Fees i costs rozpraw w VCAT

Wydatki odnoszące się do rozpraw VCAT dzielą się na „fees” i „costs”

Fees czy costs?

Fees, są to kwoty, które płacisz VCAT. Przykładem jest opłata za złożenie wniosku o przeprowadzenie rozprawy. Do innych opłat należą opłata za nakaz zwrotu własności lub opłata za wydanie pozwu.

Costs, są to inne kwoty, które musisz zapłacić, by móc udać się na rozprawę i przedstawić swoją sprawę. Do przykładów należą wydatki na dojazdy i koszty przygotowania dowodów.

Opłaty za złożenie wniosku

 Jeśli występujesz do VCAT o zwrot twojej kaucji, nie jest wymagana opłata.

Jeżeli występujesz do VCAT z innych powodów, będziesz musiał wnieść opłatę przy składaniu wniosku. Opłata za złożenie wniosku o przeprowadzenie rozprawy dotyczącej Najmu Mieszkaniowego wynosi od 1 lipca 2018 $65.30 ale może się ona zmienić. By zapoznać się z najnowszymi opłatami, odwiedź stronę internetową VCAT i sprawdź opłatę za „Residential Tenancies”.

Jeśli nie stać cię na zapłacenie opłaty z uwagi na niskie zarobki, możesz wypełnić formularz „Fee Waiver”, by poprosić o zwolnienie cię od opłaty. Formularz ten dostępny jest na stronie internetowej VCAT.

Odzyskanie uiszczonych opłat

Jeżeli wystąpiłeś do VCAT i zasadniczo wygrałeś sprawę, możesz się spodziewać, że wynajmujący zwróci ci kwotę, którą wydałeś na opłaty VCAT. Nie ma dokładnej definicji określenia „zasadniczo”, ale, jeżeli VCAT wyda orzeczenie popierające w większości to, czego się domagasz (lub większość żądanego przez ciebie odszkodowania), oznacza to zazwyczaj, że zasadniczo wygrałeś sprawę.

Jeżeli wynajmujący wystąpił do VCAT i zasadniczo wygrał sprawę, jest możliwe, że ty będziesz musiał zwrócić mu kwotę, którą wydał na opłaty VCAT.

 Jeżeli członek VCAT uzna, że osoba, która wygrała, nie zachowała się rozsądnie, lub jeśli uzna, że ze względu na kwestie sporne nie jest właściwe zwrócenie opłat, może orzec, że opłaty nie muszą zostać zwrócone.

Odzyskanie poniesionych kosztów

W większości przypadków każdy pokrywa swoje własne koszty związane z wzięciem udziału w rozprawie VCAT. Jest mało prawdopodobne, że poniesione przez ciebie koszty zostaną ci zwrócone.

W niektórych przypadkach VCAT może nakazać, by jedna strona pokryła koszty drugiej strony. VCAT uczyni tak jedynie wówczas, gdy uzna to za sprawiedliwe, zazwyczaj jedynie wtedy, gdy jedna strona spowodowała nieuzasadnione opóźnienie lub niekorzyść dla drugiej strony, lub, jeżeli nie było wystarczającego powodu dla wnioskowania o rozprawę [VCAT Act section 109].

Co można uznać za koszty?

W przeszłości powodzeniem kończyły się żądania zwrotu kosztów takich, jak:
[list type=”square_list”]

 • koszty dojazdów (np. bilety kolejowe, benzyna, opłaty parkingowe)
 • koszty przygotowania dowodów (np. opłaty za wywołanie zdjęć lub zrobienie fotokopii)
 • utrata dochodu za czas poświęcony na uczestnictwo w rozprawie
 • koszty prawne (w przypadku zatrudnienia adwokata)

[/list]

Jak należy domagać się zwrotu kosztów

Jeżeli ty i wynajmujący zgadzacie się co do sumy kosztów do zwrócenia, wówczas powinieneś poprosić VCAT o wydanie nakazu sformalizowania tego porozumienia na piśmie.

Jeśli uważasz, że należy ci się zwrot kosztów, powinieneś:

 1. posiadać dowody wydanych kwot (lub straconych pieniędzy) w celu przedstawienia ich na rozprawie (np. list od swojego pracodawcy podający wysokość uposażeń, jakie straciłeś, bilety za przejazdy pociągiem/tramwajem/autobusem, bilety za parking, rachunki za zrobienie fotokopii itp.)
 2. poprosić VCAT o nakaz, by wynajmujący lub agent zwrócili ci poniesione koszty (możesz to zrobić na formularzu wnioskowym lub poprosić o to na rozprawie)
 3. podać powody, dla których uważasz, że wynajmujący powinien pokryć twoje koszty
 4. wyjaśnić, jak wynajmujący spowodował nieuzasadnione opóźnienie
 5. wyjaśnić, w jaki sposób wynajmujący postawił cię w niekorzystnym położeniu
 6. wyjaśnić, jak wynajmujący próbował oszukać ciebie lub VCAT.

Co, jeżeli wynajmujący domaga się zwrotu kosztów?

Jeżeli wynajmujący poprosi VCAT o nakaz zwrotu poniesionych przez niego kosztów, możesz argumentować, że nie należy mu się zwrot kosztów, wyjaśniając:
[list type=”square_list”]

 • dlaczego sądzisz, że jest niesprawiedliwe, żebyś to ty pokrywał koszty wynajmującego
 • dlaczego sądzisz, że kwota, o zapłacenie której jesteś proszony jest nieuzasadniona
 • w jaki sposób wynajmujący spowodował nieuzasadnione opóźnienie
 • w jaki sposób wynajmujący postawił cię w niekorzystnym położeniu
 • w jaki sposób wynajmujący próbował oszukać ciebie lub VCAT.

[/list]

Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.

Fees and costs for a VCAT hearing | Polish | August 2016

Opublikowano: sierpień 2016


Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept