اعتراض نسبت به تصمیم در مورد خانه های دولتی

اگر با تصمیمی که Director of Housing* (مدیر مسکن) گرفته است موافق نیستید، می توانید نسبت به این تصمیم appeal (اعتراض) کنید، بدین معنی که نسبت به این تصمیم رسیدگی مجدد (تجدید نظر) به عمل آید.

در صورتی می توانید درخواست اعتراض کنید که:

 • برای گرفتن خانه های دولتی درخواست داده باشید؛ یا

 • برای گرفتن bond (ودیعه) درخواست کمک کرده باشید؛ یا

 • مستأجر خانه های دولتی باشید

می توانید در موارد زیر اعتراض نمائید:

 • شایستگی برای گرفتن خانه های دولتی

 • شایستگی برای زود گرفتن خانه دولتی

 • اختصاص یا پیشنهاد مسکن

 • جا به جائی یا انتقال از خانه

 • معاوضه خانه با موافقت دو طرف

 • درخواستی برای خانه ای که کنار گذاشته شده باشند

 • محاسبات تخفیف اجاره بها و از جمله لغو تخفیف شما و یا عطف به ماسبق کردن تخفیف (تاریخ اجرای تخفیف را به عقب بردن – مترجم)

 • Bond Loan Scheme (طرح وام ودیعه)

 • شایستگی برای دریافت کمک bond (ودیعه)

 • اختصاص جایی برای پارک خودرو

 • واحد های مسکن قابل انتقال

 • تقاضا برای تعمیر خاص

موضوعاتی که Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) (دیوان اداری و مدنی ویکتوریا) می تواند به آنها رسیدگی نماید را نمی توان از راه جریان اداری اعتراض مسکن مورد رسیدگی مجدد قرار داد.

این موارد عبارتند از:

 • به عقب افتادن پرداخت اجاره بها (کرایه)

 • Notices to Vacate (اخطار تخلیه) و Possession Orders (احکام تصرف)

 • درخواست تعمیرات و نگهداری از خانه

 • هزینه هائی که مسئولیت آن با مستأجر است (برای آگاهی بیشتر به برگه اطلاع رسانی در مورد Avoiding maintenance charges (پرهیز از هزینه های نگهداری) مراجعه کنید.)

چگونگی اعتراض در مورد یک تصمیم

قدم 1 – اداره مسکن محلتان

شکایت خود را با اداره مسکن محلتان در میان بگذارید. اگر هنوز هم از تصمیم راضی نبودید، می توانید اعتراض بدهید.

قدم 2 – تسلیم اعتراضتان

بهتر است که اعتراض خود را هرچه زودتر که بتوانید آغاز کنید. اعتراض کردن رایگان است و اعتراض شما محرمانه می ماند، ولی باید این اعتراض شما بصورت نوشتاری باشد.

برای اعتراض پیرامون یک تصمیم باید Housing Appeal Application Form (فرم درخواست تجدید نظر مسکن) را پر کرده و به Housing Appeals Office (بخش رسیدگی به اعتراض ها در اداره مسکن) بدهید. توضیح دهید که بر علیه چه تصمیمی و چرا اعتراض می کنید. باید نسخه هائی از هر نوع سند کمک کننده به مورد تان را ضمیمه کنید.

برای هر نوع پرسشی و یا چنانچه برای پرکردن در خواست خود به کمک نیاز دارید با Housing Appeals Office (بخش رسیدگی به اعتراض ها در اداره مسکن)   0390967426
یا   1800 807 702 (تلفن رایگان) برای اهالی خارج از مرکز ایالت تماس گرفته یا اینکه با Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیه مستأجرین1800 068 860 تماس بگیرید.

قدم 3 – واکنش مدیر خدمات مسکن

وقتی که درخواست اعتراض خود را دادید نامه ای به عنوان رسیدِ آن از طرف Housing Appeals Office (بخش رسیدگی به اعتراض ها در اداره مسکن) برای شما خواهد آمد.

درخواست اعتراض شما نخست با توجه به اطلاعاتی که در درخواست اعتراض خود ارائه کرده اید، توسط یک مأمور ارشد اداره مسکن منطقه تان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

یک مدیر خدمات مسکن باید در ظرف مدت 10 روز غیر تعطیل از تاریخ دریافت اعتراضتان با شما تماس بگیرد تا نتیجه این تجدید نظر اولیه را اعلام نماید.

قدم 4 – مدیر بخش اعتراض های اداره مسکن

اگر مدیر خدمات مسکن تصمیم اولیه را تغییر نداد بعد این درخواست به مدیر Housing Appeals (بخش رسیدگی به اعتراض ها در اداره مسکن) احاله می شود و او بطور مستقل بررسی می کند که آیا سیاست ها و راهکار های Director of Housing (مدیر مسکن) به درستی اعمال شده اند یا خیر.

مدیر Housing Appeals (بخش رسیدگی به اعتراض ها در اداره مسکن) ممکن است با شما تماس گرفته و در مورد اعتراض شما بطورتلفنی صحبتی داشته باشد و ترتیب مصاحبه ای را با شما بدهد. در این مصاحبه، می توانید وضعیت خود را شرح داده و اطلاعات بیشتری را ارائه نمائید. می توانید برای این مصاحبه درخواست مترجم نمائید.

اگر مدیر Housing Appeals (بخش رسیدگی به اعتراض ها در اداره مسکن) در ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراضی که کردید با شما تماس نگرفت، باید با Housing Appeals Office (بخش رسیدگی به اعتراض ها در اداره مسکن) تماس بگیرید.

وقتی که Housing Appeals Office (بخش رسیدگی به اعتراض ها در اداره مسکن) تحقیق در مورد اعتراض شما را انجام داد، نامه ای برای اعلام نتیجه برای شما ارسال می شود.

قدم 5 – Ombudsman (دادآور) یا Human Rights & Equal Opportunity Commission (کمیسیون برابری فرصت ها و حقوق بشر)

اگر از نتیجه اعتراض مسکن خود راضی نبودید می توانید با Ombudsman Victoria (دادآور ویکتوریا)، یا اگر بر علیه شما تبعیض صورت گرفته، با Human Rights and Equal Opportunity Commission (کمیسیون برابری فرصت ها و حقوق بشر) تماس بگیرید.

The Ombudsman (دادآور)

Ombudsman of Victoria (دادآور ویکتوریا) می تواند اعتراض ها، و اقدامات اداری و تصمیم هائی که Director of Housing (مدیر مسکن) گرفته است، و چگونگی رفتار کارمندان آنها را مورد رسیدگی قرار دهد. شکایت به دادآور رایگان است.

The Ombudsman (دادآور) می تواند توصیه ای مستقل به Director of Housing (مدیر مسکن) بدهد. می توانید با (دادآور ویکتوریا)   03 9613 6222 یا   1800 806 314 (تلفن رایگان) برای اهالی خارج از مرکز ایالت تماس بگیرید.

Equal Opportunity & Human Rights Commission (کمیسیون برابری فرصت ها و حقوق بشر)

Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission (کمیسیون برابری فرصت ها و حقوق بشر ویکتوریا) در ارتباط با مزاحمت و تبعیض به افراد کمک می نماید مسائل خود را حل کنند.

کمیسیون می تواند کمک نماید که با رضایت هر دوطرف (مرضی الطرفین) اعتراض شما فیصله یابد. برای راهنمائی رایگان و محرمانه با کمیسیون  1300 292 153 تماس بگیرید.

برای آگاهی بیشتربا Tenants Union/Tenants Victoria Advice Line (خط راهنمائی تلفنی اتحادیه مستأجرین)  1800 068 860 تماس بگیرید.

*وزارتخانه ای که خانه ای دولتی را اداره می کند در زمان های مختلف نام های متفاوتی داشته است از قبیل the Housing Commission (کمیسیون مسکن)، Department of Housing (وزارت مسکن) و Office of Housing (اداره مسکن). نام فعلی آن Housing and Community Building Division of the Department of Human Services می باشد.
بجای همه این ها Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیه مستأجرین) از اصطلاح Director of Housing (مدیر مسکن) استفاده می نماید که بهترین راه برای تعریف این نهاد خدماتی است.
لطفا همچنین توجه داشته باشید که housing office (اداره مسکن) محلتان ممکن است اکنون در محل Department of Human Services (وزارت خدمات انسانی) واقع شده باشد.

[box type=warning]

 این اطلاعات تنها جنبه رهنمود دارد و نباید از آن به عنوان جایگزینی برای صلاحدید حقوقی حرفه ای استفاده شود.

[/box]

آیا به کمک بیشتری نیاز دارید؟

اگر به آگاهی یا کمک بیشتری نیاز دارید، لطفا با ما تماس بگیرید


Appealing a public housing decision | Persian | June 2012

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept