Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.

Odwoływanie się od decyzji mieszkalnictwa państwowego

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją podjętą przez Director of Housing*, możesz się od tej decyzji odwołać, co oznacza prośbę, żeby decyzja ta została ponownie rozważona.

Możesz się odwołać, jeżeli:
[list type=”square_list”]

 • złożyłeś podanie o mieszkanie państwowe, lub
 • złożyłeś podanie o pomoc w zapłaceniu kaucji, lub
 • obecnie wynajmujesz nieruchomość będącą własnością mieszkalnictwa państwowego

[/list]

Możesz odwoływać się od decyzji dotyczących:
[list type=”square_list”]

 • spełniania warunków dla ubiegania się o mieszkanie państwowe
 • spełniania warunków dla ubiegania się o wcześniejsze przyznanie mieszkania
 • przyznawania mieszkań lub ofert mieszkaniowych
 • przenosin i przeprowadzek
 • wzajemnych zamian
 • podań mieszkaniowych, które zostały usunięte z listy
 • obliczeń rabatów, włącznie z anulowaniem twojego rabatu lub antydatowania rabatu
 • Bond Loan Scheme
 • spełniania warunków dla ubiegania się o pomoc w zapłaceniu kaucji
 • przyznawania miejsca na parking samochodu
 • przenośnych mieszkań
 • próśb o specjalne prace konserwacyjne

[/list]

Sprawy, które zostały rozpatrzone przez Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) nie mogą być rozpatrywane ponownie w ramach procesu odwoławczego. Do spraw takich należą:
[list type=”square_list”]

 • zaległości w płatnościach czynszu
 • Notices to Vacate i Possession Orders
 • prośby o naprawy i konserwację nieruchomości
 • koszty, za które odpowiedzialny jest najemca (Więcej informacji znajdziesz w arkuszu informacyjnym Uniknięcie kosztów konserwacji)

[/list]

Jak odwoływać się od decyzji

Krok 1. Twoje lokalne biuro mieszkaniowe

Porozmawiaj o swoich problemach z lokalnym biurem mieszkaniowym. Jeżeli nadal nie będziesz zadowolony z decyzji, możesz złożyć odwołanie.

Krok 2. Składanie odwołania

Najlepiej jest rozpocząć odwołanie jak najszybciej. Odwołanie jest bezpłatne i zostanie zachowane w poufności, ale musisz je złożyć na piśmie.

Żeby odwołać się od decyzji, należy wypełnić Housing Appeal Application Form i złożyć go w Housing Appeals Office. Wyjaśnij, od czego się odwołujesz i dlaczego. Trzeba będzie załączyć kopie wszelkich dokumentów, które popierają twój przypadek.

7 Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza odwoławczego, skontaktuj się z Housing Appeals Office pod  03 9096 7426 lub  1800 807 702 (telefon bezpłatny dla mieszkańców terenów pozamiejskich), albo skontaktuj się z Tenants Union/Tenants Victoria o poradę pod 1800 068 860.

Krok 3. Odpowiedź od Housing Services Manager

Po złożeniu wniosku odwoławczego, otrzymasz list z Housing Appeals Office potwierdzający jego przyjęcie.

Twoje odwołanie będzie wstępnie rozpatrzone przez pracownika wyższego szczebla w twoim rejonie na podstawie informacji podanej w twoim wniosku.

W ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania twojego odwołania powinien się z Tobą skontaktować Housing Services Manager, by powiadomić Cię o wyniku tego wstępnego rozpatrzenia.

Krok 4. Manager of Housing Appeals

Jeżeli Housing Services Manager nie zmieni swojej pierwszej decyzji, wówczas twój wniosek zostanie wysłany do Manager of Housing Appeals, który niezależnie sprawdzi, czy zasady i procedury Director of Housing zostały zastosowane.

Appeals Manager może skontaktować się z tobą, żeby porozmawiać o twoim odwołaniu przez telefon, albo zorganizować spotkanie. Na tym spotkaniu będziesz mógł wyjaśnić swoją sytuację i dostarczyć dodatkowych informacji. Możesz poprosić o tłumacza na to spotkanie.

Gdyby Appeals Manager nie skontaktował się z Tobą w ciągu miesiąca od złożenia odwołania, powinieneś zadzwonić do Housing Appeals Office.

Kiedy Twoje odwołanie zostanie zbadane przez Housing Appeals Office, zostanie wysłany do Ciebie list powiadamiający cię o wyniku.

Krok 5. Ombudsman lub Human Rights & Equal Opportunity Commission

Jeżeli nie jesteś zadowolony z wyniku swojego odwołania, możesz skontaktować się z Ombudsman Victoria lub, jeśli uważasz, że jesteś ofiarą dyskryminacji – z Human Rights and Equal Opportunity Commission.

Ombudsman

Ombudsman of Victoria może badać odwołania dotyczące działań administracyjnych oraz decyzji podejmowanych przez Director of Housing, a także zachowania personelu. Składanie skarg do Ombudsman jest bezpłatne.

Ombudsman może wydać niezależne zalecenie dla Director of Housing. Możesz skontaktować się z Ombudsman Victoria pod  03 9613 6222 lub  1800 806 314 (telefon bezpłatny dla mieszkańców terenów pozamiejskich).

Equal Opportunity & Human Rights Commission

Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission pomaga ludziom rozwiązywać kwestie związane z dyskryminacją i prześladowaniem.

Komisja ta pomoże Ci rozwiązać odwołanie przez obopólne porozumienie. Skontaktuj się z Komisją po bezpłatną i poufną poradę pod 1300 292 153.

[box type=”warning”]Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.[/box]

Pokrewne strony

Unikanie eksmisji za zaleganie z czynszem

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli potrzebujesz dodatkowej informacji lub pomocy, prosimy skontaktować się z nami

Appealing a public housing decision | Polish | June 2012

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept