Hrvatski (Croatian)

o nama

Tenants Victoria (Stanari Victoria) je besplatna i povjerljiva usluga za osobe koje iznajmljuju stambeni prostor u Viktoriji. Mi pružamo informacije i savjete na mnogim jezicima kako bi pomogli stanarima da si oni sami pomognu.

Organizacija Tenants Victoria (Stanari Victoria) može:

  • vam pomoći da ispunite obrasce ili ugovore koji se odnose na vaš stambeni odnos
  • vas savjetovati o specifičnim problemima, npr. popravci, povećanja stanarine
  • pregovarati i zastupati vas u vaše ime u pregovorima s vašim stanodavcem ili agentom za nekretnine
  • pomoći ili zastupati vas na VCAT – Victorian Civil and Administrative Tribunal (Građanski i administrativni tribunal Viktorije)
  • razgovarati sa vašom grupom u zajednici o stanarskim pravima


pravni savjeti stanara telefonom: (03) 9416 2577

  • Ako iznajmljujete svoj dom od agenta za nekretnine ili privatnog iznajmljivača
  • Ponedjeljak do petak od 10,00 do 14,00 sati

stanari socijalnih stanova: 1800 068 860

  • Ako iznajmljujete svoj dom od vlade ili neprofitne agencije zajednice
  • Od ponedjeljka do petka od 9.00 do 16.00

Ako želite govoriti svoj vlastiti jezik, molimo vas da nam kažete svoje ime, svoj jezik i svoj telefonski broj. Nazvat ćemo vas opet s prevoditeljem.

 

Informacije o COVID-19

Informacije o koronavirusu (COVID-19) potražite u:

 

zakonska prava za stanare (legal rights for tenants)

imajte na umu da stranice o zakonskim pravima nisu dostupne na svim jezicima

Popravci klima uređaja

Air conditioner repairs

Podnošenje molbe za najam stambenog prostora na privatnom tržištu

Predavanje molbe za privatni smještaj (PDF)
Applying for a private rental property

Prijenos najma i pod-najam

Prijenos najma i pod-najam (PDF)
Assignment & sub-letting

plaćanje kaucije/pologa i povrati

Vodič kroz postupak povrata stambenog pologa (PDF)
Bond payments and refunds

prekid zakupa/najma

Breaking a lease

naknada štete za stanare

Compensation for tenants

Pritužbe na stanodavce ili agente za promet nekretninama

Pritužbe na stanodavce ili agente za promet nekretninama (PDF)
Complaints about landlords and real estate agents

Obrana od potraživanja odštete

Obrana od potraživanja odštete (PDF)
Defending a compensation claim

Kraj najma stambenog prostora

Kraj najma stambenog prostora (PDF)
Ending a tenancy

Prinudno iseljenje iz stambenog prostora

Prinudno iseljenje iz stambenog prostora (PDF)
Eviction

Troškovi i pristojbe za ročište VCAT-a

Fees and Costs for VCAT hearing

Dostavljanje obavijesti o kršenju utvrđenih obveza (Breach of Duty Notice) vašem stanodavcu

Dostavljanje obavijesti o kršenju utvrđenih obveza (Breach of Duty Notice) vašem stanodavcu (PDF)
Giving your landlord a Breach of Duty notice

Ostavljene stvari

Ostavljene stvari (PDF)
Goods left behind

Saopćenja o iseljenju

Notice to Vacate

Kućni ljubimci

Kućni ljubimci (PDF)
Pets and your tenancy

Privatnost i ulazak

Privacy and entry

Kašnjenje s plaćanjem stanarine

Kako izbjeći evikciju zbog zaostataka u plaćanju stanarine (PDF)
Rent arrears

Povećanje stanarine

Povećanje stanarine (PDF)
Rent increases

Popravci za iznajmljene kuće

Vaš vodič kroz popravke (PDF)
Repairs to rented homes

Zajednička stanarska domaćinstva

Zajednička stanarska domaćinstva (PDF)
Shared households

Početak stambenog najma

Starting a tenancy

Stanarske banke podataka

Stanarske baze podataka ili «crne liste» (PDF)
Tenant databases or “blacklists”

Stanarska prava

Stanarska prava (PDF)
Tenants rights handbook (summary)

Vaša prava u trenutku kada najmodavac/stanodavac prodaje vašu unajmljenu kuću

Stanodavac prodaje stambeni prostor (PDF)
The landlord is selling

Viktorijski civilni i administrativni tribunal

The Victorian Civil and Administrative Tribunal

Cijena komunalnih usluga

Cijena komunalnih usluga (PDF)
Utility charges

Kada dobijete obavijest o kršenju stanarskih obveza

Kada dobijete obavijest o kršenju stanarskih obveza (PDF)
When you get a Breach of Duty notice

Kada se želite iseliti

Kada se želite iseliti (PDF)
When you want to leave

Koje su moje mogućnosti smještaja?

Koje su moje mogućnosti smještaja? (PDF)
1. What are my housing options?: Student housing

Koji smještaj bi mi najbolje odgovarao?

Koji smještaj bi mi najbolje odgovarao? (PDF)
2. Which housing option is right for me?: Student housing

Kako pronaći stambeni smještaj i predati molbu?

Kako pronaći stambeni smještaj i predati molbu? (PDF)
3. How do I find and apply for housing?: Student housing

Lista provjere stambenog prostora (PDF)

4. Property inspection checklist: Student housing (PDF)

Što znače skraćenice u oglasima za najam stambenog prostora?

Što znače skraćenice u oglasima za najam stambenog prostora? (PDF)
5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing

Što trebam znati prije no što se uselim? (privatni najam i zajednička domaćinstva)

Što trebam znati prije no što se uselim? (privatni najam i zajednička domaćinstva) (PDF)
6. What do I need to know before moving in? (private rental & share houses): Student housing

Što trebam znati prije no što se uselim? (objekti sa zajedničkim sobama)

Što trebam znati prije no što se uselim?(objekti sa zajedničkim sobama) (PDF)
7. What do I need to know before moving in? (rooming houses): Student housing

Što trebam znati prije no što se iselim?

Što trebam znati prije no što se iselim? (PDF)
8. What do I need to know before moving out?: Student housing

Ulaganje žalbe u svezi društvenog stambenog smještaja

Public housing: appealing a public housing decision

Izbjegavanje plaćanja troškova održavanja

Public housing: avoiding maintenance charges

Suživot među sustanarima

Suživot među sustanarima (PDF)
Keeping the mates in housemates

Stanarine u društvenom stambenom sektoru

Public housing: rents

Popravci

Public housing: repairs

Vodič kroz “pravo ulaska” (PDF)

Step-by-step guide to rights of entry (PDF)

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept