این اطلاعات تنها جنبه رهنمود دارد و نباید از آن به عنوان جایگزینی برای صلاحدید حقوقی حرفه ای استفاده شود.

تعمیرات در خانه های دولتی

گاه به گاه خانه اجاره ای شما هم نیازمند تعمیرات می شود.

قانون مالک و مستأجر می خواهد که همه صاحبخانه ها در ویکتوریا ، از جمله Director of Housing* (مدیر مسکن)، خانه اجاره ای را از لحاظ تعمیرات در وضعیت خوبی نگهدارند.

اگر چیزی در خانه شما محتاج تعمیر بود، باید با مرکز تلفن Maintenance (تعمیرات)   13 11 72 هرچه زودتر که بتوانید تماس بگیرید.

شما می توانید با مرکز تلفن تعمیرات 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته تماس بگیرید (تنها وقتی در غیر ساعات اداری زنگ بزنید که تعمیر فوری باشد).

به آنان بگوئید که به چه زبانی صحبت می کنید و مرکز تلفن برای شما مترجم می گیرد.

وقتی که با مرکز تلفن تعمیرات صحبت می کنید، خیلی مهم است که بگوئید:

 • نام و شماره تلفنتان

 • نشانی تان، و

 • مشکل چیست (چه چیزی کار نمی کند و یا محتاج تعمیرات است)

مشکل را مفصلا شرح بدهید. درست راجع به مطلب صحبت کنید. برای مثال، اگر یک شیر آب خانه چکه می کند، به مأمور پشت تلفن بگوئید که آیا این شیر آب سرد است یا شیر آب گرم. به عنوان مثال دیگر، اگر اجاق شما خراب شده است به او بگوئید که بداند که آیا اجاق شما گازی یا برقی است؛ واگر برقی است کدام یک از شعله های اجاق خراب است.

همیشه از مرکز تلفن بخواهید که به شما یک شماره پیمانکاری (یا شماره پیگیری) Scheduled Contract Number (SC Order) بدهند. این شماره نشان دهنده سابقه تلفن شما می باشد.

چه نوع تعمیری؟

تعمیرات را می توان به انواع تعمیرات فوری، با اولویت و غیر فوری تقسیم بندی کرد.

تعمیرات فوری

این تعمیرات باید در ظرف مدت 24 ساعت انجام شود.

از جمله این قبیل تعمیرات عبارتند از:

 • ترکیدکی لوله یا وسایل مربوط به آب

 • توالتی که شکسته یا گرفته است

 • آبچک کردن جدی سقف

 • نشت گاز

 • عیب خطرناک برقی

 • آب گرفتگی و یاخسارت عمده ناشی از سیل (آب گرفتگی)

 • صدمه جدی ناشی از بادباران (طوفان سیل آسا) یا آتش سوزی

 • قطع یا نقص هریک از وسایل مربوط به خدمات ضروری آب، آب گرم، پخت و پز، بخاری، یا رختشوئی که توسط Director of Housing (مدیر مسکن) تأمین شده اند.

 • نقص جدی در آسانسور و یا پلکان

 • هر نوع عیب یا صدمه ای که باعث شود خانه نا امن یا خطرناک شود (از جمله نقص یا خسارت به smoke alarms هشداردهنده های دود)

تعمیرات با اولویت

این تعمیرات باید در ظرف مدت 7 روز تعمیر شوند.

تعمیرات دارای اولویت جدی هستند ولی خطر فوری برای سلامتی و ایمنی ندارند؛ برای مثال، آبچک کردن یک شیر آب.

اگر شیر آب چکه می کند و آبی که تلف می شود بسیار حجیم است ممکن است آن را تعمیر فوری تلقی کنند. وقتی که با مرکز تلفن تعمیرات صحبت می کنید، باید دقیق صحبت کرده و به آنها بگوئید که تلفات آب در چه حد است.

> برای اطلاع دادن به مرکز تلفن تعمیرات، یک راه خوب برای اندازه گیری میزان تلفات آب یک شیری که آبچک می کند این است که یک قابلمه زیر شیر بگذارید و ببینید در ظرف مدت معینی (مثلا 1 ساعت) چند بار باید آن را خالی کنید.

تعمیرات غیر فوری

این تعمیرات باید در ظرف مدت 14 روز انجام شود

این تعمیرات، تعمیرات غیر فوری و بدون اولویت هستند. مثال های آن عبارتند از: صدمه به کمد آشپزخانه، سوراخی در یک دیوار، یک سایبان شکسته یا یک رخت آویز خراب است.

درست کردن یک خرابی

وقتی که به مرکز تلفن تعمیرات زنگ زدید، آنها با یک تعمیر کار طرف قرارداد خودشان تماس می گیرند تا بیاید و مشکل را رفع کند.

اگر این تعمیر فوری باشد، پیمانکار آنها باید ظرف مدت 24 ساعت برای تعمیر کردن بیاید.

اگر یک تعمیر با اولویت و یا بدون اولویت باشد، در این صورت این پیمانکار با شما تماس گرفته و وقت مناسبی را معین می کند که برای تعمیر به خانه شما بیاید.

این پیمان کار باید یک سند شناسائی به شما نشان دهد تا اجازه ورود به خانه شما را داشته باشد.

اگر وقتی که پیمانکار می آید شما خانه نباشید، کارتی بجا می گذارد که به او زنگ بزنید. این کارت دارای تاریخ و زمان مراجعه، و نام و شماره تلفن پیمانکار می باشد.

> شما مجبور نیستید که با پیمانکار تماس بگیرید. به Call Centre (مرکز تعمیرات)   13 11 72 زنگ بزنید و آنچه روی کارت نوشته را برای آنها بازگو کنید. بعد آنها به پیمانکار زنگ می زنند وترتیب یک وقت مناسب دیگری را می دهند.

اگر تعمیر انجام نشد چه؟

دوباره می توانید به مرکز تلفن زنگ بزنید و به آنان بگوئید که کار لازم انجام نشده است. همچنین می توانید با Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیه مستأجرین) برای گرفتن راهنمائی با  1800 068 860 تماس بگیرید.

اگر یک تعمیر فوری بود، می توانید به Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) (دیوان اداری و مدنی ویکتوریا) درخواست داده و صدور حکمی برای انجام تعمیر بخواهید. برای اطلاع بیشتر به برگه اطلاع رسانی با عنوان Victorian Civil & Administrative Tribunal (دیوان اداری و مدنی ویکتوریا) مراجعه کنید.

اگر تعمیر فوری نبود، باید نامه ای به Consumer Affairs Victoria (CAV) (امور مصرف کننده ویکتوریا) نوشته و درخواست کنید که از خانه شما بازدید به عمل آورند. یک بازرس امور مصرف کننده از خانه شما بازرسی به عمل می آورد و و اگر نیاز به تعمیرات بود، این بازرس با Director of Housing (مدیر مسکن) تماس می گیرد تا تعمیراتی که باید در مدت خاصی انجام شود را سازمان دهد.

اگر باز هم این تعمیرات انجام نشد، بازرس امور مصرف کننده به شما نامه ای می دهد و یک نسخه از گزارش تعمیر خود را هم می فرستد. بعد می توانید از Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) (دیوان اداری و مدنی ویکتوریا) تقاضا کنید که حکمی را برای تعمیر بدهند. در این مورد، Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیه مستأجرین) می تواند به شما کمک کند به VCAT (دیوان) درخواست دهید و شما را برای جلسه استماع دادرسی تان آماده نماید.

شما حق شکایت کردن دارید! شما باید اقدامات فوق را انجام داده یا اگر عیب را در ظرف مدت معینی رفع نکردند، یا کار انجام شده کیفیت بدی داشت و یا اگر پیمانکار بی ادب یا پرخاشگر بود شکایت کنید.

وقتی که کار تکمیل شد از شما خواهند خواست که work order (سفارش کار) را امضاء کنید. (هرگز یک برگه سفارش کار سفید را امضاء نکنید.)

*وزارتخانه ای که خانه ای دولتی را اداره می کند در زمان های مختلف نام های متفاوتی داشته است از قبیل the Housing Commission (کمیسیون مسکن)، Department of Housing (وزارت مسکن) و Office of Housing (اداره مسکن). نام فعلی آن Housing and Community Building Division of the Department of Human Services می باشد.
بجای همه این ها Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیه مستأجرین) از اصطلاح Director of Housing (مدیر مسکن) استفاده می نماید که بهترین راه برای تعریف این نهاد خدماتی است.
لطفا همچنین توجه داشته باشید که housing office (اداره مسکن) محلتان ممکن است اکنون در محل Department of Human Services (وزارت خدمات انسانی) واقع شده باشد.

[box type=warning]

 این اطلاعات تنها جنبه رهنمود دارد و نباید از آن به عنوان جایگزینی برای صلاحدید حقوقی حرفه ای استفاده شود.

[/box]

صفحات مربوطه

برگۀ اطلاع رسانی پیرامون دیوان اداری و مدنی ویکتوریا

آیا به کمک بیشتری نیاز دارید؟

اگر به آگاهی یا کمک بیشتری نیاز دارید، لطفا با ما تماس بگیرید


Public housing repairs | Persian | June 2012

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept