این اطلاعات تنها جنبه رهنمود دارد و نباید از آن به عنوان جایگزینی برای صلاحدید حقوقی حرفه ای استفاده شود.

گنجینه اطلاعاتی مستأجرین (databases) یا “لیست سیاه”

هنگامی که برای اجاره یک خانه درخواست می کنید، بعضی از اوقات مالک و بنگاه معاملات ملکی از گنجینه اطلاعاتی مستأجرین استفاده می کنند تا بررسی نمایند آیا مالکین یا بنگاههای معاملات ملکی قبلی شما را در “لیست سیاه” قرار داده اند.

این صفحه

گنجینه های اطلاعاتی مستأجرین کدامند؟

چرا مستأجرین را در لیست قرار می دهند؟

آنچه که مالک باید به شما بگوید

این لیست ها چقدر دوام دارند؟

جلوگیری از لیست

بررسی اینکه آیا شما در لیست هستید

تغییر دادن و یا حذف لیست

گنجینه های اطلاعاتی مستأجرین کدامند؟

گنجینه های اطلاعاتی مستأجرین توسط شرکت های خصوصی اداره می شوند که راجع به مستأجرین اطلاعات گردآوری می کنند و آن را به ازاء شهریه ای در اختیار مالکین، بنگاه های معاملات ملکی و مستأجرین قرار می دهند. برخی از شرکت های دارای گنجینه های اطلاعاتی.

چرا مستأجرین را در لیست قرار می دهند؟

شما در صورتی ممکن است در لیست یک گنجینه اطلاعاتی مستأجرین قرار بگیرید که:

 • بیش از مبلغ پوشش ودیعه (bond) به مالک بدهی داشته باشید، یا

 • دیوان (VCAT) به مالک یک حکم تصرف (Possession Order) خانه بدهد.

چون شما:

 • بر خلاف اجاره نامه تان عمل کرده باشید؛ یا

 • با کینه توزی به خانه خسارت وارد آورده باشید؛ یا

 • خانه را به منظوری غیر قانونی مورد استفاده قرار داده باشید؛ یا

 • بدون اجازه مالک خانه را به مستأجر دیگری اجاره داده باشید؛ یا

 • باعث ایجاد خطر برای همسایگان یا شخص دیگری در خانه های با اتاق های اجاره ای یا کاروان پارک شده باشید؛ یا

 • در پرداخت اجاره بهای خود بیش از 14 روز (وقتی که مستأجر باشید) یا بیش از 7 روز (اگر در خانه ای با اتاق های اجاره ای یا در کاروان پارک سکونت داشته باشید) تأخیر داشته باشید ؛ یا

 • بر خلاف یک حکم دیوان مبنی بر مراعات قانون عمل کرده باشید.

اگر نام شما بر روی اجاره نامه نباشد، نباید نام شما را در لیست گنجینه اطلاعاتی مستأجرین قرار بدهند.

اگر اجاره نامه منقضی نشده باشد، نباید نام شما را در لیست گنجینه اطلاعاتی مستأجرین قرار بدهند.

مگر در مواردی که مالک و یا بنگاهی اقدامات زیر را به عمل آورد، نباید نام شما را در لیست گنجینه اطلاعاتی مستأجرین قرار بدهند:

 1. به شما یک نسخه از اطلاعاتی که قرار است فهرست شود را داده باشند (یا اقدام معقول دیگری را برای دادن چنین اطلاعاتی به شما انجام داده باشند)؛ و

 2. به شما دست کم 14 روز وقت پاسخ داده باشند؛ و

 3. هر گونه ایرادات و تغییراتی از جانب شما را مورد رسیدگی قرار داده باشند.

 اگر شما را در لیستی گذاشته اند که شرایط قانونی فوق را دارا نباشد، می توانید گام هایی را برای تغییر و یا حذف لیست بردارید.

آنچه که مالک باید به شما بگوید

… وقتی که برای کرایه خانه درخواست می دهید

اگر مالک یا بنگاهی معمولاً از گنجینه های اطلاعاتی مستأجرین استفاده می نماید تا درخواست های اجاره را ارزیابی نماید، باید در موقع درخواست کتباً به شما اطلاع زیر را بدهد:

 • نام گنجینه اطلاعاتی

 • اینکه از این گنجینه برای بررسی سوابق استیجاری یک درخواست کننده استفاده می شود

 • مشخصات تماس با شرکت صاحب گنجینه اطلاعاتی

… اگر راجع به شما در لیست اطلاعاتی پیدا کردند

اگر مالک یا بنگاهی شما را در لیستی از گنجینه اطلاعاتی مستأجرین دید، باید ظرف مدت 7 روز به شما اطلاعاتی کتبی به شرح زیر بدهد:

 • نام گنجینه اطلاعاتی

 • اینکه این گنجینه اطلاعات خصوصی شما را دارد

 • نام هرشخصی که اطلاعات وی لیست شده (در صورت در دسترس بودن)

 • اینکه چطور می توان این لیست را تغییر داد یا حذف نمود

… اگر خواستند نام شما را در لیست سیاه قرار بدهند

اگر مالک و یا بنگاهی بخواهد شما را در گنجینه اطلاعاتی مستأجرین قرار دهد، باید:

 1. یک نسخه از اطلاعاتی که قرار است در لیست باشد را به شما بدهد (یا اقدامات معقولی را برای دادن آن اطلاعات به شما انجام دهد)؛ و

 2. به شما 14 روز فرصت پاسخ بدهد؛ و

 3. هر نوع ایراد و یا تغییری را که دارید مورد رسیدگی قرار دهد.

این لیست ها چقدر دوام دارند؟

یک لیست حد اکثر برای مدت 3 سال می تواند در گنجینه اطلاعاتی مستأجرین باقی بماند، ولی بر طبق قانون در صورتی که این اطلاعات “منسوخ باشد” باید زودتر حذف شود.

جلوگیری از لیست

اگر مالک یا بنگاهی تهدید کردند که شما را می خواهند در “لیست سیاه” قرار دهند ولی دلیل آنان قانونی نبود، می توانید به دیوان دادخواست بدهید تا حکم منع مالک یا شرکت صاحب گنجینه اطلاعاتی برای قرار دادن شما در لیست را صادر نماید.

بررسی اینکه آیا شما در لیست هستید

چیزهایی که باید بدانید:

 • بیشتر مستاجرین در لیست نیامده اند
  درصورتی که دلیلی مانند اینکه صاحب خانه ی شما تهدیدتان کرده شما را در لیست قرار میدهد, ندارید لزومی به چک کرد گنجینه ی اطلاعات مستاجرین وجود ندارد. به یاد داشته باشید تنها دو دلیل برای آوردن نام شما در این لیست وجود دارد: چرا سمتاجرین در این لیست می ایند؟

 • صاحب خانه باید شما را مطلع سازد که نام شما در این لیست آمده.
  شما حق دارید بدانید که آیا نام شما در گنجینه ی اطلاعات مستاجرین امده وصاحب خانه موظف است که مشا را مطلع سازد. درصورتی که درخواست شما برای یک ملک اجاره ای رد شده است و دلیل آن به شما گفته نشده است, میتوانید یک درخواست کتبی به صاحب خانه یا مامور بنگاه املاک ارسال کنید و بپرسید چه گنجینه ی اطلاعات مستاجرینی را چک کرده اند و یا هیچ لیستی که اطلاعات شما در آن بوده پیدا کرده اند یا خیر. آنها در صورتی که لیستی مربوط به شماست پیدا کرده باشند می بایست به شما بگویند. درصورتی که صاحب خانه بخواهد نام شما را در لیست سیاه بیاورد می بایست یک رونوشت از اطلاعاتی که قرار است در لیست قرار بگیرند به شما ارائه دهند.لینک آنچه مالکان باید به شا بگویند را مشاهده فرمائید

 • کمپانی های بسیاری برای گنجینه ی اطلاعات وجود دارد
  بیشتر از یک گنجینه ی اطلاعات وجود دارد. کمپانی های بسیاری برای گنجینه ی اطلاعات وجود دارد. اگر نمیدانید صاحب خانه شما از گنجینه ی اطلاعات چه کمپانی استفاده میکند, ممکن است وقت و سرمایه خود را با چک کردن کمپانی اشتباهی هدر دهید.

 • ممکن است مجبور به پرداخت هزینه باشید.
  بیشتر کمپانی های گنجینه ی اطلاعات از شما هزینه ای میگیرند تا بررسی کنند که شما در لیست آمده اید یا خیر. براساس قانون صاحب خانه ها و کمپانی های گنجینه ی اطلاعات میتوانند در قبال دادن اطلاعات از شما هزینه ای را دریافت کنند. اما در صورتی که به شما اطلاعاتی ندهند نمیتوانند به دلیل درخواست شما هزینه ای را از شما طلب کنند. بر طبق قانون این هزینه نباید بیش از اندازه و زیاد باشد. برخی از کمپانی ها اطلاعات را رایگان در اختیار شما قرار میدهند اما در عوض قبل از دادن اطلاعات از شما ازاطلاعات شخصی فراوانی را میگیرند.

 • کمپانی های گنجینه ی اطلاعات به جزنیات زیادی از طلاعات شخصی شما نیاز دارند
  بیشتر کمپانی ها بیشتر از اطلاعاتی که در اختیار شما قرار میدهند از شما دریافت میکنند. آنها اطلاعت شخصی شما مانند تاریخ تولد, گواهی نامه رانندگی, شماره پاسپورت یا مراقبت های پزشکی, تاریخچه اجاره و اطلاعات کارت اعتباری را از شما میخواهند.

لطفاً آگاه باشید که برخی از این شرکت ها شرخر هم هستند (دیون را مطالبه می کنند). ممکن است از شما بخواهند آدرس خود را بدهید تا گزارش گنجینه اطلاعاتی مستأجرین را برای شما بفرستند. آنها ممکن است از این اطلاعات استفاده کرده و محل شما را برای گرفتن بدهی پیدا نمایند.

نحوه چک کردن

 1. آنچه را باید بدانید بخوانید

 2. یک درخواست کتبی برای صاحب خانه ارسال کنید و بپرسید از چه گنجینه اطلاعاتی استفاده کرده و ایا هیچ لیستی در مورد شما بوده. شما میتوانید این درخواست را به صاحب خانه و یا مامور بنگاه املاک و یا هر دو که درخواست اجاره شما را رد کرده اند و گمان میکنید شما را در لیست اورده اند ارسال کنید.

 3. درصورتی که هیچ شانسی برای گرفتن اطلاعات از صاحب خانه و یا مامور بنگاه املاک ندارید و گمان میکنید شما را در لیست وارد کرده اند,میتوانید یک درخواست کتبی به کمپانی گنجینه ی اطلاعات ارسال کنید تا بررسی کنند ایا شما در لیست امده اید یا خیر. قبل از اینکار بهتر است بدانید صاحب خانه و یا مامور بنگاه املاک از چه کمپانی گنجینه ی اطلاعات استفاده میکند.

 4. صاحب خانه یا کمپانی گنجینه ی اطلاعات میبایست در مدت 14 روز پس از دریافت درخواست کتبی شما یک رونوشت از اطلاعاتی که در مورد شما یافته اند ارسال کنند. صاحب خانه و یا مامور بنگاه املاک که درخواست اجاره شما را رد کرده اند می بایست به شما به صورت کتبی اعلام کنند که ایا هیچ لیستی همراه با اطلاعات شما پیدا کرده اند یا خیر. به اینک انچه صاحب خانه باید به شما بگوید مراجعه فرمایئد.

برخی کمپانی های گنجینه اطلاعات

ما به شما پیشنهاد میکنیم به طور مستیقیم با کمپانی های گنجینه اطلاعات تماس نگیرید مگر اینکه آخرین منبع شما باشند

ntd: National Tenancy Database

National Tenancy Database (ntd) بخشی از Veda Advantage است
1300 563 826

TICA: tica.com.au و tenantblacklist.com.au

Tenant Information Centre of Australia (TICA)

TICA دارای شماره تلفن 1900 برای پرسش مستأجرین است که دقیقه ای 5.45 دلار هزینه دارد (اگر با تلفن همراه و تلفن عمومی باشد گرانتر هم تمام می شود): Contact TICA

TRA: tradingreference.com

Tenant Reference Australia/Trading Reference Australia (TRA)
info@tradingreference.com
02 9363 9244
Contact TRA

Veda: veda.com.au و www.tenancycheck.com.au/home

Veda Advantage Ltd.
Veda دارای یک فرم اینترنتی (آنلاین) برای پرسش مستأجرین در تارنمای TenancyCheck آنها است:
Contact Veda

DataKatch: datakatch.com.au

DataKatch Pty Ltd
03 9013 0133
Contact DataKatch

تغییر دادن و یا حذف لیست

 اگر لیستی بیش از 3 سال داشته یا “منسوخ” باشد (بر طبق قانون) باید حذف شود. یک لیست ناقص، مبهم یا “نادرست” باید (بر طبق قانون) تغییر یافته و یا حذف شود. در قوانین استیجاری “منسوخ” یا “نادرست” معنی خاص خود را دارد (که در زیر شرح داده شده اند).

اگر به علت داشتن بدهی بیش از مبلغ ودیعه به مالک شما را در لیست گذاشته اند و بعد:

 • شما در ظرف مدت 3 ماه از موعد آن این پول را داده اید، این لیست باید “منسوخ” و حذف شود.

 • شما پول را ظرف مدت 3 ماه یا بیشتر پس از موعد پرداخت می کنید، این لیست “نادرست” شده و باید تغییر یابد، ولی لزومی ندارد که بطور کامل حذف شود.

 • شما بخشی از پول را داده اید، این لیست ناقص یا گمراه کننده خواهد بود اگر اعلام کند که بدهی شما بیش از این است.

اگر شما لیست شده اید چون VCAT (دیوان) به مالک حکم تصرف داده و بعد:

 • VCAT (دیوان) این حکم را در جلسه تجدید نظر لغو می کند، لیست “منسوخ” می شود و باید حذف شود.

گام هایی برای تغییر یا حذف یک لیست

اگر اطلاعات راجع به شما منسوخ، نادرست، ناقص یا گمراه کننده باشد:

 1. باید به مالک یا بنگاه معاملات ملکی نامه نوشته از آنها بخواهید که لیست را تصحیح کرده و یا حذف نمایند

 2. مالک یا بنگاه باید ظرف مدت 7 روز از دریافت اخطار نامه شما به شرکت صاحب لیست نامه نوشته از آنها بخواهند که لیست را تصحیح کرده و یا اطلاعات شما را از لیست حذف نمایند.

 3. شرکت صاحب گنجینه اطلاعاتی باید ظرف مدت 14 روز از دریافت اعلام کتبی این تغییرات را انجام دهد.

اگر این لیست تغییر نیافت چه باید کرد

طبق Residential Tenancies Act 1997 (قانون استیجاری مسکونی مصوب 1997) اگر مالک یا شرکت صاحب گنجینه اطلاعاتی بر خلاف قانون کسی را در لیست قرار دهد مرتکب جرم شده است.

اگر اطلاعات شما را در لیست بطور غیر قانونی گذاشته اند و مالک و شرکت صاحب گنجینه اطلاعاتی از تصحیح کردن یا حذف اطلاعات شما در لیست سرپیچی می کند، می توانید:

[box type=warning]

 این اطلاعات تنها جنبه رهنمود دارد و نباید از آن به عنوان جایگزینی برای صلاحدید حقوقی حرفه ای استفاده شود.

[/box]

صفحات مربوطه

شکایت از صاحبان ملک و بنگاههای معاملات ملکی

برگۀ اطلاع رسانی پیرامون دیوان اداری و مدنی ویکتوریا

آیا به کمک بیشتری نیاز دارید؟

اگر به آگاهی یا کمک بیشتری نیاز دارید، لطفا با ما تماس بگیرید


Tenant databases or “blacklists” | Persian | September 2015

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept