Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.

Ubieganie się o prywatny wynajem nieruchomości

Przy poszukiwaniu nieruchomości do wynajęcia należy rozważyć szereg spraw – zarówno przed, jak i w trakcie poszukiwania.

ta strona

Koszt wynajmu
Gdzie szukać
Organizowanie inspekcji
Inspekcja nieruchomości
Ubieganie się o wynajem nieruchomości
Sprawdzanie zdolności kredytowej
Bazy danych najemców
Jeśli twoje podanie zostanie przyjęte
Podłączenie usług komunalnych

Koszt wynajmu

Przed przystąpieniem do poszukiwania miejsca do wynajęcia, należy sobie ustalić budżet, który obejmować będzie następujące koszty:
[list type=”square_list”]

 • kaucję
 • czynsz z góry
 • opłaty za podłączenie gazu, elektryczności i telefonu
 • koszty przeprowadzki
 • meble i artykuły gospodarstwa domowego

[/list]
Sprawdź, czy przysługuje Ci pomoc finansowa typu:
[list type=”square_list”]

 • Rent Assistance (po dodatkowe informacje skontaktuj się z Centrelink)
 • czynsz z góry (skontaktuj się ze swoim lokalnym biurem mieszkaniowym i zapytaj o Housing Establishment Fund, inaczej HEF)
 • pożyczka na kaucję (informację na temat Bond Loan Scheme możesz otrzymać ze swojego lokalnego Housing Office)

[/list]

Koszty bieżące obejmują czynsz, rachunki i – o ile to możliwe – ubezpieczenie mienia ruchomego. Być może będziesz jeszcze musiał wziąć pod uwagę regularne koszty dojazdów. Jeśli nie uda
Ci się znaleźć lub wynająć po przystępnym koszcie miejsca w pobliżu pracy, szkoły lub uniwersytetu, będziesz prawdopodobnie musiał przewidzieć
w budżecie koszty dojazdów.

O ile to możliwe, twój czynsz nie powinien przekroczyć 25% twoich dochodów.

Gdzie szukać

Jest szereg miejsc, gdzie możesz szukać ogłoszeń nieruchomości do wynajęcia przez agentów nieruchomości. Warto zacząć od:
[list type=”square_list”]

 • ogłoszeń miejsc do wynajęcia przez agentów nieruchomości
 • Internetu (witryn internetowych agentów nieruchomości oraz witryn poszukiwania domów, takich jak domain.com.au i realestate.com.au)

[/list]

Prywatne nieruchomości do wynajęcia lub współwynajmu są na ogół ogłaszane w:
[list type=”square_list”]

 • gazetach: The Age (w soboty), Herald Sun (w soboty), gazetach lokalnych
 • na środowiskowych tablicach ogłoszeń w miejscowych kawiarniach, w księgarniach, na uniwersytetach lub na TAFEach.

[/list]

Organizowanie inspekcji

W celu obejrzenia nieruchomości ogłaszanej przez agenta, będziesz musiał złożyć depozyt za otrzymanie kluczy. Wynosi on na ogół $50, ale czasami może to być $100 (nie zapomnij poprosić o pokwitowanie). Pieniądze otrzymasz z powrotem przy zwrocie kluczy.

Dobrze jest również mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem, gdyż możesz zostać poproszony o taki dowód przed wręczeniem ci klucza. Agent może zechcieć zrobić fotokopię Twojego dowodu osobistego i zatrzymać ją na czas przeprowadzania przez Ciebie inspekcji. W takim wypadku możesz poprosić agenta o zwrot tej kopii po odniesieniu kluczy.

Agent lub wynajmujący mogą czasami otworzyć dom na inspekcję, co oznacza, że będziesz oglądać nieruchomość w tym samym czasie, co inni ludzie. Czas takiej otwartej inspekcji wynosi zazwyczaj tylko 30 minut i dlatego ważne jest, żebyś przybył w oznaczonym terminie. Nie musisz płacić za obejrzenie nieruchomości i nie musisz wpłacać depozytu.

Musisz zdawać sobie sprawę, że agent lub wynajmujący będą przyglądać się odwiedzającym i dlatego powinieneś się postarać zrobić dobre wrażenie na wypadek, gdybyś się zdecydował ubiegać się o wynajęcie tej nieruchomości.

Inspekcja nieruchomości

Obejrzyj dokładnie nieruchomość, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Upewnij się, że Ci się podoba, zanim podpiszesz umowę najmu lub wpłacisz jakieś pieniądze. Pamiętaj, że podpisując umowę najmu, akceptujesz nieruchomość w stanie, w jakim się znajduje. Na przykład, jeżeli w momencie podpisania umowy dom nie posiada grzejnika, wynajmujący nie ma obowiązku ci go zapewnić. (Niemniej jednak, wynajmujący będzie musiał naprawić wszystko, co w tym czasie należy do nieruchomości, jeżeli jest uszkodzone lub nie pracuje właściwie).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w arkuszu informacyjnym Lista Kontrolna Przy Inspekcji Nieruchomości.

Większość firm ubezpieczeniowych nie zaoferuje ubezpieczenia mienia ruchomego, o ile okna nie posiadają zamków na klucz, a drzwi – zamków antywłamaniowych.

Ubieganie się o wynajem nieruchomości

Po obejrzeniu nieruchomości i zdecydowaniu, że ci ona odpowiada, trzeba będzie wypełnić formularz podaniowy.

Zawarte w nim pytania mogą wymagać podania:
[list type=”square_list”]

 • twojego dochodu
 • twoich danych bankowych
 • twojej historii wynajmowania
 • twojej obecnej pracy i historii zatrudnienia
 • twoich referencji (przynajmniej dwóch)

[/list]

Jeśli niedawno przyjechałeś do Australii, możliwe, że nie będziesz miał wszystkich dokumentów, o jakie cię poproszą. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w arkuszu informacyjnym Wynajmowanie domu w Wiktorii: przewodnik dla nowoprzyjezdnych migrantów i uchodźców dostępnym w 14. językach do otrzymania w Tenants Union of Victoria/Tenants Victoria lub Consumer Affairs Victoria.

Jest nielegalne, by wynajmujący lub agent dyskryminowali na podstawie:
[list type=”square_list”]

 • twojej rasy
 • stanu cywilnego
 • niepełnosprawności lub upośledzenia
 • preferencji seksualnej lub tożsamości płciowej
 • przekonań religijnych lub politycznych

[/list]

Wynajmujący lub agent nie mają prawa dyskryminowania najemców z dziećmi. Tym niemniej Residential Tenancies Act 1997 zezwala wynajmującemu lub agentowi odmówić zezwolenia na mieszkanie z dziećmi w wynajmowanej nieruchomości, jeżeli:

[list type=”square_list”]

 • wynajmujący mieszka w tym samym domu
 • nieruchomość jest nieodpowiedna dla dzieci
 • rząd przewidział tę nieruchomość wyłącznie dla osób samotnych lub par bezdzietnych

[/list]

Jeśli sądzisz, że dopuszczono się w stosunku do Ciebie dyskryminacji, możesz złożyć skargę w Victorian Equal Opportunity & Human Rights Commission 1300 891 848.

Sprawdzanie zdolności kredytowej

Agenci nieruchomości mogą zechcieć sprawdzić Twoją historię zdolności kredytowej. Prawo zabrania im sprawdzania informacji kredytowych klienta, natomiast umożliwia dostęp do publicznych archiwów. Skontaktuj się z Tenants Union/Tenants Victoria o poradę, gdyby agent nieruchomości nalegał na sprawdzanie twojej zdolności kredytowej.

Bazy danych najemców

Agenci nieruchomości korzystają czasami z bazy danych najemców w celu sprawdzenia, czy nie znajdujesz się na liście trudnych lokatorów. Jeżeli wynajmujący lub agent na ogół korzystają z takiej bazy danych przy selekcji wnioskodawców, muszą oni poinformować cię o tym na piśmie w czasie, kiedy składasz podanie – niezależnie od tego, czy zamierzają skorzystać z bazy danych w celu oceny twojego podania, czy nie. To pisemne powiadomienie musi podać nazwę bazy danych, wyjaśnienie, dlaczego korzystają z tej bazy danych, oraz musi zawierać dane kontaktowe firmy prowadzącej bazę danych.

Jeżeli znaleziono cię na liście, wynajmujący lub agent mają 7 dni na powiadomienie Cię i wyjaśnienie, jak taki wpis można usunąć lub poprawić. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w arkuszu informacyjnym Bazy danych najemców.

Jeśli twoje podanie zostanie przyjęte

Jeśli wynajmujący zgodzi się wynająć ci swój dom, wówczas poprosi cię o podpisanie umowy najmu, czyli Residential Tenancy Agrement. Umowa ta jest prawnym kontraktem i dlatego powinieneś ją uważnie przeczytać i upewnić się przed jej podpisaniem, że ze wszystkim się zgadzasz.

Podłączenie usług komunalnych

Niektórzy agenci nieruchomości oferują usługę podłączenia w twoim imieniu gazu, elektryczności, wody, telefonu itp. Bądź ostrożny z podpisywaniem wszelkich umów dotyczących usług komunalnych. Sprawdź warunki oraz wymagane opłaty. Nie masz obowiązku korzystania z tej usługi i być może znajdziesz lepszą ofertę, jeżeli się dobrze rozejrzysz i załatwisz podłączenie samemu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w arkuszu informacyjnym Usługi komunalne.

Dodatkowe informacje na temat umow, najmu, czynszu, kaucji i innych kwestii znajdziesz w arkuszu informacyjnym Początek najmu lub zwróć się do Tenants Union/Tenants Victoria o poradę.

[box type=”warning”]Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.[/box]

Pokrewne strony

Początek najmu
Bazy danych najemców, lub „czarne listy”
Opłaty za usługi komunalne
Lista kontrolna inspekcji lokalu: zakwaterowanie studentów (PDF)

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli potrzebujesz dodatkowej informacji lub pomocy, prosimy skontaktować się z nami


Applying for a private rental property | Polish | September 2011

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept