Ove informacije samo su vodič i ne bi se trebale koristiti kao zamjena za stručni pravni savjet.

plaćanje kaucije/pologa i povrati

Kaucija/polog je određeni iznos novca koji se obično isplaćuje najmodavcu/stanodavcu ili njegovom agentu/posredniku za nekretnine na početku vašeg najma/stambenog odnosa. Drži ga  Uprava za kauciju (Residential Tenancies Bond Authority), što znači da je to i dalje vaš novac, taj novac ne pripada stanodavcu ili agentu.

Na kraju vašeg najma, stanodavac može pokušati zadržati jedan dio ili puni iznos vaše kaucije za naknadu eventualne štete na nekretnini, za čišćenje ili za neplaćene stanarine.

savjeti za povrat kaucije

Fotografije: Slikajte vaš unajmljeni stan kad se uselite i kad se iselite ako želite izbjeći prijepor kad vam stanodavac bude trebao vratiti kauciju.

Izvješće o stanju: Pažljivo popunite izvješće o stanju stana na početku i na kraju vašeg najma, jer ćete tako dobiti natrag cjelokupani iznos kaucije, od kojeg bi stanodavac u suprotnom slučaju mogao zadržati jedan dio ili cjelokupni iznos.

Habanje: Stanari nisu odgovorni za uobičajeno habanje i trošenje stvari u stanu. Ne biste trebali platiti štetu koju uzrokuje uobičajena uporaba stana, kao na primjer to što su zavjese izblijedjele od sunca ili što su se tepisi ugazili od hodanja po njima.

Puna cijena ili jedan dio za zamjenu oštećenih stvari u stanu? Stanari nisu uvijek obvezni platiti sve troškove zamjene starih, oštećenih stvari novima, čak i ako su uzrokovali određenu štetu. Na primjer, trebat ćete platiti troškove uklanjanja mrlja sa tepiha koje ste ostavili, ali ne to ne znači da morate platiti novi tepih.

Dokaz: Općenito, vaš stanodavac mora dokazati zašto vam ne želi vratiti kauciju. Vaša pozicija će biti jača ako budete imali vlastite dokaze koji će  pokazati zašto niste odgovorni za štetu.
Priznanje:  The Checkout and Redfern Legal Center, Zastupnik stanara Tom McDonald (Objavljeno 5. lipnja 2014.)

plaćanje kaucije

Kada plaćate kauciju, vi i stanodavac ili agent morate potpisati ispunjeni Obrazac za polaganje kaucije (Bond Lodgement form) koji ćete dobiti od Uprave za kauciju (Residential Tenancies Bond Authority – RTBA).

Ako Ravnatelj Ustanove za stambena pitanja (Director of Housing – DoH) plaća vašu kauciju po Planu kredita za plaćanje kaucije (Bond Loan Scheme), trebat ćete potpisati popunjeni Obrazac za polaganje kaucije (Bond Lodgement form) Ravnatelja ustanove za stambena pitanja (DoH). Ako DoH plaća dio vaše kaucije, morate koristiti Obrazac za polaganje kaucije (Bond Lodgement form) Ravnatelja ustanove za stambena pitanja (DoH) za iznos koji on plaća, te Obrazac za polaganje kaucije (Bond Lodgement form) Ustanove za kauciju (Bond Authority), za preostali dio kaucije.

Stanodavac ili agent vam moraju dati kopiju obrasca/obrazaca, koju/koje trebate čuvati kao dokaz o plaćanju kaucije.

Ako plaćate kauciju, stanodavac ili agent vam mora dati 2 primjerka izvješća o stanju u kojem se stan nalazi (Condition Report) i stanodavac ih mora potpisati.

Stanodavac ili agent potom mora predati vaš novac za kauciju i Obrazac za polaganje kaucije (Bond Lodgement form) Upravi za kauciju (Bond Authority) u roku od 10 radnih dana od dana plaćanja. Trebali biste dobiti potvrdu od Uprave za kauciju (Bond Authority) da je stanodavac ili agent predao vašu kauciju. Ako ne primite priznanicu u roku od 15 radnih dana, trebate kontaktirati Upravu za kauciju (Bond Authority) na ☎ 1300 137 164 (po cijeni lokalnog poziva).

Ako stanodavac ili agent ne preda  kauciju, on čini prekršaj. To možete prijaviti uredu za pitanja potrošača Viktorija (Consumer Affairs Victoria), a možete se obratiti i VCAT-u – Građanskom i administrativnom tribunalu Viktorije da izda nalog po kojem  vaš stanodavac mora predati vašu kauciju.

Općenito, najbolje je da ne plaćate kauciju dok ne potpišete ugovor o najmu. Uvijek tražite dokaz plaćanja kada plaćate kauciju, osobito ako plaćate gotovinom.

prijenos kaucije

Ako se selite iz stana i ako su se stanodavac i drugi stanari složili da netko drugi preuzme vaš najam, morate obavijestiti Upravu za kauciju (Bond Authority) u roku od 5 dana da je vaš interes u kauciji prebačen na novog stanara. To možete učiniti popunjavanjem obrasca za prijenos stanara (Tenant Transfer form) (koji morate potpisati vi, drugi stanari (ako ih ima), novi stanar i stanodavac ili agent) i poslati ga Upravi za kauciju (Bond Authority). Uprava za kauciju (Bond Authority) ne oslobađa novac od kaucije prije isteka najma, tako da ćete kauciju morati naplatiti od novog stanara. Novac za kauciju biste trebali dobiti od novog stanara prije nego što potpišete obrazac za prijenos stanara (Tenant Transfer form).

kada najam istekne

Ako kauciju ne prenesete na nekog drugog,  Uprava za kauciju (Bond Authority) ju čuva do isteka najma, kada se može dogoditi nekoliko stvari: [list type=square_list]

  • stanodavac ne potražuje ništa od vaše kaucije
  • dogovarate se s vašim stanodavcem o iznosu koji ćete mu platiti od vaše kaucije
  • ne možete postići sporazum sa svojim stanodavcem i on vas tuži Građanskom i administrativnom tribunalu Viktorije (Victorian Civil and Administrative Tribunal) i traži izdavanje naloga da mu se isplati jedan dio vaše kaucije ili njezin cjelokupni iznos
  • vi podnosite molbu tribunalu za povrat vaše kaucije

[/list]

vaš stanodavac ništa ne potražuje

Ako vaš stanodavac nema namjeru potraživati vašu kauciju,  vi i stanodavac trebate podnijeti molbu za povrat kaucije. Vi, ostali stanari (ako postoje) i stanodavac ili agent morate potpisati Obrazac za potraživanje kaucije (Bond Claim form), a na obrascu morate navesti podatke bankovnog računa na koji želite da se novac uplati. Kada se obrazac preda Upravi za kauciju (Bond Authority), vaša kaucija bi se trebala uplatiti na nominirani bankovni račun sljedećeg radnog dana.

Ako vam stanodavac da na potpisivanje nepotpun Obrazac za potraživanje kaucije (bond claim form), on time čini krivično djelo. Ako vam se kaucija vraća u cijelosti, provjerite je li cjelokupni iznos kaucije zabilježen u odjeljku “iznos koji je stanar platio” (Tenant payment details). Obvezno zadržite kopiju.

Ako je vašu kauciju platio Ravnatelj Ustanove za stambena pitanja (Director of Housing) po Planu kredita za plaćanje kaucije (Bond Loan Scheme) i stanodavac nema potraživanja, vi i vaš stanodavac ili agent ćete morati popuniti Obrazac za potraživanje kaucije (Bond Claim form) i kaucija će biti vraćena izravno Uredu za stambena pitanja (Office of Housing).

slažete se s vašim stanodavcem

Ako se slažete da stanodavac ima pravo na jedan dio ili cijeli iznos kaucije, možete se složiti da taj iznos bude isplaćen njemu. Vi, ostali stanari (ako ih ima) i stanodavac morate ispuniti Obrazac za potraživanje kaucije (Bond Claim form), navodeći koliki iznos od kaucije se treba platiti stanodavcu, a koliki vama.

Ako se kaucija treba podijeliti između vas i stanodavca, provjerite je li je u odjeljku za podatke plaćanja stanara (Tenant payment details) upisan točan iznos, a isto tako i u odjeljku za podatke plaćanja stanodavcu/agentu (Total amount payable to landlord/Agent), ako je to slučaj. Provjerite je li zbir tih iznosa ukupna svota kaucije.

Obrazac za potraživanje kaucije (Bond Claim form) trebate popuniti u posljednjem tjednu vašeg najma, a ne ranije. Ako je obrazac potpisan više od 7 dana prije isteka vašeg najma, Uprava za kauciju (Bond Authority) ga neće prihvatiti. Ako je vašu kauciju platio Ured za stambena pitanja (Office of Housing) po Planu kredita za plaćanje kaucije (Bond Loan Scheme), ne možete pristati da dio kaucije bude isplaćen stanodavcu. Stanodavac ili agent se mora obratiti Tribunalu za izdavanje naloga za dobivanje cijelog ili djelomičnog iznosa kaucije. Tribunal će obavijestiti Ured za stambena pitanja (Office of Housing) o svakoj odluci koju donese u svezi s kaucijom koja je plaćena po Planu kredita za plaćanje kaucije (Bond Loan Scheme).

vaš stanodavac podnosi molbu za zadržavanje kaucije

Kaucija se smatra vašim novcem. Ako stanodavac traži jedan dio ili cijeli iznos kaucije, a vi se s tim ne slažete, on se mora obratiti Građanskom i administrativnom tribunalu Viktorije (Victorian Civil and Administrative Tribunal). Stanodavac snosi odgovornost za dokazivanje Tribunalu da je njegovo potraživanje razumno i opravdano. Potraživanja stanodavca ili agenta trebaju biti dostavljena u roku od 10 radnih dana od isteka vašeg najma. Važno je da stanodavac ili agent ima vašu novu adresu za slanje pošte. Ako je nemaju, stanodavac i Tribunal mogu poslati obavijesti i dokumente na adresu na kojoj ste ranije živjeli. Ako stanodavac ili agent ima vašu novu adresu, trebalo bi da vam pošalje primjerak njegovog zahtjeva, a tribunal će vam poslati obavijest o saslušanju u kojoj je navedeno mjesto i vrijeme, kako biste došli braniti svoje stajalište protiv potraživanja stanodavca ili agenta. Na saslušanje morate otići, inače će stanodavac iznijeti dokaze koje nitko neće osporavati i vjerojatno će dobiti ono što traži, jer se nalog može izdati i u vašem odsustvu. Ako ne možete prisustvovati saslušanju u zakazano vrijeme, možda ćete moći promijeniti datum saslušanja ili nazočiti telefonskim putem ili  preko videokonferencije .

podnošenje molbe tribunalu za povrat kaucije

Podnošenje zahtjeva za povrat kaucije je besplatno i općenito se ne plaća pristojba za izlazak na tribunal. Ako ne možete postići dogovor s vašim stanodavcem ili stanodavac jednostavno odugovlači, možete se obratiti tribunalu bilo kada nakon iseljenja. Sve što trebate učiniti je da popunite opću molbu VCAT-a – Građanskog i administrativnog tribunala Viktorije kojom tražite povrat kaucije. Priložite  priznanicu za kauciju.

Stanari istodobno sa zahtjevom za povrat kaucije također mogu podnijeti i zahtjev za naknadu štete.

saslušanje na tribunalu

Bez obzira jeste li molbu tribunalu uložili vi ili stanodavac, na saslušanje trebate ponijeti sljedeće informacije: [list type=square_list]

  • datum početka najma i vrstu najma (fiksni ili periodični, tj. od mjeseca do mjeseca)
  • iznos plaćene kaucije
  • vremensko razdoblje za otkazivanje najma koje ste vi dali stanodavcu ili koje je stanodavac dao vama
  • dokaz o stanju nekretnine na početku najma (npr. izvješće o stanju nekretnine (Condition Report) ako ga imate, fotografije, priznanice za čišćenje, svjedoci)
  • dokaz o stanju nekretnine na kraju najma (npr. fotografije, priznanice za čišćenje, svjedoci)

[/list]

Ako stanodavac potražuje vašu kauciju, treba vam dati jedan primjerak svoje molbe i dokaze koje želi koristiti. To vam mora dati prije saslušanja. Te dokumente trebate ponijeti sa sobom na saslušanje.

Ako vam je kaucija plaćena po Planu kredita za plaćanje kaucije (Bond Loan Scheme) i stanodavac uspije naplatiti svoje potraživanje od vaše kaucije, vi ćete usprkos tomu morati vratiti posuđenu kauciju Ravnatelju Ustanove za stambena pitanja (Director of Housing). Dug koji nije vraćen Ravnatelju Ustanove za stambena pitanja (Director of Housing) može utjecati na sve buduće molbe koje budete podnosili za državni smještaj ili kauciju.

Nakon što tribunal donese odluku, dobit ćete kopiju rješenja koja se zove Nalog. Potom možete popuniti Obrazac za potraživanje kaucije (Bond Claim form) bez  potpisa stanodavca ili agenata. Priložite kopiju sudskog naloga Obrascu za potraživanje kaucije (bond claim form) i predajte ih Upravi za kauciju (Bond Authority). Novac će biti isplaćen sukladno sudskom nalogu. Ako se na priznanici za kauciju nalazi više stanara (npr. u zajedničkom kućanstvu), vi i drugi stanari ćete se morati dogovoriti o tomu koliko će se kome isplatiti.

Ove informacije samo su vodič i ne bi se trebale koristiti kao zamjena za stručni pravni savjet.

Objavljeno: Svibanj 2017.

Bond payments and refunds | Croatian | May 2017


Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept