این اطلاعات تنها جنبه رهنمود دارد و نباید از آن به عنوان جایگزینی برای صلاحدید حقوقی حرفه ای استفاده شود.

قبل از رفتن به یک مسکن اجاره ای (خانه های چند اتاقه کرایه ای) باید چه چیزهایی را بدانم پیرامون مسکن دانشجویان     

اجاره نامه ها (قرار دادهای کرایه – Lease)

برخی از خانه های با اتاق کرایه ای از شما نمی خواهند که اجاره نامه ای (قراردادی) را امضاء کنید. ولی اگر اجاره نامه ای را امضاء کنید، زیر پوشش قانون خانه های استیجاری Residential Tenancies Act (RTA) 1997 (قانون مالک و مستأجر مصوب 1997) خواهید بود. به این معنی که حقوق و مسئولیت هایی که در مورد مستأجرین خانه های مسکونی بخش خصوصی هست در مورد شما در رابطه با اتاقتان هم صادق می باشد.

ارائه کنندۀ مسکن شما در خانه با اتاق های کرایه ای ممکن است اسم قرارداد را “اجاره نامه” یا “قراداد اجاره” نگذارد. لیکن اگر خصوصیات اجاره نامه را داشته باشد، باز هم زیر پوشش مفاد خانه های استیجاری قانون RTA خواهید بود (مگر اینکه خانۀ دارای اتاق های کرایه ای وابسته به یک نهاد آموزشی باشد).

برخی از خوابگاه های دانشجویی (students hostels) ممکن است تعریف خانه های با اتاق کرایه ای را نداشته باشند. پوشش قانونی مسئله دشواری است، بنا بر این اگر مطمئن نیستید که چه قانونی در مورد شما مصداق دارد، برای راهنمایی با Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیۀ مستأجرین) تماس بگیرید.

یادتان باشد اجاره نامه (lease) یک قرار داد رسمی است – هرگز هیچ چیز را که به آن اطمینان ندارید یا آن را نمی فهمید امضاء نکنید.

ودیعه، پیشکرایه و سایر مخارج

ارائه کنندگان مسکن در خانه های با اتاق کرایه ای می توانند از شما بخواهند که ودیعه پرداخت کنید، ولی نباید بیش از 14 روز کرایه باشد. ودیعه به عنوان وثیقه ای برای مالک در برابر صدمه و زیان احتمالی است که مستأجر وارد می آورد.

آنها همچنین ممکن است از شما بخواهند کرایه دو هفته را پیش پرداخت کنید (مگر اینکه اجاره نامه ای را امضاء کرده باشید که در این صورت ودیعه و پیشکرایه معادل یک ماه اجاره بها است).

اگر شما ودیعه پرداخت می کنید، مالک باید پول ودیعۀ شما را همراه با فرم سپردن ودیعه به Residential Bond Authority (RTBA) (ادره ودیعه های خانه های استیجاری) تسلیم نماید و به شما یک Condition Report (گزارش وضعیت) کامل بدهد.

گزارش وضعیت (Condition Report)

قبل از اینکه اجاره نشینی شما آغاز شود، مالک/ مدیر از اتاق بازدید کرده و یک Condition Report (گزارش وضعیت) را پر می کند تا وضعیت اتاق را پیش از اینکه شما بدان جا اسباب کشی کنید به صورت سندی تعیین نماید. آنها باید به شما دو نسخه از فرم گزارش وضعیت تکمیل شدۀ خود را بدهند.

خیلی مهم است که شما هم Condition Report (گزارش وضعیت) را پر کنید و هرجا با گزارش آنان تناقضی وجود داشت، آنها را بنویسید. هر چیزی که شکسته، کثیف یا صدمه دیده است را یادداشت کنید وگرنه شما را برای شرایط در پایان دوره استیجاری سرزنش خواهند کرد.

فکر خوبی است که از هرچیز که در وضعیت خرابی است نظیر یک موکت کثیف و کهنه، صدمه های روی در و دیوار یا پرده و سایبان عکس هایی بگیرید.

وقتی که گزارش وضعیت را پر کردید، آن را امضاء کرده و تاریخ آن را بنویسید و یک نسخه از آن را در ظرف مدت 3 روز کاری به مالک/ مدیر تسلیم نموده و نسخۀ دیگر را در جای امنی بایگانی کنید. این گزارش وضعیت، سند شما از شرایط مسکن در موقعی است که شما وارد آن شده اید و هنگام ترک خانه وقتی به این سند نیاز خواهید داشت که صاحبخانه یا بنگاه بخواهد نسبت به پول ودیعۀ شما به خاطر صدمه یا خرج نظافت ادعای غیر منصفانه ای داشته باشد.

سایر اسناد و اطلاعات

صاحبخانه/ مدیر باید مشخصات تماس خود را برای مواقع نیاز به تعمیرات فوری به شما بدهد. در عین حال موظف هست که کتابچه ای با عنوان Statement of Rights and Duties (بیانیۀ حقوق و وظایف) را (که به نام ‘Red Book’ یا کتاب سرخ هم موسوم است) بدهند که حقوق و مسئولیت های مالک و مستأجر در ویکتوریا را توضیح می دهد.

مقررات خانه

ارائه کنندگان خانه های با اتاق کرایه ای ممکن است مقررات داخلی راجع به استفاده از اتاق و امکانات داشته باشند. آنها باید یک نسخه از مقررات را قبل از اینکه به خانه بروید به شما بدهند و باید این مقررات را به طور یکسان در مورد همۀ ساکنین به کار ببرند. آنها می توانند مقررات را تغییر بدهند، گو اینکه باید یک “اخطار 7 روزه” برای انجام این کار به شما بدهند. اگر فکر می کنید که مقررات خانه نا عادلانه است می توانید نسبت به آن اعتراض کنید.

مطالعۀ موردی: رجیو به اتاقی در یک خانه با اتاق کرایه ای رفته و با همه مقررات خانه موافق بود غیر از مقررات شماره 11 که در آن – ساکنین باید محل های مشترک را پاکیزه نگاه دارند و اگر صدمه و یا ناپاکی درست یا پاک نشد، هزینۀ انجام آن به پای همۀ ساکنین است. رجیو به صاحبخانه گفت که فکر می کند این قانون غیر منصفانه است ولی خانم صاحبخانه آن را تغییر نداد.

پس از آن رجیو تصمیم گرفت که به Victorian Civil and Administrative Tribunal(VCAT) (دیوان مدنی و اداری ویکتوریا)مراجعه و بخواهد در مورد اینکه این مقررات عادلانه است یا نه اتخاذ تصمیم به عمل اید. در جلسۀ استماع دادرسی، دیوان حکم کرد که مقررات شماره 11 غیر منصفانه است که همۀ ساکنین را جریمه کنند بی آنکه معلوم بشود تقصیر دارند یا نه. بر این اساس این قانون باطل اعلام شد.

حفظ حریم خصوصی و آمدن به اتاق شما

اگر شما در اتاقی در یک خانه با اتاق کرایه ای زندگی می کنید، ارائه کننده اتاق به شما تنها در مواقع خاصی حق دارد که وارد اتاق شما شود. برای اطلاع بیشتر به نشریه ما Rooming House Resident’s Handbook (کتاب راهنمای ساکنین خانه های با اتاق کرایه ای) مراجعه کنید.

اگر شما موافقت کردید که در وقت های از پیش تعیین شده برای ارائه خدمات (مانند دادن لباس های تمیز شما)، به طور منظم به اتاق شما مراجعه کنند، باید در برنامۀ زمانی نوع خدمت ذکر شده و این کار قبل از ورود شما به خانه انجام شود. اگر فکر می کنید که ارائه کنندۀ مسکن در خانه ای با اتاق های کرایه ای به طور غیر قانونی وارد اتاق شما می شود، برای درخواست راهنمایی با نهاد مسکن دانشجویی تان یا با Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیۀ مستأجرین) تماس بگیرید.

برای اطلاع بیشتر به برگۀ اطلاع رسانی Privacy (حفظ حریم خصوصی) مراجعه کنید.

> برای اطلاع بیشتر پیرامون خانه های با اتاق کرایه ای به نشریه ما موسوم به Rooming House Resident’s Handbook (کتاب راهنمای ساکنین خانه های با اتاق کرایه ای) مراجعه کنید.

برای اطلاع بیشتر با شماره 2577 9416 (03) به Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیه مستأجرین) زنگ بزنید.

ادامه در پشت این برگۀ اطلاع رسانی

این نشریه تنها جنبه راهنمایی دارد و نباید از آن به عنوان جایگزینی در زمینه مشورت قانونی با یک حقوقدان تلقی شود.

[box type=warning]

 این اطلاعات تنها جنبه رهنمود دارد و نباید از آن به عنوان جایگزینی برای صلاحدید حقوقی حرفه ای استفاده شود.

[/box]

صفحات مربوطه

حفظ حریم خصوصی

آیا به کمک بیشتری نیاز دارید؟

اگر به آگاهی یا کمک بیشتری نیاز دارید، لطفا با ما تماس بگیرید


What Do I Need to Know Before Moving In? (Rooming Houses) | Persian | May 2010

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept