این اطلاعات تنها جنبه رهنمود دارد و نباید از آن به عنوان جایگزینی برای صلاحدید حقوقی حرفه ای استفاده شود.

اجاره بها در خانه های دولتی

اجاره بها (کرایه) چیست؟

طبق قانون مالک و مستأجر در ویکتوریا، اجاره بها “مبلغی است که یک مستأجر به صاحبخانه می پردازد تا در یک خانه اجاره ای زندگی و از امکانات و خدمات آن استفاده نماید”.

در خانه دولتی، دو نوع اجاره بها وجود دارد:

اجاره بهای واقعی Market rent و آن اجاره بهائی است که اگر چنین خانه ای را در بازار آزاد کرایه می کردید باید می پرداختید. اجاره بهای واقعی هر خانه را Victorian Valuer-General (ارزیاب کل ویکتوریا) معین می کند.

لیکن، بسیاری از ساکنین خانه های دولتی، از اجاره بهای واقعی یک “تخفیف” می گیرند. این تخفیف مبلغی است که از اجاره بهای واقعی کسر می شود تا اینکه اجاره بها را در حد توانائی مالی افراد برای پرداخت در بیاورد.

اجاره بهای با تخفیف Rebated rent اجاره بهائی است که عملا پس از تخفیف دادن به اجاره بهای واقعی می پردازید.

اجاره بهای با تخفیف چطور محاسبه می شود؟

کرایه با تخفیف به عنوان بخش معینی از درآمد خانوار و بر پایه مجموع درآمد تک تک اعضای خانواده محاسبه می شود.

برای تعیین اجاره بهای با تخفیف، سه نوع درآمد منظور می شود. این درآمدها عبارتند از:

  • درآمد اصلی – مانند دستمزدها، حقوق، مقرری ها، مزایا ها، کمک هزینه ها، حقوق بازنشستگی، پرداخت های یکجا، بهره از پس انداز ها و یا درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

  • درآمدهائی که concessionally-treated (تا حدودی منظور می شود) – مانند Family tax benefits (مزایای مالیاتی خانواده) که Centrelink (سنترلینک) می دهد و مبلغ پشتیبانی از فرزند که توسط Child Support Agency (اداره پشتیبانی فرزندان) یا پدر/ یا مادری که فرزندان نزد او نیستند پرداخت می شود

  • درآمدهای معافیت دار exempted income – مانند پرداخت به veterans (رزمندگان سابق)

اصولا کرایه (اجاره بها) با تخفیف بر مبنای 25% از درآمد اصلی به علاوه 15% از هر نوع درآمد دیگری محاسبه می شود که تا حدودی منظور می گردد.

هر چند وقت یک بار (اجاره بهای) من افزایش می یابد؟

در خانه های دولتی، اجاره بهای واقعی market rent را هر 12 ماه یک بار ارزیابی می نمایند.

اگر کرایه واقعی شما افزایش پیدا کند، باید به شما اخطار درست راجع به افزایش کرایه بدهند. اگر معتقدید که این افزایش باعث می شود که اجاره بهای واقعی بیش از حد (زیادی گران) باشد، می توانید با Director of Consumer Affairs (مدیر امور مصرف کننده) برای ارزیابی اجاره بها تماس بگیرید. اغلب مستأجرین خانه های دولتی هیچگاه ارزیابی اجاره بهای واقعی خانه خود را درخواست نمی کنند، چون در مبلغی که به عنوان اجاره بها می پردازند فرقی نمی کند.

اجاره بهای با تخفیف rebated rent را هر سال دوبار بر پایه درآمد خانوار تعیین و در آن موقع این نرخ را برای مدت دست کم 26 هفته تثبیت می کنند (حتی در صورتی که درآمد خانوار در این مدت افزایش هم پیدا کند).

لیکن، اگر در این میان درآمد خانوار تقلیل پیدا کند، در این صورت مستأجر می تواند درخواست نماید تا کرایه او را پائین بیاورند.

هر موقع که کرایه با تخفیف شما ارزیابی می شود، نامه ای از Director of Housing* (مدیر مسکن) دریافت می کنید که از شما می خواهد درآمد خانوار خود را اعلام کنید.

بسیار مهم و به نفع شما است که این نامه را با دقت بررسی کنید. باید اطمینان حاصل کنید که همه جزئیات به روز و درست باشد. اگر جزئیات مربوط به درآمد درست نیست، باید هرچه زود تر که بتوانید با اداره* مسکن محلتان تماس بگیرید تا جزئیات آن را درست کنند.

چه بسا ممکن است نیاز باشد که به اداره مسکن محل بروید تا تأییدیه و مدرک درآمد خود را برای هر ارزیابی به آنها بدهید.

مهم است که هروقت درخواستی در این مورد از Director of Housing (مدیر مسکن) برای شما آمد، جزئیات درآمد خودتان را تأیید کنید. اگر Director of Housing (مدیر مسکن) تأییدیه درآمد شما را دریافت نکند، ممکن است تخفیف شما را حذف کرده و شما دچار بدهی کرایه شده و نهایتاً شما را از خانه دولتی بیرون کنند.

اگر درآمد شما از Centrelink (سنترلینک) باشد می توانید در خدمتی بنام income confirmation service (خدمت تأیید درآمد) ثبت نام کنید. این بدان معنی است که تأئیدیه درآمد شما مستقیماً از Centrelink (سنترلینک) به Director of Housing (مدیر مسکن) خواهد رفت. هر وقت که pension (مقرری) و یا benefit (مزایای) شما تغییر کرد، این اطلاعات به Director of Housing (مدیر مسکن) خواهد رفت تا در هنگام ارزیابی کرایۀ با تخفیف شما، اطمینان حاصل شود که جزئیات اطلاعاتی که از درآمد شما دارند درست باشد.

روی چگونگی کار با درآمد و اینکه اجاره با تخفیف شما را چطور محاسبه کنند، سیاست ها ی متعدد و متفاوتی اثر می گذارند. اگر فکر نمی کنید که Director of Housing (مدیر مسکن) کرایه با تخفیف خانه شما را درست محاسبه کرده باید با Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیه مستأجرین)  1800 068 860 برای گرفتن راهنمائی تماس بگیرید.

اگر من با ارزیابی کرایه ام توسط Director of Housing (مدیر مسکن) موافق نبودم چه؟

اگر فکر می کنید که Director of Housing (مدیر مسکن) اجاره بهای شما را درست محاسبه نکرده باید کوشش کنید با تماس گرفتن با اداره مسکن محلتان این موضوع را حل کنید. اگر با اداره مسکن محل به موافقتی رسیدید باید از آنان بخواهید این موافقتنامه را کتبی به شما اطلاع بدهند.

اگر نمی توانید این موضوع را با اداره مسکن محل حل کنید، در این صورت می توانید رسماً شکایت نمائید.

شکایت کردن رایگان است و می توانید این کار را شخصا با مراجعه به اداره مسکن محل یا با نامه و یا تلفنی انجام دهید. اگر پرسشی دارید و یا برای تسلیم شکایت خود به کمک نیاز داشتید، با Housing Complaints Management Unit .

علاوه بر این، Director of Housing (مدیر مسکن) یک امکان تجدید نظر داخلی هم دارد. اگر فکر می کنید که Director of Housing (مدیر مسکن) سیاست ها و مقررات را بدرستی بکار نبرده، یا در محاسبه اجاره بهای با تخفیف شما اشتباهی صورت گرفته، می توانید بخواهید یک تجدید نظر داخلی انجام شود.

برای اطلاع بیشتر راجع به جریان تجدید نظر داخلی اداره مسکن به برگه اطلاع رسانی موسوم به Appealing a public housing decision (درخواست تجدید نظر نسبت به تصمیم اداره مسکن) مراجعه کنید.

یارانه های اجاره بها

علاوه بر اجاره بهای با تخفیف، ممکن است شما شایستگی یارانه اجاره بها هم در برخی از شرایط داشته باشید؛ مانند:

  • وقتی که خانه در اثر آتش سوزی یا سیلاب صدمه دیده باشد

  • خانه را نوسازی بکنند در حالیکه هنوز هم در این خانه سکونت داشته باشید

  • اگر شما Resident Liaison Officer (مأمور روابط با ساکنین) یا Resident Caretaker (مواظب ساکنین) باشید

  • شما 100 ساله بشوید

اگر فکر می کنید شایستگی دریافت یک یارانه اجاره بها را دارید، باید با اداره مسکن محل تماس بگیرید.

همچنین می توانید برای راهنمائی با Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیه مستأجرین) تماس بگیرید.

*وزارتخانه ای که خانه ای دولتی را اداره می کند در زمان های مختلف نام های متفاوتی داشته است از قبیل the Housing Commission (کمیسیون مسکن)، Department of Housing (وزارت مسکن) و Office of Housing (اداره مسکن). نام فعلی آن Housing and Community Building Division of the Department of Human Services می باشد.
بجای همه این ها Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیه مستأجرین) از اصطلاح Director of Housing (مدیر مسکن) استفاده می نماید که بهترین راه برای تعریف این نهاد خدماتی است.
لطفا همچنین توجه داشته باشید که housing office (اداره مسکن) محلتان ممکن است اکنون در محل Department of Human Services (وزارت خدمات انسانی) واقع شده باشد.

[box type=warning]

 این اطلاعات تنها جنبه رهنمود دارد و نباید از آن به عنوان جایگزینی برای صلاحدید حقوقی حرفه ای استفاده شود.

[/box]

صفحات مربوطه

اعتراض نسبت به تصمیم در مورد خانه های دولتی

آیا به کمک بیشتری نیاز دارید؟

اگر به آگاهی یا کمک بیشتری نیاز دارید، لطفا با ما تماس بگیرید


Public housing rents | Persian | June 2012

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept