Ove informacije samo su vodič i ne bi se trebale koristiti kao zamjena za stručni pravni savjet.

popravci za iznajmljene kuće

Po Zakonu o najmu stanova iz 1997. (Residential Tenancies Act 1997) stanodavci imaju dužnost osigurati da nekretnina koju izdaju bude u ispravnom stanju. To se odnosi i na zajedničke dijelove nekretnine koji su u vlasništvu stanodavca ili na one dijelove o kojima stanodavac vodi brigu.

Ako se na vašoj iznajmljenoj nekretnini trebaju izvršiti popravci, slijedite korake navedene u Zakonu o najmu stanova iz 1997. (Residential Tenancies Act 1997). Zakon navodi dva različita postupka za izvođenje popravaka; jedan za hitne popravke, a drugi za popravke koji nisu hitni ili su opće prirode.

klima uređaji

Pogledajte našu stranicu o popravcima klima uređaja

hitni popravci

Stanodavac mora odmah izvršiti hitne popravke. Na početku vašeg najma, stanodavac ili agent za izdavanje nekretnina vam mora dati telefonski broj na kojemu ga možete dobiti u slučaju da budu potrebni hitni popravci.

najbolji savjeti za hitne popravke

Čak i ako vi mislite da je hitno, zakon možda ne misli tako.
Ako se popravak koji trebate nalazi na hitnom popisu, odmah pozovite stanodavca ili agenta. Čak i ako je to nakon radnog vremena.
Obvezno zapišete datume, vrijeme i sve što ste učinili kada ste ih pokušali kontaktirati.
Napravite fotografije ili videozapis problema.
Ako ne reagiraju odmah, možete platiti da se popravci naprave. Ali samo ako je popravak koji trebate na hitnom popisu.
A stanodavac vam je dužan vratiti novac za popravak u roku od 14 dana za razumne troškove do $1800 , uključujući porez na dodanu vrijednost (GST) – ako mu pošaljete priznanicu i obavijest u pisanoj formi.
Ako ne želite platiti popravke ili oni koštaju više od $1800 , možete se obratiti VCAT-u – Građanskom i administrativnom tribunalu Viktorije.
A kada se radi o hitnom popravku, VCAT – Građanski i administrativni tribunal Viktorije će saslušati vaš slučaj u roku od 2 radna dana.
Nemojte prestati plaćati stanarinu! Nemojte koristiti svoj novac za stanarinu za plaćanje popravka.
Ako ne plaćate stanarinu, stanodavac će vam vjerojatno pokušati otkazati stan.
Nemojte sami raditi popravke. Može se desiti da ćete usprskos tomu platiti da se oni ponovno urade.
Ako se popravci ne naprave ili ako traju predugo, možda ćete moći dobiti naknadu od stanodavca.

Hitni popravci definirani su u Zakonu kao:

[list type=square_list]

 • popravak puknutih vodovodnih cijevi
 • blokiran WC ili WC koji ne radi
 • ozbiljno curenje krova
 • curenje plina
 • opasan električni kvar
 • poplava ili ozbiljna šteta od poplave
 • ozbiljna šteta od oluje ili požara
 • neispravnost ili kvar bilo kojih osnovnih usluga ili uređaja koje pruža stanodavac ili vlasnik za vodu, toplu vodu, kuhanje, grijanje ili pranje rublja
 • neispravnost ili kvar bilo kojeg uređaja ili postrojenja koje osigurava stanodavac ili vlasnik, a koji će dovesti do potrošnje velike količine vode
 • neispravnost ili kvar u dovodu plina, struje ili vode
 • ozbiljan kvar u liftu ili na stubištu
 • bilo koji kvar ili šteta usljed kojeg stambeni prostor nije bezbjedan ili siguran

[/list]

Ako vam je potreban hitan popravak, ne morate pismenim putem obavijestiti stanodavca, ali morate pokušati kontaktirati stanodavca ili agenta prije nego što napravite vlastiti aranžman za potrebne popravke. Vodite evidenciju o koracima koje ste poduzeli da bi stanodavac ili agent obavio popravke (npr. popis telefonskih poziva, e-poruka, vrijeme i datum).

Ako ne možete doći do stanodavca ili agenta ili ako on ne reagira odmah, možete organizirati popravke do $1800 (uključujući GST). Troškovi moraju biti razumni, zato biste trebali nabaviti nekoliko predračuna. Da biste dobili novac natrag, pošaljite stanodavcu obavijest o popravku/popravcima u kojoj ćete opisati popravke koji su izvršeni i koliko su koštali i priložite kopiju priznanice o popravku ili račun. Stanodavac vam mora vratiti novac u roku od 14 dana od primitka obavijesi. Međutim, imajte na umu da ako dogovorite hitne popravke, a njihova je cijena veća od $1800 (uključujući GST), stanodavac vam nije dužan vratiti više od $1800. Ako vam stanodavac ne nadoknadi novac u roku od 14 dana, možete se obratiti VCAT-u – Građanskom i administrativnom tribunalu Viktorije za izdavanje naloga za isplatu.

Ako ne možete priuštiti plaćanje hitnog popravka, te ako popravak košta više od $1800 ili stanodavac jednostavno neće da izvrši popravke, možete se obratiti Građanskom i administrativnom tribunalu Viktorije (Victorian Civil and Administrative Tribunal) za izdavanje naloga da stanodavac mora izvršiti popravke. Tribunal mora saslušati zahtjeve za hitne popravke u roku od 2 radna dana.

Nemojte da ne platite  stanarinu  stanodavcu i nemojte upotrijebiti svoj novac za stanarinu za popravke. Ako s plaćanjem stanarine zaostanete 14 dana, stanodavac vam može uručiti 14-dnevnu obavijest o otkazu najma (Notice to Vacate).

popravci koji nisu hitni (opće prirode)

Ako se popravak ne uklapa u jednu od “hitnih” kategorija, ne biste ga vi trebali ugovarati, osim ako se stanodavac nije napismeno složio da će platiti popravke. Postoje 3 koraka u postupku popravaka koji nisu hitni:

1. obavještavanje stanodavca

Pošaljite popis svih popravaka opće prirode koji su potrebni na obrascu za obavještavanje stanodavca (Notice to Landlord form). Ta obavijest obavještava stanodavca da sve stavke koje ste naveli moraju biti popravljene u roku od 14 dana.

Pobrinite se da obrazac bude adresiran na stanodavca, a ne na agenta za izdavanje nekretnina, iako se obrazac može poslati stanodavcu i preko agenta. (Ako ste stanar u državnom stanu, vaš stanodavac je Ravnatelj Ustanove za stambena pitanja – Director of Housing).
Dajte kopiju stanodavcu ili agentu i zadržite jednu kopiju za sebe.
Obavijest  možete poslati redovitom poštom ili e-poštom (ako se stanodavac ili agent složio s tim da mu obavijesti šaljete elektronskom poštom), no preporučamo vam da obavijest pošaljete preporučeno ili ju uručite osobno, kako biste mogli dokazati da su je primili. Zadržite potvrdu o slanju. Ako šaljete obavijest  putem e-pošte, trebali biste se uvjeriti da je ona zaista i otišla na adresu e-pošte koju vam je dao stanodavac ili agent i, ako je moguće, trebate tražiti da vam se pošalje potvrda o tome da je pismo pročitano.

Ako planirate tražiti naknadu štete od stanodavca, trebali biste istodobno poslati i obavijest o kršenju dužnosti (Breach of Duty Notice).

2. zahtjev upućen uredu za pitanja potrošača (Consumer Affairs)

Ako stanodavac nije izvršio popravke u roku od 14 dana od primitka obavijesti ili standardi izvršenih popravaka nisu zadovoljavajući, trebate pisati uredu za pitanja potrošača Viktorija (Consumer Affairs Victoria) i zatražiti inspekciju koristeći obrazac ‘Zahtjev za  popravke, inspekciju ili procjenu stanarine’ (Request for repairs, Inspection or Rent Assessment form) (internetske stranice ureda za pitanja potrošača Viktorija ).

Inspektor će vas kontaktirati kako bi dogovorio vrijeme za inspekciju nekretnine. Nakon inspekcije, inspektor može kontaktirati stanodavca ili agenta i pokušati pregovarati s njime kako bi se izvršili popravci. Inspektor mora također napisati izvješće koje opisuje popravke koji su potrebni i dati vam kopiju.

3. molba za tribunal

Nakon što dobijete kopiju izvještaja inspektora, možete se obratiti Građanskom i administrativnom tribunalu Viktorije (Victorian Civil and Administrative Tribunal) i tražiti saslušanje. Tribunalu se morate obratiti u roku od 60 dana od primitka izvješća, ali ako ne dobijete kopiju u roku od 90 dana, možete se obratiti Tribunalu i bez izvješća. Priložite kopiju izvješća inspektora molbi koju podnosite tribunalu. Tribunal može izdati nalog da stanodavac izvrši popravke.

poseban račun za stanarinu

Ako stanodavac ne izvrši popravke, možete zatražiti od Tribunala da vašu stanarinu uplaćuje na poseban račun za stanarinu (Rent Special Account) dok se popravci ne završe. Ovo se odnosi i na hitne popravke i na one koji nisu hitni. Obično će tribunal izdati nalog za uplaćivanje stanarine na Poseban račun za stanarinu (Rent Special Account) samo kada stanodavac ne postupi po nalogu tribunala za vršenje popravaka.

naknada štete

Možda imate pravo na naknadu štete ako trpite neugodnosti  i/ili dođe do gubitka ili oštećenja vaših stvari, jer  je stanodavac propustio da:

[list type=square_list]

 • odmah izvrši hitne popravke
 • izvrši opće popravke u roku od 14 dana
 • održava prostorije u u ispravnom stanju

[/list]

šteta koju su napravili stanari

Ako su popravci potrebni, jer ste vi ili netko koga ste pozvali u vaš dom prouzročili štetu, možda ćete morati platiti popravke i možda ćete ih sami morati organizirati. Stanodavac ili agent vam može uručiti obavijest o kršenju dužnosti (Breach of Duty) ili “obavijest o popravku” (repair notice) kojom od vas traži da uklonite štetu u roku od 14 dana. Ako to ne učinite, stanodavac ili agent može ugovoriti da se popravci izvrše i poslati vam obavijest u kojoj je navedeno koliko su popravci koštali, a vi ćete morati platiti razumne troškove popravaka.

Ako ne platite, stanodavac može podnijeti zahtjev tribunalu za izdavanje naloga da to učinite. Na stanodavcu je da dokaže da ste odgovorni za saniranje štete, a i vi ćete dobiti priliku da iznesete svoju stranu priče. Čak i ako prihvatite odgovornost, imate pravo osporiti traženi iznos kao nerazuman s obzirom da vremenom dolazi do određenog trošenja, habanja i amortizacije.

Ako dobijete obavijest za vršenje popravaka, obratite se nama

Ove informacije samo su vodič i ne bi se trebale koristiti kao zamjena za stručni pravni savjet.

Objavljeno: Svibanj 2017.

Repairs | Croatian | May 2017


Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept