku w godzinach 9: 00-16: 00

Jeśli chcesz mówić we własnym języku, podaj nam swoje imię i nazwisko, język i numer telefonu. Zadzwonimy ponownie z tłumaczem.

 

COVID-19 informacje

Aby uzyskać informacje na temat choroby koronawirusowej (COVID-19), zobacz:

 

Ustawowe prawa najemców (legal rights for tenants)

Naprawa klimatyzatorów

Air conditioner repairs

Ubieganie się o prywatny wynajem nieruchomości

Ubieganie się o prywatny wynajem nieruchomości (PDF)
Applying for a private rental property

Cesja i podnajem

Cesja i podnajem (PDF)
Assignment & subletting

Kaucje i zwroty

dokładne wskazówki dotyczące odzyskania przez ciebie kaucji (PDF)
Bond payments and refunds

Zerwanie umowy najmu

Breaking a lease

odszkodowanie dla najemców

Compensation

Skargi na wynajmującego i agenta nieruchomości

Skargi na wynajmującego i agenta nieruchomości (PDF)
Complaints about landlords and real estate agents

Obrona przed żądaniem odszkodowania

Defending a compensation claim

tenantsvic.org.au/…/defending-compensation-claim-polishZakończenie najmu

Zakończenie najmu (PDF)
Ending a tenancy

Eksmisja

Eksmisja (PDF)
Eviction

Fees i costs rozpraw w VCAT

Fees and Costs for VCAT hearing

Wręczenie swojemu wynajmującemu Powiadomienia o Niedotrzymaniu Zobowiązania

Wręczenie swojemu wynajmującemu Powiadomienia o Niedotrzymaniu Zobowiązania (PDF)
Giving your landlord a Breach of Duty notice

Rzeczy pozostawione

Rzeczy pozostawione (PDF)
Goods left behind

Wypowiedzenia Wynajmu

Notice to Vacate

Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe (PDF)
Pets and your tenancy

Prywatność i prawo wstępu

Privacy and entry

Zaległości za czynsz

Unikanie eksmisji za zaleganie z czynszem (PDF)
Rent arrears

Podwyżki czynszu

Podwyżki czynszu (PDF)
Rent increases

Naprawy w wynajmowanych domach

dokładne wskazówki dotyczące napraw (PDF)
Repairs to rented homes

Wspólne gospodarstwa domowe

Wspólne gospodarstwa domowe (PDF)
Shared households

Początek najmu

Starting a tenancy

Bazy danych najemców, lub „czarne listy”

Bazy danych najemców, lub „czarne listy” (PDF)
Tenant databases and blacklists

Prawa lokatorów (podsumowanie)

Prawa lokatorów (podsumowanie) (PDF)
Tenants rights handbook (summary)

twoje prawa, gdy wynajmujący sprzedaje wynajmowaną nieruchomość

Wynajmujący sprzedaje (PDF)
The landlord is selling

Wiktoriański Trybunał Cywilno-Administracyjny

The Victorian Civil and Administrative Tribunal

Opłaty za usługi komunalne

Opłaty za usługi komunalne (PDF)
Utility charges

Kiedy otrzymasz Powiadomienie o Niedotrzymaniu Zobowiązania

Kiedy otrzymasz Powiadomienie o Niedotrzymaniu Zobowiązania (PDF)
When you get a Breach of Duty notice

Kiedy chcesz się wyprowadzić

Kiedy chcesz się wyprowadzić (PDF)
When you want to leave

Jakie są moje opcje mieszkaniowe?

Jakie są moje opcje mieszkaniowe? (PDF)
1. What are my housing options?: Student housing

Która opcja mieszkaniowa jest dla mnie właściwa?

Która opcja mieszkaniowa jest dla mnie właściwa? (PDF)
2. Which housing option is right for me?: Student housing

Jak mam znaleźć mieszkanie i złożyć podanie?

Jak mam znaleźć mieszkanie i złożyć podanie? (PDF)
3 How do I find and apply for housing?: Student housing

Lista kontrolna inspekcji lokalu: zakwaterowanie studentów (PDF)

4. Property inspection checklist: student housing (PDF)

Co oznaczają skróty dotyczące nieruchomości?

Co oznaczają skróty dotyczące nieruchomości? (PDF)
5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing

Co powinienem wiedzieć przed wprowadzeniem się? (prywatny wynajem i wspólne domy)

Co powinienem wiedzieć przed wprowadzeniem się? (PDF)
6. What do I need to know before moving in? (private rental & share houses): Student housing

Co powinienem wiedzieć przed wprowadzeniem się? (domy z umeblowanymi pokojami do wynajęcia)

Co powinienem wiedzieć przed wprowadzeniem się? (domy z umeblowanymi pokojami do wynajęcia) (PDF)
7. What do I need to know before moving in? (rooming houses): Student housing

Co powinienem wiedzieć przed wyprowadzeniem się?

Co powinienem wiedzieć przed wyprowadzeniem się? (PDF)
8 What do I need to know before moving out?: Student housing

Odwoływanie się od decyzji mieszkalnictwa państwowego

Public housing: appealing a public housing decision

Uniknięcie kosztów konserwacji

Public housing: avoiding maintenance charges

Utrzymanie zgody między współnajemcami

Utrzymanie zgody między współnajemcami (PDF)
Keeping the mates in housemates

Czynsze w mieszkalnictwie Państwowym

Public housing: rents

Naprawy w mieszkalnictwie Państwowym

Public housing: repairs

dokładne wskazówki dotyczące „prawa wejścia” (PDF)

Step-by-step guide to rights of entry (PDF)

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept